Partillar no Chuza!Partillar no MenéamePartillar no TuentiPartillar no FacebookPartillar no TwitterPartillar no Cabozo

Listaxe provisional de admitidos e excluídos no procedemento de mobilidade provisional 2017-EOXI Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

PINCHA AQUÍ
 

 
Partillar no Chuza!Partillar no MenéamePartillar no TuentiPartillar no FacebookPartillar no TwitterPartillar no Cabozo

Achegámosvos o enlace no que podedes acceder á listaxe provisional de admitidos e excluídos no procedemento de ACOMODOS INTERNOS categoría TCAE 2017

PINCHA AQUÍ

 
Partillar no Chuza!Partillar no MenéamePartillar no TuentiPartillar no FacebookPartillar no TwitterPartillar no CabozoPublicado no DOG a Resolución de convocatoria dos acomodos internos do HULA da categoría de TCAE

Pincha aqui para ver a Resolución.

Prazo de solicitudes 20 días hábiles, iniciase o 23 de marzo.

Solicitudes: Coma sempre cumplimentar a través de FIDES, imprimir e rexistrar. 

 
Partillar no Chuza!Partillar no MenéamePartillar no TuentiPartillar no FacebookPartillar no TwitterPartillar no Cabozo

 
  

1.       Contratos fraudulentos.- Queixámonos de que se seguen a usar contratos de reforzo para facer substitucións nominais. Eles queixáronse do nome dado, por iso usaron a denominación,”modalidade de nomeamentos”... sen comentarios...

Explica a Dra de RRHH, que hai máis do 85% de substitucións nominais en PNS e máis do 70% en PS.

Aproveitaron para comunicar que ían dar 3 ou 4 longas duracións de pinches, algunha delas que leva ben tempo cubríndose con acúmulos de tarefas.

2.       Comisión de Servizos/OPE.- Dado que o SERGAS fixo unha monumental chapuza coa oferta de prazas para médicos de familia e DUEs e dende a Dirección de RRHH se lle ofreceu as enfermeiras que petaron na porta quedarse en CCSS sen incorporarse na praza que collan fóra... A CIG pediu que dean o mesmo trato a tódolos aprobados/as da EOXI, sempre que sexa posible.... Ao que se nos respondeu que xa tiñan instruccións nas xerencias executivas e que se aconsellou ao persoal que rexistrara a solicitude  en canto saiban o resultado da elección de destino.

3.       Concurso de traslados das prazas de TCAE de Consultas.- Demandamos que se cumpra o compromiso dado sobre sacar estas prazas a concurso extraordinario. A dixitalización rematou, din que se poden perder 3 a 5 prazas, pero que algunha pode pasar a tardes, xa que cada vez hai máis consulta nese horario. Pretenderon anticipar o concurso de acomodos de todo o persoal. A CIG dixo o seguinte: Cando se negociou esta cuestión, aceptouse que esas prazas non saíran a concurso porque ían saír proximamente, se iso non se cumpre a próxima vez no canto de consentir isto o que faremos será impugnar os acomodos, e xa está.... dito isto, reflexionaron e convocarán á comisión de acomodos internos para falar do tema....

4.       Gardas localizadas en días de Especial Significación Dues Endoscopias.- É a enésima vez que se leva este tema á Dirección, seguen a dicir que non está recollido en ningún sitio. A CIG dixo que xa tiña decidido levar esta cuestión á Mesa Sectorial..

5.       Incremento Celador/a para o quirófano de ambulantes.- Según parece hai moitos casos nos que se precisaría, xa que aínda que as intervencións son menores ás veces a condición dos doentes fai que precisen axuda. Responden que neste momento non é precisa un/unha celador/a a tempo completo xa que en casos puntuais vai o retén. Insistimos en que se reforce o retén ou se poña celador/a alí.

6.       Dotación e apertura da 4B1.- Urxencias.- Para ben ou para mal comezouse a falar da planta pero o gordo do intercambio verbal levouno urxencias....Preguntamos pola dotación de persoal ao que se nos respondeu que era unha plantilla completa e que a fin de evitar cargas de traballo se decidira que, a non ser por interés para o  paciente, non se ían facer traslados a outras unidades. A CIG queixouse da falta de comunicación da apertura da planta á Xunta de Persoal.... Quedou claro que o hospital está cheo e que non quedou máis remedio que abrir esa planta, que xa nos confirmaron que polo de agora non se vai utilizar para as Intervencións de corta e media estancia, xa que vai estar ocupada con pacientes de M. Interna. A CIG sinalou que as plantas están con 5 e 6 especialidades, remarcamos que se fai case imposible traballar, a Dra de Enfermería recoñeceu esa dificultade... non sei se servirá para que se humanicen e reforcen cando teñan que reforzar. Tamén explicou o Dr Médico que chega un momento en que non se pode manter nin tan sequera divididos os pacientes por especialidades en Médicas e Cirúrxicas.

Urxencias / Hospitais de día.-  Se queres ler a información Urxencias.docx

Dietas do persoal de quendas acabaladas.- É unha vella reivindicación para aquelas quendas que van de media mañá ata media tarde. Tamén sumamos isto a que no quirófano teñan algo máis que leite e manteca cando se prolongan os quirófanos entre quendas, que polo menos lles envíen bocatas... Do resto pedimos que lles faciliten a comida do xeito que consideren ou ben cun vale de cafetería, ou lle la envíen da cociña ou lles paguen a dieta.... Xa dixeron hai meses que o ían valorar pero como non o fixeron agora volven dicir o mesmo...

7.       Reestruturación do Servizo de Psiquiatría.- Se queres ler a reestruturacin_servizo_psiquiatra.docx

8.       Informacións varias:

a.       Postos de pinches.- Dixeron que ían cubrir con longas duracións 3 ou 4 postos, e que 2 deles se cubriran segundo o plan de reestruturación do persoal despois do peche da lavandería... empezarán o 10 de febreiro

b.      Novo certificado electrónico.- ata o de agora estabamos traballando cunha sinatura electrónica persoal, de agora en adiante a medida que vaian caducando os certificados que temos na tarxeta sanitaria o que nos darán é un certificado profesional. Iso tramitase na oficina de atención ao traballador, que xa tivo incremento de persoal. Queda por ver se afectará a tódalas categorías ou só a grupos concretos.

Pensamos que nada máis

 

 
Partillar no Chuza!Partillar no MenéamePartillar no TuentiPartillar no FacebookPartillar no TwitterPartillar no Cabozo

 

1.       Contratos mixtos do persoal facultativo.- PAC/UCI, Urxencias/Primaria, 061/Primaria…. Di que isto está legalmente contemplado en forma programas especiais, debido á dificultade de contratar profesionais nalgúns momentos, o una dificultade de encaixar nas necesidades de servizos determinados, como acontece na UCI, xa que hai suficiente persoal médico contratado pero non o suficiente para cubrir as gardas.

2.       Sintron.- Sigue habendo problemas en varios pobos para que cheguen os resultados dos sintróns que están en rango antes das 15hs, insistimos en que é un trastorno moi importante para a poboación e consideramos que cada vez está menos xustificado que isto suceda.

3.       Urxencias.- Varios temas

a.       Aplicación de protocolos, nomeadamente o profilaxe da meninxite meningocócica, pinchazos accidentais, gripe…. A CIG leva máis ou menos 100 anos loitando porque se faga efectivo o protocolo de profilaxe contra a meninxite meningocócica, simplemente para seguridade do persoal, xa que entendemos que non se poden consumir antibióticos profilacticamente por criterio propio e individual, cousa que temos constancia que se fai entre médicos/as en enfermeiras/os, o único que se nos dixo é que se fará, veremos como.

b.      Relacións humanas.- Dado que o nivel de estrés entre o persoal é evidente, xurden situacións relacionais pouco adecuadas en canto ao trato, polo que consideramos preciso que se lle poña remedio antes de aconsellar ao persoal que plasme as súas queixas con escritos.

c.       Funcionamento de urxencias.- Interesámonos porque como pensan resolver os picos de gripe cando cheguen, xa que o servizo agora mesmo xa se colapsa en tramos horarios de gran afluencia, aínda que a frecuentación diaria se mantén dentro da media.

Insistimos no embotellamento que se provoca por falta de drenaxe da unidade, explicamos unha vez máis que mentres se use observación como zona de ingreso para os/as doentes non se resolverá o problema, xa que os/as pacientes se hacinarán ciscados polos pasillos…. Etc, insistimos en que en moitas ocasións permanecen 72 horas en Observa e que mentres isto non se resolva, seguirán dando altas e ingresando doentes a partires das 12 da noite para dar cabida aos que están chegando.

Resaltamos que estas circunstancias deixan ao persoal da Unidade traballando cunha importante inseguridade xurídica, xa que é moi doado cometer erros que poidan ter transcendencia para eles.

Respondeunos que efectivamente non estábamos no pico máximo de gripe pero que se estaban incrementando os doentes con insuficiencia respiratoria que logo daban positivo para o virus do gripe. Que si existe o plan de continxencias para facerlle fronte a este pico, que non vai haber problema para reforzar ao persoal e que se se precisan abriranse camas (coleximos que a planta de media estancia, a 4B1 que se ía abrir para cirurxía, igual é a que se vai facer cargo dos ingresos por gripe). Ante a nosa pregunta sobre a posibilidade de suspender quirófanos programados, dixo que nunca se tivera que facer e que desta volta tampouco se faría. A maiores insistiu que a directriz transmitida aos facultativos era non deixar doentes en observación máis alá de 24hs e incluso deixar camas libres para a noite porque o máis probable é que se encheran (falamos de observa)…

Quédannos dúbidas sobre a aplicación práctica que se fai desta teoría…. De verdade que ten mérito tanta complicación….

4.       “Reorganización” da Unidade de Saúde Mental

Neste punto temos que distinguir 2 partes:

Primeira, a visión dos feitos da CIG sobre o que aconteceu

Estes días o Xefe de Servizo comunicou aos/ás traballadores/as unha serie de cambios que non teñen tanto que ver coa organización do traballo senón máis co canxe de persoas e postos.

Isto fíxoo de xeito sobrevido, falando parcialmente co persoal, apuntando cambios sen clarexalos, nin explicar por qué nin para qué, por suposto non implicou ao todo o persoal nestas modificacións de postos nin tivo empatía algunha para escoitar as  inquedanzas que viñan de volta por parte do persoal.

Isto reflíctese en que unha psicóloga de aquí se vai para alí, un psiquiatra de alí se vén para aquí, un psicólogo de alá se vai para acullá..... de modo que se move a persoas que levan 20 anos ou máis desenvolvendo unha  actividade con pacientes determinados sen que manifestaran o seu malestar por atendelos e que son cambiados a 1 de febreiro sen outra oportunidade. Entendemos ademais que os curriculums destes profesionais están enfocados á formación derivada dos doentes que tratan.

Evidentemente, isto causou malestar entre os/as profesionais, pero non tiveron opcións de participar no deseño deste maxistral plan.

 Segunda, visión dos feitos da dirección médica

O Xefe de Servizo leva 6 meses dándolle voltas á reorganización do servizo e falando con moita xente xa que hai unha pata coxa no conxunto da Unidade que se pretende corrixir con estes cambios, que pretenden ser substanciais.

Hai que facer rotacións sistemáticas porque son enfermidades de difícil control  e que os profesionais tamén piden cambios.

Presentouse unha proposta de cambio na dirección, tal e como teñen feito outros xefes de servizo e aceptouse.

Todo isto foi explicado o xoves despois da sesión clínica

Dado que as nosas versións son ben distintas o que dixemos foi que non concordábamos co cerre de filas en torno aos xefes, que se facía dende a dirección, e que  nós transmitíamos as queixas do persoal entendíamos, dada a resposta, sabíamos que non se ía cotexar cos profesionais o que nós dicíamos....ao que se nos respondeu que o persoal todo tiña aberta a porta do despacho do Dr Médico e que estaba disposto a escoitar a quen quixera ir alí.

Entendemos que para facer unha reordenación dunha unidade hai que facer unha avaliación previa, constatar o que non funciona segundo obxectivos previos e logo propor motivadamente as modificacións que poidan levar a acadar os obxectivos non conseguidos ou outros novos, isto todo terá que estar documentado e por escrito, e debe ser público, transparente e sen dobreces ou posibilidades interpretativas, cuestión esta que non sucedeu.

De feito pensamos de inicio que isto só estaba motivado polo afán de mover ao psicólogo do COF, que para isto se fixo un  gran esforzo divulgativo e aversivo de cara á súa persoa e ao seu perfil profesional e a motivar que os/as compañeiros/as o consideraran culpable da reordenación, agora pensamos que isto non ten nada que ver co que acontece, xa que esta reordenación pertence, sen dúbida, a un experimento macabro cos profesionais da Saúde Mental de Lugo, e da miña propia colleita digo, que está motivado polo Xefe de Servizo co beneplácito da Dirección Médica.

Consideramos dende a CIG que facer un intercambio arbitrario de profesionais, sen a súa aquiescencia e a súa implicación, como un fracaso grandísimo do sistema, este está formado só por persoas, coas súas taras e as súas miserias, e dá tristura e impotencia ver que o conxunto de todas esas persoas está sendo motivada para que  non causen unha sinerxia positiva senón negativa. Parece incrible que profesionais de máis alta cualificación sexan tratados/as se respecto algún coma se foran infantes incapaces de comprender e por iso se lles dan ordes fundamentadas en peregrinos e caprichosos “argumentos”.

Quero dicir, que persoalmente sinto unha grandísima frustración pola cegueira que vexo a diario nas distintas estruturas do sistema, este ao que algún día lle poñerei a miña persoa e a miña saúde nas súas mans.

 
Partillar no Chuza!Partillar no MenéamePartillar no TuentiPartillar no FacebookPartillar no TwitterPartillar no Cabozo

1. Problemas dos/as doentes de Oncoloxía

2.Medicina nuclear e radioterapia

3.Prazas de TCAE retidas nas Consultas Externas

4.Electromedicina

5.Problemas coas citas

6. Planta de xinecoloxía

7.Protocolo Meninxite  Bacteriana

8.Frío no quirófano

9.Conflitividade laboral no HULA   


Ler máis...

 
Partillar no Chuza!Partillar no MenéamePartillar no TuentiPartillar no FacebookPartillar no TwitterPartillar no Cabozo
AO XERENTE DA EOXI LUGO, CERVO, MONFORTEAsunto: Actividade Extraordinaria (peonadas)

A Sección Sindical da CIG-Saúde tivo coñecemento de 2 informacións que decide cotexar con esta Xerencia:

- O pronto comezo de novo da actividade extraordinaria en cirurxía, entendemos que co fin de “adiantar as listas de espera” neste período preelectoral.

A respecto disto deberiamos ter información de se o orzamento que se destine corresponde ao xa estipulado para a actividade extraordinaria previa ao verán, ou ben se trata de unha nova dotación económica.

Así mesmo solicitamos se nos comunique a que especialidades afectará e a que número de usuarios/as.

- Por outra banda, dende o Servizo de Farmacia, e coincidindo coas anteriores peonadas estívose dando saída a centos ou miles de unidades de medicamentos relacionados, sobre todo, coas especialidades de oftalmoloxía e traumatoloxía.

Medicamentos como, colirios oftalmolóxicos, antiinflamatorios, heparinas de baixo peso molecular, protectores gástricos, etc foron enviados recorrentemente aos centros concertados.

Con boa vontade podemos entender que as condicións nas que se contratou a actividade extraordinaria cos centros concertados son distintas ás dos concertos ordinarios, pero dende logo non foi porque dende a Consellería ou esta Xerencia se nos explicara.

Por todo isto, e co afán de lograr a transparencia na Xestión deste Centro Hospitalario, consideramos que sería convinte que se nos fixera chegar a pertinente explicación a todas estas cuestións, interrompendo o hábito da Xerencia de non respondernos a nada do que preguntamos.

Atentamente, un saúdo

CIG-Saúde

 
Partillar no Chuza!Partillar no MenéamePartillar no TuentiPartillar no FacebookPartillar no TwitterPartillar no Cabozo

AOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

                  Asunto:  O HULA, un centro hospitalario ateigado

 

                Ante o peche de camas do HULA, por fin aconteceu o que era de esperar.  Entre onte e hoxe volveu suceder que a ocupación completa das camas que permanecen abertas impide a drenaxe de doentes dende os servizos centrais e as urxencias, de modo que pasa  o seguinte:

-Na Urxencia hacínanse os/as doentes que non poden saír da Unidade pola ocupación que hai nos outros servizos, de modo que esta mañá permanecían nos boxes de atención urxente doentes xa vistos e que deberían  ser usuarios de Observación (que se atopa chea).

-Na Observación permanecen ingresados os doentes que chegan de urxencias e que non se poden ir de alta para as súas casas, ao non haber camas libres en hospitalización.

-Na UCI, que está chea, probablemente haxa pacientes que poderían estar na planta, pero ao non haber camas libres, mantéñense na UCI e así tódolos ingresos que deberían ir para aí son enviados para Reanimación e Despertar.

-Nas Unidades de Hospitalización están os/as todos/as mesturados/as,  múltiples  especialidades que requiren coidados moi dispares, con necesidades e  protocolos moi  diferentes.

                Así que, a CIG-Saúde, unha vez máis ten que reafirmarse na gravidade de pechar un hospital.

                Entendemos que  a orde de non abrir camas é tallante, xa que habendo unha xefatura de garda, esta non é quen de facilitar a profesionais e doentes a atención necesaria, mantendo o estado de “colapso”  hospitalario e a penosidade que isto supón para tódalas partes.

                Reclamamos, por tanto, que se usen os recursos existentes para a correcta atención á poboación e así mesmo se lle faciliten aos profesionais os instrumentos axeitados para poder manter a calidade asistencial na atención sanitaria que prestan.

 

Lugo a 30 de Agosto de 2016Ás 11 hs a CIG denuncia o ateigamento do HULA e ás 4 da tarde 9 ambulancias está estacionadas na zona de urxencias esperando para transportar pacientes de alta... Isto si que é sanación espontánea...IMG-20160830-WA0003     

 
Partillar no Chuza!Partillar no MenéamePartillar no TuentiPartillar no FacebookPartillar no TwitterPartillar no Cabozo

 

 

AOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

  

                  

Dende o anuncio do peche de camas está previsto o peche dunha ala de Cirurxía (das 2 con que conta o Hospital) o día 1 de Xullo, por suposto “ sempre que sexa posible pechar e coa condición de volver abrir se se precisa”...

Esta cuestión pódese comprobar que vén sendo propaganda política, para mitigar a mala impresión que poida causar na poboación , xa que no día de onte no HULA estaba unha das alas de cirurxía chea e na outra 21 doentes ingresados, con camas bloqueadas para evitar máis ingresos, mentres xa hai pacientes de cirurxía na planta de vascular...

Para resumir, estase forzando o peche da unidade, independentemente da ocupación da especialidade que haxa, tal e como xa se fixo co peche do resto de unidades.

A CIG-Saúde ten que resaltar ademais que en toda a provincia de LUGO e nas súas 3 áreas sanitarias quedan abertas, 49 camas desta especialidade, xa que na Mariña deixan abertas 15 e en Lugo 34, mentres en Monforte están todas pechadas.

Parécenos unha gran falta de respecto á poboación que se lles usurpe máis do 50% das camas dunha especialidade  concreta, ademais de ser unha gran falta de respecto para as/os profesionais de enfermería, que unha vez máis volven ver como ninguén respecta a súa especialización e se ven desbordadas/os por causa da mestura de patoloxías, cando  non teñen todos os recursos necesarios para manter o nivel de atención habitual.

Cambian as Xerencias, cambian os Xerentes, mais o discurso e os feitos son os  mesmos, por moito que insistan no número de camas que hai abertas, non nos farán crer que é o mesmo que rompendo as cervicais ingreses en cirurxía, como tampouco é o mesmo que que unha vesícula urxente ingrese en trauma.

Esperamos pois que, desgrazadamente, a xestión de camas no noso centro estea encamiñada todo o verán a non abrir as que están pechadas aínda que fixeran falta, o que consideramos un despropósito.

Sen máis que dicir, un saúdo

 

CIG-SAUDE LUGO

 
Máis artigos...
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>