CONVOCATORIA AUTOMÁTICA XULLO 2010

Apertura do prazo para a presentación de solicitudes á selección temporal no SERGAS para as listaxes automáticas, das seguintes categorías:

  • médicos de familia
  • pediatras
  • matronas
  • persoal de enfermería (ATS/DUE)
  • cociñeiros

O prazo está fixado dende o 1 de xullo ata o 15 de xullo de 2010, ámbolos dous inclusive.

Os modelos normalizados de solicitude estarán nas Direccións Provinciais do Sergas e na páxina web do Sergas.