Atención Primaria: A porta de entrada ao sistema sanitario, sen persoal para atendela

A CIG-SAÚDE esixe do SERGAS que tome en consideración os datos publicados nos Plans de Ordenación de Recursos Humanos, mediante as Ordes de 8 de maio de 2012 e de 5 de decembro de 2013, para adaptar as Prazas ...

CIG-Saúde exíxelle ao SERGAS que contabilice como tempo de traballo o tempo dedicado a dar o relevo

Tempo de traballo é todo o tempo que o/a traballador/a permanece no posto de traballo. No SERGAS, un número importante de traballadoras/es permanecen no seu posto de traballo en cada quenda máis de 20 minutos a...

Permisos e licenzas SERGAS: Negociación XA!!!

Mentres as Mesas Sectoriais de Función Pública e Educación negocian e acordan o réxime de permisos e licenzas para o seu persoal, o SERGAS négase rotundamente a falar dos permisos e licenzas de traballadores e ...

A CIG-Saúde exixe a correcta clasificación do persoal conforme ao EBEP

O pasado 31 de outubro de 2015 publicouse no BOE o Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do/a Empregada/o Público. O devandito texto p...

 • Atención Primaria: A porta de entrada ao sistema sanitario, sen persoal para atendela

  Luns, 22 Maio 2017
 • CIG-Saúde exíxelle ao SERGAS que contabilice como tempo de traballo o tempo dedicado a dar o relevo

  Venres, 10 Xuño 2016
 • Permisos e licenzas SERGAS: Negociación XA!!!

  Xoves, 31 Marzo 2016
 • A CIG-Saúde exixe a correcta clasificación do persoal conforme ao EBEP

  Mércores, 25 Novembro 2015
 
 
 
 
 
 

Publicadas baremacións provisionais de listas de contratación de varias categorías (celador/a, cociñeiro/a, aux admtvo, lavandeiro/a, pasador/a, pinche)

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

info listas contrataciónPublícase hoxe no DOG a resolución que dá publicidade ás valoracións provisionais de listas de contratación das categorías de celador/a, cociñeiro/a, grupo auxiliar da función administrativa, lavandeiro/a, pasador/a de ferro e pinche.

 • RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario. Descargar PDF

As baremacións provisionais poden consultarse no Expedient-e de cada aspirante ou na páxina do SERGAS.

Contra a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante as direccións das estruturas organizativas de xestión integrada e as direccións con competencias na xestión de persoal das entidades adscritas á Consellería de Sanidade, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

CIG-SAÚDE rexeita na Mesa Sectorial esta convocatoria de OPE de Técnico Superior de Prevención de Riscos Laborais, por insuficiente e frustrante

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

CIGSAUDElogo

As Ofertas de Emprego Público teñen como obxectivo dar a oportunidade de acadar un posto de traballo na Administración ás persoas aspirantes que baixo os principios de igualdade, mérito e capacidade, e co seu esforzo, superen o proceso. Tamén é obxectivo das OPE estabilizar como persoal fixo a traballadores/as que durante anos veñen prestando servizos, sexa de xeito interino ou temporal. E de non acadarse a condición de fixo, permitir que o persoal poida seguir vinculado como eventual ou interino. Ademais, é outro obxectivo das OPE, recoñecer a traxectoria do persoal fixo mediante os procesos de promoción interna.

O actual concurso-oposición de TSPRL sitúase xustamente na liña contraria a eses obxectivos dunha oferta de emprego:

 • O persoal con vínculo de interinidade ou o persoal temporal que non acade praza nesta OPE, ten nulas posibilidades de volver ser contratado no SERGAS.
 • A promoción interna é residual, frustrando a expectativa das/os traballadoras/es á promoción, negándolles o seu recoñecemento profesional.
 • As persoas que acaden praza, verán limitado o seu dereito de trasladarse a outros lugares, posto que non haberá prazas vacantes ás que facelo.

Estes son os ingredientes desta OPE: número de prazas insuficiente, limitación da promoción interna, un temario insufrible.... Como se pode comprobar, xusto o contrario ao que necesitaría o recoñecemento profesional deste colectivo de traballadoras/es.

Queda patente que a prevención de riscos laborais, é dicir, a saúde laboral das/os traballadoras/es, non é unha prioridade para o SERGAS, posto que o cadro de persoal deste colectivo é o mesmo que no ano 2000. Non se fixo un estudo de necesidades, nin unha adaptación do cadro de persoal ás necesidades reais. A categoría de TSPRL naceu no ano 2000, e o que hai 16 anos naceu ben, convértese agora nun despropósito máis.

CIG-SAÚDE NON AVALA ESTA OPE DE TSPRL. EXIXIMOS UN INTERESE REAL DO SERGAS NA SAÚDE LABORAL DO PERSOAL, E A CONVOCATORIA DUNHA OPE CON TODOS OS POSTOS DE TRABALLO QUE AS NECESIDADES DEMANDAN

 

Información Comisión Técnica de OPE e Mesa Sectorial do 21 de decembro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig informaNa Comisión Técnica de OPE a Administración explicou as alegacións das OOSS recollidas (ou non) nos novos borradores entregados:

 • Experiencia Profesional. Desde a CIG alegamos que se mantivera a valoración da experiencia como estaba nas convocatorias anteriores. O SERGAS propuxo unha modificación do valor da experiencia pero en menor medida da proposta inicialmente, cambiando o valor do mes traballado de xeito que o tope estaría en 11,6 anos de experiencia en lugar dos 7 actuais. Rexeitamos esta nova proposta e mantémonos na nosa alegación. Entendemos que este baremo é de futuro, que vai afectar non só a esta OPE senón ás vindeiras e tamén ás listas de contratación, modificar agora o baremo de experiencia vai provocar problemas nun futuro. As persoas aspirantes teñen moi difícil chegar a obter unha praza fixa, pero non por causa do baremo, senón porque se convoca un número de prazas mísero.
 • Incorporan a nosa alegación dun novo apartado de valoración de servizos prestados noutras categorías de distinta área funcional. Pero ao mesmo tempo, modifican as áreas funcionais existentes ata agora, posto que, por exemplo, retiran categorías como PSX ou Aux. Admtvo. da área funcional de informática. Non nos parece oportuno, alegamos que o cadro de áreas funcionais non se pode modificar agora, de repente e nunha convocatoria de categorías concretas. Se hai que revisar o cadro, haberá que revisalo todo na súa globalidade, e non agora, senón nunha reunión ex profeso e de futuro.
 • Promoción Interna. Pedimos en que se ofertara o 50% a P.I. para todas as categorías. Non vemos que sexa oportuno recortar as posibilidades de promoción do persoal fixo.
 • Aceptaron as nosas alegacións a respecto de:

Incorporar no texto unha aclaración sobre a devolución de taxas da quenda de discapacidade, no caso de persoas que acaden a certificación con posterioridade ao fin do prazo de presentación de instancias.

Incorporar no articulado da convocatoria a redacción do cálculo de puntuación para cando hai máis preguntas anuladasque de reserva (aceptada in situ na reunión).

Estender a puntuación adicional por conciliación a todas as quendas e non só a P.I. (aceptada in situ na reunión)

Valorar os servizos prestados de categorías da Lei 17 no apartado cuarto de experiencia (non se recollerá no texto da convocatoria, porque a Admón. entende que coa redacción do punto cuarto, estes servizos prestados deben ser valorados aí).

 • Non aceptaron, ademais das xa expostas, a nosa alegación sobre a supresión do límite de 4 puntos para cursos transversais.
 • Sobre a alegación do tribunal da categoría de TSPRL, a Admón. di que non é obxecto da convocatoria, e que haberá unhas instrucións de tribunais, onde se poderán facer alegacións ao respecto.

Unha vez feitas as roldas de intervencións, coa aceptación das alegacións que recollemos, e mantendo a Administración a súa proposta de puntuación para experiencia profesional e redución da Promoción Interna para as categorías de licenciados/as sanitarios/as e TSPRL, procédese á formalización da Mesa Sectorial.

Na Mesa Sectorial Extraordinaria, convocada só a efecto de aprobar as convocatorias de OPE, reiteramos as nosas alegacións, insistindo en que os problemas polos que a xente vai a OPEs continuadas sen acadar praza non se solucionan modificando a valoración da experiencia no baremo, senón que son derivados da pouca oferta de prazas que hai. Con respecto á convocatoria de TSPRL, salientamos que esta Administración non está realmente interesada na prevención de riscos do persoal, xa que se o estivera, faría un estudo de necesidades ao respecto e adaptaría o cadro de persoal á realidade existente, co que a oferta de prazas destas categorías non sería irrisoria como é; a creación da categoría de TSPRL naceu no ano 2000 cunha boa expectativa que co paso do tempo se foi deturpando ata o que vemos hoxe, unha convocatoria que non satisfai a ninguén.

Rematadas as intervencións das OOSS, cos votos en contra da CIG, CCOO e CSIF, e cos votos a favor de CESM-OMEGA, UGT e SATSE e a Administración, queda finalizada a reunión e pasarán as convocatorias a publicación en DOG.

---------------

Outras informacións:

OPE 2013 (Enfermaría e Médica/o de Familia): están traballando para que a elección de destino poida ser en xaneiro.

OPE CTG: vaise publicar unha modificación de tribunais no DOG, queren darlle un impulso a esta OPE (e non é sen tempo, hai máis dun ano que está convocada).

O presidente da Xunta decreta unha suba salarial do 7.5% nas súas retribucións, e un 7% na das/os altos cargos mentres mantén conxelados os salarios do persoal

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

20161220 suba salario feijooPor que o presidente da Xunta decreta unha suba salarial do 7.5% nas súas retribucións, e un 7% na das/os altos cargos?

A orde de confección de nóminas para o ano 2010, establecía unha redución do 3% dos salarios das/os altos cargos. No ano 2010 redúcense o salario nun 3%, no ano 2017, devólvense o reducido máis un 4% de incremento.

Ás/aos traballadoras/es da Sanidade Pública lévannos recortado o noso salario máis dun 30% e a devolución no ano 2017 é 0%. No ano 2010 conxelaron as pagas extras, a carreira profesional, o acordo retributivo 2008/12, os acordos retributivos de PACs, e no ano 2017 van seguir conxelados.

O diñeiro público é de todas/os, polo que se hai recuperación salarial debe ser na mesma porcentaxe para todas/os , non só para as/os membros do goberno do PP e para Feijóo.

Isto hai que paralo! Que non che sigan roubando!

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 12 Mércores, 20 de xaneiro de 2010

Orde do 14 de xaneiro de 2010 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal a o servizo da Administración Autonómica para o ano 2010

Neste marco de contención do gasto, a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010 reduce nun 3%, as retribucións dos altos cargos da Administración da comunidade autónoma, do Consello de Contas, do Consello Consultivo e do Tribunal Galego de Defensa da Competencia.

Esta redución do 3 % aplicarase así mesmo no caso das persoas titulares das presidencias e vicepresidencias

Pola recuperación no cadro de persoal dos postos de traballo do grupo C1 administrativo

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig-globoPeO SERGAS, na súa política de recortes, suprimiu as prazas do grupo C1 de xestión e servizos (Grupo Administrativo). Isto só obedece a unha política de retallamentos, e a unha política pouco transparente no acceso a determinados postos de traballo.

A complexidade e responsabilidade, así coma os coñecementos que se necesitan para desenvolver o traballo en determinadas unidades e servizos no SERGAS non difire en nada da complexidade destes postos nos servizos administrativos da Xunta de Galiza.

Mais o SERGAS suprime esta categoría, e se fai falta, paga un programa especial, ou convoca unha xefatura de rango inferior, para retribuír aqueles postos que por funcións deberían ser do grupo C1.

Con isto xéranse situacións de discriminación, non se accede en igualdade de condicións, nin se sabe que postos son, eliminando a posibilidade de promoción a estes postos.

Nas últimas ofertas de emprego, Función Pública convocou sempre prazas do grupo C1, as datas das convocatorias son as seguintes:

 • C1 Promoción interna, DOG do 03/07/2009
 • C1 Libre DOG do 28/07/2008
 • C1 Libre, DOG do 10/01/2008
 • C1 Promoción interna, DOG do 12/09/2007

Desde a CIG-SAÚDE demandamos do SERGAS a recuperación do grupo C1 de persoal de xestión e servizos (Grupo Administrativo), para consolidar con normalidade a carreira administrativa deste colectivo. E así o incorporamos nas nosas alegacións ao plano de estabilidade que en breve debateremos na Mesa Sectorial.

Alberto Núñez Feijóo, persoa non grata na Sanidade Pública Galega

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

 ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

PERSOA NON GRATA NA SANIDADE PÚBLICA GALEGA

O Presidente da Xunta anuncia un incremento retributivo do seu soldo do 7.5%, e un incremento retributivo do 7% para os altos cargo da Xunta de Galiza.

E mentres, segue a manter na Lei de Orzamentos do ano 2017 a suspensión dos pactos e acordos do SERGAS, co que vai seguir condenando a que as traballadoras e traballadores da Sanidade Pública estean á cola das retribucións sanitarias.

 A perda salarial das/os empregadas/os do SERGAS supera o 30% se computamos a conxelación do acordo salarial. Un acordo salarial que melloraba a prestación de traballo en quenda de noite, en domingos e festivos, as gardas, todo o que ten unha penosidade engadida.

Nos seguintes cadros podemos ver a relación de Feijóo cos salarios do SERGAS:

 

 

Feijoo condena as/os traballadoras/es do SERGAS.

Ano 1991, Secretario Xeral da Consellería de Sanidade...mentres pasea en iate con Marcial Dorado*.

 

*ver fotos do ano 1995

Impide que as/os traballadoras/es do SERGAS teñamos a mesma retribución no complemento espefico que o resto do persoal da Xunta de Galiza.

DOG 24 de xaneiro de 1992.

Ano 2000, marcha a Madrid, exerce a dirección de Correos.

Correos pasa de servizo público á libre competencia empresarial.

Isto é o que pretende facer coa sanidade pública.

Ano 2009, Presidente da Xunta.

Conxela os acordos salariais 2009/12, a Carreira Profesional, e o Plan Mellora de Atención Primaria.

ALGÚNS ACORDOS ASINADOS NA MESA SECTORIAL DO SERGAS EN AUSENCIA DE FEIJÓO

22 de febreiro do 2001

Acordo de concertación social

Novembro do 2003

Acordo de melloras retributivas do persoal do SERGAS

Acordos de carreira profesional 2005/2007

Acordos de carreira profesional para todos os colectivos do SERGAS.

Atención Primaria 2005/2008

Acordo de condicións de traballo e retributivas do novo modelo de atención primaria. Plan de Mellora de Atención Primaria. Acordo sobre a ordenación e retribucións no ámbito da Atención Primaria.

Abril do 2007

Acordo de condicións de traballo e retributivas de Médicas/os de Urxencias Hospitalarias

Decembro do 2008

Acordo de mellora retributiva do persoal do SERGAS

Información Comisión Central Pacto

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

INFORMACIÓN DA COMISIÓN CENTRAL DE SEGUIMENTO DO PACTO DE CONTRATACIÓNS DO 2 DE DECEMBRO DE 2016

→Información xeral do Pacto:

 • Celador/a, cociñeiro/a, Grupo Auxiliar da Función administrativa, Lavandeiro/a, Pasador/a de ferro e pinche:
  • Publicación das listas provisionais de baremación: finais de decembro
  • Publicación das listas definitivas de baremación: febreiro
 • Todas as categorías de Técnicos/as sanitarios/as:
  • Publicación das listas provisionais de baremación: xaneiro
  • Publicación das listas definitivas de baremación: marzo

Desde a CIG-Saúde solicitamos que as actualizacións, sempre que sexa posible, se adianten á data máxima de publicación das listas definitivas.

→Ponderación da nota da OPE 2006:

Desde CIG-Saúde solicitamos a publicación da fórmula correctora para equiparar a nota 2006 (base de 100 puntos) á nota 2009 (base de 60 puntos). Solicitamos que se exclúa o galego da fórmula ponderando só o exercicio común e específico.

→Proposta de dotación de titulares e suplentes da lista de curta duración:

Desde CIG-Saúde denunciamos que se está a utilizar o pool para o que non está establecido. Solicitamos a revisión das instrucións que regulan as listas de pool.

→Áreas especiais: Desenvolvemento do apartado II.7 do Pacto

Programas formativos e bases.
Entrégannos copias dos programas formativos das áreas especiais.
Ábrese prazo ata o 23 de decembro para remitir as nosas alegacións, e posteriormente convocarán unha nova reunión.

Confírmannos que o persoal contratado (incluso o interino) pode realizar formación práctica específica para o acceso ás áreas especiais.

→Rogos e preguntas

CIG-Saúde solicitamos a posta en marcha do grupo de traballo, acordado na sinatura do novo pacto, para a análise e proposta de mellora da xestión de chamamentos e vinculacións temporais.
Solicitamos a apertura das listas do pacto 2004 que están pendentes de actualizar: varias categorías de mantemento, Telefonista, Perruqueiro/a...
Solicitamos que se nos informe dos procedementos de selección de persoal de xestión e servizos dos grupos A1 e A2, e informático nos que se realizan probas ás que non temos acceso e non coñecemos nin a quen convocan nin os resultados.

 
 
 
 
 
 
 • Ferramentas

 • Contratacións

 • Expedient-e

 • Lexislación

 • Ligazóns

 • Boletíns Oficiais

 • TOP ARTIGOS

 • App Móbil

 • Afíliate

           

Se tés un móbil ou tableta con Android, agora tés outro xeito de estares ao día nas noticias da CIG-SAÚDE.

Só tés que entrar no Google Play, poñer no buscador “cig-saude” e instalar a aplicación gratuíta que recolle as novas publicadas.

Recibirás un aviso na barra de alertas do teu aparello cada vez que se publique unha nova información nas webs da CIG-SAÚDE.


Podes ver a descrición da app e descargala premendo aquí.


Desde a CIG-Saúde queremos agradecer a Miguel Carrillo o desenvolvemento e distribución desta aplicación gratuíta.

     

ImaxeCampanhaAfiliacionCIG.preview

A CIG vén de poñer en marcha unha campaña de afiliación nunha nova aposta coa que respostar a todos os ataques que sofre a clase traballadora galega e o desmantelamento de Galiza. Con esta iniciativa preténdese consolidar e ampliar a nosa capacidade de resposta. Nos tempos que corren é vital afortalar a nosa organización sindical, que ten unha traxectoria histórica de firmeza, coherencia, insubornábel, de confronto co sistema, e constitúe unha alternativa ao sindicalismo español do pacto social e de colaboración co poder. 

afiliate

 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto