CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS COMARCAIS DE CIG-Saúde

 

  

Pasado o Congreso Nacional de CIG-Saúde compre convocar eleccións comarcais e, por unha banda facer efectiva a reunificación das Comarcas de Lugo  e a Mariña e por outra renovar os órganos do sindicato por un novo período de 4 anos.

Corresponde elixir á/o Secretaria/o Comarcal, aos membros do Consello Federal (correspóndennos 7 membros a elixir, tendo en conta a afiliación que aporta a A Mariña), aos membros do Consello Comarcal (correspóndenos 7) e á Dirección Comarcal (correspóndenos 2).

As candidaturas ao Consello Federal e ao Consello Comarcal constarán de 7 titulares e un mínimo de 4 suplentes, debendo contar preferiblemente cun 75% de mulleres no listado. As candidaturas á Dirección Comarcal terán como mínimo 1 suplente.

Poderán presentarse convintemente asinadas ata o día 22 de xuño  nos locais de CIG-Saúde dos hospitais de Burela, Lugo ou Monforte.

A asemblea de votación será o luns día 24 de xuño no local sindical de Burela???????, e no salón de actos do local sindical da ronda da muralla   ás 18 hs en primeira convocatoria e ás 18,15 en segunda .

A orde do día será:

1.- Informe da Dirección saínte

2.- Elección da Mesa Presidencial da Asemblea

3.- Lectura de candidaturas presentadas. Si o desexan, cada un dos presentados terá 10’-15’ min para expoñer o seu programa

4.-Votación, que poderá ser a man alzada por decisión da Asemblea. A exposición do censo de afilidos/as estará nos local comarcal para consultar.

5.- Elección pola asemblea dos/as responsables das Unións Locais de A Mariña e Monforte.