Noticias Sanidade Pública
 
 

28 de abril: Eleccións Sindicais nas Entidades Adscritas ao SERGAS (Galaria, 061, AGASOT, ACIS, INGO)

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Transcorridos catro anos desde o último proceso electoral toca de novo facer balance e someter o noso traballo á vosa aprobación.

A nosa traxectoria sindical está baseada nun modelo de sindicalismo participativo, contando co sentir de todas/os as/os profesionais. Isto supón facer un sindicalismo onde o que prima son os intereses colectivos sobre os individuais. Continuaremos afondando nun sindicalismo dirixido a todas/os as/os traballadores e atendendo as peculiaridades de cada colectivo.

Cómpre lembrar as dificultades do proceso de integración das/os traballadoras/es das antigas Fundacións no réxime estatutario, e as melloras das condicións laborais que lle pertencían (sempre reivindicadas pola CIG) e que algúns/has lles negaban, porque seica non eran persoal do SERGAS. Quen máis esquece estas situacións son certas organizacións sindicais que mantiveron unha oposición férrea contra a estatutarización, mais que agora participan deste proceso electoral.

A CIG-SAÚDE sempre estivo aí, defendendo o que por dereito corresponde a todas e todos, sen discriminación. Necesitamos seguir construíndo unha representación das/os traballadoras/es máis sólida, máis cohesionada, que sexa capaz de frear as agresións ás que nos vemos sometidas/os e modificar as políticas de privatización e de recortes de dereitos.

cartaz eess adscritas

Igual que para o resto de persoal estatutario seguiremos a defender para o persoal destas entidades:

1.- A recuperación de todos os acordos asinados que este goberno suspendeu, o que nos condenou a unha perda importante das retribucións e doutros dereitos laborais.

2.- O recoñecemento profesional de cada traballador/a. Recuperación do réxime extraordinario e ordinario da carreira profesional.

3.- A recuperación do complemento retributivo do 100% en situación de incapacidade temporal.

4.- O recoñecemento á representación sindical destas fundacións como órgano lexitimo de representación e negociación. Os acordos asinados no ámbito das fundacións serán de obrigado cumprimento.

5.- A reversión das fundacións no SERGAS, con respecto absoluto aos dereitos consolidados que hoxe ten o persoal estatutario das fundacións. Dereitos en orixe.

Para isto 

É NECESARIO CONTAR CO TEU APOIO

E SOBRE TODO COA TÚA PARTICIPACIÓN

 

CIG-Saúde denuncia que se mantén o recorte de horarios no servizo de helicópteros de emerxencias

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Considera que a Xunta debe garantir a máxima dispoñibilidade de todos os medios posíbeis para atender as urxencias

O vindeiro día 18 de marzo comezará de novo o recorte horario dos helicópteros do 061, porque a partir dese dia, as horas de luz pasan de 12, que son ás que teñen cinxida a súa operatividade. A CIG-Saúde denuncia, máis unha vez, que isto está a limitar a súa dispoñibilidade para atender urxencias e demanda que se garantan todos os medios ao alcance para estes casos, no canto de despilfarrar os cartos en edificios como o da nova sede do propio 061 e do 112, na Estrada.
helicóptero de urxencias
 

A CIG-Saúde subliña que os custos de garantir a operatividade dos helicópteros do 061 todas as horas de día serían ridículos, o soldo dun piloto e dun copiloto. Mentres que é inxente o gasto que supuxo a construción do edificio da Estrada e o que ocasionará o traslado dos operativos e do propio persoal do 061 e do 112 a esa nova sede.

Lembra que o servizo ten máis de 25 anos e denuncia que foi cando se traspasou ao 061 cando se reduciu o horario operativo, xa que até ese momento estaba dispoñíbel de orto a ocaso, isto é, todas as horas de luz.

A CIG-Saúde salienta ademais que as comunidades autónomas que usan o sistema das 12 horas, que logo implantou en Galiza o 061, teñen cando menos 3 helicópteros, así que os que quedan operativos cobren o que pecha. Neste sentido, aseguran que se aquí se puxera o terceiro do que tantas veces se falou, na zona de Lugo (pensouse en Vilalba), podería ser factíbel ese horario deslizante, “pero con un en Santiago e outro en Ourense que ninguén diga que a costa da Morte está cuberta despois de que pecha Santiago”.

A CIG-Saúde chama tamén a atención sobre o feito de que estes horarios afectan principalmente ao período estival, cando hai máis afluencia ás praias e cando o tráfico desde a costa cara o interior é máis intenso. “Cremos que non contar con ese medio é unha vergonza”, din.

A noticia en Avantar

Información Mesa Sectorial 12 de febreiro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig informa

Información da Mesa Sectorial do 12 de febreiro de 2016

 

Puntos que se trataron:

1.- Proxecto de decreto oferta de emprego 2016.  Entregáronnos un cadro coa oferta de prazas que pensan sacar. As prazas convocadas son o 100% das vacantes xeradas no ano 2015. Concentran a totalidade das prazas nas categorías que queren, sendo a maior oferta a do persoal facultativo, que desde o 2010 tivo 3 convocatorias de OPE fronte a outros colectivos que tiveron e seguen a ter 0 oferta.

Desde a CIG-SAÚDE rexeitamos esta burla de oferta de emprego, esiximos a negociación dun plan de emprego que conteña todas as vacantes xeradas desde o ano 2009. Solicitamos OPE para todas as categorías, e subliñamos que non é casualidade que hostalaría e mantemento non tiveran en todo este tempo oferta de emprego: as privatizacións mandan. Valoraremos medidas a tomar para denunciar esta nova agresión.

Nesta convocatoria, e tal como recolle a normativa, a quenda de discapacidade terá unha reserva do 7% das prazas. Un 2% para discapacidade intelectual, e un 5% para o resto de discapacidades. As prazas de discapacidade intelectual convocaranse na categoría de celadora/or, por unha cuestión de titulación.

A oferta do 2016 vaise sumar á oferta do 2015, coma xa fixeron coa do 13 e 14. Abrirán novo prazo.

2.-Instrucións tribunais e OPE e traslados. Insistimos nas nosas alegacións, e reiteramos a necesidade de que o persoal que forme parte dos tribunais estea exento de actividade laboral. Máxime cando a propia administración recoñece que a fase de baremación é complexa, polo que dificulta e retrasa a publicación das listaxes. 

Así mesmo denunciamos a pésima tradución dalgunha das preguntas ao galego, esiximos que isto non volva suceder.

Cronograma OPEs:

  • OPE 2013. Enfermaría e Medicina de Familia. Seguen chegando impugnacións. Prevén publicar a semana que ven o cadro de respostas definitivas, e comezar a corrixir.
  • OPE 2014. Técnic@s e Diplomad@s Sanitari@s. O xoves 18 de febreiro publicaráse en DOG a lista definitiva de admitid@s e excluíd@s  e persoas exentas do exame de galego. Durante o mes de febreiro, publicarase en DOG a composición dos tribunais. O exame será cara final do semestre, preferibelmente en maio.
  • OPE 2015. Persoal de Xestión e Servizos e outras categorías. Xuntaranse as prazas coas da oferta 2016. Convocarán a Comisión Técnica de OPE para falar de temarios.
  • A partir de xuño convocarase concurso de traslados de Licenciad@s Sanitari@s.

Solicitamos que convoquen a comisión de OPE para revisar definitivamente os baremos e que non os anden cambiando sempre antes de cada OPE. 

3.-  Creación categoría enfermeira/o especialista. Fica aprobado o decreto de creación da categoría de enfermeira/o especialista. Desde a CIG-SAÚDE condicionamos a nosa aprobación do decreto á sinatura dunha acta, que recolle que no mes de marzo convocarase a comisión de seguimento para a reclasificación de prazas, e a convocatoria de OPE no 2017. Aprobouse a categoría e agora falta a creación de prazas, e as contratacións. 

Finalmente o SERGAS separou a reestruturación de categorías de oficios deste decreto. Mais tampouco nos alegramos disto, non falar do tema do mantemento supón que o SERGAS vai facer o que queira, e seguirá eliminado categorías pola vía dos feitos. Solicitamos que de inmediato se cree a categoría de persoal técnico superior en electromedicina.

4.- Itinerarios profesionais. Todas as organizacións sindicais, agás CESM-OMEGA, apoiamos o decreto de itinerarios profesionais para que o persoal facultativo dos servizos de urxencias hospitalarias, 061, Centro de Transfusións de Galiza... poidan optar a outros destinos, e outro persoal de Atención Primaria poida optar a estes postos. Reciprocidade. A necesidade de negociar a mobilidade destes profesionais vén dada pola particularidade da súa prestación laboral, e pola imposibilidade que había, até este decreto, de mobilidade fora do seu ámbito de orixe. Non podemos esquecer que o Estatuto Marco e a Lei 8/2008 de Saúde de Galiza recoñecen o dereito á mobilidade de todas/os as/os profesionais.

En base a isto, no ano 2009, as organizacións sindicais asinantes do acordo de condicións laborais e retributivas do persoal facultativo de urxencias, na comisión de seguimento do devandito acordo, asinamos unha acta de desenvolvemento do acordo que no seu punto 11 recolle o seguinte: “No primeiro semestre do ano 2009, negociarase un itinerario profesional para facilitar a mobilidade do persoal médico a outras unidades do SERGAS...” Non foi no 2009, senón agora no 2016, cando por fin negociamos o itinerario, non sabemos se o tempo transcorrido desde a sinatura da acta de acordo foi o que fixo mudar de opinión ao sindicato médico.

A mobilidade deste persoal no concurso de traslados vai ser limitada: Só poderán participar as/os maiores de 55 anos ou que teñan unha antigüidade de 15 anos na súa categoría, as prazas adxudicadas neste concurso non superaran o 25% do total dos destinos ofertados e en futuros concursos de mobilidade sempre concursarán dentro do 25% das prazas.

5.- Rogos e preguntas.

  • Prescrición enfermeira. 15.30h da tarde, comparece o director de asistencia sanitaria, para pouco máis que presentarse. Non lle dimos a benvida,  xa que é un vello coñecido do SERGAS. O director da A.S non estivo moito tempo, tiña unha reunión, e no tempo que estivo oía o que dicía a Directora de Recursos Humanos. Desde CIG-SAÚDE recriminámoslle o comportamento do SERGAS neste tema, non recorreron o decreto, non solicitaron a convocatoria do consello interterritorial, non se dirixiron as/os profesionais  para, aínda que só fose, tranquilizalos. Esiximos un pronunciamento da Consellaría nun tema tan grave que afecta as/os profesionais e á asistencia. Non poden esperar a que haxa un conflito con denuncia xudicial para que a/o xuiza/iz lle faga o seu traballo. O SERGAS é a empresa, e coma tal correspóndelle comunicarlle aos seu profesionais como lle afecta, ou non, o decreto de prescrición. Despois do debate, a Directora comunícanos que fixeron unha pregunta ao Ministerio, coma autor da norma, para ver os criterios e a poder ser en todas as CCAA iguais. Desde CIG-SAÚDE respostámoslle que, independentemente da pregunta ao Ministerio, o SERGAS ten que posicionarse. Do Ministerio non esperamos nada, pois se a resposta é coma o que di na prensa, remítese continuamente ao informe co consello do estado, e outros. Quedaron en convocarnos na próxima semana cando teña a resposta do Ministerio. Exiximos que nos convocaran con resposta ou sen ela.
  • Persoal da Lei 17. Preguntamos que pasa coa selección temporal e definitiva. Para a selección temporal xa teñen un documento que someteron á consideración de Función Pública, dado que este persoal é funcionario. Esperan que en breve responda FP e traerano á Mesa Sectorial. Coma este persoal non é considerado imprescindible, están afectados pola taxa de reposición: o 100% só é para os sectores básicos. E coa taxa de reposición do 50% a oferta é case nula.
  • Lei de Emprego. Solicitamos, unha vez máis, unha reunión para analizar e acordar como nos afecta a devandita lei: redución de xornada, permisos, licencias sen soldo...
  • Xornadas irregulares. O acordo de xornada de 2001 recolle que as xornadas serán de 7hs en quenda de maña e tarde, de 8h a 15h ou de 15h a 22 h, e unha quenda nocturna de 22h a 8 h. En base a estas xornadas negociouse unha retribución por quenda. Agora, nos centros, cada día son máis frecuentes as quendas de 10h a 17h. Sen negociación e sen retribución por quenda. Solicitamos que este tema se inclúa na próxima Mesa Sectorial.

Desde CIG-Saúde exiximos a dimisión da Conselleira e do Xerente da EOXI de Vigo tras paralizar o traslado ao novo hospital

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
A central sindical xa denunciara que consideraba precipitado o cambio antes de facer unha avaliación de riscos
Diante da paralización do traslado ao novo hospital de Vigo acordada polo Sergas o venres pasado ao parecer tras detectarse a presenza de xermes, e á espera de que se confirmen as circunstancias concretas e as medidas a tomar para garantir a continuidade asistencial dos pacientes que xa están no centro, a CIG-Saúde reclama a dimisión da conselleira de Sanidade e do xerente da EOXI. A central xa denunciara que consideraba precipitado o cambio antes de facer unha avaliación de riscos.
2014 07 01 ProtestaLaboratorioNovoHospitalVigo01

Dende a federación de Saúde da CIG de Vigo inciden unha vez máis que o único prioritario durante o traslado é garantir a seguridade dos pacientes e dos traballadores/as e lembran que “en días anteriores xa tiñamos denunciado que considerabamos precipitado realizar este traslado antes de facer unha avaliación de riscos, e por esta razón reclamabamos a súa paralización”. Ademais, presentaron un escrito na Inspección de Traballo no que sinalaban os riscos existentes tanto para os traballadores/as como para os pacientes e usuarios/as.

Así, consideran positivo que a Xerencia da EOXI tome agora conciencia dos problemas existentes e solicítanlle que explique con absoluta transparencia o que está a pasar. “Teñen que rematar dunha vez con actitudes intolerables de falta de respecto cos profesionais nas condicións do traslado, como o feito de trasladar os contedores de médula sen a supervisión dos profesionais”, indican.

Ao mesmo tempo, dende a CIG-Saúde póñense a disposición da Xerencia da EOXI de Vigo para colaborar, coa axuda do conxunto dos profesionais, na xestión desta situación para garantir o mellor trato para os pacientes e as mellores condicións de traballo dos profesionais.

Finalmente, consideran que unha vez solucionado o problema actual e garantida a seguridade e continuidade asistencia de pacientes e usuarios/as tanto o xerente como a propia conselleira de Sanidade terían que presentar a dimisión.

A noticia en Avantar

Exiximos deter o traslado ao Novo Hospital de Vigo até que non se cumpra a Lei de Prevención de Riscos Laborais

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Unha denuncia ante Inspección de Traballo pon de relevo os numerosos incumprimentos
 
A CIG-Saúde de Vigo vén de denunciar nunha rolda de prensa os “numerosos e flagrantes” incumprimentos da normativa legal en materia de prevención de riscos laborais por parte da xerencia do Novo Hospital de Vigo, “pondo en perigo a traballadores/as e usuarias/os”. Estas “graves deficiencias” motivaron xa unha denuncia ante Inspección de Traballo, ademais da exixencia por parte da federación de saúde da central nacionalista de paralizar o traslado de forma inminente. Segundo a central, os intereses económicos da contrata e maila falta de planificación prexudican, mais unha vez, os dereitos de doentes e profesionais.

A pesar das advertencias reiteradas á xerencia por parte da CIG-Saúde desde hai meses sobre a necesidade dunha avaliación inicial de riscos, o certo é que desde entón non se deron pasos para cumprir a normativa aplicábel. Así, e segundo se recolle no panfleto elaborado, “no Novo Hospital de Vigo non se contou coa UPRL, coas/cos traballadores/as nin cos seus/súas representantes para o acondicionamento dos lugares de traballo, polo que as deficiencias atopadas son inumerables”.

De feito, e segundo indicaron, a dirección do centro argumenta incorrectamente que a avaliación debe facerse “unha vez estean os/as traballadores/as nos seus postos”. Ao tempo, xa se produciron varios percances, como a caída dun falso teito sobre un paciente ou a rotura de tuberías. O pano de fondo da problemática reside, en opinión do secretario comarcal da CIG-Saúde de Vigo, Manuel González Moreira, na propria natureza privada do centro hospitalario e no importante recorte que sofreu o proxecto inicial.

Entre os numerosos déficits sinalados enumeran a ausencia de sinalización do plano de evacuación, as reducidas dimensións dos cuartos de hospitalización e das salas de traballo de enfermaría para plantas de hospitalización. Tamén o inconveniente circuito de cuñas a un “cuarto de suxo” cando nas habitacións non hai lava-cuñas, así como a ausencia de zonas de desncanso para o persoal, inapropiada zona de lavado do material de endoscopias, broncoscopias e uroloxía cunhas dimencións reducidas e escasa ventilación; circuito de suxo e limpo pola mesma porta, sala de RX sen un lugar de espera para pacientes pendentes de probas ou zonas de consultas con espazo moi reducido.

Durante a rolda de prensa amosaron imaxes dun almacén sen ventilación na área de anatomía patolóxica, onde se apilan produtos químicos, así como das ultra-reducidas dimensións das taquillas para o persoal. Así mesmo, sinalaron outros problemas causados pola falta dunha planificación axeitada, como a apertura de portas dos baños cara dentro, dificultando o resgate de doentes que se poidan esvaer no interior dos mesmos. Á extensa lista de incumprimentos súmase o malestar polo sistema de aparcadoiro privado, que penalizará a familiares, doentes e persoal hospitalario. Alén disto, a CIG-Saúde alerta de que ante a carencia de camas novas nos cuartos, a xerencia indicou que os usuarios poderían ser trasladados e ingresados nas súas camas actuais desde o Hospital Xeral.

Estas deficiencias, sumadas ao proceso de recorte e proceso privatizador do Novo Hospital son responsabilidade directa do SERGAS e da Xunta de Galiza, que para a federación de saúde debe paralizar o traslado até solucionar uns déficits que poden conlevar graves consecuencias sobre a usarios/as e traballadores/as.

 

A CIG-Saúde exixe Consellos de Saúde de Área nos que se permita participar a sociedade

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

fotosergasDesde a  CIG-Saúde vimos de remitir á Consellaría de Sanidade as nosas alegacións ao borrador de orde pola que se desenvolve a Lei de Saúde de Galiza no que concerne aos Consellos de Saúde de Área.

Entre outras alegacións, en canto ao ámbito territorial, exiximos que se cree un Consello de Saúde por Área Sanitaria e non como pretende facer a Consellaría, un por Área de Xestión Integrada. A Xestión Integrada é unha estrutura de xestión deste goberno, e non modificou o mapa sanitario (grazas á presión que se fixo para impedilo), polo que seguen vixentes as 11 áreas sanitarias, e a Lei de Saúde indica claramente que se creará un Consello de Saúde por cada área sanitaria.

Por outra banda, os Consellos de Saúde son órganos de participación social, e mentres que no borrador achegado pola Consellaría se recolle unha composición na que priman os membros da Administración, desde a CIG-Saúde exiximos que a composición recolla claramente a participación social, incorporando membros de distintos movementos sociais de defensa da sanidade, ademais de organizacións sindicais e asociacións de doentes.

Unha vez enviadas estas alegacións, tamén demandamos da Consellaría de Sanidade que clarifique cal vai ser o proceso negociador, se estas alegacións van ser escoitadas en reunións convocadas ao efecto ou se xa non vai haber período de audiencia e se van limitar a incorporar (ou, o máis probábel, a non incorporar) o que consideren.

Desde a Consellaría proponse crear uns Consellos de Saúde afastados do pobo, lonxe das persoas usuarias da sanidade e que só sirvan para dar o visto e prace ás políticas de desmantelamento da Sanidade Pública que está a levar a cabo este goberno. Desde a CIG-Saúde imos intentar impedilo con todos os medios ao noso alcance.

Documento de alegacións.

 

Xestión Clínica: remitimos as nosas alegacións ao Ministerio de Sanidade

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

globo cig webDesde CIG-Saúde remitimos as nosas alegacións ao proxecto de xestión clínica que o Ministerio de Sanidade presentou, e que afonda no camiño privatizador. Así llo fixemos ver no escrito remitido ao Ministerio de Sanidade, que podedes descargar de aquí.

Celadores/as por fin no Hospital do Barbanza

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Desde CIG-Saúde queremos congratularnos, despois de anos de loita, de que por fin o Hospital do Barbanza conte con persoal da categoría de celador/a.

O traballo das nosas compañeiras e compañeiros da CIG-Saúde no Hospital do Barbanza deu os seus froitos e por fin se van incorporar, a partir do 1 de setembro, inicialmente para a súa posta en marcha, 4 celadores/as en quedas de mañá e tarde, coas  funcións de traslado de doentes e aqueloutras que lles atribúe o seu estatuto, podendo por fin deixar de realizar estas funcións o persoal de enfermaría (DUE e fundamentalmente TCAE).

Desde a CIG-Saúde agardamos que se vaian incrementando o número de prazas deste persoal no Hospital do Barbanza ata acadar un cadro de persoal real e efectivo, e que cunda o exemplo e que tamén en breve se incorpore esta categoría profesional aos hospitais que, a día de hoxe, continúan sen persoal celador: Hospital Virxe da Xunqueira de Cee e Hospital de Verín.

Porque para poder ofrecer unha asistencia sanitaria de calidade todas as categorías profesionais son precisas e non é de recibo que haxa desigual trato para usuarios/as de distintos centros hospitalarios.

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto