Procurar

Enquisa

O novo decreto de transporte abre a porta a que as Ambulancias medicalizadas leven un so técnico de transporte Sanitario. Que che parece esta medida?
 

Novas CIG Saúde

A Lei 7/2003, de 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia, e a Lei 55/2003, de 16 de decembro, do estatuto marco do persoal das institucions sanitarias do Sistema Nacional de Saúde refirense á carreira profesional como "o dereito dos profesionales a progresar de forma individualizada, con recoñecemento do seu desenvolvemento profesional en canto a coñecemento, experiencia e cumprimento dos obxetivos da organización na que prestan os seus servicios".

Ditas previsions lexislativas impoñen ás administracions sanitarias o desenvolvemento reglamentario do sistema de recoñecemento do desenvolvemento profesional.