Procurar

Enquisa

O novo decreto de transporte abre a porta a que as Ambulancias medicalizadas leven un so técnico de transporte Sanitario. Que che parece esta medida?
 

Novas CIG Saúde

O deseño do sistema de recoñecemento (complicado) debe adaptarse ás peculiaridades intrínsecas á respectiva profesión ou colectivo. Con tal motivo, aparece un tratamento diferenciado do sistema de recoñecemento do desenvolvemento profesional dos diferentes colectivos (a desarrollar no reximen ordinario).

En consecuencia, o sistema estructurase en catro graos. O acceso a estes graos é voluntario para o profesional que deberá acreditar a experiencia profesional mínima esixida para cada un deles e solicitalo.


Licenciados Sanitarios

 • Grao I: 5 anos.
 • Grao II: 12 anos.
 • Grao III: 18 anos.
 • Grao IV: 23 anos.
Diplomados Sanitarios, Licenciados non sanitarios e resto categorías
 • Grado I: 5 anos.
 • Grado II: 12 anos.
 • Grado III: 19 anos.
 • Grado IV: 25 anos.

Requisitos

 • Ostentar a condición de persoal estatutario con praza en propiedade nas institucions sanitarias do SERGAS.
 • Estar en situación de activo, no momento da solicitude.
 • Acreditar o tempo de experiencia profesional na mesma categoría para cada grao.
 • Haber participado nos 5 exercicios inmediatamente anteriores á data da solicitude nos obxetivos asistenciales, (complemento de productividade variable) da institución do Sergas na que estivese prestando servicios, e acreditar o seu cumprimento nun 70% en cada uno dos 5 exercicios ou nun 75% de promedio.
 • Haber acreditado o grao inmediatamente inferior ó solicitado, para os casos do grao II e sucesivos.