ACORDO DE MELLORAS SOBRE

PERMISOS E LICENCIAS NO HOSPITAL

DA COSTA 

 

NOVO :  PERMISO POR ENFERMIDADE GRAVE

 

Os días hábiles a que temos dereito por a Lei da Función Pública poderemos solicitalos a partir de agora sin ser consecutivos, sempre dentro dun período de  10días a partir do feito causante.

Oo

VACACIÓNS

Poderanse disfrutar vacacións por semanas fora do período ordinario. No período ordinario o disfrute será por mes completo ou quincenas.

 

28 HORAS POR FORMACIÓN

As horas por formación acotaránse ó día, e dicir, se acudimos  a un curso de formación pola tarde e traballamos en quenda de maña, poderemos solicitar a maña para formaciòn.

 

ACUDIR A EXÁMES OPE FORA DE GALICIA

Para acudir a exames de opes de outras comunidades teremos dereito a un día.