Noticias Sanidade Pública Mesas Sectoriais
 
 

Información Mesa Sectorial 22 de novembro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

INFORMACIÓN MESA SECTORIAL 22 DE NOVEMBRO DE 2013

                Nesta reunión abordáronse os seguintes temas.

                1.- Convocatoria de OPE.

                Na información que publicamos o venres xa informabamos da miseria de OPE que a Admón vai ofertar na convocatoria 2013. Como é sabido, estas 165 prazas que agora se convocan corresponden ao 10% do total das prazas vacantes xeradas desde novembro de 2011 até setembro de 2013, en total 1649 prazas vacantes, que non quer dicir que estean todas cubertas nin que se vaian cubrir.

                 Na oferta de emprego do ano 2012, o SERGAS convocou na OPE de FEAS 176 prazas que correspondían ao 10% das vacantes existentes até o ano 2011, un total de 1760.

                Se sumamos o total das prazas vacantes (1760+ 1649= 3.409) o resultado que se produce é que o SERGAS ven de confirmar a denuncia que CIG-SAÚDE facía no ano 2011, cando denunciabamos que no SERGAS durante o período 2011- 2013 se ían producir máis de 3.000 prazas vacantes, que non ían ser cubertas amparándose na taxa de reposición; o que isto significa é unha perda progresiva de postos de traballo no sistema sanitario público.

                Desde CIG-SAÚDE rexeitamos este atropelo ao sistema sanitario público, exiximos a anulación inmediata da taxa de reposición, dado que se a sanidade é un servizo esencial, non se poden seguir eliminando postos de traballo até facer inviábel a prestación de servizo.

               Reprochamos á Admón que non teña desenvolvido o sistema de identificación de prazas, coa opacidade existente non podemos identificar en que centros se produciron as vacantes, en que categorías, e cales son as prazas que se cubriron e o vínculo realizado ao persoal contratado.

                2.- Traslados.

                Entregaronnos a proposta de prazas a ofertar a traslados para as categorías de persoal licenciado sanitario, diplomado sanitario e sanitario de formación profesional .A Admón continúa a dicir que a convocatoria do persoal de Xestión e Servizos será, a poder ser, no 1º trimestre do ano 2014.

               3.- Xestión Clínica e Participación das/os Traballadoras/es.

                De inicio repetimos o debate xeral da xestión clínica. A Admón fixo unha oferta de compromiso de desenvolver na Mesa Sectorial toda aplicación normativa do decreto de X.C.

                Presentaron unha acta de adscrición do persoal ás devanditas áreas, segundo a Admón nela recóllense maioritariamente as nosas achegas, pero están abertos a que sigamos enviado alegacións até pactar un texto definitivo. A Admón repite, insistentemente, que a modificación do Estatuto Marco non está pensada para Galiza, pero desde esta consellaría non poden impedir o que queira facer Madrid ou Valencia.

                 Na nosa intervención repetimos que a modificación do E.M non é inocente. Podemos non dubidar da súa boa intención de que mentres estea este equipo no SERGAS isto non se aplique, pero non podemos esquecer que a Admón pode mudar as persoas dos cargos directivos en calquera momento.

                É verdade que na Galiza non ten por que mudar o decreto de X.C cando se publique o decreto estatal, nin sequera ten que porqué publicarse un decreto estatal. Como recolle o texto de acordo entre  Rajoi e o foro médico, o goberno do Estado non vai publicar normas estatais para recortes xeneralizados, a reforma do artigo do Estatuto Marco e a vixencia da Lei 15/1997, de novas formulas de xestión, permite que cada CCAA desenvolva o modelo que queira, agora ou de futuro.

                OUTROS TEMAS

.-Xornada celadoras/es PACS e Voluntariedade en Primaria. Quedaron en tratar estes temas nunha mesa sectorial que se convocará en breve.

.- Hospital do Barco. Neste centro, en base ao decreto de xestión integrada,  a intención desta Admón é anular os niveis de atención primaria e especializada, deron a orde de que o persoal de admisión de urxencias hospitalarias e o/a celador/a de PACs, atendesen a todo o persoal que entrase pola porta; dá igual que vaian ao PAC ou a urxencias do hospital. Desde CIG-SAÚDE solicitamos o respecto absoluto ao nivel de asistencia, a xestión integrada ao igual que a xestión clínica non pode servir para desregularizar as condicións laborais do persoal. A Admón quedou, coma sempre, en pedir informe ao centro. Temos que defender que non se traspase persoal de primaria a especializada e viceversa.

.- Consulta Telefónica en Atención Primaria. O director de asistencia sanitaria argumentou que esta medida víñase facendo con normalidade e que agora a estaban a darlle cobertura normativa. Informou que esta medida contaba coa aprobacións das/os profesionais, das sociedades científicas e dos colexios profesionais. Desde CIG-SAÚDE reprochamos que non se nos tivese informado ás organizacións sindicais, supoñemos que agora serán os colexios profesionais de médicas/os os que resolverán os posíbeis conflitos laborais; xa que a medida ademais de afectar ao persoal facultativo tamén afecta as/os PSX. Non sabemos cando esta Admón vai a entender que as medidas asistenciais sempre teñen unha repercusión laboral, estamos fartas de dicirlle que temos dereito a sermos informados destes temas.

.- Pacto de selección temporal de FEAS. Incorporarán o pacto de selección de FEAS na modificación do decreto 2006/2005, dita modificación será no próximo ano.  Desde CIG-SÁUDE reprochamos que estean a seleccionar a este persoal cun baremo no que a entrevista ten 30 puntos, a ver que se atreve a portarse mal!

Información Mesa Sectorial 9 de outubro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Nesta reunión abordáronse os seguintes temas.

  • Plan parcial de RRHH.

Neste tema a Admón pretendía centrar o debate exclusivamente na prolongación da vida laboral, apelan á renovación xeneracional para non prolongar máis alá dos 65 anos a vida laboral, iso si, sempre dentro da taxa de reposición. Desde CIG-SAÚDE centramos o debate en todo os artigos do documento (xa enviaramos as alegacións).

a.- Non podemos das por validos os datos que contén o documento pois non existe no SERGAS un sistema de enumeración (identificación unitaria das prazas) que nos permita contrastar os datos. Este sistema de identificación do cadro de persoal esta recollido no artigo 14 do Estatuto Marco e na Lei de Saúde de Galiza.  Con este sistema permitiríanos poder identificar, por exemplo, cantos/as celadores/as hai, cantos/as se xubilan, cantos/as se amortizan e cantos/as se repoñen, tipo de vínculos... Despois do debate a Directora de Recursos Humanos comprometeuse a desenvolver isto, agardamos que o fagan. Este tema tamén o presentamos nas alegacións á Lei do emprego de Galiza, artigo 38. A ver se é verdade que por fin imos ter un sistema de identificación das prazas. Verémolo?

b.-No referente á prolongación da vida laboral propoñemos que só se prolongue a vida laboral ao persoal que non acadase a cotización máxima. A taxa de reposición ten que ser do 100% en todas as categorías. Non poden utilizar o PORRHH como unha ferramenta de chantaxe, non poden desestimar a prolongación da vida laboral ao persoal que teña solicitado a exención de gardas a partires dos 55 anos se non ten o tempo máximo de cotización.

  • Decretos de integración no réxime estatutario. 

1. INTEGRACIÓN DO PERSOAL APD E DO PERSOAL LABORAL E FUNCIONARIO QUE PRESTA SERVIZOS EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS.

Como sabedes a Lei 16/2012 recollía obrigatoriamente a integración no réxime estatutario do persoal APD e o persoal laboral e funcionario que presta servizos nas institucións sanitarias. En posteriores instrucións flexibilizaron esta obrigatoriedade e agora volve ser voluntario. Antes do 31 de decembro este persoal terá que manifestar, se quere, a opción de estatutarizarse. Se non o fan agora, o decreto vai establecer un sistema aberto e permanente para que se poidan estatutarizar cando queiran: agora, cando se convoque concurso de traslados, cando haxa traslados a postos da Admón...

O debate produciuse por que a Admón e outras organizacións sindicais defendían que esta situación máis beneficiosa só era de aplicación ao persoal APD. Desde a CIG opuxémonos a isto, se o ámbito de aplicación do artigo 10 e o da disposición adicional decimosexta da Lei 16/2012 é para o persoal APD e para o persoal funcionario e laboral das institucións sanitarias, o SERGAS se aplica unha condición máis beneficiosa non pode limitar o ámbito de aplicación; á carta para todos ou para ninguén. A Admón recoñeceu que tiñamos razón. Enviarán un novo documento.

A estatutarización aberta e permanente non é de aplicación ao persoal das fundacións e empresas públicas. A estatutarización deste persoal réxese polo Decreto 91/2007, do 26 de abril. Este persoal deberá estatutarizarse agora cando publiquen a súa orde de integración.

 Desde CIG-SAÚDE solicitamos o recoñecemento da carreira profesional. Segundo a Admón a carreira está suspendida e retomarase cando toque.

2. INTEGRACIÓN DO PERSOAL DA LEI 17/1989.

O decreto de integración deste persoal publicarase conxuntamente co resto dos decretos, non será nin aberto nin permanente. No texto do Decreto, e nun acordo de Mesa, recóllese que no prazo máximo dun ano convocarase o 3º proceso selectivo para os/as farmacéuticos inspectores de saúde pública; este é o único colectivo que ten pendente de convocar a derradeira OPE segundo a normativa de función publica.

  • XESTIÓN CLÍNICA.

Rexeitamos unha vez máis o sistema de implantación da xestión clínica que está a levar o SERGAS sen ter publicado o decreto, e sen ter pasado por Mesa Sectorial o desenvolvemento do mesmo como se comprometeron. Lamentamos que non estivese presente o Director de Asistencia Sanitaria. Desde CIG-SAÚDE centramos o debate en dous artigos do borrador do decreto galego.

a.- Artigo 7º.- Designación do/a director/a da área de xestión clínica. Solicitamos que se publique a norma que regule a convocatoria destes/as directores/as. Que haxa unha convocatoria regrada como a que recolle o decreto 206 para as/os xefes/as de servizo, con requisito de exclusividade no sistema público. Agardamos que a xestión clínica non sexa a escusa para encher o SERGAS de xefes por libre designación. Asemade débese regular normativamente as competencias deste persoal: dependencias xerárquicas...

b.- Artigo 8º .- Persoal adscrito ás unidades de xestión clínica. Solicitamos que se regule mediante Orde ou Resolución a participación do persoal  estatutario nas unidades de xestión clínica; presente e de futuro, de xestión pública ou de entidades con personalidade xurídica propia. A directora de RRHH repite, constantemente, que na Galiza as unidades de xestión serán públicas. A CIG-SAÚDE parécenos ben a idea de xestión clínica da directora, pero a Admón regúlase por documentos non por compromisos de boas intencións.

 Desde CIG-SAÚDE solicitamos que a norma que se publique de participación do persoal estatutario na xestión clínica debe conter:

                .- O réxime xurídico do persoal será estatutario.

                .- A participación voluntaria do persoal.

                .- A permanencia na praza, centro, unidade, independentemente da participación ou non na unidades de xestión clínica.

                .- A posibilidade de reversión na participación na U.X.C.

                .- Se de futuro a Consellaría de Sanidade modifica o decreto galego e permite que as unidades de  X.C  teña entidade xurídica propia, isto non modificará o réxime estatutario do persoal. A modificación das U.X.C non suporá ningún cambio nos dereitos laborais do persoal estatutario.

                A Admón amosouse receptiva a publicar unha norma de participación nas U.X.C, enviarán documento.

  •  Contrato de privatización de RX, Intervencionismos, Medicina Nuclear e Radioterapia.

 A información deste tema foinos facilitada polo Director de Recursos Económicos, que é quen convocou o concurso. O Sr Torres respondeu con certa agresividade verbal ás alegacións presentadas por CIG-SAÚDE, xa sabemos que as verdades doen, pero os cargos públicos están para dar información.       A información que se nos facilitou confirma que este contrato é unha privatización destes servizos sanitarios. A empresa só vai a achegar solucións técnicas, as solucións económicas ponas o SERGAS, e a empresa recibirá beneficios.

Desde CIG-SAÚDE  manifestámonos en contra desta medida, as alegacións son a que xa fixemos públicas. Ademais disto advertímoslle que esperamos que con este contrato a Admón no estea entrando na porta xiratoria, é dicir, que non pase como en Madrid, que responsables que antes privatizaron servizos agora traballan para as empresa privadas.  

  • Formación continuada nos procesos de mobilidade interna.

Este tema, caducidade da formación nos procesos de mobilidade interna, quedou pendente da reunión anterior. A Admón solicitara que para modificar o anterior pacto debería existir unanimidade das organizacións sindicais, mais houbo disparidade de criterios. CIG-SAÚDE: que este tema se decida nas comisións de centro, xa que hai comarcas que xa convocaron mobilidade interna para algunhas categorías e os cursos caducaban. As comarcas que aínda non iniciaron os procesos de mobilidade que o decidan na comisión de centro. Este tema segue pendente até que as organizacións sindicais enviemos por escrito o noso posicionamento. Tratarase na próxima mesa.

Información Mesa Sectorial 1 de agosto

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

INFORMACIÓN MESA SECTORIAL 1 DE AGOSTO

Mesa Sectorial monográfica sobre a proposta de Decreto de Xestión Clínica.

Antes de iniciar a reunión a directora de RRHH volveu repetir o discurso de agradecemento ás/aos profesionais pola súa actuación o día do accidente. Desde CIG-Saúde solicitamos que modificasen agradecemento por recoñecemento. Agradecemento soa a "que ben se portaron as/os profesionais esa noite", como se o resto do tempo non o fixeramos. Recoñecemento quer dicir que a Admón recoñece que así se traballa todo o ano pero de xeito anónimo, e a necesidade de manter uns servizos públicos e de calidade. Esperamos que isto o teñan en conta nos próximos orzamentos.

            Orde do día:

            * Decreto de Xestión Clínica.

            Esta reunión celebrouse a petición de CIG-SAÚDE, na anterior M.S. a Admón quería dar por pechada a negociación. Fíxéronnos entrega dun novo documento no que se recollen algunhas das nosas alegacións referentes ao articulado que regula a creación das unidades de Xestión Clínica, non se recollen as alegacións referentes á xestión dos RRHH e as referentes aos incentivos económicos. A Admón comprometeuse a que estes temas se desenvolverían en normativas posteriores. Ditas normativas serán materia de negociación na M.S.

             Desde a CIG insistimos nas nosas alegacións que se concretaron en:

            - A CIG-SAÚDE apoia a Xestión Clínica como ferramenta de xestión de mellora da sanidade pública, pero non podemos compartir o modelo deste Decreto. Que o desenvolvemento normativo deste Decreto se negocie con posterioridade na M.S. non é garantía de que academos acordos nos temas de RRHH e sistema retributivos.

            - Á CIG-SAÚDE preocúpanos deste Decreto:

                                        -Que se rompa a igualdade no acceso ao sistema sanitario.

                                        -Que se modifique o sistema retributivo.

                                        -Que só contemplen incentivos económicos baseados nos aforros.

                                        -Que non se recolla como requisito a dedicación exclusiva do/a directora/or da área de xestión clínica.Neste tema comprometéronse a que no desenvolvemento normativo a dedicación exclusiva se poida valorar como mérito. Igual que se recolle no decreto 206.

Comentamos que  a excelencia profesional xa se retribúe mediante a carreira profesional, polo que a Admón debería volver a activala.

Ao final do debate pediron o posicionamento das organizacións sindicais. Desde a CIG-SAÚDE tendo de partida unha posición favorable á “Xestión Clínica” non podemos amosar a nosa conformidade con este Decreto até que coñezamos o desenvolvemento normativo das cuestións que máis nos preocupan e que este Decreto non recolle.

Se a Admón presenta este Decreto como un documento aberto a unha futura negociación, agardamos por esa negociación, na que esperamos se estableza unha verdadeira negociación na que se recollan as nosas alegacións.

Á marxe deste tema a Admón infórmanos de que na próxima semana recibiremos os decretos de estatutarización do persoal de APD, Fundacións, persoal laboral e funcionario... Neste tema manifestamos o seguinte: días atrás publicouse unha información referente a que no acordo asinado polo Ministerio de Sanidade e os sindicatos corporativos se recolle que queda sen efecto o apartdo do R.D 16/2012 sobre a perda da condición de funcionarios deste persoal. Se isto é así, o borrador de Decreto que nos envíen vai ser un paripé. Pero desde a CIG-SAÚDE congratulámonos de que as medidas recollidas nos RD se poidan modificar por pactos e acordos, xa que non se pode impor mediante unha Lei cambios normativos no réxime xurídico das/os profesionais; as condicións laborais negócianse pero non se impoñen. E instamos á Admón a negociar no ámbito da M.S. as das medidas que se recollen nestes RD como son: a universalidade da sanidade, o repago sanitario, o complemento da IT, a perda dos días libres... Se o RD se pode modificar por un acordo sectorial, máis lexitimado estará un ámbito de negociación para modificalo.

Como CIG-SAÚDE denunciamos os cambios de criterio na aplicación dos dereitos das/os traballadoras/es en concreto nas situacións de excedencias. O Estatuto Marco recolle nos seu artigo 64 a excedencia por servizos especiais cando o persoal accede a unha praza de formación sanitaria MIR o EIR. Até agora para a concesión desta excedencia aplicábase o criterio de persoal de cadro,  é dicir, persoal fixo e interino. Agora só as conceden ao persoal fixo en aplicación do artigo 62 do devandito estatuto, xa que nel se recollen as situacións administrativas do persoal fixo. Coma sempre quedaron en miralo.

Información Mesa Sectorial 5 de Xullo

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

1. A.  PROCESOS DE SELECCIÓN E PROVISIÓN.

OPE FEAs: Houbo 2223 solicitudes das que xa está validado o 70%,  a fin de mes contan con ter rematada a validación pero por mor das vacacións de moitos/as solicitantes non sacarán ata setembro as listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as. No Fides poderase comprobar previamente o estado da solicitude de inscrición na convocatoria. Haberá unha reunión da Comisión Técnica de OPE o día 12 de xullo.

CONCURSO DE TRASLADOS: Convocarase no último trimestre para as categorías sanitarias, as prazas ofertadas irán axustadas á taxa de reposición e sairán as prazas vacantes ocupadas. No ano 2014 convocarase o resto de categorías (persoal de xestión e servizos), pero non todas.

NOVA OPE: Posteriormente ao concurso de traslados das categorías sanitarias haberá convocatoria de OPE, coa restrición da taxa de reposición. O SERGAS ve complicada, case imposíbel, unha nova OPE para as categorías de xestión e servizos debido á taxa de reposición. A CIG pide unha OPE para todas as categorías e o 100% das prazas vacantes e non facer pagar as privatizacións, que rexeitamos unha vez máis, ligándoas á OPE ou aos traslados.

LEI 17

Informan que rematou a oposición, estase na fase de destino provisional e que queda pendente o concurso de traslados para outubro (nas clases en que houbo OPE).

1.B. PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DA LAVANDERÍA DE LUGO. AVALIACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

A Administración non pode facer pagar ás persoas aspirantes a política sanitaria de privatizacións. A CIG propón valorar os servizos prestados destas categorías reclasificadas como se foran de pinche (non só os/as reclasificados/as titulares da praza senón tamén a todos/as os/as inscritos/as nas listas de contratación). Consensúase valorar os servizos prestados en calquera das categorías reclasificadas como pinches, tanto titulares como listado de contratación, e cando se convoque OPE (segundo o falado no primeiro punto, non o veremos por mor das privatizacións) discutirase a baremación nesa mesa de OPE.

2.- PROXECTO DE ORDE DE PROLONGACIÓN NO SERVIZO ACTIVO DO PERSOAL DA ESCALA DE SAÚDE PÚBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA ( Lei 7/1989)

A CIG manifesta a súa negativa a este proxecto. En caso de haber parados/as, pedimos contratar e non prolongar (agás o que contempla a lei para o persoal que non ten o tempo de traballo necesario para xubilarse) e de aplicarse a orde, baixo a xustificación da ausencia de persoal a contratar.

3.- PROCESOS DE INTEGRACIÓN NO RÉXIME ESTATUTARIO

Actualmente hai dous procesos: os de funcionarios da lei 17 e o de afectados pola disposición RDL 16 que afecta a persoal de APD e persoal de cota.

Segundo o SERGAS reproduciríanse as mesmas condicións que nos procesos de integración que hai en Galiza dende hai anos, mantendo o status funcionarial. Con respecto o RDL 16 determinarase que o persoal afectado seguirá non mesmos postos de traballo (APD). Para o persoal laboral manteranse as mesmas condicións (5ª oferta de integración) e para o persoal das antigas fundacións o D 91. Na rolda de intervencións a CIG pide que ao persoal da Lei 17 recollido na adicional 10ª se lle respecte a 3ª convocatoria e se lle ofreza a incorporación unha vez rematado o proceso.

4.- PROXECTO DE DECRETO DE XESTIÓN CLÍNICA

Despois de pasado un ano desde que enviamos alegacións ao borrador deste decreto, presentan un novo texto, bastante modificado, e pretenden que lle deamos o visto e prace na propia Mesa. Solicitamos un novo prazo de alegacións, que se acepta. Haberá unha Mesa Sectorial extraordinaria e monográfica sobre este tema en xullo.

5.- INSTRUCIÓNS  SOBRE A APLICACIÓN AO PERSOAL ESTATUTARIO DA XORNADA DERIVADA DO REAL DECRETO LEI 20/2012 SOBRE A FLEXIBILIZACIÓN DO GOCE DAS VACACIÓNS REGULAMENTARIAS.

Manifesta o SERGAS que o documento vai ser útil para o ano que ven e que para este serviu de base para os acordos entre xerencias e xuntas de persoal. Manifesta tamén que non houbo problemas na aplicación este ano. Non hai novidades co último texto presentado como borrador e non incluíron alegacións xa que, segundo eles, calquera introdución incorpora dúbidas de interpretación. Di o SERGAS que tal como manifestara a CIG, a posibilidade de días de vacacións soltos máis aló do 31 de decembro debe ter amparo xurídico con acordo do documento en mesa sectorial e publicación en DOG. A CIG non asina este acordo e segue defendendo a proposta presentada como alegacións, lembrámoslle á Administración que si que houbo problemas de aplicación. Asinan o documento CEMS-W, SATSE e CSIF.

 6.- CUESTIÓNS RELATIVAS AOS ACORDOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

O SERGAS quere eliminar o incentivo á voluntariedade e reformular o complemento J de intersubstitución. Desde a CIG esiximos a convocatoria da Comisión de Seguimento dos Acordos. Desde que se asinaron os acordos cambiaron moito as condicións polas que se introduciu a voluntariedade, desde a CIG non vemos necesidade de voluntariedade habendo profesionais no paro. Este tema queda para a seguinte Mesa Sectorial.

 7.- PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (PROLONGACIÓN DE SERVIZO ACTIVO)

O plan actual remata o 31/12/2013 polo que a revisión vai ser de carácter parcial e só vai abranguer a xubilación e a prolongación. Enviarásenos o documento e tratarase na seguinte Mesa Sectorial.

8.- ROGOS E PREGUNTAS

  • A CIG presenta 3 puntos:

* Lei do emprego de galiza Ínstase ao Sergas a que se persone no debate  sobre a Lei do Emprego Público da Xunta. Educación e Función Pública presentaron alegacións e o SERGAS non. Pedímoslle que fagan uso das facultades que teñen. A Administración respostou que si que fixeron alegacións no mes de maio e van pola liña de manter unha redacción similar a da Lei de Saúde de Galiza para persoal estatutario, e que están mantendo reunións.

* Bases de acoplamentos internos. Tanto no baremo de OPE como no de contratacións (son o mesmo baremo) a formación que se valora non caduca, pero na acta de bases de acoplamentos internos si que está especificada unha caducidade, polo que pedimos que se acorde na mesa sectorial que en cada comisión de centro ou xunta de persoal se poida modificar esa parte das bases para permitir que se valore toda a formación sen caducidade. A Administración resposta que non ten problemas en que non caduque ao igual que na OPE pero con acordo unánime na próxima Mesa.

*Xestión integrada, prazas con perfil ou de alta especialización en enfermaría. Consideramos que hai que tratar este tema no ámbito da Mesa Sectorial. Non pode ser que o xefe/a de servizo teña a decisión de qué persoa entra nestas prazas. Estas prazas deben ser cubertas por un procedemento regrado, no que poida participar todo o mundo sabendo de antemán as condicións que require o posto. Deben ser prazas con competencias determinadas e non con perfil determinado. O SERGAS resposta que se debe facer unha modificación normativa do D 206. Aceptan falalo na Mesa.

Mesa Sectorial 30 de abril

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Celebrouse hoxe reunión da Mesa Sectorial. Isto foi o que alí se tratou:

1. OPE FEAS.                                                                                        

Quedou aprobado o decreto de oferta, sen modificacións con respecto aos borradores presentados na comisión de OPE.

As novidades desta OPE con respecto ao anterior proceso son:                   

* As/os aspirantes deberán presentar os requisitos e méritos dentro do prazo de presentación de solicitudes. Os méritos presentaranse segundo o Anexo V da convocatoria.

* O formulario de inscrición, una vez confirmado, deberá ser imprimido e presentado por rexistro de entrada conxuntamente co resto de documentación; informe de requisitos e méritos que figuran no Expedient-e.

* A documentación será dirixida á Dirección de RRHH do SERGAS. Unha vez confirmado o formulario de inscrición este non se pode modificar. As modificacións realizaranse por escrito dirixido á Dirección de RRHH do SERGAS.

* Computaranse todos os servizos prestados no espazo común europeo e en Suíza, xa que existe un acordo de libre circulación de traballadoras/es.

* As/os aspirantes que accedan pola quenda de discapacidade poderán solicitar a adaptación de tempo e medios necesarios. Isto deberán presentalo no prazo de presentación de solicitudes.

* A promoción interna será do 25% das prazas convocadas.

Desde CIG-SAÚDE solicitamos:

Que se desglosasen as prazas convocadas por centros hospitalarios. Respostan que NON.

Que se negociasen os itinerarios profesionais e o pacto de selección temporal de FEAS. No referente ao pacto de selección temporal de FEAS a directora comentou que estaban disposta a facelo conxuntamente cunha modificación do decreto 206/2005. 

Que antes do período vacacional convocasen o grupo de traballo de OPE e traslados do resto de categorías para que despois do verán se poidan publicar as convocatorias.

2. Proxecto de Orde de Vínculos.

Con esta Orde o único que pretenden é precarizar máis as condicións laborais do persoal contratado.

O máis grave deste documento é o Artigo 11. Neste artigo reproducen o artigo 60 do Estatuto Marco, que recolle que as Comunidades Autónomas no ámbito das súas competencias determinarán a xornada a tempo parcial cun límite máximo do 75%. Isto quer dicir que para a cobertura de xornadas completas poderán realizarse vínculos de xornada parcial. O que están a facer é normativizar os contratos por picos de actividade para substituír as xornadas completas. Exiximos a retirada deste artigo. 

Outro dos artigos estrela é o artigo 9.- Cláusulas particulares. Segundo a Admón isto é garantista para a traballadora/or. Segundo a CIG isto é para aplicarlle os artigos do plano de ordenación de RRHH, en especial o da mobilidade xeográfica.

Temos até o día 10 de maio para enviar alegacións.

3. Documento de Xornada e Flexibilidade no goce de Vacacións

Lamentamos profundamente que non tivesen en conta as nosa alegacións. Do documento que hoxe se sometía a debate propuxemos:

Que para a determinación da xornada se tivese en conta a xornada real efectiva que realiza o persoal, con isto estámonos a referir a computar o tempo que o persoal emprega nos cambios de quenda.

Que engadiran no punto 2 da páxina 6 o seguinte: 11 días hábiles consecutivos computados de luns a venres.

Que no punto 3 desta páxina, 6 días co procedemento de LDs engadir: que segundo a definición do acordo de concertación social para a determinación da xornada anual xa se tiveron en conta os 30 días de vacacións. Polo que se estes días se solicitasen en quenda de noite, esta ten que computarse como noite realizada.

Que con carácter xeral se poidan disfrutar 3 semanas de vacacións en período ordinario.

Se na norma se recolle que os 6 días vacacións, con procedemento de LD, se poderán solicitar até o 15 de xaneiro, isto deberían publicalo no DOG, xa que a normativa actual estatutaria recolle que as vacacións se gozarán dentro do ano natural, non podendo acumularse a outro distinto. Unha instrución é de rango inferior á norma actual.

A Admón quedou en revisar o texto, enviarán un novo .

Como CIG-SAÚDE presentamos os seguintes temas.

a.- Lei de Emprego de Galiza. Presentámos na M.S  a seguinte proposta de resolución: O persoal estatutario rexerase pola normativa estatutaria propia da C.A e pola normativa sectorial do ámbito estatal, presente e de futuro,  sendo a M.S o noso ámbito negociador. A presente Lei do emprego público terá carácter supletorio en ausencia de normativa propia. Isto foi ben recibido pola Admón e apoiado por algunha das OOSS presentes.

b.- Comisións de centro e xuntas de persoal das áreas de xestión integrada. Solicitamos da Admón que lles lembrase ás/aos seu xerentes que as comisións de centro e as xuntas de persoal están vixentes como órganos de interlocución e negociación. 

c.- Solicitamos a convocatoria dunha reunión urxente para abordar o tema da privatizacións e o tema da mobilidade do persoal dos hospitais comarcais integrados nas áreas de xestión integrada.

d.- Solicitamos a publicación das ordes de integración do persoal laboral e funcionario; a isto dixeron que si. Están traballando no tema conxuntamente coa integración do persoal funcionario da Lei 17. Pedimos que se teñan en conta as nosas alegacións para as prazas da OPE da Lei 17.

Información da Mesa Sectorial

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Nesta reunión abordáronse os seguintes temas:

1.- Presentación da equipa directiva. A Conselleira presentounos ao novo equipo, parte coincide co anterior e os cambios prodúcense en RRHH, cambios que xa coñeciamos.  Na súa intervención a Conselleira comportouse como se estivera dando unha rolda de prensa, deunos datos da mellora producida na actividade asistencial.  Datos que en absoluto coinciden coa nosa valoración. A única coincidencia co seu discurso foi que o mantemento da calidade debese en exclusiva ao traballo das/os traballadoras/es.

Desde a CIG-SAÚDE  lamentamos que o seu discurso público non coincida coa súa práctica, xa que fan todo o contrario do que pregoan.  Se queren falar de actividade que convoquen unha reunión para abordar este tema con rigor.

Malia a súa xestión, desde a CIG-Saúde estamos dispost@s a traballar conxuntamente se o obxectivo que se persegue é a mellora da sanidade pública (PÚBLICA) e a mellora das condición laborais d@s profesionais.

Ao remate deste tema a Conselleira anunciounos que se tiña que ausentar, e que non ía participar no punto da orde do día que aborda os orzamentos. Esta ausencia foi cualificada por nós como impresentable, só veu a cubrir expediente.

2.- Anteproxecto de orzamentos. Neste punto a información que nos transmitiu a directora de RRHH foi que este anteproxecto estábase a debater no Parlamento, e que na M.S non ían reproducir o debate parlamentar. Sendo incapaz de darnos ningún dato de como ía a afectar o artigo 21 as/os profesionais do SERGAS; a estas alturas do debate parlamentar son incapaces de presentar as táboas salariais do 2013; ou é que non queren presentalas?

Desde CIG-SAÚDE agradecemos a información recibida, pero non imos á M.S a que se nos informe sobre o calendario do parlamento, este xa o coñecemos pola prensa. Tampouco queremos reproducir o debate do parlamento. O que queremos e debater e negociar as nosas retribucións que son competencia da M.S. Finalízase o debate sen máis.

3.- Flexibilización do goce das vacacións. Están a elaborar un documento sobre flexibilización das vacacións para poder empregar unha parte como días para asuntos particulares. Enviarannos ese documento e convocarannos a unha comisión de traballo sobre ese documento. Na CIG-Saúde xa tiñamos valorado que a flexibilización das vacacións implicaba unha certa renuncia ao dereito (adquirido e consolidado despois de moitas loitas) ao descanso anual d@s traballador@s, mais ante a situación actual (coa redución de LD) facíase case necesario establecer algún xeito de poder conciliar a vida laboral e familiar. Esta flexibilización debería ser temporal, en función dunha eventual recuperación dos días de libre disposición.

Desde CIG-SAÚDE solicitamos que se tamén se aborde o seguinte:

- Aplicación directa da sentenza da UE sobre vacacións despois dunha IT, quedaron en enviar unha instrución aos centros para que se aplique; ademais regularán o seu goce que deberá ser inmediatamente despois da incorporación.

- Que o permiso sen soldo non estea limitado cun mínimo dunha semana.

-  Que se nos imos rexer pola normas de Función Pública, os día 24 e 31 deberan ter a consideración de festivos e que desconten xornada. Así como que o 1º día de ausencia por enfermidade non produza desconto en nómina.

- Que o tema das vacacións ten que quedar resolto neste mes, xa que en marzo fanse os calendarios. A ver o que dá de si esta comisión.

4.- Orde de vínculos. Quedaron en enviar un documento que vai recoller 3 tipos de vínculos e un para promoción interna. Este novo modelo de vínculos levará incorporadas as cláusulas de mobilidade que se recollen no Plan de Ordenación de RRHH. Desde CIG-SAÚDE plantexamos os temas debatidos na organización.

5.- SATSE, CEMS-OMEGA solicitaron a súa adhesión ao pacto de vinculacións: concedida.

6.- Procesos de selección e provisión.

- OPE lei 17. Pendente de revisar as reclamacións presentadas. En breve publicarán a puntuación definitiva e os listados do persoal que superou o proceso selectivo. Con posterioridade publicarase a relación de destino. Na Lei 17 os destinos son provisorios e o persoal ten a obriga de participar no 1º concurso de traslados que se convoque.

Desde CIG-SAÚDE solicitamos que se negocie o proceso de selección temporal desta categorías.

- FEAS. En breve  enviarannos o borrador de convocatoria de OPE. Convocarán a comisión de OPE para analizar baremos, acreditación de méritos...  Desde CIG-SAÚDE solicitamos que se nos envíe o estudo que estaba a realizar asistencia sanitaria sobre as especialidades que se ían convocar nesta OPE.

- Traslados FEAS. Toma de posesión conxuntamente coa OPE, pero como se vai a retrasar un pouco, poden conceder algunha comisión de servizo. Desde CIG-SAÚDE non nos opoñemos a que se concedan comisións de servizo sempre que estas se concedan seguindo a listaxe da resolución do concurso de traslados, que isto non é máis que adiantar o traslado, pero á Admón parécelle que isto non pode ser viable en todos os casos. Non logramos entender por que os sistemas regrados sempre presentan dificultades.

Hai unha persoa que participou no concurso de traslados que vai ser avaliada pola  comisión  técnica de capacidade funcional.

            A gran pregunta, cando imos ter un proceso regrado para a selección temporal de FEAS?  

            Os temas de contratacións abordarémolos na reunión do día 5.

- OPE e traslados resto categorías. A pesares do anuncio realizado pola Conselleira en sede parlamentar de que no ano 2013 o SERGAS ía convocar un proceso selectivo para todas as categorías, hoxe o único compromiso da directora de RRHH foi que están a estudar a posibilidade de convocar un concurso de traslados, para algunhas categorías, no último semestre.

7.- No apartado de varios preguntamos pola privatización do servizo de mantemento, responde que nos informaran ao seu debido tempo, que non nos precipitemos.            

As organizacións sindicais de Sanidade cualifican de “tomadura de pelo” a Mesa Sectorial deste luns

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Este martes presentarán un calendario de mobilizacións para denunciar os recortes

As organizacións sindicais do ámbito sanitario cualificaron a intervención da conselleira de Sanidade na Mesa Sectorial celebrada este luns de “tomadura de pelo” por lles presentar uns datos de actividade sanitaria, listas de agarda, listas cirúrxicas e demais que “distan moito da realidade asistencial dos centros”. María Xosé Abuín, secretaria nacional de CIG-Saúde denuncia que foron tratados como se estiveran nunha rolda de prensa e subliña que, fronte a isto, a CIG reclamou a retirada dos artigos 20 e 21 da lei de Orzamentos e o mantemento íntegro das retribucións do persoal sanitario.

Abuín sinala que no único no que coincidiron da intervención da conselleira foi en que esta afirmou que toda a mellora do labor asistencial durante estes últimos anos, foi por mor da esforzo das/os profesionais, que “mentres a administración se dedica a recortar orzamentos e prestacións, realizamos todos os esforzos necesarios para manter a calidade asistencial do sistema”.

A secretaria nacional de CIG-Saúde engade que “non só se mantivo a calidade senón que mesmo se avanzou en moitas liñas de investigación que redundaron na mellora da atención sanitaria e na incorporación de novas tecnoloxías e tratamentos”.

Fronte a isto denuncia que, unha vez a conselleira presentou a súa valoración, comunicou que se ausentaba da Mesa Sectorial, polo que “non puidemos sequera debater con ela sobre os recortes orzamentarios e exporlle as consecuencias que estes terán tanto na prestación sanitaria como nas nosas condicións laborais e salariais”.

No segundo punto da orde do día, a directora de Recursos Humanos do SERGAS limitouse a comunicar que o anteproxecto de Lei de Orzamentos estaba a debate no parlamento de Galiza. Porén, “foron incapaces de presentarnos táboas salariais e explicar como van afectar os recortes previstos no anteproxecto ao persoal do SERGAS, confirmando o noso temor de que as rebaixas salariais serán do 8% no noso sector”.

Abuín denuncia que, unha vez máis se lles trasladou que se son capaces de recortar 15 millóns de euros non se lles aplicaría o artigo 21 do anteproxecto de lei e convidou a que comunicáramos cales son as bolsas de ineficiencia no sistema e onde se pode aforrar. “Dixémoslle que é falso que lles interese a opinión de profesionais e representantes sindicais, xa que as veces que se lles fixeron chegar alternativas aos seus proxectos estas nin sequera foron contestadas, porque non estaban en consonancia co seu modelo de xestión”.

A isto engadiu que “se somos os representantes sindicais quen temos que sinalar onde están as bolsas de ineficiencia, ao día seguinte terían que cesar a todos os equipos directivos á vista da súa incapacidade”.

A CIG-Saúde, como exemplo de que non se quere a participación das/os representantes das/os traballadoras/es lembrou que esta administración se encargou de suprimir o Plan Mellora de Atención Primaria, ante o que se lle solicitou, de forma reiterada a convocatoria dunha xuntanza da Comisión de Seguimento para valorar a parte asistencial do Plan. “Transcorridos tres anos desde aquela seguimos agardando”.

Ante isto, as organizacións sindicais acordaron presentar este martes un calendario de mobilizacións e este mesmo luns, ao tempo que se celebraba a Mesa Sectorial, xa houbo unha concentración diante do SERGAS contra as medidas de recorte previstas no sector.

A nova en Avantar

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto