Procurar

Enquisa

O novo decreto de transporte abre a porta a que as Ambulancias medicalizadas leven un so técnico de transporte Sanitario. Que che parece esta medida?
 

Novas CIG Saúde

Despois dunha longa e dura negociación no decreto de estatutarización consiguese que o tempo traballado nas fundacións como laboral sea contado como o estatutario do Sergas para aquelas persoas que se estatutaricen no seu posto de traballo ca seguinte redacción (cap. 8 da orde de integración):
Tras o remate dos procesos de integración que se regulan neste decreto establecerase o procedemento para que o persoal fixo en 31-12-2005, que tivese optado pola súa integración no réxime estatutario, poida acceder ao recoñecemento previo do nivel do desenvolvemento profesional, de conformidade co disposto no Decreto 155/2005, do 9 de xuño, de réxime extraordinario de recoñecemento e desenvolvemento do persoal estatutario