gracias

SUSPENSIÓN DOS ACORDOS ASINADOS

Qué supón en termos económicos a suspensión dos acordos?


Isto é o que deixará de percibir cada traballadora/or se o goberno do PP suspende no 2010 o acordo retributivo.

Incremento retributivo 2010

GRUPO---ANUAL---MENSUAL
A/A1 ----425 € ----30,36 €
B/A2 ----407 € ----29,07 €
C/C1 ----389 € ----27,79 €
D/C2 ----372 € ----26,57 €
E/AP ----354 € ----25,29 €

Incremento lineal do complemento de atención continuada. Xaneiro 2010.
Nocturnidade + 3 €
Festividade + 1 €
Prefestivo + 6 €

Qué outros conceptos retributivos e de xornada deixarán de percibirse?


Perda de incrementos retributivos.
.- Incremento retributivo plus de quendas. Incluída a retribución por quenda fixa de tarde.
.- Incremento retributivo nocturnidade e festividade medicas/os de urxencias hospitalarias.
.- Incremento nocturnidade e festividade das/os enfermeiras/os e das/os médicas/os de PACs.
.- Mellora retributiva pola prestación de servizos en días de especial significado, principalmente
nas noites do 24 e 31 de decembro.
.- Incremento retributivo do valor da hora de garda do persoal facultativo de atención especializada e
primaria. Incremento das gardas realizadas en domingos e festivos.
.- Plus de 165 € para o persoal diplomado de atención primaria que realiza desprazamentos en veículo
propio.
.-Incremento de 500 € para a equiparación no complemento de produtividade variable dos seguintes
colectivos: odontólogos/as, farmacéuticos/as primaria, técnicos/as de saú1d e, grupo A1 non sanitario.
.- Adecuación a TIS en Atención Primaria.
.- Consolidación de grao para o persoal diplomado e licenciado sanitario.
.- Equiparación salarial do persoal funcionario e laboral nos conceptos de atención continuada:
nocturnidade, festividade e prefestivo.
.- Acción social.

Qué perdemos na Xornada do 2010?

.- Redución colectiva de xornada ordinaria con creación de prazas estruturais.

Suspensión da carreira extraordinaria.

Suspensión do IV grao de carreira profesional dos colectivos de xestión e servizos e do persoal
sanitario de formación profesional.

Isto é o que deixarán de percibir estes colectivos no ano 2010

A1 sanitario* 3000 €
A1 sanitario 2460 €
B/A2 1720 €
C/C1 1135 €
D/C2 965 €
E/AP 750 €
*Psicólogos clínicos e outros licenciados sanitariosQue cada quen bote a súas propias contas.
Cánto perdes?
Por qué o goberno do PP rompe sempre a corda polo mesmo lado?
 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info