Procurar

Enquisa

O novo decreto de transporte abre a porta a que as Ambulancias medicalizadas leven un so técnico de transporte Sanitario. Que che parece esta medida?
 

Novas CIG Saúde

Son decretos abertos para que o SERGAS desenvolva medidas de mobilidade do persoal e non de captación de novos profesionais. Crean un marco normativo de xestión que supera os límites xeográficos das actúais áreas sanitarias. Os doentes crónicos son remitidos ó plano integramente sociosanitario, sector que esta administración pretende privatizar na súa totalidade.

Lexitiman unha serie de medidas de flexibilidade laboral:

  • Mobilidade xeográfica ou funcional para garantir a asistencia sanitaria.
  • Cláusulas nos nomeamentos temporais para prestar servizos noutras áreas.
  • Traslados FORZOSOS entre os niveis de asistencia dunha área: Primaria Especializada.
  • Medidas de integración noutras categorías mediante reclasificación profesional.
  • Nomeamentos por acumulación de tarefas, obra e servizo sen xerar novas prazas vacantes ( nin a traslados nin á ope) nin estabilidade no sistema: + precariedade laboral.
  • As próximas convocatorias de ope serán para repoñer plantillas: Se non se xeran novas prazas, se aumenta a idade xubilación, se desaparecen categorías de persoal de xestión e servizos, reconverténdose noutros estamentos, O NÚMERO DE PRAZAS SERÁ RIDÍCULO.

REXEITAMOS estes decretos porque están feitos nun contexto económico que dificulta a creación de novas prazas , e só está feito para propiciar a movilidades + reconversión do persoal do sergas.

CIG-SAÚDE SOLICITA A SÚA RETIRADA

Queremos iniciar unha negociación real, que posibilite un acordo cun amplo apoio social, na procura dun sistema sanitario público de calidade.

Informate nas asambleas que se van realizar en tódalas comarcas: En Santiago será o Venres 29 de Outubro ás 12:00 no Salón de Actos do Hospital Clínico.