Noticias Persoal Xornada, permisos e licenzas
 
 

CIG-Saúde gaña sentenza que recoñece o dereito do persoal eventual ao desfrute do permiso de matrimonio

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

CIGSAUDElogo

A asesoría xurídica da CIG obtén unha sentenza firme na que se recoñece o dereito do persoal eventual aos 15 días de permiso por matrimonio/parella de feito.

O xulgado do contencioso nº 4, tralo recurso interposto pola asesoría xurídica da CIG de A Coruña, notifica, o 22 de xaneiro de 2019, sentenza firme na que se ven a recoñecer o dereito que ten o persoal estatutario temporal do Servizo Galego de Saúde ao goce dos 15 días de permiso por matrimonio/parella de feito.

Dereito que nos era negado a todo o persoal eventual pretendendo acollerse o Sergas ao Acordo de Concertación Social, cando a normativa e xurisprudencia europea declara a NON DISCRIMINACIÓN dos/as traballadores/as fixas e temporais.

Así, nesta sentenza de A Coruña se declara non conforme a dereito a denegación dos 15 días de permiso retribuído por matrimonio/parella de feito invocando o feito de ser este permiso incompatible coa finalidade do nomeamento como persoal eventual.

Este sentenza é un primeiro paso moi importante para acadar o recoñecemento do dereito do persoal eventual ao goce dos permisos que ata agora nos son negados: matrimonio/parella de feito, traslado de domicilio, asistencia a cursos de formación continuada, a congresos e exames de centros e titulacións oficiais…

Igualdade

O XUÍZ DECLARA ILEGAL A INSTRUCCIÓN DO SERGAS SOBRE PERMISOS POR INGRESO

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

CIG-Saúde anima o persoal do SERGAS a reclamar a totalidade do permiso por coidado de familiar

A Federación lembra que unha sentenza do TSXG declara ilegal as limitacións impostas pola administración

 

A CIG-Saúde fai un chamamento a todo o persoal do SERGAS para que presente reclamación se a administración lle denega a totalidade do días aos que ten dereito por coidado dun/ha familiar. A Federación lembra que o TSXG declarou a ilegalidade e, en consecuencia, a nulidade da limitación estabelecida na instrución do SERGAS a respecto deste dereito.

O Estatuto Básico da/o Empregada/o Pública/o recolle o dereito que ten a traballadora/or a gozar dun permiso retribuído por coidado de familiar en situación de enfermidade ou hospitalización. Porén, o SERGAS segundo o criterio que estabeleza, concede ao seu persoal a totalidade dos días, ou un goce parcial deste dereito.

Para atallar esta irregularidade, e reclamar de vez o respecto á concesión deste dereito, "que non é potestativo da administración", unha afiliada de CIG-Saúde, a través da asesoría xurídica da central sindical, interpuxo unha demanda por unha cuestión de ilegalidade, "para que o xulgado lle recoñecese o dereito que o SERGAS lle negaba", explican.

O proceso rematou no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que estimou a cuestión de ilegalidade formulada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 da Coruña, e en consecuencia, "declárase a ilegalidade e conseguinte nulidade da limitación do estabelecido na instrución do SERGAS”.

Non obstante a resolución xudicial, o Servizo Galego de Saúde, "no seu empeño de limitar o dereito ao permiso por coidado de familiar, recorre a sentenza. Porén o xuíz ditou un auto firme, polo que non cabe interpoñer recurso algún", afirman dende CIG-Saúde.

Desde a Federación da CIG lamentan que, "unha vez máis sexan os xulgados quen obriguen ao SERGAS a respectar os dereitos das/os traballadoras/es recollidos na lexislación laboral". Ao tempo que animan a todo o persoal a reclamar "cando o SERGAS lle denega a totalidade do días aos que ten dereito por coidado dun familiar".

 PERMISO COIDADO FAMILIAR se queres ler máis fai klick aquí

O SERGAS discrimina a unha traballadora embarazada ao reducirlle o salario durante o permiso da 37 semana

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
CIG-Saúde e a Secretaría da Muller reclaman á administración unha rectificación da norma e que se adapte do xeito necesario para rematar con esta gravísima discriminación
A Secretaría da Muller da CIG e a Federación de Saúde da CIG denuncian a discriminación que padecen as traballadoras do SERGAS que se acollen ao permiso retribuído a partir da semana 37 do embarazo, xa que ven reducido o seu salario ao non pagárselles o complemento retributivo de Atención Continuada. Unha penalización que conculca o dereito á igualdade, pois ningún traballador do SERGAS sufrirá esta redución de salario polo feito de ser pai.
RecursoMulleres

O pasado 31 de outubro de 2015 publicouse no BOE o texto refundido do Estatuto Básico do Empregado/a Público/a, que, entre outras cuestións, modificaba o seu texto para recoller a posibilidade de que as mulleres xestantes puidesen gozar dun permiso retribuído a partir da semana 37 de embarazo.

O texto da disposición adicional décimo sexta desa publicación di o seguinte:

Permiso retribuído en estado de xestación.

Cada Administración pública, no seu ámbito, poderá estabelecer  para as funcionarias en estado de xestación un permiso retribuído a partir do día primeiro da semana 37 de embarazo até a data do parto.

No suposto de xestación múltiple, este permiso poderase iniciar o primeiro día da semana 35 de embarazo até a data de parto.

Desde a CIG-Saúde xa sedenunciou no seu momentoque o SERGAS estaba a ocultar ás mulleres traballadoras da Sanidade Pública a posibilidade de acollerse a este permiso e, agora, hai que denunciar unha nova discriminación ás mulleres.

As mulleres que se acollan a este dereito son penalizadas durante a duración do mesmo, ao non pagárselles o complemento retributivo de Atención Continuada, que retribúe a disposición durante as 24 horas e durante as xornadas festivas. E esta discriminación é máis grave se cabe, porque a retribución que as mulleres perciben durante as 16 (agora 17) semanas de descanso maternal é calculada no INSS en función da retribución do mes anterior ao descanso. Isto supón que no caso das mulleres que se acollen ao dereito a gozar do permiso a partir da 37 semana, a merma retributiva alcanza a todo o período de descanso maternal.

Desde a Secretaría da Muller da CIG e a Federación de Saúde denuncian a grave discriminación que isto supón, posto que un home nunca verá reducidas as súas retribucións por ser pai, mentres que unha muller traballadora, que xa está prestando servizos nunhas condicións gravosas (quendas, grandes cargas de traballo, etc…), ve diminuídas as súas retribucións (e tamén as súas bases de cotización) por mor da súa maternidade. Algo que, a todas luces, conculca o dereito á igualdade.

Pola súa banda, o SERGAS ampárase, para levar a cabo esta discriminación, en que a norma non recolle expresamente que se debe pagar a retribución completa. A CIG exixe do SERGAS, da Consellaría de Sanidade e do Goberno da Xunta unha rectificación e que se adapte a norma do xeito necesario para rematar con esta gravísima discriminación.

A noticia en Avantar.

Condenan ao SERGAS a indemnizar a un traballador por denegarlle o dereito a gozar do permiso de paternidade completo

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Terá que pagarlle 3.000 euros por dano moral, os 12 días de salario da prórroga non concedida e as cotizacións á Seguridade Social dese período

O SERGAS vén de ser condenado a pagar unha indemnización de 3.000 € por dano moral a un traballador ao que non renovou o contrato para impedir que gozara do permiso de paternidade completo. Xunto a isto, terá que pagar tamén os 12 días de salario da prórroga non concedida e as cotizacións á SS dese período. O xulgado avala deste xeito, as denuncias da CIG-Saúde por denegarse de forma sistemática o dereito a gozar dos permisos regulamentados ao persoal eventual.
Permiso paternidade
 

O SERGAS está a cubrir prazas vacantes, que son estruturais, con contratos de acúmulo de tarefas, cada seis meses. Contratos que renova mes a mes, “incrementando así a fragmentación da contratación”, denuncia a CIG-Saúde. Un método ao que recorre por mor da taxa de reposición que a propia administración impuxo para a sanidade pública.

Xunto a isto, o SERGAS está limitando o dereito a gozar de permisos regulados por lei ao persoal eventual, negándose sistematicamente a negociar unha regulación de permisos na Mesa Sectorial. A CIG-Saúde lembra que a única regulación que recoñece o SERGAS é a negociada na mesa sectorial no 2001, sen que houbera polo medio ningunha actualización.

A consecuencia disto, e cunha evidente mala praxe, o SERGAS para que un traballador eventual contratado baixo a modalidade de acúmulo de tarefas, non puidera seguir gozando do dereito o permiso de paternidade, denegou a renovación dese contrato. Unha vulneración de dereitos fundamentais que foi denunciada diante do xulgado polo traballador a través da asesoría da CIG.

No decurso do xuízo quedou demostrado que efectivamente houbo vulneración de dereitos fundamentais e que a non renovación do contrato tiña como obxectivo evitar que o traballador puidera gozar do permiso de paternidade polo tempo que lle tería correspondido.

Diante disto, o xulgado emitiu sentenza condenando ao SERGAS a indemnizar ao traballador por dano moral cunha compensación económica de 3.000 euros máis a cantidade correspondente aos 12 días de salario da prórroga non concedida e a cotización á Seguridade Social correspondentes a ese período.

A noticia en Avantar

CIG-Saúde exíxelle ao SERGAS que contabilice como tempo de traballo o tempo dedicado a dar o relevo

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

feijoorecortador dereitos laboraisTempo de traballo é todo o tempo que o/a traballador/a permanece no posto de traballo. No SERGAS, un número importante de traballadoras/es permanecen no seu posto de traballo en cada quenda máis de 20 minutos a maiores das 7 ou 10 h de xornada ordinaria que teñen que realizar.

E por que teñen que estar a maiores este tempo? Porque na sanidade trabállase con persoas, e a comunicación verbal entre as/os profesionais e fundamental para atender a esas persoas. Ao remate da quenda, o persoal dá o relevo á/o compañeira/o que se incorpora, informando de todo o relacionado coas/os doentes dos que se vai facer cargo durante a súa quenda.

Ninguén discute ou cuestiona a necesidade da comunicación verbal entre o persoal para que non se perda ningunha información sobre as/os doentes, sobre todo dos/as doentes hospitalizados/as nas unidades de maior complexidade. E que fai o SERGAS? Coma sempre, négase a recoñecer este tempo coma xornada realizada, penalizando ao persoal das unidades de maior complexidade a realizar un incremento de xornada non recoñecida como xornada efectiva realizada.

CIG-SAÚDE ven exixindo do SERGAS que este tema se aborde na Mesa Sectorial do SERGAS, que se cree unha comisión de traballo para analizar esta situación, e buscar as formulas de compensación desta xornada.

A Administración sanitaria non pode seguir roubando tempo ás/aos traballadoras/es sen ningunha compensación.

CIG-SAÚDE exixe de inmediato que se aborde este tema na Mesa Sectorial. Cabe subliñar que noutros ámbitos da Administración Galega, ás/aos traballadoras/es compútaselles, coma xornada efectiva, 10 minutos diarios, que é o tempo que calculan que tardan en ter acceso á rede informática, e tamén que noutras CCAA xa hai sentenzas que obrigan á Administración a contabilizar o tempo do relevo como xornada efectiva .

O persoal do SERGAS ten dereito a que o tempo que dedica á atención sanitaria, é dicir, ao seu traballo, se teña en conta como xornada laboral.

Permisos e licenzas SERGAS: Negociación XA!!!

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Mentres as Mesas Sectoriais de Función Pública e Educación negocian e acordan o réxime de permisos e licenzas para o seu persoal, o SERGAS négase rotundamente a falar dos permisos e licenzas de traballadores e traballadoras da Sanidade Pública.

Os acordos de Función Pública e Educación ademais de regular as vacacións e días libres, regulan permisos de conciliación familiar e de saúde das/os traballadoras/es: permisos de maternidade, de incorporación progresiva, con redución de xornada, tras un proceso oncolóxico...

E que fai o SERGAS? Négase a negociar, e aplica a normativa coa maior restrición posíbel.

Que permisos retribuídos regulan estes acordos? Entre outros:

®  Nos permisos por enfermidade, para o persoal que traballa a quendas serán días inhábiles os días de descanso e festivos recollidos nos cadros de horarios. Polo que o permiso non implica días continuados, senón que serán en función dos días inhábiles que abranga.

®  Permiso para que o/a traballador/a poida acudir a todas as consultas médicas e revisións propias.

®  Permiso por hospitalización e coidado no domicilio de familiar. Para o computo dos días tomarase como referencia o municipio de residencia do/a traballador/a. No caso de coidado no domicilio tomarase coma referencia o domicilio da/do familiar.

®  Permisos de conciliación familiar, acompañamento de fillas/os menores ou maiores a cargo a consultas e revisións. E por acudir a titorías no centro escolar das/os fillas/os.

®  Permiso para doazón de sangue.

®  Permiso por matrimonio dun familiar até o 2º grao. No SERGAS chega a non concederse día mesmo para a persoa que casa.

®  Non dará lugar a I.T as ausencias do posto de traballo por enfermidade que non superen os 3 días.

®  Permiso por xestación. A partir do 1º día da semana 37. Na xestación múltiple iniciarase o permiso o 1º día da semana 35.

®  Permiso para a adaptación progresiva á xornada laboral tras un tratamento oncolóxico.

®  Seguen a manter coma días libres o 24 e 31 de decembro, os horarios de verán, ou o cómputo de 10 minutos diarios como xornada efectiva.

Mentres isto ocorre noutros ámbitos da Administración Pública, as/os traballadoras/es do SERGAS temos limitados os permisos, mesmo até o dereito a acudir a consulta de enfermidade propia do/a traballador/a.

Esiximos, unha vez máis, a negociación na Mesa Sectorial dun acordo de permisos para o persoal do SERGAS.

Non máis roubos!

permisosp

CIG-Saúde exixe que se negocien os permisos e licenzas do persoal estatutario do SERGAS

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Denuncia que o SERGAS oculta ás traballadoras xestantes o dereito a gozar dun permiso retribuído a partir da semana 37
 
A CIG-Saúde vén de remitir un escrito dirixido ao conselleiro de Sanidade, o Xerente do Sergas e a Directora de Recursos Humanos en demanda da inmediata convocatoria dunha mesa sectorial na que se aborden os permisos e licenzas no ámbito estatutario.
Consellaría de SanidadeCIG-Saúde lembra que en maio de 2015 publicábase a Lei do Emprego de Galiza e en outubro o Real Decreto polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico da/o Empregado/a Público. Dúas normas nas que se recolle unha nova concesión de permisos e licenzas referentes a: permisos por enfermidade, hospitalización e coidado no domicilio do familiar, conciliación familiar, ausencia do posto de traballo por enfermidade, por xestación.. e que no caso de Función Pública mesmo inclúe o permiso para doazón de sangue.

María Xosé Abuín, secretaria nacional de CIG-Saúde sinala que en cumprimento desta normativa, tanto a Dirección de Función Pública como a Consellaría de Educación, negociaron nas súas respectivas mesas sectoriais a regulación destes permisos para o persoal do seu ámbito. “Na Orde de Función Pública recolle expresamente que esta regulación non será de aplicación ao persoal estatutario; entendendo que o persoal estatutario ten o seu propio ámbito de negociación”, especifica Abuín.

Diante disto, a secretaria nacional da CIG-Saúde denuncia que tanto o conselleiro de Sanidade, como o Xerente do SERGAS e a Directora de Recursos Humanos “son plenamente conscientes da dificultade que ten o persoal do SERGAS para gozar dos permisos regulados na normativa”.

Dificultades que atribúe á prestación de servizo a través de quendas; á prestación ininterrompida durante as 24hs do día, os 365 días do ano; ás condicións específicas nas que se desenvolve a asistencia sanitaria e que motivan que o SERGAS teña que establecer unha regulación propia destes permisos.

Porén denuncia que os máximos responsábeis do Servizo Galego de Saúde, que deberían ser os máximos interesados en facilitar os dereitos das/os traballadoras/es, nin sequera “responden á petición reiterada de negociar na mesa sectorial do SERGAS unha norma propia que recolla as especificidades do traballo na sanidade pública” e que, entre mentres “denegan os permiso aos que o persoal ten dereito”.

Por iso exixe que, de inmediato se convoque a mesa sectorial para abordar a negociación dos permiso e licencias no ámbito estatutario.

Permisos para xestantes

Neste sentido, denuncia as consecuencias que isto está a ter especialmente para as traballadoras en estado de xestación. “A falta dunha regulación actualizada dos permisos e a negativa a sequera publicar mediante resolución aqueles aos que teñen dereito as mulleres xestantes está dificultando que estas fagan uso deles”.

A CIG-Saúde lembra que a disposición adicional décimo sexta do Estatuto Básico do Empregado/a Público/a recolle o dereito das mulleres xestantes, traballadoras do SERGAS, a ter un permiso retribuído a partir do primeiro día da semana 37 de embarazo até a data do parto. Un permiso que, no caso de xestación múltiple iniciarase desde o primeiro día da semana 35.

Abuín subliña que o feito de non se ter publicado “ningunha resolución, non quer dicir que as traballadoras xestantes do SERGAS non teñan dereito a este permiso. Simplemente quer dicir, que o SERGAS pretende roubarlle este permiso as súas traballadoras”, afirma.

Por iso, fronte o silencio do SERGAS, a CIG-Saúde lembra ás traballadoras que poden solicitar este permiso e exercer así os seus dereitos ao igual que calquera outra empregada pública. “Con este silencio, o SERGAS e a consellaría de Sanidade poñen de manifesto a súa nula preocupación pola maternidade e pola saúde das mulleres xestantes”, denuncia María Xosé Abuín.

Escrito dirixido a dirixentes da Consellaría de Sanidade

A nova en Avantar

 

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto