Noticias Persoal Diplomad@s Sanitari@s
 
 

Diplomad@s Sanitari@s

Información sobre a Vía Excepcional para Enfermaría Familiar e Comunitaria

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

agrup enferm positivo cor

En días pasados chegou a nós este escrito do Ministerio de Educación, onde se recolle a nota que xa avanzamos hai unhas semanas sobre actualización de datos de cara á revisión de expedientes da Vía Excepcional de Enfermaría Familiar e Comunitaria, e, ademais, engaden un cadro onde se especifica como deben ser os certificados sobre o exercicio profesional. Este escrito localizámolo colgado na web dunha asociación de enfermaría, mais non está na páxina web do Ministerio (ou, cando menos, nós non o atopamos alí). O que si atopamos na páxina web do Ministerio é este documento de preguntas frecuentes (FAQ), deste mesmo mes de xuño, onde entre as preguntas e respostas se recolle o seguinte:

  • Presenté hace tiempo la solicitud de acceso a la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria y  no  he  tenido  respuesta  ¿cuándo  la  tendré?, ¿tengo  que  aportar  de nuevo la documentación necesaria para dicha especialidad?

Toda  la  documentación  que  ha  aportado  consta  en  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y Deporte.
En la actualidad, se están analizando los expedientes presentados por los aspirantes al título de  especialista  en  Enfermería  Familiar  y  Comunitaria.  Si  la documentación  no  reuniese  los requisitos  exigidos,
desde  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y Deporte se  enviará  una  notificación a los interesados para que aporten los documentos necesarios.

  • Cuando  se han producido cambios  en  los  datos  personales aportados inicialmente (dirección, teléfono, correo electrónico.....), ¿debo notificarlo?

Sí, hay  que notificarlo por e-mail al Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte, a  través  del correo   electrónico: enfermeria@mecd.es para   mantener   actualizados   los   datos   y   poder  contactar con usted cuando sea preciso para informarle sobre asuntos de su interés.
Si desea notificarlo por escrito a través de correo postal, debe dirigirlo al Servicio de Enfermería del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  situado  en  la  Calle Torrelaguna,  nº  58.  28027 Madrid.
IMPORTANTE: Si se cumplimenta la modificación de los datos personales mediante vía Web, hay que presentar el documento en un Registro Oficial.
---

Prueba objetiva

  • ¿Cuándo  se  celebrará  la  prueba  objetiva  para  el  acceso  al  título  de  Especialista  en Enfermería Familiar y Comunitaria?

En  la  actualidad,  se  están  analizando  los  expedientes  presentados  por  los  aspirantes  al  título de  especialista  en Enfermería  Familiar  y  Comunitaria.
Si  la documentación no  reuniese  los requisitos  exigidos, desde  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y Deporte se  enviará  una notificación a los interesados para que aporten los documentos necesarios. Finalizado
todo el proceso, la convocatoria   específica para   la prueba   objetiva correspondiente a cada especialidad, será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Parécenos que o Ministerio está lanzando información confusa e, desde logo, non a está emitindo polas canles adecuadas. Non pode ser que despois de catro anos de espera desde que finalizou o prazo de inscrición para a Vía Excepcional desta especialidade, as persoas aspirantes continúen sen saber que pasa coa proba obxectiva, e que a pouca información que haxa vaia saíndo á luz a través de comunicados que se envían non se sabe moi ben onde, ou que se colgan na web sen máis publicidade.

O que nós interpretamos da información recollida nestes dous documentos é o seguinte:

- Nestes momentos estase revisando a documentación achegada nos expedientes das persoas aspirantes.

- En caso de aparecer algunha cuestión incorrecta ou que non reúne os requisitos, desde o Ministerio poñeranse en contacto coa persoa en cuestión para comunicalo e que poida solucionalo achegando os documentos necesarios.

- Como pasaron 4 anos desde a inscrición, se algún dato de contacto se modificou, é necesario comunicalo ao correo enfermeria@mecd.es para que de ter que producirse a comunicación dalgunha eiva na documentación achegada, se poidan poñer en contacto coa persoa en cuestión.

Para informarse da situación particular de cada persoa aspirante, podedes facelo, co voso certificado dixital, a través desta ligazón: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=208 (inda que o título da páxina recolle Enfermaría Pediátrica, os resultados especifican o título ao que aspirades, se é o caso, Enfermaría Familiar e Comunitaria, así de mal leva as cousas o Ministerio).

Información sobre a Vía Excepcional para Enfermaría Familiar e Comunitaria

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
agrup enferm positivo cor
 

Desde o Ministerio de Educación, concretamente desde o Servizo de Enfermería da "Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones", confírmannos que están a revisar os expedientes das persoas que no seu momento se inscribiron para a proba para a obtención pola vía excepcional do Título de Enfermaría Especialista en Familiar e Comunitaria.

É de supoñer, entón, que estean traballando para a convocatoria próxima da proba.

De ter variado algún dato de contacto (o enderezo, por exemplo) ou doutro tipo, pódese enviar a modificación ao correo enfermeria@mecd.es, incorporando os seguintes datos:

Datos persoais (nome, apelidos, DNI)
Enderezo a efectos de notificación
Teléfono/s de contacto
Enderezo de correo electrónico

A prescrición de enfermaría, que?

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

agrup enferm positivo cor

MARCO XURÍDICO

COMPETENCIAS PROFESIONAIS

Recollidas na LOPS e no EM e relacionadas coas que outorga o currículo formativo e o título.

NORMATIVA SOBRE PRESCRICIÓN

Indícanos tamén cal é o persoal prescritor:

  • Lei 19/2006 e Lei 28/2009, exclúen a enfermaría da prescrición.
  • RD 1718/2010 e RD 954/2015 emanan desas leis e falan da indicación, uso e autorización de dispensación e das características que teñen que ter

OBRIGAS DA EMPRESA

Segundo o EM a empresa é a máxima responsable da protección xurídica profesional e de dar as ordes precisas para o desenvolvemente das competencias profesionais.

MARCO SEMÁNTICO

INDICACIÓN ENFERMEIRA

Igual que a prescrición médica, pero con catálogo de produtos sanitarios acotados

USO

Administración

AUTORIZACIÓN DE DISPENSACIÓN ENFERMEIRA

Igual que a receita médica

MARCO POLÍTICO

Produto do interese político de captar apoios entre o persoal sanitario creouse o foro marco da Sanidade, no que os gobernos de quenda lle fan promesas de prescrición enfermeira ao CGE e ao SATSE, mentres tamén lle prometen á OMC todo o contrario, é dicir que a enfermaría nunca será prescritora.

Estamos no momento en que a profesión se embarca en ideas ficticias de ascensos competenciais, cursos de acreditación (que aínda non están homologados), plataformas... por unha ilusión contraposta coa Lei actual.

Mentres a empresa sanitaria pública galega se mantén calada máis de 4 meses tras da publicación do decreto permitindo que as/os profesionais enfermeiras/os teñan comprometida a súas seguridade xurídica e se incremente a conflitividade entre categorías profesionais.

QUE PENSAMOS DESDE A CIG

-ESIXIMOS a derrogación do Decreto

-EXIXIMOS AO SERGAS un pronunciamento oficial para garantir a seguridade xurídica da enfermaría

-INSTAMOS á aprobación dunha nova norma consensuada

SITUACIÓN ACTUAL

Produto de todas as presións e da sombra de conflito o Conselleiro emite unha nota informativa onde se recolle o que a lóxica e o sentido común ditan a calquera (sen que saibamos o peso de protección xurídica que este documento ten). O que entendemos é que si protexe á empresa SERGAS do incumprimento das súas obrigas, e ao persoal dálle un aval para “seguir traballando coma sempre” pero coas ordes médicas escritas. Ademais disto, dálle a entidade de orde ó calendario vacinal e á administración de vacinas, así como ao uso de produtos sanitarios de uso humano nas intervencións de enfermaría.

Temos que concluír que tantas contraposicións entre os distintos MARCOS deron lugar a unha chapuza normativa agrandada polo afán de enfrontamento dos Colexios Oficiais, médico e enfermeiro e o silencio da administración.

Desde a CIG-Saúde seguiremos traballando para a consecución dunha profesión enfermeira con plena autonomía e responsabilidade, que desenvolva as capacidades que adquire coa súa formación, realizando un traballo integral de coidados ao/á doente dentro dos equipos multidisciplinares, sen verse limitada ou obstaculizada, sexa de xeito expreso por normas legais retrógradas ou na práctica por administracións ineficientes e desidiosas.

→Para máis información, ler o documento “Prescrición Enfermeira: realidade ou ficción?

 

A prescrición de enfermaría segundo a Consellaría de Sanidade

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

agrup enferm positivo cor

No día de onte o SERGAS achegounos un documento que denominou “Nota informativa respecto á indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por parte dos profesionais de enfermaría do Sistema Público de Saúde de Galicia”, en relación co Real Decreto 954/2015, do 23 de outubro.

Este documento está asinado polo Sr. Conselleiro de Sanidade, e vennos dicir que, en vista de que o Decreto non se pode cumprir, sigamos a traballar coma sempre, tendo a precaución de usar as vías oficiais para o rexistro das ordes médicas.

Temos que valorar a interpretación que fai do decreto como unha interpretación lóxica e non xurídica, dando a entender que como non se cumpren os requisitos do decreto porque está sen desenvolver, non pode haber ningunha implicación legal.

Desde a CIG discrepamos disto por varias cuestións, e a primeira delas é a falta de acreditación do persoal, xa que consideramos que o título facilitado polos Colexios de Enfermaría non está homologado polo Ministerio de Sanidade, e por riba entendemos que é o SERGAS quen ten que facilitar a acreditación coa garantía de que todo persoal conte con este requisito, cousa que a día de hoxe non acontece.

Hai que recoñecer que agora mesmo a enfermaría ten o aval da sinatura do Conselleiro para levar adiante as vacinacións, a atención urxente, o uso de produtos sanitarios de uso humano nas curas e outros procedementos sobre os/as doentes, ademais de contar co seguro de Responsabilidade Civil da Xunta.... entendemos que no caso dunha denuncia o Conselleiro será o primeiro é o último responsable.

Queda demostrado que, dende logo, quen lexisla non ten en conta para nada a realidade sobre a que lexisla, fai a norma produto de presións institucionais e políticas, pero para nada favorece aos/as doentes, nin aos/as profesionais.

Enfermeira Especialista, unha realidade no SERGAS

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

agrup enferm positivo cor

ENFERMEIRA/O ESPECIALISTA.

UNHA REALIDADE NO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.

O pasado 12 de febreiro aprobouse na Mesa Sectorial a creación da categoría de Enfermeira/o Especialista con nivel 23. Tardou en chegar, mais agora agardamos que o seu desenvolvemento sexa áxil. É dicir, que se creen os postos de traballo da devandita categoría.

A CIG-SAÚDE deu a súa aprobación ao decreto, máis non foi un cheque en branco a Admón, a creación da categoría non pode ser un novo documento para encher o DOG.

Desde CIG-SAÚDE esiximos na Mesa Sectorial que conxuntamente coa aprobación do decreto, asinásemos unha acta de desenvolvemento que permita a creación de postos da nova categoría.

Desde CIG-SAÚDE entendemos, por unha banda,  que teñen que reclasificarse en prazas de Especialistas todas as prazas ocupadas por persoal fixo que están en posesión do título de Especialista. Este persoal fixo accedería ao posto de Especialista, manténdose no mesmo posto, mediante un proceso único de concurso de méritos, coma se recolle no Estatuto Marco, e no decreto 206/2005 de selección e provisión do SERGAS. Na actualidade, isto aplicaríase ao persoal de Saúde Mental, Traballo e Pediatría. O resto de especialidades terían o seu proceso una vez rematase o procedemento de obtención do título de especialista pola vía extraordinaria. Para negociar o procedemento e o baremo de acceso do persoal fixo convocarase un grupo de traballo no mes de marzo. Por outra banda, de forma progresiva e en todas as especialidades, as prazas que vaian quedando vacantes iranse reclasificando en prazas de Especialista.

O SERGAS comprometeuse a que na Oferta de Emprego do ano 2017 se convocarán prazas de Enfermeiras/os Especialistas.

Neste proceso temos que ter en conta ao resto de enfermeiras/os que seguen estando habilitadas/os para desempeñar calquera dos postos. Tamén son persoal cualificado, profesionais que xunto co persoal do resto de categorías son o sostén da Sanidade Pública. Así, coa sinatura desta acta conseguimos que cheguen a desenvolverse as Especialidades de Enfermaría como unha mellora profesional e asistencial sen deixar no camiño a ninguén.

Unha vez publicado o decreto, e conxuntamente coa entrada en vigor da norma, tamén se porán en marcha as correspondentes listaxes de contratacións.

Agora apróbase a norma, mais queda pendente todo o traballo de transformala en postos de traballo de Enfermeira/o Especialista.

Sigamos convertendo en realidades as demandas e necesidades da Sanidade Pública!

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto