gracias

MODIFICACIÓN PACTO DE CONTRATRACIÓNS

listas_contratacin

RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se dispón a publicación do Acordo da Mesa Sectorial de Sanidade, do 12 de marzo de 2019, de modificación do Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia

Descargar pdf

A área sanitaria e zonificación contidas nesta regulación deben substituírse por distrito sanitario.

 

PRÓXIMAS PREVISIÓNS DE PUBLICACIÓNS NO DOG DO SERGAS

previsins_sergas_02_05_19

 

CAL É A SITUACIÓN ACTUAL DOS PACS EN FOLGA

pacs_en_folga
Descargar arquivo

cartaz_pacs_01_05

 

OPE ENFERMERÍA

INFO_OPE

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2019 pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018.

Pdf

Ver ligazón

 

OPE MÉDICOS DE FAMILIA E PEDIATRAS

ope_informa_logo_grande

O SERGAS remitiunos días pasados os borradores de convocatorias de médico de familia e pediatras (pendentes de publicar en DOG) e o SERGAS quere implantar puntuación adicional pola prestación de servizos en centros sanitarios illados polos servizos efectivamente prestados nos hospitais públicos de O Barco, Verín, A Mariña, Cee e Monforte de Lemos ou en centros sanitarios do nivel de atención primaria

O SERGAS mandounos o borrador cos concellos. Borrador cadro de municipios

 

PREVISIÓN DATAS OPES

IMG-20190426-WA0015

 

PREVISIÓN DATA OPE DE ENFERMERÍA

573-36683-a-ollopiollopPrevisións: o día 30 de abril publicarase no DOG a data e hora do exame de OPE da categoría de enfermeira/o. Será o 12 de maio de 2019 ás 15:30 horas.

 

LISTAS PERSOAL LICENCIADO SANITARIO

·         RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais de persoal licenciado sanitario de atención hospitalaria no ámbito do Sistema público de saúde de Galicia.

Descargar PDF

                                Prazo de inscrición: do 24 de abril ao 30 de xuño de 2019.

                                Os méritos computables serán os causados ata o 15 de xuño de 2019.

 

NOTA PRENSA

Descargar nota de prensa íntegra
Ver Xornal de Lemos
Ver Diario de Lemos
nota_prensa_quirfano

 

PROPOSTA NOVO BORRADOR PACS EN FOLGA

pacs_en_folga

Convócase ao Comité de Folga a unha reunión que terá lugar o vindeiro martes, 23 de abril de 2019 ás 11.00 horas

Descargar borrador proposta presentada por SERGAS

Cálculo Fórmula

 

CONVENIO ESPECIAL COA SEGURIDADE SOCIAL DE COIDADORES DE PERSOAS DEPENDENTES

LOGOMITJA8x10

O día 07/03/2019 publicouse no BOE  o Real Decreto-lei 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía de la igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación.

Na súa Disposición adicional decimocuarta sobre Réximen xurídico dos convenios especias dos coidadores non profesionais das persoas en situación de dependencia establece que a partir del 1 de abril de 2019, os convenios especiais que se suscriban según o previsto no Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, polo que se regula la Seguridade Social dos  coidadores das personas en situación de dependencia, se rexirán íntegramente polo dispuesto no dito real decreto.

As cuotas á Seguridade Social e por Formación Profesional establecidas cada año en función do previsto no artigo 4 do Real Decreto 615/2007, de 11 de maio, serán aboadas conxunta e directamente polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) á Tesorería Xeral da Seguridade Social.

Se queredes ter máis información Premer ligazón

Descargar BOE páxina 22


 

ACTUALIZACIÓNS LISTAS DE CONTRATACIÓN VARIAS CATEGORÍAS

listas_contratacin

RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2019 pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario de:

  • Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
  • Técnico/a superior en dietética e nutrición
  • Técnico/a superior en documentación sanitaria
  • Técnico/a superior en hixiene bucodental
  • Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
  • Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
  • Técnico/a superior en radioterapia
  • Técnico/a superior en coidados auxiliares de enfermería
  • Técnico/a en farmacia

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesa-das poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 

MODIFICACIÓN ORDE DE NÓMINAS PERSOAL XUNTA DE GALICIA

xunta_de_galicia

ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019.

Descargar PDF

¿A QUE PERSOAL AFECTA?

A) Contía das retribucións dos funcionarios públicos que desempeñan postos de traballo para os que o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

B) Contía das retribucións do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único

C) Reintegro de retribucións para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta o 28 de marzo de 2019.

 

NOVAS FEAS

feas_15_04_19

 

PREVISIÓN PUBLICACIÓNS ACTUALIZACIÓNS LISTAS DE CONTRATACIÓN

publicaciones_a_15_04

 

NOTA INFORMATIVA CONFLICTO ATENCIÓN PRIMARIA

573-26240-a-tou20enfadaop

A secretaria Nacional de CIG-Saúde considera “inadmisible” que xa antes de iniciarse a negociación do estudo de necesidades de persoal na atención primaria, que é un dos compromiso recollidos na acta, xa o conselleiro adiante en sede parlamentaria que non teñen a máis mínima intención de dotar o servizo de máis medios humanos, nin materiais, nin máis orzamento. Nin sequera de dotar á Primaria de capacidade resolutiva ou a creación dunha Xerencia. “Antes de cuantificar as necesidades reais xa anuncian o ridículo orzamento que van investir, o que é a proba máis evidente de que a súa intención era e é non facer nada”, denuncia Abuín.

Desde a CIG-Saúde “lamentamos o erro cometido ao confiar en que a consellaría de Sanidade e Feijóo ían cumprir o que a Directora de Recursos Humanos, que adoita respectar os compromisos que adquire e que dela dependen, nos estaba a transmitir. Estaba sendo utilizada e eles non tiveron sequera a decencia de asistir a ningunha reunión coa Plataforma”.

A CIG-Saúde lamenta, xa que logo, ter desconvocado a folga e terlle dado ese voto de confianza ao goberno do PP, que “sabemos que non é digno de tal”, afirma Abuín, quen anuncia que “imos convocar unha reunión da plataforma en breve para propor retomar a folga no mes de maio se o día 26 o SERGAS non trae á mesa sectorial as propostas para desenvolver os acordos acadados o 10 de abril. Estamos dispostas a incrementar a mobilización a todos os niveis”.

nota_prensa_1

nota_prensa_2

 

 

INSTRUCCIÓN INCAPACIDADE TEMPORAL PARA XS FACULTATIVXS DO SERGAS

xunta_de_galicia

RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se acorda a publicación da Instrución do 18 de marzo de 2019 pola que se establece o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal por parte dos/das facultativos/as médicos/as das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde prescritores/as de procesos de incapacidade temporal

Descargar PDF

 

BORRADORES VARIAS CONVOCATORIAS OPE 2019

borrador_conv._a_10_04_19

 

PERMISOS ELECCIÓNS SINDICAIS 23/05/2019 NO DISTRITO DE MONFORTE

Descargar Resolución Permisos Eleccións Sindicais 2019

facebook_1554643418394

 

NOTA INFORMATIVA: DESCONVOCADA FOLGA NA ATENCIÓN PRIMARIA

573-69003-a-BURRO

A desconvocatoria de folga non pon fin nin ao conflito nin a negociación. Para nós agora comeza o verdadeiro traballo, se o SERGAS non negocia de boa fe, e da cumprimento as nosas demandas, volveremos a convocar as mobilizacións que sexan necesarias.

desconvocada_folga_primaria


 

DESCONVOCADA FOLGA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Folga-AP-abril-2019

NOTA DE ÚLTIMA HORA: DESCONVOCADA FOLGA DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA OS DÍAS 09-10-11 DE ABRIL

Descargar Acta Desconvocatoria Folga Atención Primaria

Descargar Orde Consello Asesor Técnico de Atención Primaria

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info