Noticias Sanidade Pública Mesas Sectoriais
 
 

Mesa Sectorial do 16 de xuño de 2015

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Información da Mesa Sectorial do 16 de xuño de 2015

1. Procesos de selección e provisión.

  • Convocatoria de OPE da oferta de emprego 2014-2015: matrón/a, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, TEAP, TER, TEL, Técnico/a superior en hixiene bucodental, Técnico/a superior en radioterapia, TCAE e Técnico/a en farmacia. Publicarase a convocatoria a finais de xuño, dando un prazo amplo de inscrición que incluirá xullo e parte de agosto. Nos temarios, elimínase o tema 3 da parte específica de Técnico/a de farmacia, e modifícase a redacción dos temas 27 e 29 de matrón/a. Aclárase que nos temas de informática entrarán as versións dos programas vixentes na data de publicación das normas de funcionamento dos tribunais. En baremo, faise unha incorporación nas categorías de Técnicos/as superiores no apartado de Outras actividades: Puntuarán os premios de investigación en congresos científicos, 0,20 puntos de ámbito internacional e 0,10 puntos de ámbito nacional ou autonómico. Dende CIG-SAÚDE esiximos que se ofertasen a OPE todas as prazas non ocupadas no concurso de traslados. A Admón dí que non se pode facer porque contravén o Decreto 206/2005 de provisión de prazas.
  • OPE Enfermería e médico/a de familia: Finais de xuño-primeiros de xullo: publicación das listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as. Setembro: publicación das listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as. Decembro 2015: EXAME. Apróbanse as normas de funcionamento dos tribunais. Amplíase a composición a 7 membros titulares e 7 suplentes, sen 3 deles persoal de RRHH de Servizos Centrais.
  • Concurso de traslados persoal de xestión e servizos: Finais de xuño: publicación listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as e provisionais de baremación e destinos. Outubro: publicación listas definitivas de baremación e destinos, abrindo a continuación xa o prazo de toma de posesión.
  • Oferta de emprego de prazas de médico/a do 061. Primeiro ofertaranse esas prazas en concurso de traslados e posteriormente farase a convocatoria de OPE. Dende CIG-SAÚDE entendemos que o 061 é un centro de ámbito autonómico, e que deben moverse dentro dos postos do 061 a través de procesos de mobilidade interna de carácter definitivo, non provisional. A Administración entende que neste caso a mobilidade interna só pode ter carácter provisional.
  • Vindeira reunión de Mesa Sectorial, enviarán un proxecto de modificación do Decreto 206/2005 de provisión de prazas. Pretenden que se publique conxuntamente coa modificación do Decreto 206/2005, as especialidades de enfermería, os itinerarios profesionais e unha reordenación das listas de xestión e servizos.

2. Decreto polo que se integran no Servizo Galego de Saúde determinadas unidades de Galaria. A integración será efectiva o 1 de xullo de 2015, integrándose as áreas de cirurxía cardíaca e cardioloxía intervencionista. Acórdase que os representantes sindicais de Galaria manteñan a súa condición de delegado/a sindical e crédito horario ata as vindeiras eleccións en Galaria en xaneiro de 2016. Dende CIG-SAÚDE non compartimos que se estea a facer unha integración parcial ao non incorporar ao servizo de radioterapia e medicina nuclear, salvo que a única pretensión da Administración sexa manter ao equipo directivo.
3. Reordenación de actividade no período estival. Neste punto non hai negociación, a Administración limítase a comunicar que van pechar camas en función dos índices de ocupación dos últimos anos. Dende CIG-SAÚDE denunciamos a precariedade nas contratacións (temos o índice de contratación máis baixo da historia do Sergas), que se culpabilice do peche de camas ao persoal porque está de vacacións, que se pechen camas de unidades como paliativos, xeriatría ou saúde mental cando a súa ocupación non mellora no verán, que non se faga nada por incrementar as prazas MIR a pesares de ter prazas acreditadas, etc.
4. Itinerarios profesionais. Ademais dos médicos de familia, médicos/as de urxencias hospitalarias, médicos/as asistenciais e médicos/as coordinadores do 061, se incluirán aos médicos/as xerais do CTG sempre e cando cumpran o requisito de titulación. Establecerase un límite do 25% na participación no concurso de traslados para aqueles/as profesionais que cunha idade igual ou superior aos 55 anos e con 15 anos de experiencia se poidan mover a outra categoría como mesmo requisito de titulación.
5. Rogos e preguntas.

 • Grupo de traballo do persoal investigador convocarase para o 23 de xuño.
 • Unidades de radioterapia de Lugo. Dende CIG-SAÚDE esiximos que se dote con persoal estatutario que forme parte do cadro de persoal do HULA, e que se aborde na Comisión Central como se van a cubrir coas listas de contratación.
 • Dende CIG-SAÚDE preguntamos pola OPE do persoal non sanitario. A Administración adíanos ata a aprobación dos orzamentos do 2016.
 • Mesa de negociación do novo pacto de contratacións: 29-30 de xuño.

Información en PDF

Información Mesa Sectorial 17 de marzo

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig informa

Temas tratados nesta Mesa Sectorial:

1. Decreto de oferta 2015.

A directora de RRHH informou que a premura en publicar, agora, o decreto de oferta de OPE 2015 ven motivado porque deste xeito permételles xuntar as prazas das dúas ofertas, e realizar unha oferta de prazas máis numerosa. Primeiro van publicar o decreto de oferta da OPE 2015 (mes de abril). Con posterioridade publicarán unha resolución de convocatoria que modifica a resolución anterior da OPE 2013. Esta nova resolución habilitará un novo prazo de presentación de solicitudes para as persoas que non se inscribiran na anteriore convocatoria. O persoal xa inscrito nas OPE 2013, só terán que incorporar os novos méritos que teña.

Como se pode comprobar, esta convocatoria de OPE 2015 afonda na destrución de emprego nas categorías de xestión e servizos, para facilitar a privatización. Non se convoca nin unha soa praza de celadoras/es, pinches, auxiliares administrativos ou PSX.

Como CIG-SAÚDE rexeitamos este decreto de OPE coa seguinte argumentación:

     Exiximos unha convocatoria de OPE co 100%, manter as taxas de reposición só favorece a destrución de emprego público e as privatizacións.

     No periodo 2013-2015 vanse convocar 406 prazas de diplomados/as sanitarios/as e de persoal sanitario de formación profesional. As vacantes producidas deste persoal e neste periodo foron 1520. Faltan 1.114 prazas por convocar.

     No periodo 2012-2015 vanse convocar 342 prazas de FEAS, o nº de prazas vacantes neste periodo é de 906 prazas. Faltan por convocar 582 prazas.

     No persoal de Xestión é Servizos vanse convocar no ano 2015 40 prazas, o nº de vacantes producidas desde o ano 2012 é de 1059 prazas. Faltan por convocar 1019 prazas.

     Estes datos son os recollidos nos planos de ordenación de RRHH 2012 e 2013 publicado polo SERGAS. Polo que faltan por convocar 2755 prazas.

2. Procesos de Provisión e Selección

Neste tema plantexamos a perversión que se produce nos criterios de cesamento. O decreto 206/2005 recolle que o cesamento se producirá por orde de prelación nas listas de menor a maior puntuación. Coa taxa de reposición os contratos que se ofertan son servizos determinados en igualdade que as vacantes, polo que de aplicar literalmente os criterios de cesamento, cesarían ás persoas de maior puntuación nas listas de contratacións. A Admón e a maioría das OOSS aceptaron que para os cesamentos os servizos determinados teñan unha consideración asimilada ao desempeño de praza vacante. Solicitamos que nas instrucións de ceses se incorpore que os cesamentos en Barbanza, Cee e Verín, serán pola súas listaxes. Os cesamentos do 061 serán por localidade, central de coordinación ou base asistencial. Neste supostos hai que aplicar os criterios xerais do decreto 206, localidade e centro.

3. Plan de Ordenación de RRHH do novo hospital de Vigo

Falouse do documento entregado na anterior mesa sectorial. Como CIG-SAÚDE manifestamos que as nosas alegacións xa foran presentadas na anterior Mesa Sectorial, e non aceptaron ningunha. Que alegacións queren que presentemos a un plan de ordenación ditado, unicamente, en interese das empresas privadas que van xestionar os servizos do hospital de Vigo? O documento non é un plan de ordenación que identifique as necesidades do SERGAS para intentar solucionalas. Este documento é un instrumento para baleirar de traballadoras/es os servizos que se van privatizar, para librar de carga a empresa privada; pois para o SERGAS as/os traballadoras/es somos unha carga que fai diminuir os beneficios privados.

4. Itinerarios profesionais

Alegrámonos de que por fin o SERGAS entre a negociar os itinerarios profesionais. Este tema é demandado por CIG-SAÚDE dende o ano 2005, ano no que se asinou o acordo de MUH, tardaron 15 anos. Este itinerario profesional vai permitir que nos concursos de traslados se reserve un 25% das prazas para que se poidan mover, entre eles, o persoal facultativo fixo con título de medico/a de familia, que presta servizo en atención primaria, urxencias hospitalarias, médica/o coordinador/a e médica/o asistencial do 061.

A Admón comunicounos que en breve nos vai enviar dous borradores de decreto que van regular a creación dunha categoría única de pediatra de área, eliminando a diferenza de primaria e especializada. O outro decreto vai regular a creación dunha categoría única de farmacéuticas/os. Nas/os farmacéuticas/os hai dous sistema de acceso; para farmacia hospitalaria é requisito estar en posesión do FIR, mentres que o FIR non é requisito para acceder aos postos de farmacéutica/o de primaria. Veremos como resolven isto nese borrador.

5. Constitución da comisión do grupo de traballo do novo pacto de contratacións. Martes 24 de marzo.

6. Rogos e preguntas.

A pedimento de CIG-SAÚDE vanse convocar tamén reunións dos seguintes grupos de traballo:

Especialidades de enfermaría vaise reunir o día 31 de marzo.

Persoal Investigador vaise reunir o día 8 de abril.

Solicitamos que na próxima reunión de mesa sectorial se abordasen os seguintes temas:

a) Xornada complementaria de atención primaria.

b) Negociación de carreira ordinaria. Recuperación dos acordos conxelados.

c) Ámbito de negociación 061.

d) Acordo 2003, creación dos postos de coordinación de Técnicos Superiores e de Técnicos de Grao Medio.

Información Mesa Sectorial 5 de novembro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig informa

INFORMACIÓN DA MESA SECTORIAL

DÍA 5 DE NOVEMBRO DE 2014

Nesta reunión abordáronse os seguintes temas:

1.- Oferta de emprego 2014.

Nesta OPE (que se convocará en 2015) ofertaranse 103 prazas de persoal sanitario repartidas en 11 categorías. Abaixo tendes o cadro de prazas que a Admón. pretende convocar.

Desde CIG-SAÚDE exiximos a convocatoria do 100% das prazas, rexeitamos que se siga convocando o 10% das prazas vacantes. Esta oferta é ridícula, máis que unha oferta de emprego parece un insulto ás/aos traballadoras/es que teñen o lexítimo dereito a estabilizar o posto de traballo.

Desde o ano 2012 vense aplicando a taxa de reposición do 10%; isto provoca que as convocatorias de OPE sexan ridículas e non se convoquen OPE de todas as categorías. Se a anterior era a OPE da miseria, esta xa non sabemos como calificala.

Na OPE 2012 convocáronse prazas de FEAS e médicas de urxencias hospitalarias. A convocatoria foi de 176 prazas. No ano 2013 a oferta de emprego foi dirixida a medicas/os de familia e enfermeiras/os cun total de 165 prazas. E agora, na convocatoria de OPE 2014, ofrecen unha convocatoria de 103 prazas para 10 categorías sanitarias.

Se sumamos as prazas ofertadas nos anos 2012, 2013 e 2014, dá un total de 444 prazas. Se a Admón. non aplicase a taxa de reposición do 10% e convocase o 100% das prazas, a convocatoria de OPE sería de catro mil prazas (4.000 prazas), e poderían convocarse prazas de todas as categorías.

Esiximos unha convocatoria co 100% das prazas, cuantificada, cando menos, en 4.000 prazas vacantes, e para todas as categorías.

prazas ope2015

 2.- Convocatoria de OPE de médicas/os de familia (40 prazas) e enfermeiras/os (125 prazas).

Convocarase no DOG a finais de novembro ou na 1ª quincena de decembro.

3.- Concursos de traslados e OPE

a.- De persoal de xestión e servizos.

Entregan unha nova relación de prazas, no que o máis salientábel é que retiran as prazas de auxiliar administrativo e enxeñeiro/a técnico/a da Área de Vigo por mor das privatizacións e as reclasificacións de persoal posteriores. A convocatoria sairá a finais de novembro ou 1º de decembro.

b.-Concurso de traslados de persoal sanitario.

A listaxe provisoria de admitidos e a listaxe de adxudicación provisoria de destino sairá publicado o 14 de novembro.

c.-OPE de FEAS e médicas/os de urxencias.

Baremación provisoria da fase de concurso finais de novembro 1º de decembro.

Nesta reunión non aceptaron novas alegacións aos decretos de OPE.

Ler máis

MÁIS DOCUMENTACIÓN PROCEDENTE DA MESA SECTORIAL

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

QUEDAN AQUÍ 2 DOCUMENTOS ENTREGADOS NA MESA SECTORIAL DO DÍA 3

 

Primeiro.- Relativo ao fraccionamento das excedencias por coidado de filloas/os, unha proposta do SERGAS ....

 

Borrador_Instrucin_fraccionamento_excedencia_coidado_familiares.pdf  

Segundo.- Documento-instrucción sobre como se debe computar o exceso de xornada no SERGAS e explicación de varias sentenzas que foron publicitadas en canto a computar os DLD como xornada efectiva de traballo

 

Comunicacin_Profesionais_centros_e_OOSS_clculo_de_xornada_ACS_Mesa_se_1.pdf  

Ambos están suxeitos a alegacións.

 

 Para máis información podedes chamar aos locais da CIG-Saúde

Información mesa sectorial 3 de xuño de 2014.

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

INFORMACIÓN COMPLETA, PREME AQUÍ 

Temas incluídos na Orde do día:

 

1.- Procesos de integración no réxime estatutario.

2.- Procesos de provisión

              a.- OPE de FEAS e MUH en curso. 

              b.- OPE persoal de enfermaría e de médicas/os de familia.

              c.- Traslados de persoal sanitario que están en proceso.

              d. Convocatoria de traslados do persoal de xestión e servizo.

 3.-Computo de Xorada.

4. Especialidades de Enfermaría.

5.- Reordenación de actividade no período estival: peche de camas.

6.- Estratificación poboacional por risco.

7.- Rogos e preguntas.

Información Mesa Sectorial 31 de xaneiro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

INFORMACIÓN MESA SECTORIAL 31 DE XANEIRO DE 2014

Nesta reunión abordáronse todos os temas: os recollidos na orde do día oficial enviada pola Admón, e os temas presentados polas organizacións sindicais.

Malia que a reunión durou até pasadas as 17hs, non tivemos ningunha resposta ás nosas demandas.

Só chegamos a algo nun punto: acordamos que para os procesos de mobilidade interna os cursos non caduquen. Nas áreas nos que os procesos están convocados, e xa se resolveu a convocatoria dalgunha categoría, mantense a caducidade dos cursos. Nas áreas que ainda non se iniciou o proceso, os cursos non caducarán. E tamén a Admón aceptou a nosa alegación no referente ao proceso de integración do persoal do 447, funcionarios e laborais das deputacións. Este persoal, unha vez integrado, ademais do CPT, manterá a base de cotización do ano 2010

No resto dos temas a Admón segue a falar da súa vontade de diálogo, pero cando entramos a concretar os temas o diálogo esfúmase porque todo o que plantexamos ten custe. O SERGAS e o goberno do PP están instalados no discurso de que non se pode conceder nada ao persoal do SERGAS porque ten custe. No seu discurso engloban os nosos salarios na prestación sanitaria, como se desta só fosemos responsábeis o persoal estaturario. O resto de traballadoras/es da Admón Pública si que teñen dereito a que se recoñezan os seus dereitos, xa que para a Admón estes non teñen custe, e tampouco deben ser usuarios/as da sanidade pública, como o resto da poboación. Só se  negan os dereitos das/os traballadoras/es da sanidade pública, xa que se nos responsabiliza no custe global do gasto sanitario de toda a poboación, incluído o sobre custe que estamos a pagar polas súas privatizacións.

 As súas incoherencias non teñen límites.

As contradicións desta Admón son insultantes, que teñamos os mesmos días libres, permisos e licencias , a mesma regulación no disfrute das vacacións, ou que teñamos que presentar o parte de baixa por enfermidade o 3º día como fan en Función Pública, e así non se desconta o 50% do salario nos primeiros 3 días, non pode ser por que ten custe.

Cando solicitamos que se nos aboe a parte da paga extra que estamos a gañar en vía xudicial con sentenzas firmes non recorribles, isto non pode ser. Para que nos paguen a extra, ou non, están esperando a que Función Pública tome unha decisión global.  Iso si, defenden a mesa sectorial como órgano de negociación, a quen queren enganar?

Temas presentados pola Admón.

.-  Táboa de xornada que inclúe o 4º LD .na_defensa_dos_servizos_pblicos

.- Criterios de derivación de doentes. O director de Asistencia Sanitaria fixo unha defensa desta derivación en base a que  as 3 áreas sanitarias, Vigo, Coruña e Compostela, que son unidades de referencia para patoloxías de 3º nivel, co mesmo desenvolvemento tecnolóxico e de alta especialización, teñan a mesma poboación de referencia. No debate reprochámoslle que sempre fan o mesmo, nunca nos informan deste cambios, veñen a mesa sectorial a tempo pasado a contarnos o seu discurso, sen darnos información sobre os datos que xustifican a medida, e sobre todo o máis importante sen que poidamos facer ningunha alegación. Cuestionamos que esta medida estea unicamente baseada na mellora da asistencia, como ben saben estas medidas obedecen a outras cuestións que detallamos na reunión e que todas/os sabemos.

.- Especialidades de enfermaría. Durante este semestre constituirase un grupo de traballo que aborde este tema dun xeito integral, creación das categorías, incorporación das/os especialistas, acceso do  resto de profesionais a estas prazas...

.- Procesos de integración.  Como se recolle nesta información aceptaron manter as bases de cotización do ano 2010. Fixéronnos entrega das táboas de clasificación do persoal. Solicitamos información sobre a OPE do CTG, que está anulada por termos gañado unha sentenza xudicial que recoñece que esta OPE estaba pragada de irregularidades, apoiada polo actual xerente da área de Pontevedra cando era conselleiro. Segundo a Admón están traballado nela. Desde CIG-SAÚDE solicitamos que non poida participar nos tribunais ningunha persoa que participara na convocatoria anterior; os sindicatos xa non poden participar por mandato do EBEP.

Temas presentados polas organizacións sindicais.

.- Xestión Clínica. A Admón propón crear unha comisión de traballo para falar da participación do persoal nas unidades de xestión clínica. Do resto do articulado do decreto non queren falar, para eles o decreto esta pechado. Desde CIG-SAÚDE nunca nos negamos a participar en ningunha comisión, pero non imos participar nunha comisión con temas pechados.

.- Supresión do copagamento hospitalario. Segundo o director de asistencia sanitaria non se pode suprimir algo que non está activado. Cando lle reprochamos que a plataforma informática e os temas burocráticos van ter máis custe que a propia medida, este infórmanos de que teñen a obriga de implantar un sistema para a facturación dos doentes transfronteirizos; e xa que o teñen tamén lle cobran aos autóctonos. Esiximos a retirada da medida.

.- Plano de estabilidade laboral. Demandamos que a Admón remate dunha vez coa precariedade e que garanta a estabilidade laboral. A Administración di que reduciron a contratación, pero non nos niveis que nós denunciamos.

.- Recuperación dos acordos suspendidos e da carreira profesional. Segundo a Administración non toca falar disto, non logran que entendamos que isto ten custe, e que as/os traballadoras/es da sanidade pública temos que soster o sistema, incluído o custe das súas privatizacións. Sobre a carreira profesional ordinaria están a elaborar un novo texto, pero de momento non terá efectos económicos.

.- Sistema de identificación de prazas. A Admón mantén o compromiso de crear este instrumento que nos permita identificar o cadro de persoal de cada xerencia, as vacantes, as prazas cubertas... A ver cando empezamos a negociar isto.

 .- Selección de FEAS e Itinerarios Profesionais. Están a traballar nun novo documento que modifica varios artigos do decreto 206/2005, neste novo decreto incorporarán estes temas. Polo que comentan este documento está avanzado, a ver cando ven a mesa, e o máis importante, a ver o seu contido.

.- Privatización de Esterilización. O director de Asistencia Sanitaria infórmanos de que o que saíu publicado no DOUE foi só un anuncio. Non me digas! A Admón está explorando outras vías nas que están a contar cos/as profesionais. E nós que pensabamos que cando se publicaba un anuncio no DOUE, que é algo serio, era por que xa estaba feito o prego do contrato e case a empresa elixida. E que agora o que estaba a facer o SERGAS era intentar que os/as profesionais colaborasen co seu proxecto privatizador, xa que as/os profesionais foron convocadas/os a unha reunión unha vez que publicaron unha escrito en contra da medida. Que mal pensados somos, ou é que a Admón pensa que somos tan inxenuos que imos crer as súas milongas. Se o anuncio no DOUE era só un anuncio, que paralicen o proxecto.

             

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto