Permisos e licenzas SERGAS: Negociación XA!!!

Mentres as Mesas Sectoriais de Función Pública e Educación negocian e acordan o réxime de permisos e licenzas para o seu persoal, o SERGAS négase rotundamente a falar dos permisos e licenzas de traballadores e ...

A CIG-Saúde exixe un Plan de Emprego para o SERGAS que cubra todas as prazas amortizadas desde 2010

O número de prazas vacantes xeradas entre 2011 e 2015 superan as 3.500 A CIG-Saúde presentou este martes, en rolda de prensa, un Plan de Emprego para o SERGAS que contempla a cobertura de todas as prazas vac...

A CIG-Saúde exixe a correcta clasificación do persoal conforme ao EBEP

O pasado 31 de outubro de 2015 publicouse no BOE o Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do/a Empregada/o Público. O devandito texto p...

A CIG-Saúde entrega no rexistro do SERGAS máis de 3.000 sinaturas en demanda de que se impulse a xubilación parcial anticipada

Lembra que a lei prevé contemplar a realidade específica do persoal dos diferentes colectivos A CIG-Saúde presentou esta mañá, no rexistro do SERGAS,  máis de 3.000 sinaturas de persoal da sanidade públ...

 • Permisos e licenzas SERGAS: Negociación XA!!!

  Xoves, 31 Marzo 2016
 • A CIG-Saúde exixe un Plan de Emprego para o SERGAS que cubra todas as prazas amortizadas desde 2010

  Martes, 15 Decembro 2015
 • A CIG-Saúde exixe a correcta clasificación do persoal conforme ao EBEP

  Mércores, 25 Novembro 2015
 • A CIG-Saúde entrega no rexistro do SERGAS máis de 3.000 sinaturas en demanda de que se impulse a xubilación parcial anticipada

  Mércores, 15 Abril 2015
 
 
 
 
 
 

10 preguntas (e 10 respostas) sobre o Pacto de Contratacións

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

PACTO

 • 1.Que é o Pacto de Contratacións?
  • O SERGAS, coma empresa pública que é, necesita dotarse dunha ferramenta de xestión que permita ordenar a adxudicación de chamamentos dos contratos en base aos principios de igualdade, mérito e capacidade.
  • Na mesa sectorial negóciase esa ferramenta, e desa negociación sae un texto que subscriben as Organizacións Sindicais (OOSS) que así o consideran.
 • 2.Como é o Pacto?
  • O Pacto articúlase en torno un baremo que se configura coa nota da OPE, servizos prestados e formación, e polo cal son ordenadas as persoas aspirantes. Con ese baremo de aplicación, confecciónanse as listaxes por categorías profesionais e ámbitos territoriais, ordenándose as persoas aspirantes por rigoroso orde de puntuación.
  • Para cada categoría profesional confecciónase unha listaxe xeral, e en función dos requisitos da prestación do servizo, pódense confeccionar tamén listaxes de curta duración (pool) ou listaxes de áreas especiais e outro tipo de sublistas.
 • 3.Para que serve o Pacto?
  • Para ordenar o xeito en que se dan os chamamentos.
  • Cando unha xerencia decide contratar, utiliza as listaxes e ofrece o contrato por orde de puntuación segundo o establecido no Pacto. Para a cobertura emprégase a listaxe correspondente: lista xeral, lista pool, área especial... A propia xerencia determina o tipo e duración do contrato: días soltos, tempo parcial, acúmulo de tarefas...
  • A Administración decide qué substitúe, con qué tipo de contratos, e de canta duración (política de contratación); unha vez decidido, oferta eses contratos á lista, pola orde que se establece no pacto (xestión do pacto).
   • A política de contratación da Administración non ten que ver co pacto, senón co que esa Administración nun momento dado decide contratar. No caso da Administración actual, a tendencia é a non substituír, e cando se fai, faise con contratos precarios, de días soltos, e de acumulación de tarefas. Isto non o regula o pacto, o pacto regula a quen se lle dan os contratos que a Administración decide realizar.
   • Ademais da nefasta política de contratacións, a Administración tamén fai unha mala xestión do pacto, e isto ten como consecuencia o empeoramento das condicións laborais.
   • Desde hai uns anos, as xerencias teñen como norma cubrir as ausencias con recursos propios (normalmente xa escasos en cada servizo), é dicir, mobilizando ao persoal que xa está contratado. Cando non teñen opción a empregar este recurso é cando utilizan a contratación a través das listas, e fano ofertando contratos por días, por horas, a media xornada…, facendo os chamamentos a última hora, obrigando ao persoal a manter unha dispoñibilidade absoluta para o SERGAS. Non se planifican os chamamentos (ordenando os contratos por duración e establecendo horarios de chamamento).
 • 4.Como se leva a cabo a negociación do Pacto?
  • A Administración envía un texto e as OOSS van facendo alegacións a ese texto, non sempre coincidentes, e a Administración decide cales recolle e cales non. A Admón. non recolle todas as nosas propostas nin de lonxe, e moitas veces, as propostas dun sindicato son contrarias ás doutro. Ademais, a Administración redacta o texto das alegacións que recolle como considera, case sempre dun xeito ambiguo e pouco claro, o que facilita que cada xerencia interprete o que máis lle conveña en cada momento.
  • Normalmente fanse varias reunións, sobre a base do texto no que a Administración vai incorporando o que lle parece das alegacións das OOSS.
  • Chega un momento no que a Administración di que xa non ten cabida seguir negociando, porque lle parece que o texto xa está completo e propono para a súa sinatura.
 • 5.Que supón asinar ou non asinar o pacto?
  • Asinar o pacto supón estar de acordo coa xeneralidade, posto que sempre haberá cuestións coas que non se estea de acordo. No pacto a Admón. recolle só parte das alegacións das OOSS, polo que non todo o que se recolle no pacto é aceptábel para as OOSS. É dicir, para facer un pacto a gusto de todo o mundo, habería que facer un pacto por cada persoa aspirante. Porque a contratación é un xogo de intereses enfrontados: o que a unha persoa lle parece ben, a outra parécelle prexudicial para os seus intereses. Do que se trata é de conxugar os intereses de todo o mundo do mellor xeito posíbel. E non sempre se consegue, porque hai diferenzas de visión entre as OOSS e a Administración. Asinar o pacto significa que na globalidade se considera un pacto medianamente aceptábel.
  • Non asinar o pacto significa que contén cuestións que non son aceptábeis de ningunha maneira, ou que son moi prexudiciais para a maioría de aspirantes. Significa que das propostas presentadas, a Administración non recolleu apenas, ou as que recolleu non o fixo de xeito aceptábel. Significa que ese texto vai empeorar as condicións nas que se ofertan os chamamentos ás persoas aspirantes.
  • Hai que ter en conta outra diferenza entre asinar e non asinar o pacto. As OOSS que asinan o pacto forman parte posteriormente das comisións de seguimento. As que non o asinan, non. É dicir, as OOSS que non asinan o pacto non van poder estar nas Comisións Periféricas nas áreas, nin na Comisión Central, nin tampouco teñen dereito a recibir a documentación e información que delas emana. Isto implica non poder levar a estas reunións a defensa de casos nos que a Administración salta o pacto, ou nos que algunha xerencia interpreta o pacto ao contrario do que recolle. Implica non poder dar información constante, inmediata e correcta sobre a publicación de listas, ou os procedementos de actualización, por exemplo.
 • 6.Como foi a negociación deste pacto?
  • Foi unha negociación estraña. Fixéronse 3 reunións, nas que a Administración se limitou a achegarnos o borrador do texto e darnos un prazo para alegacións, sen apenas debate nas reunións, agás na última.
  • Desde a CIG-Saúde remitimos e defendemos en cada ocasión as nosas alegacións, que foron realizadas despois de escoitar as asembleas de afiliación e persoal, e despois de intensos debates internos.
  • Hai cuestións das que propuxemos que si se recolleron ou que recolleron en parte, como que as persoas das listas autonómicas poidan escoller a área de preferencia na que prestar servizos ou a consolidación da puntuacion das listas de pool, e hai outras cuestións que para nós eran importantes e que non se recolleron, nin hai intención de recollelas, como o descanso obrigatorio ou que non penalicen os chamamentos feitos para o mesmo día.
 • 7.Que pasa se as OOSS non asinan o Pacto?
  • A Administración non precisa da sinatura de ningunha OOSS para publicar o Pacto. Iso si, deixaría de ser un pacto e pasaría a ser unha regulación unilateral da Administración.
  • En todo caso, para que o Pacto saia adiante e se publique, a Administración non precisa dunha maioría de asinantes, coa sinatura dunha organización sindical da Mesa Sectorial é suficiente para a súa publicación.
 • 8.Que decidiu a CIG?
  • Despois de recoller as opinións das persoas afectadas, nas Asembleas convocadas e a través doutros medios, e despois de intensos debates internos, a CIG decidiu asinar o presente texto do Pacto de Contratacións, condicionando a sinatura á recollida na acta de fin de negociación dunha serie de compromisos (selección de FEAs, formación, negociación sobre vínculos e xestión de chamamentos…).
 • 9.Por que?
  • A CIG denunciou o Pacto en vigor porque consideraba que había moitas cousas que mellorar. O Pacto en vigor (do ano 2011) supuxo un cambio importante con respecto ao do ano 2004, mais co paso do tempo e vendo o uso e abuso que se facía dalgunha das cuestións recollidas nese texto, desde o punto de vista da CIG había diversos puntos moi mellorábeis no Pacto, e había outros que había que introducir ou retirar. Desde a CIG-Saúde enviamos moitas alegacións (recollidas das asembleas e dos debates internos) aos textos que se nos presentaron desde a Administración. Desas alegacións, algunhas foron recollidas, outras non e algunhas recolléronse parcialmente ou cunha redacción diferente da que nós esperabamos. Na visión global, malia os aspectos que non se recolleron ou que non nos convencen, o novo texto ten melloras con respecto ao Pacto en vigor, que no seu momento asinamos. Tamén segue tendo eivas e problemas desde o noso punto de vista, pero despois da valoración e do debate intenso, consideramos que podemos asinar este Pacto, condicionando a sinatura da CIG á introdución de compromisos que sigan procurando a mellora da interpretación e xestión do Pacto.
  • O feito de asinar, permitiranos participar nas Comisións de Seguimento e continuar denunciando a mala xestión do pacto e defendendo as persoas aspirantes que ven conculcados os seus dereitos, ademais de recibir, e polo tanto distribuír, información sobre o pacto e o seu desenvolvemento.
 • 10.Onde podo informarme sobre o pacto e como me afecta?
  • Coma sempre, nos nosos locais sindicais, ou en www.cig-saude.info

 

Desde a CIG-Saúde seguiremos levando ás Comisións de Seguimento todas aquelas cuestións que afonden nunha mellor xestión das contratacións e nunha ordenación equitativa dos chamamentos.

Mais tamén seguiremos combatendo a nefasta política de contratación do SERGAS, exixindo a cobertura de todas as ausencias, contratacións nominais e a fin da precariedade.

Publicadas listas definitivas de Medicina de Familia, Enfermaría, Enfermaría do 061 e Matrona

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

listas sergas 182x91Publícase hoxe no DOG resolución que dá publicidade ás listas definitivas das categorías de médica/o de familia, enfermeira/o, enfermeira/o do 061 e enfermeira/o especialista en obstetricia e xinecoloxía (matrona):

 • Listas definitivas varias categorías (médico/a de familia, enfermeiro/a, enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía). RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías sanitarias. Descargar PDF

As listas poden consultarse na páxina do SERGAS. A entrada en vigor destas listas é mañá día 20 de maio.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Finalizada a Fase de Oposición da OPE 2013

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

INFO OPE pequeno 150pxPublícanse hoxe no DOG as resolucións que dán por finalizada a fase de oposición da OPE 2013 (Medicina de Familia e Enfermaría), publicitando tamén as puntuacións definitivas:

 • OPE Medicina de Familia, finalización da fase de oposición. RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 10 de decembro de 2014. Descargar PDF
 • OPE Enfermaría, finalización da fase de oposición. RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado por Resolución do 10 de decembro de 2014. Descargar PDF

 Para consultar as puntuacións, visitar a páxina do SERGAS

OPE 2014. Datas e lugares de exame.

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Publícase hoxe no DOG a resolución que anuncia datas, horarios e lugares de exame para as categorías convocadas na OPE 2014:

 • OPE 2014. Datas e lugares de exame. RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario, convocado pola Resolución do 17 de xuño de 2015. Descargar PDF

datas de exame

As persoas aspirantes deberán ir provistas do documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade, e de bolígrafo azul ou negro, de tinta indeleble.

Os/as aspirantes serán convocados/as nun único chamamento e serán excluídos/as do concurso-oposición os/as que non comparezan. Non serán tidas en conta causas de forza maior ou calquera outra causa para emendar a non comparecencia.

De conformidade co establecido na base 8.1.4 da resolución de convocatoria realizaranse na mesma data os distintos exercicios que integran a fase de oposición, en unidade de acto e de tempo, cambiando a súa orde de realización, de ser o caso.

Durante o tempo fixado para a realización dos exercicios non se poderá utilizar nin manipular de ningunha maneira aparellos de telefonía móbil ou soportes con memoria, e queda prohibido o acceso ao recinto de realización das probas con tales dispositivos, constituíndo causa de inadmisión ao chamamento a simple tenza deles. Non se habilitará no recinto ningún servizo de recollida de móbiles.

Na páxina do SERGAS pódese atopar a seguinte información, para cada categoría (aquí para Técnica/o de Farmacia):

- Portas de chamamento en función do apelido de aspirantes.

- Mapa de acceso e plano do recinto.

- Persoas admitidas despois da resolución de recursos.

- Adaptacións autorizadas.

 

Listas de contratación definitivas, varias categorías

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

listas sergas 182x91Publícase hoxe no DOG resolución que dá publicidade ás listas definitivas das categorías de técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía (TEAP), técnico/a superior en dietética e nutrición, técnico/a superior en documentación sanitaria, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico (TER), técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico (TEL), técnico/a en coidados auxiliares de enfermería e técnico/a en farmacia (TCAE).

 • Listas de contratación definitivas, varias categorías. RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías sanitarias. Descargar PDF

A entrada en vigor é mañá, día 11 de maio. 

As persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Ligazón á páxina do SERGAS para ver as listas.

Convocatorias de mobilidade interna dos últimos días

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Nos últimos días, publicáronse no DOG varias convocatorias de mobilidade interna:

 • Mobilidade interna A Coruña. ANUNCIO do 16 de marzo de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, polo que se procede a dar publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca procedemento de mobilidade interna voluntaria para o persoal estatutario fixo das categorías de persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional e persoal de xestión e servizos do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Descargar PDF
 • Mobilidade Interna Hospital da Costa. ANUNCIO do 8 de abril de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca procedemento de mobilidade interna voluntaria do persoal fixo de determinadas categorías de persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional e de xestión e servizos do Hospital da Costa. Descargar PDF
 • Mobilidade Interna Vigo. ANUNCIO do 20 de abril de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, polo que se procede a dar publicidade da Resolución do 19 de abril de 2016 pola que se convoca o procedemento extraordinario de mobilidade interna voluntaria para o persoal estatutario fixo e con destino consolidado, de diversas categorías sanitarias, que após a apertura do Hospital Álvaro Cunqueiro fose obxecto de reasignación no ámbito de atención especializada. Descargar PDF

A clase traballadora ateiga as rúas do país no 1º de Maio para rexeitar as reformas laborais e a lei mordaza

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
O secretario xeral da CIG, Suso Seixo, esixiu a derrogación dunhas medidas que precarizan o emprego e criminalizan a resposta social contra os recortes
 
A clase traballadora galega ateigou as rúas das principais cidades e vilas do país convocada pola CIG este domingo 1 de maio, Día Internacional da Clase Obreira, para rexeitar as reformas laborais e a lei mordaza. O secretario xeral da central nacionalista, Suso Seixo, que participou na manifestación de Vigo -que novamente foi a máis numerosa do país con arredor de 10.000 asistentes-, esixiu a derrogación dunhas medidas que precarizan o emprego e criminalizan a resposta social contra os recortes.

Galería de imaxes da Coruña, Lugo, Ferrol, A Mariña e Cee

Galería de imaxes Compostela

Galería de imaxes de Pontevedra e Cangas

Galería de imaxes de Ourense

Os traballadores/as galegos/as secundaron de xeito masivo unha vez máis o chamamento feito pola CIG para conmemorar o Primeiro de Maio, data que simboliza a loita do proletariado de todo o mundo para rematar coa explotación de clase, mellorar as súas condicións de vida e conquistar unha sociedade xusta, libre e igualitaria.

A marcha central, que tivo lugar en Vigo, foi novamente a que rexistrou unha maior participación das 13 convocadas nas principais cidades e vilas do país baixo o lema 'Reformas laborais e lei mordaza, anulación xa'. Durante o percorrido, no que participaron distintas organizacións políticas e sociais e que congregou arredor de 10.000 persoas, as consignas máis coreadas foron “A crise social que a paque o capital”, “Nas empresas e na rúa a loita continúa”, “Feijóo cacique Galiza vai a pique”, “Banca e patronal, ladróns por igual” e “Queremos traballar e non emigrar”.

Ao remate da mobilización, xa na Porta do Sol, tomou a palabra o secretario comarcal da CIG-Vigo, Alberto Gonçalves, para denunciar que as reformas laborais aprobadas polo PP en 2012 e polo PSOE en 2010 “comparten unha mesma lóxica de precarización, de recorte de dereitos e de empobrecemento da clase traballadora e responden ao mesmo programa de saqueo que ditan a Unión Europea e a Troika para aumentar a nosa explotación”.

Incidiu tamén na importancia de continuar coas mobilizacións até lograr que sexan derrogadas e sinalou que a CIG non pode aceptar que se traizoen os milleiros e milleiros de traballadores/as que nestes anos “fixeron Historia con maiúsculas” con folgas xerais masivas “que demostraron a capacidade de resposta da clase obreira”.

Intervención do secretario xeral

O encargado de pechar o acto, antes da interpretación da Internacional e do himno galego, foi o secretario xeral da CIG, Suso Seixo. O máximo responsábel da central nacionalista artellou a súa intervención arredor de cinco grandes temas.

En primeiro lugar, repasou as principais consecuencias da aprobación das sucesivas reformas laborais: abaratamento dos despidos individuais e colectivos, redución das prestacións por desemprego, caída xeneralizada dos salarios, incremento da xornada laboral e da precariedade e debilitamento da negociación colectiva. Segundo denunciou, estas reformas constitúen o maior ataque contra os dereitos e intereses da clase traballadora dende a transición, “e foron levadas adiante coa única finalidade de debilitar a clase traballadora e incrementar o poder e os beneficios do capital”.

A continuación abordou a Lei de Seguridade Cidadá, coñecida popularmente como Lei Mordaza, promovida polo PP para reprimir a contestación social contra as súas políticas antisociais e antiobreiras. “É unha lei antidemocrática, un instrumento represivo en mans da Policía e da dereita que pode ser usado de forma arbitraria e discrecional contra aquelas persoas e organizacións que resulten molestas por opoñerse ás políticas promovidas dende o poder”.

Despois denunciou o trato que a Unión Europea está a dar ás milleiras persoas refuxiadas que buscan protección en Europa fuxindo, na maioría dos casos, das guerras que se producen nos seus países de orixe. “Trátase de seres humanos que foxen de escenarios de miseria ou de perigo de morte, provocados polas políticas imperialistas da UE e dos seus aliados para favorecer os intereses xeoestratéxicos e económicos do capital transnacional”. Diante disto, esixiu a anulación inmediata do acordo entre a UE e Turquía e o máximo respecto polos dereitos destas persoas.

Rematar co sistema capitalista

A seguir reivindicou o dereito de Galiza a decidir sobre o seu futuro como nación no marco do Estado español e da Unión Europea e amosouse convencido de que o noso país non ten futuro mentres dependa de forzas políticas e de institucións políticas e financeiras españolas “que non só non van facer nada por mudar a realidade política e económica que padecemos, se non que van seguir traballando e lexislando para que Galiza siga a cumprir o papel dunha nación dependente e periférica, economicamente falando, e sometida cultural e politicamente”.

Neste senso, apostou por que o nacionalismo se converta nun movemento político e social maioritario no noso país xa que “calquera proceso revolucionario, de transformación política, económica e social no Estado español só vai vir da man e do exercicio da soberanía por parte das nacións que formamos parte del”. Tamén aproveitou para denunciar o acoso do Estado español contra o nacionalismo galego vía ilegalización de organizacións políticas e represión daqueles símbolos que nos identifican como pobo”.

Finalmente, fixo fincapé na necesidade de mudar o actual modelo económico e social capitalista. Lembrou que o 1º de Maio, Día do Internacionalismo Proletario, celébrase para poñer en valor a solidariedade dos traballadores/as de todas as nacións do mundo na loita común pola súa emancipación como clase e que o sistema capitalista no que vivimos representa xustamente o contrario. “Estamos a falar dun sistema que fomenta a insolidariedade; a desigualdade; a incultura; o feminicidio; a opresión dos pobos; a negación do carácter universal de dereitos fundamentais como o ensino, a saúde, o traballo, a vivenda, a enerxía ou as pensións; o confronto entre pobos e seres humanos; e a explotación do home polo home”.

Seixo rematou o seu discurso renovando o compromiso e a determinación da CIG de seguir a loitar por superar este modelo capitalista e facer realidade un novo sistema económico e social en Galiza que faga realidade a emancipación social e nacional da clase obreira galega.

A noticia en Avantar

 
 
 
 
 
 
 • Ferramentas

 • Contratacións

 • Expedient-e

 • Lexislación

 • Ligazóns

 • Boletíns Oficiais

 • TOP ARTIGOS

 • App Móbil

 • Afíliate

           

Se tés un móbil ou tableta con Android, agora tés outro xeito de estares ao día nas noticias da CIG-SAÚDE.

Só tés que entrar no Google Play, poñer no buscador “cig-saude” e instalar a aplicación gratuíta que recolle as novas publicadas.

Recibirás un aviso na barra de alertas do teu aparello cada vez que se publique unha nova información nas webs da CIG-SAÚDE.


Podes ver a descrición da app e descargala premendo aquí.


Desde a CIG-Saúde queremos agradecer a Miguel Carrillo o desenvolvemento e distribución desta aplicación gratuíta.

     

ImaxeCampanhaAfiliacionCIG.preview

A CIG vén de poñer en marcha unha campaña de afiliación nunha nova aposta coa que respostar a todos os ataques que sofre a clase traballadora galega e o desmantelamento de Galiza. Con esta iniciativa preténdese consolidar e ampliar a nosa capacidade de resposta. Nos tempos que corren é vital afortalar a nosa organización sindical, que ten unha traxectoria histórica de firmeza, coherencia, insubornábel, de confronto co sistema, e constitúe unha alternativa ao sindicalismo español do pacto social e de colaboración co poder. 

afiliate

 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto