Noticias Sanidade Pública Mesas Sectoriais
 
 

Información da reunión da Mesa Sectorial extraordinaria celebrada o día 30 de marzo de 2017

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig informaÚnico punto da orde do día: Plan de Estabilidade de emprego no SERGAS.

Nesta reunión produciuse un debate interesante entre o contido do plan de estabilidade que presenta o SERGAS e o acordo asinado onte na mesa de función pública do estado (acordo que a CIG non asinou):

A directora de RRHH explicou, que o Plan de Estabilidade do SERGAS xa contiña moitas das materias recollidas no acordo de Madrid, tales como:

 • O acordo de Madrid ao igual ca o do SERGAS só fala das vacantes producidas desde o ano 2012, as producidas desde o 2010 fixéronas desaparecer.
 • O acordo de Madrid recolle unha taxa de reposición do 100% das vacantes producidas no ano anterior, como recolle a lei de orzamentos desde o ano 2016. Tamén recolle, que se a lei de orzamentos o permite esta taxa se podería incrementar. O plan do SERGAS recolle que as convocatorias de OPE se realizarán coa máxima taxa que permita a lexislación estatal.
 • A directora de RRHH do SERGAS nega a existencia de 7.660 prazas vacantes no SERGAS (que era o que se recollía no borrador inicial do acordo de Madrid), di que nestas prazas están computadas toda a media anual das acumulacións de tarefas do SERGAS, incluídas as acumulacións de tarefas que se fan para a cobertura de vacacións, reforzos, e outras ausencias do persoal. O acordo asinado onte en Madrid xa non engade ningún anexo de persoal, o que se presentou xunto co borrador tamén desapareceu.
 • Con respecto ao que recolle o acordo de Madrid, páxina 3 do documento de acordo, referente a que as prazas que se oferten á promoción interna non computarán aos efectos da taxa de reposición, isto ten trampa: Na normativa do SERGAS, Decreto 206/2005 de provisión e selección, recóllese que as prazas ofertadas na OPE pola quenda de promoción interna e non cubertas, sumaranse ás prazas convocadas pola quenda de acceso libre. Mais no total as prazas ofertadas nas dúas quendas non pode superar o 100% da taxa de reposición. Normativa básica do estado. Se o SERGAS aplicase o criterio do acordo de Madrid, e as prazas da promoción interna no computasen para a taxa de reposición, as prazas de OPE que non se cubriran por esta quenda, non se poderían sumar ás prazas convocadas pola quenda libre. Unha enleada.

No referente ao Plan de Estabilidade, non aceptaron ningunha das nosas alegacións.

 • O Plan só fala das vacantes producidas desde o ano 2013, as producidas nos anos 210/11/12 desapareceron.
 • Séguense negando a entregarnos os censos de persoal que lle reclamamos en todas as reunións:
  • Censo de persoal interino por área sanitaria, categoría e especialidade.
  • Censo de acumulacións de tarefas, de duración superior a un ano, por área sanitaria, categoría profesional e especialidade.
 • No referente as 400 prazas de acumulación de tarefas que recolle o plano para converter en vacantes no ano 2017, a directora de RRHH nun arrebato de sinceridade, comentou que maioritariamente serán de FEAS, tamén algunha de enfermeira.
 • No referente á comisión de seguimento que recolle o Plan de Estabilidade, coa única función de facer un seguimento de que o SERGAS cumpre o seu calendario, manifestamos que para a CIG-SAÚDE esta é unha comisión sen sentido ningún, xa que a competencia de negociar selección e provisión de prazas é da Mesa Sectorial.

O Plan vai ser aprobado por algunhas centrais sindicais. Quedaron en enviarnos a acta de fin de negociación.
Desde CIG-SAÚDE seguimos a reclamar

 • Que se elimine a fórmula de computo da taxa de reposición, para que o SERGAS poida convocar todas as prazas vacantes des o ano 2010. Como mínimo 2.652 prazas, máis as 805 prazas vacantes producidas por xubilación no ano 2016.
 • Que o SERGAS negocie de boa fe, facendo entrega na Mesa Sectorial dos anexos de persoal con todas as prazas vacantes, cubertas por persoal interino, servizos determinados e acumulacións de tarefas de máis dun ano de duración.

Isto si que sería un verdadeiro Plan de Estabilidade que permitise rematar coa precariedade laboral, e coa destrución de emprego na Sanidade Pública.

Información sobre a reunión da Mesa Sectorial do venres 17

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

CIG INFORMA

Temas tratados na Mesa Sectorial do 17 de marzo de 2017:

 • Traslados FEAs: 
  -Sobre medidas de conciliación: Desde a CIG-SAÚDE propoñiamos que coa finalidade de conciliar a vida familiar e laboral, as parellas (matrimonio ou parella de feito) que solicitaran destino na mesma localidade, e un dos membros non o acadara, poideran renunciar ao destino acadado. Isto é unha medida de conciliación, pero o SERGAS no seu texto recolleu, para este suposto, unha medida de penalización, xa que estableceu unha participación condicionada a que se unha das persoas non acada destino na mesma localidade, o destino da outra queda sen efecto. É dicir, na solicitude vai aparecer un recadro para que cubras voluntariamente a participación condicionada a que a túa parella tamén acade destino nesa localidade. Se cobres o recadro, e a túa parella non acada destino, a túa solicitude queda anulada, independentemente do destino que acadaras. Isto non é conciliación familiar e laboral.
  -Rexeitamos que se reserven prazas no CHUAC, e polo tanto non se convoquen neste concurso de traslados, co argumento da alta especialización, sen máis información. A actividade destes servizos é semellante a do resto de complexos hospitalarios. Esiximos o tratamento das prazas de alta especialización na mesa sectorial, segundo recolle o Decreto de selección e provisión 206/2005.
  -Solicitamos a incorporación no anexo das seguintes prazas:
  1 praza de ciruxía torácica en Vigo, na que a persoa eventual que a está a ocupar leva asinados 78 vínculos nos últimos anos; se isto non é unha praza estrutural, que alguén nos explique que é.
  Prazas nos hospitais de Monforte, O Barco e Hospital de Cee.

             -Non foron aceptadas ningunha das nosas alegacións.

 • Previsión sobre os próximos actos de eleccións de destino da OPE:
  -Presentaron un cadro de prazas cos mesmos erros que na OPE anterior. Malia de que hai prazas vacantes nas áreas nas que aprobou o persoal, van ofertar prazas á elección de destino para que o persoal faga turismo. Ou para que se soliciten comisións de servizo, que é a forma natural de ordenar o cadro de persoal. Parece que queren recoñecer o esforzo do persoal que aproba ofertándolle un destino fora da súa localidade. Desde a CIG-SAÚDE imos esixir que o SERGAS mude esta proposta para que o persoal poida elixir destino na súa localidade.
  -Na oferta de prazas de TEF para OPE, inclúen 7 prazas cubertas con 7 TCAEs interinas. Non quixeron falar das TCAE fixas que foron ubicadas nas farmacias con posterioridade á entrada en vigor do Decreto da creación da categoría de TEF. Din que isto non é de OPE, senón que hai que resolvelo nos concursos de mobilidade interna.
  -Dos criterios de cesamento non entraron a falar.

 • Decreto de Itinerarios Profesionais.
  O informe do Consello Consultivo, do que non nos entregaron copia, seica recolle que os servizos prestados non se poden puntuar coma se fosen prestados na praza de destino. Ao ser categorías diferentes a puntuación dos servizos prestados debe ser diferenciada, sendo esta decrecente, se participas desde outra categoría. Como o Consultivo non di en que proporción se deben baremar os servizos prestados, cando se publique o decreto, que agardemos sexa en breve, isto terá doada solución na negociación do baremo.

 • Comisións Técnicas:
  O SERGAS presentounos o seguinte calendario, para a convocatoria de Comisións Técnicas pendentes:
  31 de marzo de 2017:    Especialidades de enfermaría.
  6 de abril de 2017:         Adaptación a TIS.
  21 de abril de 2017:       Concurso de traslados aberto e permanente.
  28 de abril de 2017:       Selección temporal de FEAs.

  Desde a CIG-SAÚDE solicitamos o cumprimento deste calendario, e se por algún motivo hai que modificar algunha data, que sexa para adiantala sobre a data prevista. Tamén solicitamos que se poña data ás comisións de traballo pendentes, entre a que se atopa a negociación dunha orde de vínculos. Para garantir que o persoal sexa contratado pola causa que motivou o contrato.

 • Plano de Estabilidade.
  Como xa informamos o pasado venres, rexeitamos o Plano presentado pola Administración. O SERGAS vai convocar unha reunión na próxima semana.
  No plano de estabilidade recóllese o baremo de selección de FEAS, tamén se recolle que este baremo establecerase segundo o artigo 67 do decreto 206/2005. Neste artigo recóllese unha puntuación pola entrevista persoal de 30 puntos. Se o baremo recolle 22 puntos de experiencia profesional, de manterse así, a puntuación da entrevista superaría todo o mérito da experiencia profesional. Isto non ten sentido. Desde a CIG-SAÚDE imos facer unha proposta de baremo.
 • Outros temas tratados:
  Desde a CIG-SAÚDE preguntamos cando se van celebrar os cursos de manipulación de instalacións radioactivas. A celebración destes cursos, gratuítos, está acordado na acta de sinatura do pacto de contratacións temporais. Dinnos que xa están incluídos na programación do PEF (plano estratéxico de formación) que elabora a antiga FEGAS, quedaron en darnos información.

Información da Mesa Sectorial do 29 de novembro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

 

CIG INFORMA

Mesa Sectorial celebrada o 29 de novembro de 2016

Onte pola tarde houbo reunión de Mesa Sectorial cun único punto da orde do día: Plano de Estabilidade do emprego e provisión de prazas do persoal estatutario do SERGAS.

Nesta reunión contamos, na 1ª parte, coa presenza do Conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña. A Administración fíxonos entrega dun borrador de Plano de Estabilidade, que segundo a directora de RRHH, a súa intención é rematar coa eventualidade no SERGAS, e que as prazas vacantes se oferten polas listaxes do pacto de contratacións, vacantes que serán limitadas se non desaparece a taxa de reposición. O devandito plano é unha declaración de intencións, ao que temos prazo de alegacións ate o día 14 de decembro de 2016. Contén, entre outras, as seguintes intencións:

 • Unha proposta de converter en interinidades as prazas cubertas con nomeamentos de servizos determinados, de duración igual ou superior aos dous (2) anos.
 • Un compromiso para facer unha análise das necesidades das coberturas mediante nomeamentos por acumulación de tarefas que de forma sucesiva e ininterrompida veñan prestado o mesmo servizo por un período igual ou superior aos dous (2) anos.

Isto é desenvolver o artigo 9 da Lei 55/2003, do Estatuto Marco, sen tempo non era. O estudo destas necesidades faríase en cada xerencia e trataríase coas Xuntas de persoal. As prazas resultantes destes procesos, xa convertidas en prazas de cadro, convocaríanse a traslados e OPE. Non sabemos como vai ser o procedemento de negociación destas prazas, xa que esta pendente de desenvolver a ferramenta que nos permita identificar todas as prazas do sistema. Esiximos unha vez máis a negociación dun sistema identificativo das prazas ou Cadro de Persoal.

Outros temas do plano de estabilidade.

Punto Cuarto do Plano de Estabilidade . Taxa de reposición. Recolle unha declaración de intencións de que se desaparece da normativa básica estatal a fórmula de computo da taxa de reposición, o SERGAS comprométese a incluír na oferta pública de emprego as interinidades resultantes deste proceso. A desaparición da forma de computo da taxa de reposición, é soamente unha cuestión de vontade política. Desde CIG-SAÚDE esiximos ao Conselleiro de Sanidade esa vontade política para que a taxa de reposición e a fórmula de cómputo desaparezan. Non ten ningún sentido que se o SERGAS é o responsable de prestar a asistencia sanitaria, sexa Madrid quen lles limite o número de profesionais. Se non desaparece a taxa de reposición, que vai pasar coas 2652 prazas vacantes? Estas prazas son o resultado entre a prazas producidas polas xubilacións entre os anos 2010/16, e as 1.730 prazas convocadas nas ofertas públicas de emprego dos anos 2012 ao 2016.

Punto sexto: Concurso de traslados aberto e permanente. O caramelo da reunión, para que esteamos content@s e felices.  Ofertan a negociación das bases dun procedemento de concurso de traslados aberto e permanente.

Punto sétimo: Unificación de baremos para selección temporal e definitiva, que xa estaba previsto.

Punto oitavo: Desenvolvemento do procedemento de selección temporal de FEAS, xa acordado no pacto de contratacións.

Punto noveno: Incorporar a FIDES os procesos de selección de xefaturas e coordinacións.

En resumo, o que hai no documento eran cousas xa previstas ou agardadas, agás o carameliño do concurso de traslados, que está moi ben, levamos tempo pedíndoo, pero ofértano agora para que o resto pase por alto. E non imos pasar por alto que se non se elimina a taxa de reposición nin a fórmula de cómputo, e se non se estabelece un sistema para identificar as prazas estruturais existentes, este documento é papel mollado.

Faremos as nosas alegacións e veremos como vai andando a negociación.

Hoxe hai Mesa Sectorial: exiximos a recuperación das prazas desaparecidas desde o 2009 e convocatoria de OPE coa oferta do 100%

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

sergaspe1Esta tarde hai Mesa Sectorial extraordinaria, convocada cun único punto na orde do día: planificación da estabilidade do emprego e a provisión de prazas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

A estas alturas, a Administración segue a aplicar a taxa de reposición, e nalgunha categoría a Oferta de Emprego é igual a “cero” desde o ano 2009, mentres que a outras categorías obrígaselles a presentarse a diversas OPE con ofertas de prazas moi reducidas.

Desde a CIG-SAÚDE seguimos exixindo a eliminación da taxa de reposición e a recuperación das prazas perdidas desde o ano 2009, e que o SERGAS negocie un Plan de Emprego que permita unha convocatoria de OPE co 100% das prazas. Isto xa se fixo durante o goberno bipartito, e como consecuencia convocáronse ofertas de emprego coa TOTALIDADE das prazas.

→Convocatoria OPE 2006: 2722 prazas convocadas. (DOG 14 de agosto de 2006)

→Convocatoria OPE 2008: 3913 prazas convocadas. (DOG 26 de febreiro de 2009)

Esta política de persoal, e a falta de estabilidade laboral, incrementa a precariedade laboral. Non só NON convocan prazas a OPE, senón que tampouco autorizan contratos estables de interinidade. Isto implica que o persoal, para cubrir o mesmo posto, asine contratos cada 15 días, por días soltos, ou outras modalidades perversas. E a isto chámanlle “estabilidade orzamentaria”. Con esta modalidade de contratación, obrigan ao persoal a facer unha xornada maior que a xornada SERGAS, posto que non se lle computa a diminución de xornada en función das noites realizadas.

Esta é a política de persoal do Partido Popular: precariedade, precariedade e máis precariedade, laboral e retributiva.

Non llo podemos permitir, o diñeiro público é para dar uns bos servizos públicos, non para que determinados sectores sigan obtendo beneficios a costa da saúde de tod@s.

Eliminación da taxa de reposición, recuperación das prazas perdidas!

Plan de Emprego para o SERGAS XA!

Convocatoria do 100% das prazas! Contratos estables pola causa que motiva a contratación!

 

Mesa Sectorial 27 de xullo. Temas tratados.

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

CIG INFORMA

Temas tratados na Mesa Sectorial do pasado día 27 de xullo

 • Procedemento de selección temporal do persoal da Lei 17/1989. Desde a CIG non aceptamos este procedemento dado que a Admón non recolleu a nosa alegación de igualar o baremo deste proceso co resto de baremos de selección temporal do SERGAS, recollendo como elemento a valorar a formación, que co baremo proposto non se ten en conta.
 • Cómputo de xornada PACS. Este tema ten solera. Trátase de que ao persoal de PAC que ten xornada complementaria, se lles están a aplicar os permisos e licenzas sobre esta xornada en lugar de sobre a xornada ordinaria, e de resultas, descóntaselles o salario de parte da xornada complementaria que fan. Na reunión houbo moito debate e ante a imposibilidade de chegar a un entendemento,  a directora de RRHH quedou en convocar unha reunión dun grupo de traballo, para ver con calma este tema.
 • Aprobación dos temarios OPE correspondente a diversas categorías.  Os temarios de FEAS das categorías de anestesia, trauma e odontoloxía están pendentes da revisión por parte de asistencia sanitaria. No referente ao temario das/os Técnicas/os Superiores de Prevención de Riscos, a Admón aceptou algunha das nosas alegacións e non recolleu outras. Enviarán os temarios definitivos.
 • Carreira profesional. A directora de RRHH comunícanos que neste momento está vixente a Lei de Orzamentos do ano 2016 que impide negociar incrementos retributivos, e que non saben o que vai pasar coa Lei do ano 2017.  Xusto, iso é o que queremos nós, que a Lei de orzamentos do ano 2017 levante esta restrición é permita que o SERGAS poida negociar a carreira profesional e a recuperación dos acordos suspendidos; e isto só depende da vontade política da Consellaría de Sanidade e do goberno do PP. O actual Conselleiro na primeira e única reunión que mantivo coa representación sindical da Mesa Sectorial, comprometeuse a negociar nese foro os temas pendentes, e a facilitar a recuperación dos dereitos do persoal do SERGAS. Mais isto no sucedeu, estamos na mesma situación que coa Conselleira anterior, que é unha situación de desprezo cara as/os traballadoras/es públicos. O que importa é a colaboración público-privada e gastar o diñeiro público de xeito irresponsable, só hai que ver os informes de fiscalización que fai o Consello de Contas, que están a hipotecar a sanidade pública no presente e no futuro. A directora de RRHH quedou en transmitir as nosas peticións.
 • Decreto sobre a protección, valorización e transferencia dos resultados de investigación.  Este decreto foi rexeitado pola CIG-SAÚDE e outra central sindical, neste caso corporativa. Sorprendentemente foi apoiado polo resto de OOSS, agás unha delas, que se abstivo. Non acabamos de entender como se pode estar en contra da privatización da sanidade pública e apoiar un decreto que non garante o interese público e que permite ceder a terceiros a explotación dun fármaco de xeito que limite a súa gratuidade, cando a investigación está feita con finanzamento público e o investigador que o descubriu tamén é público. Este, entre outros, é un dos motivos polo que a CIG-SAÚDE non apoiou este decreto. Na nosas alegacións solicitabamos que a Titularidade dos resultados da investigación fosen do SERGAS ou da Consellaría de Sanidade, posto que a axencia do coñecemento só fai tarefas de xestión, e é unha intermediaria, polo que non debería ter dereitos de titularidade sobre a propiedade intelectual. Para garantir o ben común e o interese público deberíase recoller neste decreto, obrigatoriamente, que cando as licenzas van ser explotadas por terceiros debe de haber, previamente, un recoñecemento de interese público, emitido pola Consellaría de Sanidade ou o SERGAS. Do contrario a empresa que explota impón os prezos de mercado, situación coñecida por todas/os no caso do medicamento da hepatite C. Desde a CIG consideramos necesario para evitar enganar ao persoal investigador que os acordos de titularidade dos dereitos de explotación se realicen ao principio dos proxectos e só se poidan modificar posteriormente mediante acordo de todas as partes co visto e prace das persoas investigadoras. Trátase de evitar que os/as traballadores/as públicos/as estean a realizar prestación de servizos a terceiros sen o seu coñecemento. Estas alegacións tampouco foron aceptadas. Este decreto está en consonancia coa creación da axencia galega do coñecemento, cuxo obxectivo é favorecer o lucro das empresa privadas..
 • Rogos e preguntas.
  • Informa a directora de RRHH: o SERGAS vai permitir que os LD ordinarios e os LD adicionais se poidan gozar até o 31 de marzo.
  • O SERGAS está a elaborar un documento sobre as/os titores/as, que enviarán á Mesa Sectorial. No devandito documento pretenden incorporar algunha condición ou limitación no concurso de traslados para garantir que haxa titores/as sobre todo en Médicas/os de Familia. Veremos que documento presentan.
  • Puntos formulados pola CIG-SAÚDE:
   • Grupo de traballo de permisos e licenzas. A directora de RRHH comenta que están a traballar no documento, convocarannos na primeira quincena de outubro.
   • Grupo de traballo Enfermeira/o Especialista. Convocarannos na segunda quincena de setembro.
  • Outros temas:
   • Concurso de traslados FEAS. Setembro.

Informacións varias da Mesa Sectorial do 27 de xullo

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

info importante webAlgunhas das cuestións das que se informou ou se trataron na Mesa Sectorial celebrada onte día 27 de xullo:

 • OPE 2013/15 de Enfermeira/o e Médico/a de Familia: publicación das listas definitivas da fase de concurso na segunda quincena de setembro.
 • OPE 2014/2015 de Técnicos/as superiores e de grado medio, e diplomados/as sanitarios/as: non achegan previsión de publicación das listas definitivas da fase oposición, porque están a espera de reunir os tribunais. Tentarán telas publicadas antes do 31 de outubro.
 • Oferta de emprego 2015/2016 de FEAS, licenciados/as sanitarios/as e Técnico/a superior en Prevención de Riscos Laborais: reunión da Comisión técnica en setembro para a negociación da convocatoria.
 • Resto de categorías da oferta de emprego 2015/2016, trataranse no último trimestre do 2016.
 • Comisión técnica para tratar criterios interpretativos de permisos e licenzas: primeira quincena de outubro.
 • Comisión sobre as especialidades de enfermaría: segunda quincena de setembro.
 • Concurso de traslados de FEAS: tratarase no mes de setembro.
 • Acordouse a ampliación do prazo para a solicitude de LDs (ordinarios e por antigüidade) do 2016 ata o 30 de marzo de 2017.

Información Mesa Sectorial 12 de febreiro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig informa

Información da Mesa Sectorial do 12 de febreiro de 2016

 

Puntos que se trataron:

1.- Proxecto de decreto oferta de emprego 2016.  Entregáronnos un cadro coa oferta de prazas que pensan sacar. As prazas convocadas son o 100% das vacantes xeradas no ano 2015. Concentran a totalidade das prazas nas categorías que queren, sendo a maior oferta a do persoal facultativo, que desde o 2010 tivo 3 convocatorias de OPE fronte a outros colectivos que tiveron e seguen a ter 0 oferta.

Desde a CIG-SAÚDE rexeitamos esta burla de oferta de emprego, esiximos a negociación dun plan de emprego que conteña todas as vacantes xeradas desde o ano 2009. Solicitamos OPE para todas as categorías, e subliñamos que non é casualidade que hostalaría e mantemento non tiveran en todo este tempo oferta de emprego: as privatizacións mandan. Valoraremos medidas a tomar para denunciar esta nova agresión.

Nesta convocatoria, e tal como recolle a normativa, a quenda de discapacidade terá unha reserva do 7% das prazas. Un 2% para discapacidade intelectual, e un 5% para o resto de discapacidades. As prazas de discapacidade intelectual convocaranse na categoría de celadora/or, por unha cuestión de titulación.

A oferta do 2016 vaise sumar á oferta do 2015, coma xa fixeron coa do 13 e 14. Abrirán novo prazo.

2.-Instrucións tribunais e OPE e traslados. Insistimos nas nosas alegacións, e reiteramos a necesidade de que o persoal que forme parte dos tribunais estea exento de actividade laboral. Máxime cando a propia administración recoñece que a fase de baremación é complexa, polo que dificulta e retrasa a publicación das listaxes. 

Así mesmo denunciamos a pésima tradución dalgunha das preguntas ao galego, esiximos que isto non volva suceder.

Cronograma OPEs:

 • OPE 2013. Enfermaría e Medicina de Familia. Seguen chegando impugnacións. Prevén publicar a semana que ven o cadro de respostas definitivas, e comezar a corrixir.
 • OPE 2014. Técnic@s e Diplomad@s Sanitari@s. O xoves 18 de febreiro publicaráse en DOG a lista definitiva de admitid@s e excluíd@s  e persoas exentas do exame de galego. Durante o mes de febreiro, publicarase en DOG a composición dos tribunais. O exame será cara final do semestre, preferibelmente en maio.
 • OPE 2015. Persoal de Xestión e Servizos e outras categorías. Xuntaranse as prazas coas da oferta 2016. Convocarán a Comisión Técnica de OPE para falar de temarios.
 • A partir de xuño convocarase concurso de traslados de Licenciad@s Sanitari@s.

Solicitamos que convoquen a comisión de OPE para revisar definitivamente os baremos e que non os anden cambiando sempre antes de cada OPE. 

3.-  Creación categoría enfermeira/o especialista. Fica aprobado o decreto de creación da categoría de enfermeira/o especialista. Desde a CIG-SAÚDE condicionamos a nosa aprobación do decreto á sinatura dunha acta, que recolle que no mes de marzo convocarase a comisión de seguimento para a reclasificación de prazas, e a convocatoria de OPE no 2017. Aprobouse a categoría e agora falta a creación de prazas, e as contratacións. 

Finalmente o SERGAS separou a reestruturación de categorías de oficios deste decreto. Mais tampouco nos alegramos disto, non falar do tema do mantemento supón que o SERGAS vai facer o que queira, e seguirá eliminado categorías pola vía dos feitos. Solicitamos que de inmediato se cree a categoría de persoal técnico superior en electromedicina.

4.- Itinerarios profesionais. Todas as organizacións sindicais, agás CESM-OMEGA, apoiamos o decreto de itinerarios profesionais para que o persoal facultativo dos servizos de urxencias hospitalarias, 061, Centro de Transfusións de Galiza... poidan optar a outros destinos, e outro persoal de Atención Primaria poida optar a estes postos. Reciprocidade. A necesidade de negociar a mobilidade destes profesionais vén dada pola particularidade da súa prestación laboral, e pola imposibilidade que había, até este decreto, de mobilidade fora do seu ámbito de orixe. Non podemos esquecer que o Estatuto Marco e a Lei 8/2008 de Saúde de Galiza recoñecen o dereito á mobilidade de todas/os as/os profesionais.

En base a isto, no ano 2009, as organizacións sindicais asinantes do acordo de condicións laborais e retributivas do persoal facultativo de urxencias, na comisión de seguimento do devandito acordo, asinamos unha acta de desenvolvemento do acordo que no seu punto 11 recolle o seguinte: “No primeiro semestre do ano 2009, negociarase un itinerario profesional para facilitar a mobilidade do persoal médico a outras unidades do SERGAS...” Non foi no 2009, senón agora no 2016, cando por fin negociamos o itinerario, non sabemos se o tempo transcorrido desde a sinatura da acta de acordo foi o que fixo mudar de opinión ao sindicato médico.

A mobilidade deste persoal no concurso de traslados vai ser limitada: Só poderán participar as/os maiores de 55 anos ou que teñan unha antigüidade de 15 anos na súa categoría, as prazas adxudicadas neste concurso non superaran o 25% do total dos destinos ofertados e en futuros concursos de mobilidade sempre concursarán dentro do 25% das prazas.

5.- Rogos e preguntas.

 • Prescrición enfermeira. 15.30h da tarde, comparece o director de asistencia sanitaria, para pouco máis que presentarse. Non lle dimos a benvida,  xa que é un vello coñecido do SERGAS. O director da A.S non estivo moito tempo, tiña unha reunión, e no tempo que estivo oía o que dicía a Directora de Recursos Humanos. Desde CIG-SAÚDE recriminámoslle o comportamento do SERGAS neste tema, non recorreron o decreto, non solicitaron a convocatoria do consello interterritorial, non se dirixiron as/os profesionais  para, aínda que só fose, tranquilizalos. Esiximos un pronunciamento da Consellaría nun tema tan grave que afecta as/os profesionais e á asistencia. Non poden esperar a que haxa un conflito con denuncia xudicial para que a/o xuiza/iz lle faga o seu traballo. O SERGAS é a empresa, e coma tal correspóndelle comunicarlle aos seu profesionais como lle afecta, ou non, o decreto de prescrición. Despois do debate, a Directora comunícanos que fixeron unha pregunta ao Ministerio, coma autor da norma, para ver os criterios e a poder ser en todas as CCAA iguais. Desde CIG-SAÚDE respostámoslle que, independentemente da pregunta ao Ministerio, o SERGAS ten que posicionarse. Do Ministerio non esperamos nada, pois se a resposta é coma o que di na prensa, remítese continuamente ao informe co consello do estado, e outros. Quedaron en convocarnos na próxima semana cando teña a resposta do Ministerio. Exiximos que nos convocaran con resposta ou sen ela.
 • Persoal da Lei 17. Preguntamos que pasa coa selección temporal e definitiva. Para a selección temporal xa teñen un documento que someteron á consideración de Función Pública, dado que este persoal é funcionario. Esperan que en breve responda FP e traerano á Mesa Sectorial. Coma este persoal non é considerado imprescindible, están afectados pola taxa de reposición: o 100% só é para os sectores básicos. E coa taxa de reposición do 50% a oferta é case nula.
 • Lei de Emprego. Solicitamos, unha vez máis, unha reunión para analizar e acordar como nos afecta a devandita lei: redución de xornada, permisos, licencias sen soldo...
 • Xornadas irregulares. O acordo de xornada de 2001 recolle que as xornadas serán de 7hs en quenda de maña e tarde, de 8h a 15h ou de 15h a 22 h, e unha quenda nocturna de 22h a 8 h. En base a estas xornadas negociouse unha retribución por quenda. Agora, nos centros, cada día son máis frecuentes as quendas de 10h a 17h. Sen negociación e sen retribución por quenda. Solicitamos que este tema se inclúa na próxima Mesa Sectorial.

O SERGAS teima en desregular e privatizar o acceso ás xefaturas dos servizos e ás Áreas de Xestión Clínica

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

O SERGAS anunciou que vai modificar o procedemento de acceso ás xefaturas dos servizos clínicos. Para melloralo? Temémonos que non, senón para facelo aínda máis arbitrario e a capricho das xerencias, abrindo as xefaturas dos Servizos Clínicos do SERGAS, e das Áreas de Xestión Clínica, a profesionais alleos ao sistema público, e favorecer a desregulación e privatización deste.

     Na Mesa Sectorial do 16/06/2015 o SERGAS informou de que ten intención de modificar o Decreto 206/2005 de “provisión de prazas do SERGAS”, e a “Orde de Provisión dos postos de xefatura” de maio de 2006.

     Coñecedes a alguén, que non sexa membro dos equipos directivos, que considere xusto e transparente o actual procedemento de selección de xefaturas no SERGAS?. Nós tampouco. O actual sistema de provisión de xefaturas facilita a arbitrariedade e o nepotismo, entre outros motivos polo procedemento de designación dos membros das “comisións técnicas de avaliación”, que son elixidos arbitrariamente polo xerente, e por uns procedemento de avaliación dos proxectos técnicos presentados polos candidatos, nos que existe unha enorme marxe para a subxectividade e é clamorosa a ausencia de mecanismos obxectivos de avaliación.

     Pois ben, temos a forte sospeita de que os actuais responsábeis do SERGAS pretende utilizar as modificacións que van introducir nos procedementos de selección das xefaturas para avanzar na desregulación e privatización do sistema público.

     Que é o que tememos que pretenden facer?: que repitan o que fixeron recentemente co decreto polo que se crea a “Axencia Galega para a xestión do Coñecemento en Saúde”, abrindo a posibilidade de acceso a postos de Xefaturas de Servizo e, sobre todo, das Áreas de Xestión Clínica, a persoal alleo ao Sistema Sanitario Público (nin estatutario nin funcionario), que non terá porque ser nin sequera persoal sanitario, usando contratos laborais de alta dirección como procedemento de vinculación.

     A representación da CIG-Saúde na Mesa Sectorial do pasado día 16, preguntoulles expresamente aos representantes do SERGAS se os cambios ían nese sentido, e estes non o negaron.

   Os/As facultativos/as comprometidos/as co sistema sanitario público debemos opoñernos activamente ao que, de ir adiante, será un chanzo máis no deterioro, desregulación, desmantelamento, e privatización do sistema sanitario público galego, que o Partido Popular está teimosamente levando a cabo.

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto