banner

NOTA DE PRENSA

Hoxe CIG-SaÚDE monforte mandou unha nota de prensa que agora vos deixaremos abaixo,pero visto o publicado n´A Voz e n´O Progreso, semella que a nota de prensa a mandou o SERGAS. Lamentable, pero por desgraza é o único xeito que temos de denunciar o que aconntece no hospital.

Xulgade vós mesmos.

A noticia A Voz

E a foto d´O Progreso

foto_progreso

 

 

AOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON ROGO DE PUBLICACIÓN


A sección sindical CiG-SAÚDE no H. C de Monforte quere denunciar que o mobiliario da planta de especialidades está vello e obsoleto.

No verán pechóuse esta planta co obxectivo de arranxala e cambiar o mobiliario como se fixo nas outras plantas, a nosa sorpresa foi cando se volveu abrir a planta ó pasar o verán, o único que fixeron foi cambiar as mesillas pero non por unhas novas,se non por unhas vellas traidas do pechado Hospital de Calde.

Seguimos a ser o basureiro de Lugo.

Os armarios ainde seguen a ser os mesmos que se puxeron cando abriu este Hospital, por todo elo pedimos que se renove o mobiliario desta planta para unha maior comodidade dos pacientes.Por outra banda queremos denunciar os problemas que se están a producir os festivos e fins de semana debido ó peche da centraliña de Monforte.

As veces reulta imposible que che pasen coa persoa coa que queres falar, ata con cinco extensións distintas che pasan e é imposible falar con ela.

Ou pides que che localicen a alguén e localizanche a esa persoa pero no HULA, non e Monforte.

É un despropósito como xa denunciamos no seu momento.
Tamén queremos denunciar a lista de espera dos TAC, non nos parece normal que haxa unha lista de espera para pacientes oncolóxicos dun mes e para TAC normais de mais de seis meses.

Falado co xerente o mes pasado dixo que se ían facer peonadas, pero seica non ten presa.

Exiximos solución para este tema tan grave,porque se dan casos nos que os pacientes teñen que cambiar as citas dos tratamentos por non ter o TAC feito.
Vicente Vázquez Vázquez, responsable local de CIG-SAÚDE
 

NOVAS OPE

OPE Servizo Galego de Saúde

·         RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

Descargar PDF

 

LUGAR E DATAS OPE

Infórmase que está previsto que o venres, 9 de novembro se publiquen no Diario Oficial de Galicia o lugar e as datas de realización dos exercicios da fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso nas categorías de médico/a de familia de atención primaria, grupo técnico da función administrativa, grupo de xestión da función administrativa, enxeñeiro/a técnico/a e técnico/a superior en documentación sanitaria.

 

Os exercicios terán lugar no recinto da Feira Internacional de Galicia en Silleda, coa seguinte distribución:

 

Sábado, 24 de novembro, en xornada de mañá:

    - Grupo de xestión da función administrativa

Domingo, 25 de novembro, en xornada de mañá:

    - Médico/a de familia de atención primaria

    - Enxeñeiro/a técnico/a

Domingo, 25 de novembro, en xornada de tarde:

    - Grupo técnico da función administrativa    

    - Técnico/a superior en documentación sanitaria

 

Na páxina web (www.sergas.es) publicaranse as distintas portas de acceso ao recinto de realización das probas así como os/as aspirantes asignados/as a cada unha delas.

 

PROPOSTA CIG MODELO RETRIBUTIVO FACULTATIVOS E COMPLEMENTO ESPECÍFICO

modelo_retrib_facs

 

PREVISIÓN FECHAS OPE

fechas_ope

 

OPE 2016

573-18369-a-tou20salton

OPE 2016: Servizo Galego de Saúde

·         RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico/a superior en prevención de riscos laborais, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado por Resolución do 22 de decembro de 2016, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de admisión e documentación clínica, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso nas categorías de técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información, técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información e traballador/a social, convocado por Resolución do 22 de decembro de 2016, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso nas categorías de médico/a asistencial do 061, médico/a coordinador/a do 061 e médico/a de urxencias hospitalarias, convocado por Resolución do 22 de decembro de 2016, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF

Coa publicación desta resolución ábrese o prazo de un mes para que os/as aspirantes seleccionados/as presenten a documentación que nela se indica. Este prazo finaliza o 30 de novembro

 

CIG-SAÚDE DE MONFORTE DENUNCIA A DISCRIMINACIÓN QUE SOFRE A ZOA SUR DE LUGO EN FISIOTERAPIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

foto_centro_salud_monforteCIG-Saúde Monforte fixo unha nota de prensa denunciando a discriminación que sofre a Zoa Sur de Lugo na fisioterapia nos centros de Saúde con respecto a outras áreas como A Mariña

Recalcamos na nota remitida aos medios a lista de espera dos pacientes crónicos (por exemplo dolencias derivadas d artrose) que son remitidos polos facultativos de atención primaria no Centro de Saúde de Chantada ao servizo que pode chegar ata dous anos e eles respostaron con datos estadísticos de pacientes agudos (por exemplo un  paciente operado de hombro). Non ten nada que ver.. Isto é como quen tose e se rasca o dedo gordo do pé. Eles saben que é verdade que en fisio de Chantada hai esa lista de espera pero deron outros datos.

Vemos discriminación da nosa comarca con respecto á Mariña que ten tres servizos de fisio en atención primaria e nós só unha en Chantada e cunha gran deficiencia de persoal xa que suprimiron o servizo de fisio que se prestaba en quenda de tarde. Demandamos unidades de Fisio en atención primaria en Monforte e Quiroga. A nosa población non ten nada que envexar á da Costa Lucense. Fixemos un estudo de habitantes que atenden estes centros de fisioterapia en atención primaria. Os datos falan por se mesmos. Tamén recabamos datos  estadísticos do servizo de fisio de Monterroso e os municipios aos que atende.

Colgamos enlaces de medios de comunicación dixital que nos publicaron a nota. A prensa escrita A Voz de Galicia e O Progreso tamén nola sacaron.
A Voz de Galicia Dixital Edición Lemos
Ver Diario de Lemos 
Ver Xornal de Lemos 
Ver En Común
Onda Cero Monforte. Escoitar audio minutos 0:19:25 a 0:23:45
Ver Avantar

nota_1_0001

nota_1_0002

 

PRAZO MÁXIMO PARA ANOTARSE, INSERIR E MODIFICAR DATOS EN FIDES PARA AS LISTAS DE CONTRATACIÓN

pacto_de_contrataciones_mritos

 

INFORMACIÓN OPE

Coa publicación desta resolución ábrese o prazo de un mes para que os/as aspirantes seleccionados/as presenten a documentación que nela se indica. Este prazo finaliza o 30 de novembro.


informacion_ope_31_12

 

FESTIVOS GALICIA E FESTIVOS AUTONÓMICOS DOUTRAS CC.AA

573-18369-a-tou20salton
DOG
DECRETO 134/2018, do 10 de outubro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2019.
Descargar PDF

B
OE

Resolución de 16 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2019.
PDF (BOE-A-2018-14369 - 4 págs. - 296 KB) 
 

MODIFICACIÓN PACTO DE CONTRATACIÓNS 2016

listas_contratacin

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se dispón a publicación do acordo da Mesa Sectorial de Sanidade do 16 de outubro de 2018, de modificación do pacto sobre selección de persoal estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia.
Descargar PDF

"Dentro dos sistemas de selección de persoal estatutario temporal promoveranse as medidas precisas para que o feito de estar vinculado como persoal substituto de longa duración non sexa impedimento para as ofertas de nomeamentos de interinidade, respectando a orde de prelación e demais preceptos que resulten de aplicación". 

"Os chamamentos efectuaranse seguindo rigorosamente a orde de puntuación acreditada po/as persoas aspirantes, en cada ámbito, sen prexuízo dos supostos de suspensión e as disposicións especiais previstas na cláusula ll/.B do presente pacto. 

Nos supostos de listas de ámbito autonómico, excepto as correspondentes á Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os chamamentos efectuaranse, en primeiro lugar; entre os aspirantes que seleccionasen como área sanitaria de opción preferente aquela en que se produce a necesidade da concreta vinculación. En segunda volta, o chamamento efectuarase por rigorosa orde de prelación na lista, con independencia da opción de preferencia manifestada polo/a aspirante

A formalización de nomeamentos de longa duración -interinidade en praza vacante ou ca/quera outro de duración inicial previsible igual ou superior ao ano-, a xomada completa, ofertarase, en todo caso, á persoa que acredite a maior puntuación na lista da área sanitaria ou ámbito territorial que corresponda, con independencia de que aquela estea vinculada, ao tempo de chamamento:
  • por un nomeamento estatutario temporal a xornada completa de duración inferior ao ano
  • por un nomeamento a tempo parcial ca/quera que sexa a súa duración por un nomeamento de substitución a xornada 
  • completa de duración previsible igual ou superior ao ano; neste último suposto só cando o vínculo a ofertar sexa unha interinidade en praza vacante. 

As persoas aspirantes admitidas en listas compatibles que estean vinculadas por un nomeamento de longa duración nunha destas categorías ofertaránselles os vínculos de longa duración de categoría compatible do mesmo ou superior nivel de clasificación. 

Como excepción ao establecido con carácter xeral neste pacto respecto da suspensión de chamamentos, no suposto de maternidade, adopción legal e suspensión por risco durante o embarazo, a persoa aspirante será chamada para formalizar nomeamentos de previsible longa duración aos cales teña dereito segundo a orde de prelación acadada na correspondente lista, ben que o vínculo se formalizará unha vez que finalice o período que deu lugar á causa de suspensión, nos termos legalmente previstos. 

Excepcións ao réxime de penalizacións 
0 persoal que se encontre vinculado por un nomeamento de substitución a xornada completa, de duración previsible igual ou superior ao ano ao que se Ile oferte unha interinidade en praza vacante poderá renunciar a esta, sen penalización, permanecendo como indispoñible para sucesivos chamamentos desta mesma clase ata a finalización do seu vínculo." 
 

PRESCRIPCIÓN ENFERMERÍA. APROBACIÓN NO BOE

logo_enfermero
Medicamentos e productos sanitarios


Real Decreto 1302/2018, de 22 de outubro, polo que se modifica o Real Decreto 954/2015, de 23 de outubro, polo que se regula a indicación, uso e autorización de
dispensación de medicamentos e productos sanitarios de uso humán por parte dos enfermeros.

 

OPE CTG (AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS)

centro_tejidosOPE CTG :

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2018 pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para cubrir postos de traballo mediante contratación laboral fixa, convocado pola Resolución do 20 de xaneiro de 2015, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF 

DENUNCIA COMITÉ FOLGA PACS

pacs_en_folga
O comité de folga dos PAC denuncia a falta de cobertura de persoal médico por debaixo dos mínimos marcados polo SERGAS

Ver noticia

 

CREACIÓN DA CATEGORÍA DE PEDIATRA DE ÁREA

medicopediatra
A través da Lei de Acompañamento para os orzamentos de 2019, e sen previa comunicación á Mesa Sectorial do SERGAS –que é onde se ten que negociar a creación de calquera categoría nova, segundo se establece no Estatuto Marco, Lei 55/2003-, o Partido Popular crea a categoría de facultativo/a especialista de Pediatra de Área.

CIG-Saúde denuncia a creación do posto de Pediatra de Área porque non vai dotar de máis profesionais o sistema público de saúde e porén, vai provocar inestabilidade e explotación laboral das/os que agora están.

“A intención do PP coa creación desta categoría ás agochadas non é mellorar a atención pediátrica da poboación infanto-xuvenil galega, senón crear un posto de facultativo/a especialista polivalente para prestar servizos en máis dun centro hospitalario e de primaria

A creación deste novo posto de facultativo especialista polivalente non vai implicar novas contratacións senón, unicamente redistribuír ás/aos profesionais que xa traballan no sistema público para que en lugar de atender no centro ao que están adscritos atenda en máis de un.

Ler máis...

 

PRESCRIPCIÓN ENFERMERÍA

logo_enfermeroO Consello de Ministros o día 19/10/2018 aprobou un Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 954/2015 polo que se regula a indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por parte dos enfermeiros.

A norma concreta as competencias das enfermeiras e os enfermeiros na indicación, uso e autorización de dispensación de determinados medicamentos e productos sanitarios.

Desta forma, apórtase seguridade xurídica ao manexo de medicamentos que o colectivo de enfermería usa no seu desempeño asistencial habitual (como son as vacunas, por exemplo) a fin de garantir a continuidade asistencial e a seguridade dos pacientes.

O Real Decreto, que senta as súas bases na colaboración entre as profesións médica e enfermeira, permite ás e os enfermeiros indicar e autorizar a dispensación de determinados medicamentos de acordo co que se estableza nos protocolos e guías de práctica clínica e asistencial, que se fixarán na Comisión Permanente de Farmacia, xa creada.

Ler máis...

 

PUBLICACIÓN NO DOGA MODIFICACIÓN PACTO 2016

fecha_modif._pac_18_10_18

 

PRESENTACIÓN ORZAMENTOS GALEGOS 2019: 100% IMPORTE NAS BAIXAS E AMPLICACIÓN PERMISO PARTO A 22 SEMANAS

xunta_de_galiciaFunción Pública presentou onte os orzamentos galegos para 2019 no referido ao persoal público. Introdúcense unha serie de cambios na lei 2/2015 de emprego público de Galiza, como o cobro do 100% en caso de baixa médica que, en todo caso, terá que agardar a xaneiro, e a ampliación do permiso de maternidade

Estes orzamentos contemplan por fin a recuperación do dereito a cobrar o 100% do salario en caso de baixa por Incapacidade temporal (IT).

O director xeral de Función Pública anunciou na Mesa que a Xunta vai introducir unha modificación no permiso de parto, ampliando a 22 semanas o que agora mesmo está en 20. Ao tempo anunciou a dispoñibilidade a aumentar o permiso para a outra persoa proxenitora mais non deu máis datos, escusándose no posíbel incremento que se produza a nivel do Estado.

Premer ligazón

 

RESUMO DO QUE PASOU NA CONCENTRACIÓN PAC´S 16/10/2018

573-32753-a-tou20cabreao2
O martes houbo unha concentración dos traballaores dos PAC´S  diante do Sergas.

Cogamos a noticia do que aconteceu

Premer ligazón

 

ACTA APROBACIÓN MODIFICACIÓN PACTO DE CONTRATACIÓNS

info_listas_contratacin
Deixámosvos a acta na que se aproba a modificación do Pacto de Contratacións do 2016


O SERGAS confirma que xa efectuaron as modificacións técnicas pertinentes para que a data de efectos deste acordo sexa ao día seguinte da publicación no DOG. Non concretan data pero sempre antes de novembro.

Solicitamos que na páxina web, unha vez publicado o acordo, se colgue unha versión consolidada do pacto de contratacións que inclúa os termos pactados. Quedaron en que o ían a facer.

Cando saia do Dog xa faremos un resumiño dos puntos máis importantes

Descarga acta

 

PREVISIÓN PUBLICACIÓN NOVAS LISTAS DE CONTRATACIÓNS

previsin_publicacin_listas_16_10_18

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info