Noticias Sanidade Pública Outras novas
 
 

Remata o proceso de impugnación da convocatoria de OPE do Centro de Transfusión tras 7 anos de periplo xudicial

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

CIG-Saúde congratúlase da súa anulación definitiva e de que quede evidenciado o irregular funcionamento das fundacións sanitarias públicas de Feijoo

Tras da publicación no DOG –ano 2005- da convocatoria do proceso de oposición da fundación pública Centro de Transfusión de Galiza (CTG), CIG-Saúde solicitaba da consellaría de Sanidade a paralización do proceso ao apreciaren irregularidades manifestas no mesmo. Foron necesarios 4 xuízos e 7 anos para a anulación definitiva desta convocatoria de Oferta Pública de Emprego (OPE), que pon en evidencia o irregular funcionamento das fundación sanitarias públicas impulsadas polo PP sendo Alberte Núñez Feijoo secretario xeral da consellaría de Sanidade.

Autobús Centro de Transfusións <No ano 2005, cando na consellaría de Sanidade gobernaba o PP, CIG-Saúde remitiu varios escritos denunciando as irregularidades que se apreciaban na convocatoria da OPE do Centro de Transfusións de Galiza e solicitando a paralización e subsanación dos erros.

Alertábase de que, entre outras irregularidades, a convocatoria non se rexía pola Lei 10/96, de 5 de novembro, que obriga a preservar os principios de igualdade, mérito e capacidade nos procesos de selección de persoal e que os/as membros dos tribunais foran nomeados/as por unha das persoas que se presentaba ao proceso.

Xunto a iso, CIG-Saúde advertía de que o 22 de febreiro de 2005 o Padroado do CTG aprobara as prazas a convocar: un total de 81 correspondentes a 12 categorías. Porén, na convocatoria que aparecía no DOG, de 10 de xuño de 2005, había modificacións a esta oferta de prazas, sen constar expediente remitido para ter autorización do Padroado da fundación, ou sexa, que se trataba dunha decisión unilateral da dirección técnica que participaba neste proceso.

Ademais incumpríase a orde do ministerio de Sanidade de 14 de xullo de 1984 na que se recolle que é requisito indispensábel ter a titulación de técnico superior en análises clínicos para acceder ás prazas de técnico de laboratorio. “Nesta convocatoria valía calquera titulación de técnico superior de FP mesmo algunha que está catalogada na familias de formación profesional como rama de Metal”, subliña María Xosé Abuín, secretaria nacional de CIG-Saúde.

Puntuábanse tamén cursos de formación continuada non relacionados co posto de traballo, mesmo máis que a experiencia profesional acreditada polo SERGAS, cando “para a valoración da formación é requisito imprescindíbel que teña unha relación directa co posto ao que se opta”, especifica Abuín, quen engade que alén disto, as persoas que se presentaron tamén fixeron saber á CIG que o persoal do centro podía levar feita a memoria da casa, cando nas bases se recollía que a memoria se desenvolvería durante o proceso selectivo nun prazo máximo de dúas horas.

Ante estas irregularidades na propia sentenza afírmase que, dadas as posibilidades que se ofrecían na convocatoria “quérese beneficiar a quen durante estes últimos anos estiveron vinculados  a postos de técnico de laboratorio mediante contratos laborais de carácter temporal, premiando a súa experiencia, permitindo con iso, e sen amparo legal algún que, sen contar coa titulación axeitada pasen a ocupar postos de traballo para os que carecen de titulación suficiente; cando non se pode esquecer que a aptitude para o desempeño dun posto de traballo está directamente ligada e vinculada coa titulación que se lle exixe para o desempeño dos servizos de que se trate”.

Porén, malia comunicárselle ao PP esta situación e solicitar a subsanación das evidentes irregularidades este mantivo o proceso, celebráronse as probas e publicáronse as listas de persoal seleccionado, que coincidía, nalgúns casos, cos propios responsábeis da Fundación.

Coa chegada do goberno bipartito e xa iniciada a vía xudicial, a CIG dirixiuse novamente á consellaría de Sanidade para solicitar a paralización da incorporación deste persoal.

Con data de 26 de outubro de 2005, o bipartito publicou o informe da asesoría xurídica da Xunta de Galiza, no que se recoñecen estes feitos, instando ao goberno a revisar de oficio a devandita convocatoria, de non haber unha resolución xudicial.

En novembro de 2005 o novo padroado da Fundación CTG, nomeado polo goberno bipartito acordaba agardar a resolución do contencioso administrativo e recoñecía que unha vez analizado o informe da asesoría xurídica, dadas as irregularidades poderíase incorrer na nulidade de pleno dereito do proceso.

Sentenza definitiva

Transcorridos 7 anos desde aquela, o pasado 16 de xullo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza emitiu a derradeira sentenza pola que queda definitivamente anulado o proceso.

Ante isto, CIG-Saúde dirixiuse á dirección de recursos humanos do SERGAS comunicando o fallo e instando a que se negocie no ámbito da mesa sectorial a nova convocatoria de OPE. Un proceso no que a federación insiste en que “non pode participar, como parte do Tribunal, ninguén que tivese participado no proceso anterior, ten que ser tutelado escrupulosamente polo SERGAS”.

CIG-Saúde lembra que o actual presidente da Xunta, Alberte Núñez Feijoo, era secretario xeral da consellaría de Sanidade cando se crearon as fundacións sanitarias públicas presentadas e publicitadas de forma entusiasta como fórmulas de xestión que ían solucionar os problemas do sistema sanitario. Porén, lonxe de mellorar a calidade do sistema sanitario público galego, “o único que se conseguiu foi crear entes públicos que o PP pretendía xestionar á marxe das normas estabelecidas  e en función dos seus intereses”, denuncia Abuín.

A secretaria Nacional de CIG-Saúde lamenta a situación na que quedaron os traballadores e traballadoras afectados que si cumprían os requisitos legais que, afirma “teñen que agradecerlle estes sete anos de incertidume ás políticas do Partido Popular e a algunha organización sindical que se prestou a este xogo”.

Artigo extraído de Avantar

Carta enviada ao Director de Asistencia Sanitaria sobre o novo protocolo para pacientes de cancro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

 Félix Rubial Bernárdez.

Director de Asistencia Sanitaria.

Servizo Galego de Saúde.

Diante das noticias aparecidas na prensa sobre un novo protocolo para pacientes de cancro, que retrasa as súas revisións e remite a estes pacientes para o seu seguimento á Atención Primaria:

CIG-Saúde solicita información sobre este “novo Protocolo” que está a aplicar o  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), “aínda non aprobado, que dilatará no tempo as revisións dos enfermos de cancro cualificados de baixo risco”.

No establecemento de prioridades na atención médica (“En oncoloxía teñen prioridade os que están en tratamento e as urxencias”) CIG-Saúde pregunta que papel xogan os criterios científicos e cal os económicos, relacionados coa infradotación de recursos humanos e materiais en patoloxías emerxentes, como o tratamento continuado dos procesos de cancro que evolucionan á  cronicidade.

No traslado de pacientes para o seu seguimento en Atención Primaria, CIG-Saúde quere saber cales foron os criterios elixidos para definir o perfil de pacientes a remitir, cales foron os grupos de traballo onde se definiron estes perfiles e que papel xogaron os profesionais da Atención Primaria no seu establecemento. En todo caso, como CIG-Saúde, preocúpanos que co remate do Plan de Mellora, e coa diminución e a precarización dos recursos humanos, se sobrecargue o traballo destes profesionais, co conseguinte deterioro da calidade do servizo prestado a un colectivo de pacientes con patoloxías tan complexas e que tanto repercuten na súa calidade de vida.

            Agardando se nos remita a información solicitada.

Un saúdo.

Compostela, 20 de xuño de 2012.

Asdo: Mª Xosé Abuín Álvarez.     

Sobre o peche de consultorios periféricos

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Ante o peche do Consultorio Periférico de Atención Primaria da Graña, en Ferrol, e o conflito que está a xerar, CIG-Saúde ven de enviarlle este escrito á Conselleira:

Rocio Mosquera Álvarez.

Conselleira de Sanidade.


CIG-SAÚDE  solicita da Consellaría de Sanidade que solucione, de inmediato, o conflito creado  no centro de saúde   da Graña- Ferrol,  polo peche do consultorio de Atención Primaria.

A CIG-SAÚDE lamenta, que unha vez máis, o discurso da Conselleira de Sanidade sobre o modelo de prestación sanitaria que este goberno ofrece a poboación non coincida coa súas actuacións, xa que as medidas que se toman deixan fora ao doente como o eixo central do sistema.

Desde a CIG-SAÚDE apostamos por un  modelo sanitario que garanta os niveis de asistencia. Solicitamos da Consellaría que en vez de pechar, sen criterio, os consultorios periféricos   de Atención Primaria, se realice unha análises rigorosa  e individualizada de cada un deste consultorios tendo en conta, entre outros,  os criterios de accesibilidade e de dispersión.

A Admón non pode deixar de   de prestar unha sanidade accesible á poboación  pechando os consultorios de Atención Primaria, só por criterios económicos, sen facer unha avaliación individualizada de cada un destes centros.

CIG-SAÚDE demanda, unha vez máis, que exista  diálogo entre a Admón sanitaria e os representantes sindicais; o peche dos dispositivos sanitarios é, a demais de asistencial,  un tema laboral.              

Agardamos unha solución negociada ao peche do consultorio da Graña- Ferrol, onde se restableza o funcionamento normalizado desde dispositivo sanitario. Reiteramos a nosa solicitude de que antes de proceder ao peche dos dispositivos asistenciais se proceda a unha avaliación individualizada dos mesmos.

Un saúdo

Compostela, 6 de marzo de 2012.

Asdo: Mª Xosé Abuín Álvarez

Secretaria Nacional de CIG-SAÚDE.

O servizo de Urxencias do CHUS mobilízase para reclamar máis persoal e medios para garantir a calidade asistencial

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Denuncian as longas esperas das/os doentes, a falta de espazo e a falta de material
O persoal de Urxencias do Hospital Clínico, en Compostela, concentrábase esta mañá diante da entrada de acceso ao servizo para reclamar máis persoal e medios para atender axeitadamente aos doentes. Denuncian que os pacientes teñen que agardar durante horas antes de ser atendidos, os atrasos nos traslados a planta, a falta de espazo e a falta de persoal.
12-02-27 Urxencias CHUS 4

Os recortes que están a padecer os servizos públicos comezan a ter xa consecuencias na atención sanitaria. Por iso o persoal de Urxencias se concentraba ás 14:00 horas deste luns diante da entrada ao servizo, para logo facer un breve percorrido arredor do edificio do hospital Clínico e rematar finalmente diante da Xerencia do CHUS.

Denuncian o aumento do tempo de espera para os resultados das probas analíticas e diagnósticas, co conseguinte atraso para o seu ingreso en planta ou alta ao domicilio e que os cubículos, habilitados para un doente, son ocupados por 2, sen ningunha privacidade, mesmo chegando a verse obrigados a espirse uns diante dos outros. Xunto a iso, explican que a sala de espera de resultados é utilizada como sala de filtro, sen ter sido habilitada ao efecto.

Aseguran que o persoal vese obrigado a ocupar dous postos de traballo á vez, o que supón unha sobrecarga laboral, co conseguinte atraso na atención aos usuarios/as e que mesmo se dan altas forzadas ás 24 horas, para non priorizar os ingresos hospitalarios.

Hai xa unha semana denunciaran o deterioro na calidade asistencial por mor da restruturación do servizo, xa que, alén dunha mala xestión, abriuse unha nova sala de observación sen que se producira antes un incremento de persoal.

Esta nova sala, de 500 metros cadrados e que custou medio millón de euros, ten capacidade para 28 doentes. Porén, 14 das 28 camas non están operativas por falta de persoal. Isto tradúcese en esperas de horas para os usuarios.

Tamén recolleron sinaturas entre o persoal denunciando esta sobrecarga laboral, aínda que desde a dirección non se lle deu resposta algunha ás súas demandas.

Galería de imaxes

A nova en Avantar

Diálise de Barbanza, a que quería privatizar o SERGAS, primeira unidade do Estado en acadar a certificación do sistema de xestión de riscos para a seguridade dos pacientes

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Na páxina web do SERGAS anuncia a "bombo e platillo" a concesión á unidade de Diálise da Barbanza da certificación do sistema de xestión de riscos para a seguridade dos pacientes segundo a norma UNE 179.003, sendo a primeira unidade do Estado Español en conseguilo.

Tén a súa graza que agora a Consellaría de Sanidade se faga copartícipe deste logro, cando hai pouco menos dun ano a súa intención era privatizar este servizo do Hospital da Barbanza. Foi por abril do 2011, cando, ante as intencións privatizadoras da Consellaría, traballadores/as e cidadanía tiveron que unirse para denunciar esta medida, constituindo a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza, que grazas á mobilización social conseguiu frear a privatización do servizo de Diálise.

Resulta cando menos curioso como, ao concedérselle esta certificación precisamente a ese servizo, recoñéceselle unha calidade na asistencia que viña prestando, tal e como CIG-Saúde xa expoñía na carta que se envíou no seu día á Conselleira denunciando esta privatización, o que indica que o intento privatizador non se debía a outra cousa que a favorecer a empresas "amigas", e non a unha busca da mellora na prestación de servizos nin na eficiencia da mesma.

Desde CIG-Saúde queremos felicitar a todo o persoal do Servizo de Diálise da Barbanza por teren acadado esta certificación, que non é máis que a constatación do seu traballo ben feito desde sempre. Tamén queremos felicitar a este persoal e a toda a cidadanía usuaria deste Hospital por teren conseguido frear a privatización de Diálise, un éxito que nos segue alentando para loitar contra as políticas rácanas, privatizadoras e recortadoras da Consellaría do goberno de Feijoo. Os nosos parabéns.

Uns 150 traballadores/as dos Puntos de Atención Continuada protestan diante do Sergas polo incumprimento dos acordos laborais

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
A mobilización, convocada pola CIG, desenvolveuse en Santiago de Compostela por espazo dunha hora
Arredor de 150 traballadores e traballadoras dos Centros de Atención Continuada (PAC) participaron hoxe na concentración convocada pola CIG en Santiago de Compostela para denunciar os incumprimentos dos acordos de Atención Primaria por parte do Servizo Galego de Saúde (Sergas).
2012 02 07 ProtestaSergasPACSantiago1
 
A protesta, na que participaron empregados/as dos PAC´s de todas as áreas sanitarias do país, desenvolveuse fronte á sede central do Sergas na capital galega entre as 11.00 e as 12.00 horas para reclamar o cumprimento dos acordos asinados polo departamento autonómico coas organizacións sindicais. CIG-Saúde considera prioritaria a defensa do emprego público, que se respecten os dereitos do persoal e que se fagan as contratacións a través das listas.

A CIG-Saúde demanda a inmediata convocatoria da Comisión de Seguimento dos Acordos de Primaria. María Xosé Abuín, secretaria nacional da federación, reclama da administración “unha actitude negociadora para desbloquear esta situación e que non aconteza como na xuntanza anterior, á que chegaron coa negativa absoluta a abordar ningún dos problemas expostos”.

Abuín fai este chamamento ao SERGAS, logo de ter fracaso a anterior xuntanza coa administración, convocada a instancias da CIG e avalada coa sinatura de máis de 400 profesionais.

Con estas concentracións CIG-Saúde segue a reclamar:

1.- Cómputo de xornada. Reclamamos unha interpretación correcta dos termos do acordo e a súa translación ao aplicativo informático, para rematar coa situación actual na que se penaliza aos traballadores cando teñan unha IT ou collen un permiso retribuído.

2.- Confección de calendarios. Reclamamos calendarios anuais elaborados coa participación das e dos traballadores e construídos con criterios de equidade. Neses calendarios, a xornada ordinaria e a complementaria deben estar claramente diferenciadas, e deben recoller necesariamente a xornada ordinaria do persoal de PAC e tódolos seus permisos.

3.- Cumprimento da Acta do 16 de xuño. Na súa aplicación en cada área reclamamos que, de quedar horas suficientes (1623 horas/anuais), se proceda á creación dun vinculo estable (obra e servizo) contratando persoal das listas de contratacións antes de ofertalas á voluntariedade.

4.- Contratación de persoal das listas. Reclamamos que se cumpran os apartados do acordo que establecen que diante dunha ausencia, o primeiro é contratar persoal das listas de contratacións. Lembran que na área de Vigo, por exemplo, hai máis de 70 médicos nas listas.

Finalmente, advirten que esta situación está a provocar a precarización das condicións de traballo do persoal dos PAC's, “o que repercute moi negativamente no servizo prestado aos cidadáns”. 

A nova en Avantar.

Traballadores/as dos Puntos de Atención Continuada convocados pola CIG-Saúde péchanse en protesta polo incumprimento dos acordos co Sergas

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
As mobilizacións foron convocadas pola CIG para reclamar cambios na xornada, calendarios anuais e contratación de persoal das listas

Centos de traballadores e traballadoras dos Centros de Atención Continuada (PAC) participaron hoxe nas mobilizacións convocadas pola CIG para denunciar os incumprimentos dos acordos de Atención Primaria por parte do Sergas. No caso de Vigo, cerca de 50 persoas concentráronse no centro da rúa Bolivia por espazo de media hora e a continuación iniciaron un peche no interior das instalacións que teñen previsto manter até mañá.
No decurso da mañá deste martes 31 de xaneiro celebráronse concentracións ante as xerencias Integradas de Atención Primaria e xerencias de área de Pontevedra, Vigo, A Coruña e Compostela, entre outras, para reclamar o cumprimento dos acordos asinados polo Sergas coas organizacións sindicais. CIG-Saúde considera prioritaria a defensa do emprego público, que se respecten os dereitos do persoal e que se fagan as contratacións a través das listas.

A CIG-Saúde demanda a inmediata convocatoria da Comisión de Seguimento dos Acordos de Primaria. María Xosé Abuín, secretaria nacional da federación, reclama da administración “unha actitude negociadora para desbloquear esta situación e que non aconteza como na xuntanza anterior, á que chegaron coa negativa absoluta a abordar ningún dos problemas expostos”.

Abuín fai este chamamento ao SERGAS, logo de ter fracaso a anterior xuntanza coa administración, convocada a instancias da CIG e avalada coa sinatura de máis de 400 profesionais.

Con estas concentracións CIG-Saúde segue a reclamar:

1.- Cómputo de xornada. Reclamamos unha interpretación correcta dos termos do acordo e a súa translación ao aplicativo informático, para rematar coa situación actual na que se penaliza aos traballadores cando teñan unha IT ou collen un permiso retribuído.

2.- Confección de calendarios. Reclamamos calendarios anuais elaborados coa participación das e dos traballadores e construídos con criterios de equidade. Neses calendarios, a xornada ordinaria e a complementaria deben estar claramente diferenciadas, e deben recoller necesariamente a xornada ordinaria do persoal de PAC e tódolos seus permisos.

3.- Cumprimento da Acta do 16 de xuño. Na súa aplicación en cada área reclamamos que, de quedar horas suficientes (1623 horas/anuais), se proceda á creación dun vinculo estable (obra e servizo) contratando persoal das listas de contratacións antes de ofertalas á voluntariedade.

4.- Contratación de persoal das listas. Reclamamos que se cumpran os apartados do acordo que establecen que diante dunha ausencia, o primeiro é contratar persoal das listas de contratacións. Lembran que na área de Vigo, por exemplo, hai máis de 70 médicos nas listas.

Finalmente, advirten que esta situación está a provocar a precarización das condicións de traballo do persoal dos PAC's, “o que repercute moi negativamente no servizo prestado aos cidadáns”. 

Artigo en Avantar.

Moblizacións PACs

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

AO PERSOAL MÉDICO E DE ENFERMARÍA DE PACs


Despois da absolutamente decepcionante xuntanza da Comisión de Seguimento dos Acordos de Primaria, que por fin o Sergas convocara grazas á insistencia de CIG-Saúde, continuamos a defender os catro puntos apoiados por máis de catrocentas sinaturas de enfermeiras/os e médicas/os de PACs:

1.    Cómputo de xornada. Reclamamos unha interpretación correcta dos termos do acordo e a súa translación ao aplicativo informático, para rematar coa situación actual na que se penaliza aos traballadores cando teñan unha IT ou collen un permiso retribuído.
2.    Confección de calendarios. Reclamamos calendarios anuais elaborados coa participación das e dos traballadores e construídos con criterios de equidade. Neses calendarios, a xornada ordinaria e a complementaria deben estar claramente diferenciadas, e deben recoller necesariamente a xornada ordinaria do persoal de PAC e tódolos seus permisos.
3.    Cumprimento da Acta do 16 de xuño. Na súa aplicación en cada área reclamamos que, de quedar horas suficientes (1623 horas/anuais), se proceda á creación dun vinculo estable (obra e servizo) contratando persoal das listas de contratacións antes de ofertalas á voluntariedade.
4.    Contratación de persoal das listas. Reclamamos que se cumpran os apartados do acordo que establecen que diante dunha ausencia, o primeiro é contratar persoal das listas de contratacións.

E para iso CONVOCAMOS AS SEGUINTES MOBILIZACIÓNS:

1.    Concentracións nas xerencias de cada área (ou no lugar alternativo que se decida en cada comarca), que comezarán ás 11 horas do día 31 de xaneiro.
2.    Concentración diante do SERGAS, en Compostela, ás 11 horas do día 7 de febreiro.


Se non concordas co SERGAS en que
nos PACs  "todo vai ben"
participa nas mobilizacións

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto