gracias

OPE CELADORES

OPE_CELADORES_2

 

CONVOCATORIA OPE CONCURSO-OPOSICIÓN VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grande
RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.
Descargar PDF

Prazo de presentación de solicitudes:

Desde o 4 de xuño ao 3 de xullo de 2019, ambos días incluídos.

Taxas:

- Odontólogo/a de atención primaria, pediatra de atención primaria e médico/a de familia: 42,24 €.
- Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería: 25,81 €

Exención no aboamento da taxa:
- Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %
- Persoas membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Bonificación do 50 % taxas:
- Persoas membros de familias numerosas de categoría xeral
- Persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data da convocatoria das probas selectivas e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Méritos:

Os méritos a ter en conta son os recollidos no anexo IV das respectivas resolucións.
Valoraranse con referencia ao día inmediatamente anterior, inclusive, ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Deben rexistrarse no sistema informático, Fides/expediente-e, e acreditarse documentalmente como establece a convocatoria ata o útlimo día de prazo de presentación de solicitudes, en caso contrario no se terán en conta para este proceso selectivo.

Non será necesaria a acreditación documental do cumprimento dos seguintes méritos: experiencia profesional como persoal estatutario nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, e a formación recibida e impartida pola Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento.

Poderán deixarse sen validar e catalogar, sen prexuízo da súa validación e catalogación nun momento posterior, aqueles méritos que non teñan incidencia na puntuación que se vai asignar na fase de concurso por ter acadado a persoa aspirante, cos méritos xa validados e catalogados, a puntuación máxima na respectiva epígrafe do baremo

 

 

A A. PRIMARIA QUE QUERE A CIG

Descargar arquivo
consello_tecnico_conselleiro

 

PREVISIÓNS CONVOCATORIAS OPE

O prazo de inscrición é dun mes. Iniciarase o 4 de xuño e finalizará o 3 de xullo, ambos incluídos.

previsins_27_05

 

AXUDAS Á CONCILIACIÓN FAMILIAR POR REDUCCIÓN DE XORNADA

xunta_de_galicia

RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento SI440A).

Descargar PDF

 

PRECARIEDADE LABORAL

precariedad_laboral

 

RECLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Reclasificacin

 

E TI, A QUE PORTA CHAMAS ?

problemas

 

LISTAS DE SELECCIÓN TEMPORAL

Achegámosvos o enlace no que podedes acceder á resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal para as seguintes categorías de persoal estatutario:
 
 
- Enfermeiro/a
- Enfermeiro/a da Función Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
- Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo
- Enfermeiro/a especialista de saúde mental
- Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía
- Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria
- Médico/a de familia
- Médico/a de urxencias hospitalarias
- Pediatra de atención primaria
- PSX  
 
 
 
 
 
As listas co número de orde e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), podendo acceder á documentación das diferentes categorías premendo no seguinte enlace:
 
 
 
 
 
O estado de cada solicitude tamén pode ser consultado polas persoas aspirantes no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.
 
 
 
ENTRADA EN VIGOR: 21 de maio de 2019.
 
 
 
RECURSOS:
 
Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do seguinte ao da súa publicación. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado  a partir do seguinte ao da súa publícación.
 
 

PREVISIÓN PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS ACTUALIZACIÓN LISTAS DE CONTRATACIÓN

previsin_16_05_19

 

PROVISIONAIS FASE CONCURSO OPE VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grande

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018

PDF

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018.

PDF

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018.

PDF

VER LIGAZÓN

 

 

OPE MÉDICOS DE FAMILIA

573-29758-a-mdicEste ano vai coincidir que se abra o prazo de inscrición na convocatoria de OPE de médico/a de familia, sen rematar o proceso anterior.

Hai médicos/as de familia que non saben se van a sacar praza, e polo tanto se ven na obriga de inscribirse na OPE co correspondente pago de taxas.

Na convocatoria recóllese que se lle devolven as taxas as/os aspirantes que saian excluídos/as.

A previsión é que se resolva a OPE en curso antes de que se publique o listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as do novo proceso, polo que poderán solicitar a correspondente devolución das taxas.

 

A CIG GAÑA UNHA SENTECIA A FAVOR DAS MULLERES EMBARAZADAS

Sentenza

 

OPE VARIAS CATEGORÍAS

·         RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de enfermeiro/a especialista.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de fisioterapeuta.

Descargar PDF

 

PREVISIÓN PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS NO DOG

previsins_publicacin_13_05

 

CONVOCATORIA DE VARIAS OPE

Infórmase que está previsto que o mércores, 15 de maio, se publiquen no Diario Oficial de Galicia as convocatorias de concurso oposición para o acceso ás categorías de fisioterapeuta e enfermeiro/a especialista nas especialidades de enfermería familiar e comunitaria, enfermería de saúde mental, enfermería do traballo, enfermería obstétrico-xinecolóxica e enfermería pediátrica.

 

Está previsto que ao longo do mes de maio se publiquen as convocatorias de médico/a de familia, odontólogo e pediatra de atención primaria e técnico/a en coidados auxiliares de enfermería.

 

Infórmase así mesmo que o xoves, 16 de maio se publicarán as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o acceso ás categorías de médico/a de familia, enxeñeiro/a técnico/a, técnico/a superior en documentación sanitaria, grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa.

 

 

PLANTILLA RESPOSTAS OPE ENFERMERÍA

ope_informa_logo_grande

Ver enlace plantilla Ope Enfermería

 

APROBADO O SUPLEMENTO DE CRÉDITO DA XUNTA PARA O SERGAS

logo_sergas
Publicouse no DOG os cartiños que ten destinado a Xunta de Galicia para o SERGAS.

LEI 2/2019, do 9 de maio, pola que se concede un suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias para o ano 2019.


Descargar PDF
mellora

 

VÍDEO ELECCIÓNS 23/05/2019 CIG-SAÚDE

Cabeceira_Facebook

Descargar vídeo

 

MANUAL RESUMO PERMISOS PERSOAL SERGAS

logo_CIGA_sade
CIG-SAÚDE Monforte eleborou unha guía resumo cos permisos aos que os traballadores teñen dereito. Está actualizada a 09/05/2019. Se picades no índice lévavos ao apartado correspondente.

Descargar guía permisos

 

OPE CELADORES


RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación do modelo definitivo de respostas dos distintos exercicios e das puntuacións provisionais da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de celador/a, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

Descargar PDF

Prazo de reclamacións: 5 días hábiles (do 10 ao 16 de maio de 2019).

Ver ligazón
 

 
Máis artigos...

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info