Noticias Sanidade Pública
 
 

CIG-Saúde solicita ás xerencias a determinación de seroloxías na loita contra o COVID-19.

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig INFORMA 2019

CIG-Saúde remitiu a todas as xerencias o seguinte escrito solicitando a determinación de seroloxías a todo o persoal en risco na loita contra o COVID-19.

O persoal con vínculo no SERGAS e o persoal das empresas que traballan nos centros sanitarios, nomeadamente o persoal da limpeza, están facendo todo o que se pode, e máis, por prestar a atención sanitaria necesaria nestes momentos a toda a poboación, tanto aos que están no domicilio, preocupados por se teñen a infección ou se son grupo de risco de padecer unha infección grave como aos que están ingresados nas plantas de hospitalización ou nas unidades de coidados intensivos.

Ese é o noso traballo e temos a determinación de facelo o mellor posible, coa maior eficacia e coa vontade de atender a todas as demandas posibles da poboación. Non hai dúbida sobre isto.

O que esiximos desde CIG-saúde é poder facer o traballo nas condicións de seguridade necesarias. E esa é responsabilidade da dirección da Área.

No Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao coronavirus (SARS-COV-2) recóllese o seguinte en canto a medidas de protección:

“La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combinación de medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección.”

Ante isto, ademais de poder contar cos Equipos de Protección Individual necesarios e adaptados ás diferentes situacións de risco en toda a Área Sanitaria, solicitamos se proceda a realizar, cunha prelación en función do risco, unha determinación en plasma de inmunoglobulinas IgM e IgG a todo o persoal da Área Sanitaria en risco.

Non se están facendo os tests PCR a todo o persoal, fanse só se hai síntomas respiratorios, pero aínda que se fixesen, segundo informan desde medicina Preventiva, non asegurariamos unha protección dados os falsos negativos existentes. A literatura científica recomenda a utilización das determinacións de seroloxía en soro como complemento da realización de PCR a diferentes pacientes, alcanzando un diagnóstico nese caso cercano ao 100%. A IgM detéctase aos 5 días da infección e a IgG aos 14 días1,2.

Por outra banda, a medida que coñecemos máis da infección por este virus sabemos que a transmisión está producíndose de modo importante por persoas asintomáticas ou presintomáticas3. O persoal sanitario é o que está en contacto coa poboación máis vulnerable polo que é necesario asegurar que non sexamos axentes de transmisión da infección.

As persoas que se poidan considerar seroloxicamente curadas ou que xa padeceron a infección poden dar un rendemento moito maior no seu traballo e incluso pode facilitar a organización das diferentes unidades, ademais de darlles a tranquilidade de que xa non van contraer a infección. 

CIG-Saúde reclama que o SERGAS utilice os recursos, instalacións e persoal da sanidade privada

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig INFORMA 2019

Demanda que faga públicos os criterios clínicos para optar por hospitais de campaña, co gasto que isto suporía

Compostela, 30 de marzo de 2020.- 

A CIG considera un “despilfarro” de recursos económicos, materiais e humanos, a instalación de hospitais de campaña en Galiza cando hai centros hospitalarios privados infrautilizados que poderían pór ao dispor da sanidade pública as súas camas e equipamentos. Para a central sindical resulta incomprensíbel que se valore a posibilidade de pór en marcha esta medida cando co propio decreto de estado de alarma obrígase aos centros sanitarios privados a poñer ao dispor da sanidade pública non só as súas instalacións, senón tamén o seu persoal.

Neste sentido, a CIG-Saúde reclama do SERGAS toda a información referida a esta cuestión e os motivos clínicos que levan a valorar a posibilidade de instalar hospitais de campaña nesas áreas sanitarias, cando pola información que ten ao seu dispor “as camas da sanidade privada están infrautilizadas”.

A CIG-Saúde sinala ademais que se descoñece que a Consellaría de Sanidade estea a valorar a utilización da rede de camas dispoñíbeis na sanidade privada e agarda “que a decisión de manter fóra da asistencia do COVID 19 a rede de centros privados, non sexa preservalos para que unha vez pasada a curva da pandemia a estes centros se derive a cirurxía concertada que está suspendida nestes momentos”.

Neste sentido subliña que a decisión, de ser esta a situación, sería adoptada en base a criterios político ideolóxicos, como fixo sempre o SERGAS e o goberno do PP no seu conxunto, e non técnicos.

Posición da CIG-Saúde sobre a xestión da crise do Coronavirus.

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig INFORMA 2019

Remitido á Consellería de Sanidade o día 23 de marzo de 2020

1.-Coñecer a situación real do stock de EPIs.

CIG-Saúde demanda da Conselleira de Sanidade toda a información sobre a situación actual e previsións de futuro sobre a dispoñibilidade de Equipos de Protección Individual. Mais alá de pedir confianza, a Consellería ten que trasladarnos toda a información para coñecer a situación real.

A sensación é de que estamos aplicando, desde o principio, as medidas que propón o Ministerio de Sanidade para casos de indispoñibilidade de EPIs.

A Conselleira de Sanidade ten a responsabilidade de garantir a dispoñibilidade de EPIs onde un traballador ou traballadora o necesite. Ter a sensación constante de estar sendo cuestionados por reclamar os equipos axeitados para cada actividade que se realiza no ámbito sanitario non fai máis que incrementar o nivel de ansiedade e desprotección entre as traballadoras e traballadores.

Vemos diariamente a profesionais de ámbitos non sanitarios con EPIs mais "completos" que os que se usan no ámbito sanitario, cando o nivel de exposición ao risco de contaxio non é comparable, basta con ver a alarmante porcentaxe de profesionais da sanidade con COVID-19 positivo.

A Consellería de Sanidade debe garantir que as medidas de protección deben ser aplicadas ao persoal das empresas contratadas que traballan nos hospitais e centros de saúde, en igualdade de condicións que ao persoal do SERGAS. Temos que ter en conta a importancia deste tema no persoal de limpeza, que realiza un traballo moi próximo as persoas enfermas e que é chave na contención dos contaxios.

A nosa intención é defender un uso racional do material de protección atendendo ás recomendacións científicas, e así o estamos a facer, pero queremos ter a garantía de que calquera profesional que precise un EPI para atender a un paciente poda acceder a el.

Se non se pode asegurar que as e os profesionais dispoñen de EPIs completos para asegurar a súa saúde e manter a garantía asistencial, tamén queremos sabelo, para tomar as medidas que creamos oportunas para intentar reverter esa situación.

2.-Coñecer a evolución real do curso da infección.

A información xeral é unha cousa, a que precisa a representación sindical é outra, hai decisións que se toman que dependen da situación e precisamos ter toda a información, especialmente a relacionada cos profesionais afectados e illados e os protocolos actuais do seu manexo.

CIG-Saúde quere manifestar a súa preocupación pola falta de información sobre o que está a ocorrer coas traballadoras e traballadores afectados polo COVID-19, ben por ser positivos ou ben por ter estado en contacto con persoas que foron positivas.

Reclamamos un protocolo claro e especifico para o estudo e diagnóstico de casos posibles entre profesionais, e un protocolo que defina as medidas a tomar cos contactos dos casos pendentes de confirmación e confirmados. Nese protocolo deben aparecer perfectamente definidos os criterios dos contactos estreitos dun caso posible ou confirmado e as medidas a tomar en función da actividade profesional do contacto.

Tamén reclamamos información diaria do número de casos positivos entre o persoal do SERGAS para COVID-19, indicando área sanitaria, unidades e servizos onde traballan e información da fonte do contacto de ser coñecida e o número de contactos illados en función do protocolo anterior.

Temos dúbidas razoables se o número total de afectados reflicte a realidade da expansión da pandemia ou está condicionado por un protocolo estrito do persoal que responde ao número 900400116 e a dificultade de acceso ás probas diagnósticas.

3. Diminuír o risco de exposición de profesionais.

Solicitamos da Consellería de Sanidade que valore a posibilidade de diminuír o número de profesionais que acoden a traballar, identificando a aqueles que teñen carga de traballo asignada e/ou formación.

Os demais quedarán nun segundo plano realizando labores de apoio e completando formación, e os que sexa posible tele traballando ou agardando, libres de exposición ao virus, para participar en quendas rotatorias que permitan manter a unha parte do persoal con garantía de seguridade de non transmisión do virus.

4. Contratos de maior duración para garantir dispoñibilidade e formación.

CIG-Saúde reclama que se poña fin aos contratos por días de persoal que sabemos que será necesario. Demandamos realizar contratos de acúmulos renovables do persoal que será necesario para xestionar esta crise e realizar formación en seguridade.

5. Coidar ás que coidan.

Establecer un procedemento claro e rápido de persoal sensible por causas de saúde.

Detectamos a falta de medidas coas embarazadas, persoal especialmente sensíbel, que son obrigadas a permanecer en servizos que son referencia de COVID-19 ou servizos con alta probabilidade de contacto.

Solicitamos que se busquen postos exentos de risco e de non ser posible sexan tramitados permisos de risco no embarazo. Establecer un protocolo de actuación especifico para o persoal con febre e/ou síntomas respiratorios.

Aplicar criterios de realización da proba do COVID-19 as/os profesionais diante da mínima dúbida.

6.-Incrementar o número de probas de COVID-19

A Consellería de Sanidade ten que garantir a dispoñibilidade de probas diagnósticas para cumprir coas solicitudes que reiteradamente fai a OMS, cantos máis probas fagamos mellor controlaremos os contactos.

Hai que realizar máis probas as profesionais da sanidade para detectar o antes posible os casos e evitar o contaxio entre profesionais e entre profesionais e pacientes.

Para facilitar a xestión dos servizos de urxencias dos posibles casos, e permitir que poidan ser trasladados con seguridade, solicitamos que se valore a posibilidade de facer probas de COVID-19 en horario nocturno ás persoas que acudan aos servizos de urxencias, se identificamos pronto os resultados negativos minimizaremos o gasto de EPIs.

 Compostela, 23 de marzo de 2020

CIG-Saúde esixe á Consellería de Sanidade que poña a disposición das/os traballadoras/es e da poboación todos os establecementos dispoñibles

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Jesús  Vázquez  Almuíña
Conselleiro de Sanidade.
Margarita Prado Vaamonde
Directora de RRHH SERGAS.
 
Ante unha situación tan grave como a que estamos a vivir por mor da infección do virus COVID-19,  o goberno da Xunta de Galiza e a Consellaría de Sanidade teñen a obriga de tomar todas as medidas necesarias para  garantir a seguridade das/os profesionais  da sanidade, e do conxunto da poboación.
 
Nos distintos Servizos de Saúde, dado que as competencias dos gobernos autonómicos están plenamente vixentes, están a tomar medidas que garantan a seguridade e a protección de todas/os traballadoras/es e o resto da poboación.
Por todo isto, desde CIG-SAÚDE dirixímonos a esa Consellaría e ao SERGAS para esixir que se poñan a disposición da poboación todos os recursos existentes.
 
CIG-SAÚDE esixe, que desde a Consellaría de Sanidade se busque a fórmula que permita pór a disposición das/os traballadoras/es e da poboación todos os establecementos dispoñíbeis diferentes ao centros hospitalarios.
 
Estamos a esixir o seguinte:
Que se poñan a disposición de todas/os as/os traballadoras/es da sanidade, prazas de residencia en hoteis, residencias universitarias… preto do seu centro de traballo, para que poidan morar a alí se así o desexan, evitando o contacto coas persoas que residen no seu domicilio, para garantir a seguridade e a protección destas/es.
 
Pór a disposición estes centros, con distinta ubicación, de todas as persoas que teñan que facer illamento no seu domicilio, e que para garantir a seguridade e a protección da súa familia  queiran realizar o tempo do seu illamento fora do seu domicilio.
 
Queremos lembrar, que para atender as necesidades destas instalacións é imprescindíbel dotalo de persoal, tamén de persoal de servizos privatizados como o persoal de limpeza, ao que haberá que dotalo de todo o material necesario e EPIS que garanta a súa protección.
 
Agardamos que estas medidas sexan postas en funcionamento na maior brevidade posíbel.
 
Compostela, 23 de marzo de 2020.
 
Asdo:  Mª Xosé Abuín Álvarez
Secretaria Nacional de CIG-SAÚDE
 

CIG-Saúde esixe da Sanidade protocolos claros e unificados sobre o uso dos EPIs

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

CIGSAUDElogo

Compostela, a 21 de marzo de 2020.

Diante da crise sanitaria ocasionada pola pandemia do COVID-19 CIG-Saúde quere manifestar o seguinte:

En primeiro lugar, agradecer o esforzo e o compromiso do conxunto de profesionais da Sanidade Pública e tamén da Sanidade Privada. Nesta crise atopamos unha Sanidade Pública que ten a súa capacidade de reacción limitada polos 11 anos de recortes e privatizacións do Goberno de Núñez Feijóo. Situación xerada por non ter escoitado as/os profesionais e por amosar unha falla de respecto por elas/es.

En segundo lugar, dirixímonos á Consellería de Sanidade, que se quere gañar á confianza da cidadanía na xestión desta crise, para lembrarlle que antes ten que lograr á confianza das traballadoras e traballadores da Sanidade Pública.

A Consellería de Sanidade ten que garantir a dispoñibilidade de Equipos de Protección Individual (EPIs) alí onde haxa un ou unha profesional que os necesite, non se pode manter esta sensación de indispoñibilidade, e moito menos pode haber falta de material.

CIG-Saúde defende o uso racional do material de protección atendendo ás recomendacións científicas, por iso demandamos da Consellería de Sanidade a garantía de que calquera profesional que precise un EPI para atender a un paciente poida acceder a el.

CIG-Saúde lémbralle, reiteradamente, á Consellería de Sanidade, que ten a obriga de protexer as/os profesionais para que estas/es poidan protexer á poboación, isto so se a garante se as e os profesionais dispoñan de EPIs completos para asegurar a súa saúde e manter a garantía asistencial. Non pode haber indispoñibilidade de material.

CIG-Saúde esixe da Consellería de Sanidade que elabore protocolos claros e unificados sobre o uso destes EPIs, baseados no coñecemento científico actual, e que demande, sen descanso, das autoridades competentes a garantía do subministro de material que permita aplicar estes protocolos.

Sr Feijóo, non se poden confundir protocolos de actuación baseados na evidencia científica con normas de restrición por falta de material, de isto sabe moito o persoal da sanidade;  escoite.

CIG-Saúde esixe do SERGAS e do Sr Feijoo que recoñeza que as medidas de conciliación tamén son para o persoal do SERGAS

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig informa

O xoves 12 de marzo publicouse no DOG a Resolución da Consellaría de Presidencia e Administracións Públicas, na que se recolle o protocolo de actuación para o persoal empregado/a público/a da Administración da Xunta de Galiza en relación co coronavirus COVID-19.
Cando Función Pública decreta unha resolución coma esta, aínda que non o recolla expresamente, somos conscientes que estas medidas están dirixidas as/os empregadas/os da Administración Autonómica, das cales o persoal do SERGAS ficamos excluídas/os.

Entre outras medidas recolle as seguintes:
4. Persoal especialmente sensible.
Se nalgún momento as recomendacións sanitarias así o aconsellan, poderanse adoptar medidas para que o persoal especialmente sensible se poida ausentar do posto de traballo, entendendo por este o seguinte:
– Empregados/as públicos/as con patoloxías concorrentes ou enfermidades crónicas.
– Empregadas públicas embarazadas.
– Empregados/as públicos/as con fillo/s ou filla/s menores de idade ou con persoas dependentes.

Fronte a isto o persoal do SERGAS recibimos unha instrución do Xerente do SERGAS nas que só nos comunica, que como xa sabíamos, como persoal dun servizo esencial, de ser necesario aplicaríanse recortes nos nosos dereitos laborais tales como:
• Suspensión de días libres, vacacións, suspensións dos cómputos de xornada e incremento da mesma.

Como sempre, como durante estes 10 anos de recortes, as/os traballadoras/es da Sanidade Pública imos facer todo o posible para que as persoas reciban a mellor asistencia posible, aínda que este goberno siga recortando dereitos e cadro de persoal e nunca se lembre de devolvelos.

Só queríamos subliñar que para esta Consellaría e para o Sr Feijóo non contamos como persoas, xa que na instrución que envían non transmiten ningunha sensibilidade coas necesidades familiares que o persoal do SERGAS poida ter, xa que tamén temos fillas/os e persoas maiores ao noso cargo.

CIG informa

CIG-SAÚDE esixe do SERGAS a maior transparencia na xestión do proceso do Coronavirus.

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig informa

  • Demanda información e formación para todo o persoal do SERGAS, e a dotación necesaria dos EPIs (equipos de protección individual).
  • Tamén esixe do SERGAS o correcto comportamento coas/os profesionais da Sanidade Pública.
O persoal do SERGAS está actuando, tal e como se caracterizou sempre, coa maior profesionalidade, cumprindo as indicacións das/os expertos para manterse en situación de activo e poder dar a asistencia que se requira.
Como o resto de persoas, xa hai traballadoras/es en illamento preventivo, polo tanto en situación de incapacidade laboral.
CIG-SAÚDE esiximos que esta incapacidade laboral teña a consideración de continxencia profesional a todos os efectos, dende o inicio do período de observación.
Esiximos que naquelas/es traballadoras/es que resulten infectadas/os, a situación de incapacidade teña a consideración de enfermidade profesional.
Así o comunicou a Directora de RRHH na reunión do Comité Central de Seguridade e Saúde do día de hoxe.
CIG-SAÚDE esiximos do SERGAS que todo o persoal afectado, perciba íntegras as súas retribucións. Estamos a falar das retribucións correspondentes á atención continuada: noites, domingos, festivos e gardas, que só se perciben se hai unha prestación efectiva das mesmas.
O persoal contratado que estea en illamento, e que cese no contrato, deberá ter a consideración de situación en activo, a todos os seus efectos: cómputo de servizos prestados.
Estes dúas cuestións serán abordadas na próxima Mesa Sectorial de Sanidade.
Agardamos que o SERGAS e a Consellaría de Sanidade, recoñezan o esforzo das/os profesionais, faciliten o seu traballo e non penalicen as situacións de incapacidade laboral.

O SERGAS ten secuestrado o traballo dos 250 expertos dos grupos de traballo de atención primaria

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

cig informa

CIG-Saúde exixe a súa inmediata remisión ás organizacións integrantes do Consello Técnico

A CIG-SAÚDE vén de demandar que, de inmediato, o SERGAS envíe a todas as organizacións que integran o Consello Técnico de Atención Primaria, as conclusións dos grupos de traballo, compostos por 250 profesionais da atención primaria, que levan debatendo en distintas  comisións desde o ano  2019 a situación.

A secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, lembra que tras da convocatoria de  folga do 8 de abril de 2019, creouse o Consello Técnico de Atención Primaria. “Deste Consello naceron 15 comisións de traballo, nas que de forma altruísta, e  motivadas/os  pola defensa da Atención Primaria Galega, 250 profesionais da sanidade pública traballan en distintas comisións para analizar e presentar propostas de mellora de cara a deseñar un Plan de Atención Primaria que dea respostas ás necesidades asistenciais e laborais. É dicir para que, desde a atención primaria, se dea unha resposta asistencial axeitada as necesidade da poboación e baseada na evidencia científica”.

 A derradeira reunión do Consello Técnico de Atención primaria, celebrouse o día 12 de decembro de 2019, e desde aquela data non se volveu recibir ningunha documentación das comisións de traballo.

Para Abuín “é lamentable, que o SERGAS se apresurase a publicar as conclusións do grupo de traballo dos 11 expertos que eles contrataron, mentres ten secuestrado o traballo das comisións de expertos da Atención Primaria Galega”.

Por iso a CIG-Saúde exixe do SERGAS que publique de inmediato as conclusións de traballo dos grupos de: matronas;  fisioterapeutas; enfermaría; medicas e médicos de familia; coordinación entre niveis de atención primaria e hospital; farmacéuticas e farmacéuticos; promoción, prevención e intervención comunitaria e análises demográfico, entre outros.

Silenciar a voz das e dos profesionais

“Se o SERGAS intenta  silenciar a voz das/os profesionais, non publicando as conclusións destas/es expertos, o que está a pór de manifesto é que nunca tivo interese en facer un Plan  de Atención Primaria en consenso cos profesionais”, denuncia a secretaria nacional.

CIG- SAÚDE reitera a súa petición de que se publiquen de inmediato as conclusións dos grupos de expertos,  e que se convoque unha reunión do Consello Técnico de Atención Primaria para analizar as proposta e por prazos de execución das mesmas.

Lémbralle ao SERGAS que o que se disolveu foi o Parlamento, mais que a Administración ten que seguir funcionando e “non pode estar ao servizo dos interese políticos do partido do goberno”.

Nese sentido María Xosé Abuín conclúe que “a sanidade galega, a atención primaria e a poboación non poden seguir soportando a neglixencia do SERGAS”.

CIG informa pdf

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto