COMEZA A CONTRARREFORMA SANITARIA Imprimir
Mércores, 02 Maio 2012 10:25

A Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública ven de publicar un interesante análise do recente Real Decreto de medidas urxentes sobre a Sanidade Pública.

FADSP-1ANÁLISE  do Real Decreto Lei 16/2012 de 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións.

O Real Decreto Lei 16/2012 supón cambios fundamentais no sistema sanitario público, e inician unha verdadeira contrarreforma sanitaria. O RDL ademais utiliza o estilo habitual nas leis de acompañamento e reúne unha gran cantidade de medidas de ámbito e características moi distintas que pouco ou nada teñen que ver co suposto obxecto da norma, por iso precísase dunha análise detallada de cada unha delas como imos facer a continuación frecha-r-2