CURSOS DE

FORMACIÓN

CONTINUADA PARA  O

ANO 2010 EN BURELA

TÉCNICAS DE RELAXACIÓN --11 o 14 DE MAIO DE 9 a 14h

INFORMATICA BÁSICA - 18 o 22 DE OUTUBRO 16 a 20H

ACTUACIÓNS ANTE EMERXENCIAS E CATASTROFES-

 8 o 12 DE  NOVEMBRO  9 a 14H

   preme aqui para face-la solicitude http://forga.info/