gracias

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES SERGAS 2019

traslados_sergas
RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.
Descargar PDF


Contra as listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as, as persoas excluí- das poderán interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, conta- dos a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpor recurso de reposición ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicaciónOs/as concursantes admitidos/as disporán dun prazo de quince (15) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular reclamación contra os resultados da baremación e adxudicación provisionais.

SANITARIO NON FACULTATIVO: https://extranet.sergas.es/CTWEB/CT/ListadoCategorias.aspx?Edicion=CNF19&IdPaxina=60992

NON SANITARIO: https://extranet.sergas.es/CTWEB/CT/ListadoCategorias.aspx?Edicion=CNS19&IdPaxina=60992

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info