gracias

INFORMACIÓN OPE ENFERMERÍA E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

informacin_ope_aux_y_enf

 

APROBADO NO DOG A SUBA SALARIAL

xunta_de_galicia
ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019.
Pdf

 

OPE CTG: Nomeamento como persoal laboral e adxudicación de destino definitivo

Hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2019 pola que se procede ao nomeamento como persoal laboral e á adxudicación de destino definitivo aos aspirantes seleccionados no concurso oposición para cubrir postos de traballo mediante contratación laboral fixa, convocado pola Resolución do 20 de xaneiro de 2015.

Finaliza o proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo para o ingreso nas categorías de:

 • médico/a especialista en hematoloxía e hemoterapia
 • médico/a xeral
 • técnico/a superior
 • responsable de comunicación
 • enfermeiro/a
 • técnico/a especialista de laboratorio
 • promotor/a da doazón
 • auxiliar administrativo
 • auxiliar de informática
 • auxiliar clínica/laboratorio
 • condutor celador/a

Os/as aspirantes que superen o proceso selectivo poderán exercer a súa opción de integración no réxime estatutario no prazo previsto para a toma de posesión do posto adxudicado.

Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para se incorporar á praza adxudicada.

 

 

OUTRO CONTRATO PRECARIO. CIG-SAÚDE NON ASINA CONTRATO EVENTUAL DE CONTINUIDADE

573-26240-a-tou20enfadaop

CIG-Saúde non asina o contrato eventual de continuidade para médicos de familia y pediatras de atención primaria. O SERGAS rexeitou as nosas alegacións e NON queremos un contrato abusivo e precario para os traballadores.  Vai provocar unha perda de retribucións no persoal facultativo.

Leede a información e sacade as vosas conclusións.

Alegacións presentadas por CIG-Saúde

Borrador presentado a 15/01/2019

Acta contrato eventual de continuidade

CIG-NON-acordo-vinculacions-15012019

 

 

CONCURSO ESPECÍFICO PARA INGRESO DE ENFERMEIRO ESPEC. SAÚDE MENTAL E TRABALLO

logo_eoxi_lugoPublicouse na intranet da EOXI Lugo, A Mariña e Monforte as listas definitivas do concurso específico para o ingreso para enfermeiro especialista de saúde mental e traballo

Descargar enf. espec. saúde mental

Descargar enf. espec. traballo

 

TOMAS POSESIÓN OPE 2016-2017

ope_informa_logo_grande

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a asistencial do 061, médico/a coordinador/a do 061 e médico/a de urxencias hospitalarias, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descargar pdf

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información, técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información e traballador/a social, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descargar pdf

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de admisión e documentación clínica, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descargar pdf

 RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descargar pdf

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a superior en prevención de riscos laborais, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descargar pdf

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descarga pdf

Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde odía seguinte ao da publicación desta resolución noDiario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante esta dirección, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación noDiario Oficial de Galicia
O persoal que queira participar no concurso de traslados no próximo ano, ten que tomar posesión e facer a incorporación efectiva o día 15.

Pode incorporarse máis aló do día 15, e xa no poderá participar no vindeiro concurso de traslados.
 

SUBA SALARIAL PARA OS ANOS 2019 E 2020

subida_salaria_xunta_2019_2020

 

NOTA DE PRENSA

CIG-Saúde Monforte ven de denunciar a amortización dunha praza de pinche de cociña e que pola mala xestión deste Hospital a marcha  dun médico rehabilitador para outro Hospital. Fixemos unha nota de prensa para difusión na prensa escrita e dixital

Nota de prensa íntegra

Audio Onda Cero Monforte minutos 01:22:45 a 01:25:10

Ver ligazón Xornal de Lemos

Ver ligazón Diario de Lemos

progreso_pinches
la_voz_pinches_y_rhb

 

NOVO CONTRATO DO SERGAS: NOMEAMENTO ESTATUTARIO EVENTUAL DE CONTINUIDADE

logo_sergas
Hoxe houbo unha reunión de Mesa Aectorial na que se nos presentou o borrador deste novo modelo de vínculo para a cobertura de medicxs de familia e pediatra na atención primaria

En moitos puntos non estamos de acordo. Imos presentar alegacións. Para a semana que ven volas remitiremos.

Trátase dunha nova modalidade contractual para vínculos temporais do persoal médico de familia e pediatras de atención primaria do Sergas, que prevé contratos cun mínimo dun ano de duración e tres de máximo.

Sinalar que á finalización dos nomeamentos, se a prestación dos servizos se estendese por un período acumulado de 12 ou máis meses nun período de dous anos, poderase valorar a creación de prazas estruturais a nivel de distrito ou dos centros para a cobertura das necesidades consideradas.

Contémplase, tamén, que o réxime de prestación dos servizos será de dous ou máis centros dentro do mesmo distrito sanitario. Por razóns obxectivas xeográficas ou número de persoal do centro, poderá abarcar un único centro.

Borrador estatutario eventual de continuidade 
Descargar Consello da Xunta de 10/01/2019. Ver páxina 17

 

TOMA DE POSESIÓN OPE 2016-2017O persoal que queira participar no concurso de traslados no próximo ano, ten que tomar posesión e facer a incorporación efectiva o día 15.

Pode incorporarse máis aló do día 15, e xa no poderá participar no vindeiro concurso de traslados.

tomas_de_posesin_04_01

 

PERMISO MATERNIDADE: 22 SEMANAS

22_semanas

 

COBRO DO 100% DAS RETRIBUCIÓNS FIXAS NAS BAIXAS

it_100

 

NOTA INFORMATIVA TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES

20190103_CIG_informa_procedemento

 

PRESTACIÓN PERIÓDICA PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

violencia_de_gneroRESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2019 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.
Descargar pdf

Artigo 6. Información ás persoas interesadas
Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Secretaría Xeral da Igualdade, nas unidades administrativas de igualdade das xefaturas territoriais da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a través da páxina web oficial da Xunta de Galicia, https:// sede.xunta.gal/portada, ou da Secretaría Xeral da Igualdade, https://igualdade.xunta.gal, no teléfono 881 99 91 64 ou no enderezo electrónico Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo .


 

TARXETA BENVIDA 2019

log_muchos_nios

ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases polas quese rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta benvida, paraas familias con fillas e fillos nados ou adoptados/as no ano 2019 e se procede á súa convocatoria.
EXTRACTO da Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta benvida, para as familias con fillas e fillos nados ou adoptados/as no ano 2019 ese procede á súa convocatoria

Con carácter xeral, a contía total da axuda é de 1.200 € por cada fillo ou filla durante un ano a razón de 100 €/mes.

 

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLOS E FILLAS

dibujo_nios
ORDE do 18 de decembro de 2018 pola que se fai público o incremento do importe das axudas previstas na Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2018 (código de procedemento BS410A).
Ver ligazón

 

BO NADAL E FELICES FESTAS

felicitacins

 

PREVISIÓNS PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS

prevision_2_21_12_18

 

PUBLICACIÓN NO DOG DOS FESTIVOS LOCAIS 2019

xunta_de_galicia
RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver ligazón

 

VINCULACIÓN TEMPORAL POR CONCURSO DE MÉRITOS


ANUNCIO do 28 de novembro de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de diversas prazas da categoría de facultativo/a especialista de área.

Ver ligazón

feas_temporal_21_12_18

 

RESOLUCIÓN ESTIMATORIA CARREIRA PROFESIONAL

carrera_profesional_20_12_18

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info