2017_banner_esiximosarecuperaciondosnososdereitos

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES

traslados_a_20_07_18

 

ACTUALIZACIÓN LISTAS CONTRATACIÓN DE VARIAS CATEGORÍAS

info_listas_contratacin
RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e osresultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de
selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario de:
 • Enxeñeiro/a técnico/a
 • Grupo de xestión da función administrativa
 • Grupo técnico dafunción administrativa
 • Técnico/a de grao medio en prevención de riscos laborais
 • Técnico/asuperior en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxíasda información
 • Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/asuperior de sistemas e tecnoloxías da información.

Prazo de reclamacións: DEZ días hábiles, do 23 de xullo ao 6 de agosto de 2018.

 

O CONSELLO DA XUNTA DO 19/07/2018 APROBA AS BASES PARA A CARREIRA PROFESIONAL PARA O SERGAS E ENTIDADES ADSCRITAS

573-18546-a-mediotouchiscando1

O xoves 19/07/2019 o Consello da Xunta aprobou o Acordo para a Carreira Profesional para o persoal do SERGAS no cal establece:

 • As bases prevén un incremento medio das retribucións dun 6%, do cal se poderán beneficiar a máis de 25.000 profesionais que están a traballar no sistema público sanitario.
 • A carreira profesional estrutúrase nun grao inicial (a que poderá acceder o persoal fixo da categoría, o persoal interino en praza vacante e o persoal fixo doutra categoría que está a desempeñar unha praza vacante por promoción interna temporal) e catro graos.
 • O grao inicial poderán solicitalo en calquera momento os profesionais que reúnan os requisitos establecidos e a súa resolución terá efectos desde o día da presentación da solicitude.
 • Respecto aos outros catro graos, os procedementos para acceder a eles iniciaraos o Sergas, mediante convocatorias publicadas unha vez ao ano, no Diario Oficial de Galicia. Cada convocatoria determinará o prazo para presentar as solicitudes,que non poderá ser inferior a un mes.

Sistema transitorio de encadramento

 • Prevese un sistema transitorio e excepcional de encadramento para o acceso, por unha soa vez, a un único grao (o grao I ou o seguinte a aquel que o profesional xa teña recoñecido).
 • Este sistema excepcional de encadramento habilítase para acceder ou progresar na carreira da categoría/especialidade en que o profesional estea en situación de activo (ou con reserva de praza) o 1 de xullo de 2018.
 • Prevese unha flexibilización nos requisitos para o acceso a un seguinte grao, que vai permitir ao persoal que concorra á carreira profesional o recoñecemento de dous graos en dous anos.
 • Está previsto que antes de finais deste ano 2018 se proceda á convocatoria e ao recoñecemento administrativo dos novos graos de desenvolvemento profesional derivados do sistema transitorio. Isto permitirá que os profesionais do Sergas poidan percibir o 60% dos importes correspondentes ás retribucións computadas na carreira profesional do grao recoñecido a partir do vindeiro ano 2019, para chegar ao 100% a partir de 2020.
 • A carreira profesional é voluntaria, xa que lle corresponde ao persoal decidir se se incopora ao sistema de carreira e o ritmo de progresión nos diferentes graos que a configuran.
 

LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E BAREMACIÓN PROVISIONAL OPE 2016

previsin_listas_a_19_17_18

 

RESUMO REUNIÓN 05/07/2018. PERMISOS A 18/07/2018

573-36683-a-ollopiollopO día 05/07/2018 houbo unha reunión entre a Xunta de Persoal do Hospital de Monforte e a Xerencia. O asunto a tratar era "Permisos".
Estábamos a esperar pola acta para enviárvola pero a día de hoxe non a temos.
Fixemos un resumo ao final da reunión e dos puntos tratados. De paso elaboramos unhas notas sobre os distintos permisos aos que se poden acoller os traballadores. A normativa é moito máis extensa pero para non aburrirvos puxemos o máis relevante. 
Se vos interesa saber máis sobre algún punto poñédevos en contacto connosco e pasámosvos a normativa máis detallada.

Resumo permisos a 18/07/2018

 

INSTRUCCIÓNS SOBRE CONFECCIÓN ORDE DE NÓMINAS 2018


cig_informa

ORDE do 10 de xullo de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018 e se actualiza, con efectos do 1 de xaneiro de 2018, a contía das retribucións.

Descargar PDF

 

APROBADO NO CONSELLO DA XUNTA A SUBA SALARIAL DOS EMPREGADOS PÚBLICOS GALEGOS

subida_salarial_13_07_18

 

FISIO DO CENTRO DE SAÚDE DE CHANTADA TEN UNHA LISTA DE ESPERA DE ATA 2 ANOS

1501862771_749583_1501863388_noticia_normal


Deixamos diferentes apartados:

logo_monforte_para_web

AOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON ROGO DE PUBLICACIÓN

CIG-SAÚDE Monforte denuncia unha gran lista de espera no Servizo de Fisioterapia no Centro de Saúde de Chantada

Fai uns anos o Centro de Saúde de Chantada contaba con dous fisioterapeutas: un de queda de mañán e outro de quenda de tarde pero na actualidade o centro só conta cunha fisio en quenda de mañán e está desbordada pola carga de traballo.

Dende fai máis de tres anos o SERGAS decidiu pechar a consulta de fisio de tarde e levala para o Centro de Saúde de Monterroso en quenda de mañán. Non sabemos que criterio que seguiu o Servizo Galego de Saúde para tomar esa medida pero si o que supón na actualidade: a fisioterapeuta ten unha lista de espera de uns dous anos para unha cita para pacientes crónicos ordinarios derivados de atención primaria e unha media de dous meses para cita preferente (sempre dependendo da súa patoloxía e atendendo a prioridade establecida previamente).

A fisioterapeuta atende a pacientes de Carballedo e Chantada que son derivados polo seu médico de atención primaria e pacientes que son remitidos por atención especializada como pode ser pacientes operados de prótese de rodilla, hombro…Os nenos de atención temprá son atendidos no Servizo de Rehabilitación do Hospital de Monforte. Estes pacientes de atención primaria e especializada son atendidos na maior brevidade posible atendendo a súa prioridade.

A profesional ten unha media de atención diaria de 25/30 persoas aínda que as veces é moi superior. Queremos destacar que fai atención con máquinas e mans según o prescrito polo facultativo.

O día 28/06/2018 houbo unha reunión da Comisión de Centros de Atención Primaria coa Eoxi Lugo, O Cervo e Monforte e expúxose o caso de Chantada. A contestación da Xerencia foi que a praza de fisio de Monterroso pertence a Chantada e que non se pode cubrir Chantada porque nas listas de contratación de fisios non hai persoal disponible na Área de Monforte.
Comprobamos esa información e na nosa Área de Saúde hai anotados 28 candidatos. Nas listas de contratación que se anotaron para traballar nas zoas limítrofes na Área de Lugo hai 61 persoas anotadas e de Ourense 63, A nosa pregunta é ¿non hai ninguén disposto a vir a cubrir unha consulta de fisio de entre 152 persoas anotadas?

En vista do anteriormente exposto CIG-Saúde Monforte SOLICITA:

 • QUE RESTITÚAN A PRAZA DE FISIO NO CENTRO DE SAÚDE DE CHANTADA EN QUENDA DE TARDE E QUE SE SEGA MANTENDO EN MONTERROSO O SERVIZO DE FISIOTERAPIA DE MAÑÁN. DESTA FORMA AXILIZARÍANSE MOITO AS LISTAS DE ESPERA.

Asdo: Vicente Vázquez Vázquez (Delegado Local de Cig-Saúde Monforte)

fisio_chantada_13_07
fisio_2_13_07
 

REQUISITOS E DIFERENTES ENCADRES PARA ACCEDER Á CARREIRA PROFESIONAL

CIG-CARREIRA-ESQUEMA-ENCADRE-ver3

 

OS PACIENTES DE CARBALLEDO E CHANTADA TEÑEN QUE VIR AO CENTRO DE SAÚDE DE MONFORTE PARA UNHA CONSULTA DE ODONTOLOXÍA

c.s_chantada

AOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON ROGO DE PUBLICACIÓN

CIG-SAÚDE Monforte denuncia a NON cobertura dos odontólogos no periodo estival

O Sergas leva anos non cubrindo ao profesional sanitarios e non sanitarios en atención primaria. Iso supón que os profesionais se vexan desbordados de carga de traballo e que os pacientes sufran recortes na súa atención sanitaria.

Uns dos casos máis chamativos é a non cobertura dos ondotólogos na EOXI Lugo, O Cervo e Monforte. Cando estes profesionáis se ausentan o SERGAS NON COBRE A SÚA AUSENCIA. Iso fai que se den casos como o da nosa Área de Saúde que cando colle vacacións o dentista de Chantada os pacientes sexan derivados na súa atención ao Centro de Saúde de Monforte de Lemos. Queremos recordar que un paciente de Carballedo tería que recorrer 40 kms para chegar a Monforte.

CIG-Saúde Monforte DEMANDA A COBERTURA DOS ODONTÓLOGOS DE ATENCIÓN PRIMARIA E A DOS DEMÁIS PROFESIONAIS NAS SÚAS AUSENCIAS.

Asdo: Vicente Vázquez Vázquez (Delegado Local de Cig-Saúde Monforte)

odonto_1
odonto_2
 

RESUMO CARREIRA PROFESIONAL: IMPORTES. REQUISITOS PROC. ORDINARIO

CIG-Carreira-Profesional-2008-Esquema-Final

CIG-Esquema-negociacion-carreira-2018-Final_1

 

BORRADOR PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN TEMPORAL PARA PERSOAL FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA

listas_contratacin

O día 05/07/2018 celebrouse a Comisión Técnica FEAs na que se presentou o borrador do Procedemento de Selección Tempral para persoal facultarivo especialista de área.

Ver borrador


 

MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIA DE 06/07/2018. CIG-SAÚDE ASINA O ACORDO DA CARREIRA PROFESIONAL

cig_informa
Imos dixar varios documentos:

1) Borrador presentado con fecha de 15/06/2018 e que só asinou CEMS. As demáis OO.SS non firmamos. Acordo_carreira_profesional_Mesa_Sectorial_15_de_xuo.pdf

2) Acta de 15/06/2018 onde Cems asinou o acordoActa_de_acordo_bases_carreira_CESM_15.6.18.pdf

3) Acta de  fin de negociación de carreira. Apoiamos carreira, CIG-SAÚDE, CESM, UGT e SATSE, o resto vano pensar. Acta_finde_carreira_180706_2.pdf

4
) Capturas pantallas onde Cems deixaba fóra aos facultativos interinos. 

firma_cems

cems_15_06_18

 

NOTA DE PRENSA NO PROGRESO DENUNCIANDO O INCUMPRIMENTO DO CONCERTO POR PARTE DA CLÍNICA J.R. MEILÁN

prensa_06_07_18_2

 

MODIFICACIÓN PERMISO PATERNIDADE

permiso_paternidade_05_07_18

 

DENUNCIA Á CLÍNICA DE MONFORTE J.R. MEILÁN POR INCUMPRIMENTO NO CONCERTO EN FISIO E LOGOPEDIA

cig_juas
CIG-SAÚDE MONFORTE mandou nota de prensa denunciando que a Clinica J.R. Meilán está incumplindo o concerto que ten asinado co SERGAS.
CIG defende a sanidade pública e o noso Hospital. De feito na nosa nota de prensa defendemos ao Servizo de Rehabilitación que está atendendo a estes pacientes non atendidos e que se abrira un Servizo de Fisio no Centro de Saúde de Monforte. O noso sindicato sempre defendeo a Sanidade Pública.
Colgamos nota de prensa íntegra coa nosa denuncia e o final deixamos a interpretación que fixo A Voz de Galica da nosa denuncia.
Tamén colgamos a entrevista que fixemos en Onda Cero Monforte no que se avala o que estamos defendendo.
 CON ROGO DE PUBLICACIÓN NOS MEDIOS:


CIG -SAÚDE MONFORTE QUERE DENUNCIAR O  NON CUMPRIMENTO DO CONCERTO  DA CLÍNICA J.R. MEILÁN

Exposición dos feitos:

O Sergas ten concerto con esta clínica para os servizos de Fisioterapia e Logopedia. Moitos dos  pacientes que acoden ao Servizo de Logopedia son nenos
 

SERVIZO DE FISIOTERAPIA

Incumprimento do concerto para Fisioterapia por parte da clínica. Non acoden a Monforte a pasar consulta dende outubro e os pacientes están indo á privada ou o Hospital de Monforte.

Destacar que o contrato establece que esta Clínica atenderá casos especiais de fisioterapia como son os nenos con parálise celebral.

SERVIZO DE LOGOPEDIA:

Antes había dúas logopedas pero na actualidade hai unha e dende decembro teñen horario reducido ata as 18:30. Hai moita lista de espera. De feito contáronnos un caso dun paciente foi derivado polo facultativo no mes de  marzo e a  día de hoxe non a chamaron.

Ao servizo de Logopedia acorden nenos e adultos con dificultades na fala. Os casos de pacientes adultos poden ser para recuperación tras sufrir un ictus. Os nenos que van ao logopeda son nenos dependentes de atención temperá (conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil, a súa familia e entorno que ten por obxeto dar resposta o antes posible as necesidades transitorias o permanentes que presentan os nenos e nenas en risco de desarrollo ou en risco de padecelos) e en numerosas ocasións pertencen a familias con baixos ingresos económicos.

A consulta impartida pola profesional coincide co horario lectivo dos nenos. Iso fai que moitos pais estén levando ós nenos á privada para non  que non perdan escola. Pero moitos pais polos seus baixos ingresos económicos non poden asumir eses custos e os nenos están perdendo horario escolar. Destacar que nenos poden necesitar terapia de logoterapia, fisio e terapia ocupacional e iso pode supor un custo de máis de 1000€.

RESPOSTA DA EOXI LUGO, O CERVO E MONFORTE.

O día 28/06/2018 houbo en Lugo unha reunión da Comisión de Centros de Atención Primaria de Lugo con Xerencia da Eoxi de Lugo, O Cervo e Monforte.

A súa resposta foi que están rescindindo o acordo con esta clínica e sacarán outro concerto con outra empresa. ¿Cando? Boa pregunta tendo en conta que nos atopamos en fecha estival.

Non nos deron información sobre as condicións do novo contrato pero tampouco están obrigados a nolo decir.

Tamén nos dixeron que os Servizo de Fisioterapia non ten nungún problema porque a carga de traballo é asumida polo Hospital de Monforte. ¿Para que contratar e pagarlle a esta empresa por un servizo que non dá? Informáronnos que esta empresa nunca funcionou ben nesta localidade.

¿Ningún problema? A día de hoxe hai unha lista de espera de tres meses para unha cita normal e dous meses para unha cita preferente…. ¿Que vai pasar na nosa Área de Saúde? ¿Que vai pasar coa atención deses nenos e adultos que deberían ser atendidos polo concerto.

CIG-SAÚDE MONFORTE DEMANDA:

Creación en Monforte dun Servizo de Fisioterapia no Centro de Saúde para dar cobertura á población. Incluso podríase crear un servizo de mañán e outro de tarde. O Hospital de Monforte ten moita lista de espera.

Axilización na firma e outorgamento no concerto en materia de Logopedia. Recordar que a clínica pecha no mes de xullo e os nenos e os adultos quedarán sen ser atendidos ata que sexa asinado o novo concerto. Iso obligará que moita xente teña que acudir á privada co custo que iso supón e como dixemos antes moitos nenos pertencen a familias con baixos ingresos económicos.

Asdo: Vicente Vázquez Vázquez Delegado Local Cig-Saúde Monforte

Entrevista Onda Cero Monforte: escoitar de minuto 00:31:50 a 00:35:40

INTERPRETACIÓN QUE FAI A VOZ DA NOSA NOTA DE PRENSA.

 

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

573-36683-a-ollopiollopHoxe 03/07/2018 realizouse a publicación das resolución das distintas xerencias polas que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos e excluídos, no concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro/a especialista convocado pola Resolución do 23 de abril de 2018 da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

Poden consultarse as resolucións e os listados na páxina web do Servizo Galego de Saúde.

https://www.sergas.es/Recursos-Humanos/CONCURSO_ENF_ESPECIALISTA

 

AXUDA BONO CONCILIA CURSO 2018/2019

nios
ORDE do 21 de xuño de 2018 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Bono concilia, e se procede á súa convocatoria para o curso 2018/19.

Descargar PDF

 

REMATE DO PRAZO DE INSCRIPCIÓN NAS LISTAS DE CONTRATACIÓN DA XUNTA O 15 DE XULLO

log_xunta
Calquera persoa que cumpra os requisitos de titulación
poderá anotarse nas bolsas para o nomeamento de funcionarios interinos e a contratación de persoal laboral temporal da Xunta de Galicia.


O prazo de inscrición permanecerá aberto desde o 1 de marzo, ata o vindeiro 15 de xullo. Estas listas son utilizadas pola Xunta para cubrir vacantes, facer substitucións e reforzar os servizos públicos.

O número de listas que estarán abertas para inscrición é de 26. Delas, sete listas son para traballar como funcionario interino e 17 para traballar como contratado laboral ás que hai que engadir outras dúas para persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais.

Todas aquelas persoas interesadas en apuntarse a estas listas de emprego temporal deberán presentar a instancia que se pode descargar na web da Xunta de Galicia (www.xunta.gal), no apartado Listas de Contratación. As persoas que xa forman parte desta bolsa non é preciso que se anoten de novo.

Ler máis...

 

AXUDA ECONÓMICA TARXETA BENVIDA

573-18369-a-tou20saltonORDE do 19 de xuño de 2018 pola que se modifica a Orde do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases polas cales se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nadas/os no ano 2018 e se procede á súa convocatoria.

Descargar PDF

 

LISTAS PROVISIONAIS ADMITIDOS/EXCLUIDOS E EXENTOS GALEGO OPE SERGAS 2016

OPE_info

IR Á WEBRESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos e excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.
PDF

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos e excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.
PDF

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos e excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018
PDF

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos e excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.
PDF

O prazo de reclamación contra esta resolución é de 10 días hábiles e finaliza o próximo 13 de xullo.

As reclamacións dirixiranse á mesma Unidade de Validación á que se dirixiu a instancia de participación e deberán presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos dispoñibles do artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info