gracias

PRÓXIMAS PREVISIÓNS DE PUBLICACIÓNS NO DOG DO SERGAS

previsins_sergas_02_05_19

 

CAL É A SITUACIÓN ACTUAL DOS PACS EN FOLGA

pacs_en_folga
Descargar arquivo

cartaz_pacs_01_05

 

OPE ENFERMERÍA

INFO_OPE

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2019 pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018.

Pdf

Ver ligazón

 

OPE MÉDICOS DE FAMILIA E PEDIATRAS

ope_informa_logo_grande

O SERGAS remitiunos días pasados os borradores de convocatorias de médico de familia e pediatras (pendentes de publicar en DOG) e o SERGAS quere implantar puntuación adicional pola prestación de servizos en centros sanitarios illados polos servizos efectivamente prestados nos hospitais públicos de O Barco, Verín, A Mariña, Cee e Monforte de Lemos ou en centros sanitarios do nivel de atención primaria

O SERGAS mandounos o borrador cos concellos. Borrador cadro de municipios

 

PREVISIÓN DATAS OPES

IMG-20190426-WA0015

 

PREVISIÓN DATA OPE DE ENFERMERÍA

573-36683-a-ollopiollopPrevisións: o día 30 de abril publicarase no DOG a data e hora do exame de OPE da categoría de enfermeira/o. Será o 12 de maio de 2019 ás 15:30 horas.

 

LISTAS PERSOAL LICENCIADO SANITARIO

·         RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais de persoal licenciado sanitario de atención hospitalaria no ámbito do Sistema público de saúde de Galicia.

Descargar PDF

                                Prazo de inscrición: do 24 de abril ao 30 de xuño de 2019.

                                Os méritos computables serán os causados ata o 15 de xuño de 2019.

 

NOTA PRENSA

Descargar nota de prensa íntegra
Ver Xornal de Lemos
Ver Diario de Lemos
nota_prensa_quirfano

 

PROPOSTA NOVO BORRADOR PACS EN FOLGA

pacs_en_folga

Convócase ao Comité de Folga a unha reunión que terá lugar o vindeiro martes, 23 de abril de 2019 ás 11.00 horas

Descargar borrador proposta presentada por SERGAS

Cálculo Fórmula

 

CONVENIO ESPECIAL COA SEGURIDADE SOCIAL DE COIDADORES DE PERSOAS DEPENDENTES

LOGOMITJA8x10

O día 07/03/2019 publicouse no BOE  o Real Decreto-lei 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía de la igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación.

Na súa Disposición adicional decimocuarta sobre Réximen xurídico dos convenios especias dos coidadores non profesionais das persoas en situación de dependencia establece que a partir del 1 de abril de 2019, os convenios especiais que se suscriban según o previsto no Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, polo que se regula la Seguridade Social dos  coidadores das personas en situación de dependencia, se rexirán íntegramente polo dispuesto no dito real decreto.

As cuotas á Seguridade Social e por Formación Profesional establecidas cada año en función do previsto no artigo 4 do Real Decreto 615/2007, de 11 de maio, serán aboadas conxunta e directamente polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) á Tesorería Xeral da Seguridade Social.

Se queredes ter máis información Premer ligazón

Descargar BOE páxina 22


 

ACTUALIZACIÓNS LISTAS DE CONTRATACIÓN VARIAS CATEGORÍAS

listas_contratacin

RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2019 pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario de:

  • Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
  • Técnico/a superior en dietética e nutrición
  • Técnico/a superior en documentación sanitaria
  • Técnico/a superior en hixiene bucodental
  • Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
  • Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
  • Técnico/a superior en radioterapia
  • Técnico/a superior en coidados auxiliares de enfermería
  • Técnico/a en farmacia

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesa-das poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 

MODIFICACIÓN ORDE DE NÓMINAS PERSOAL XUNTA DE GALICIA

xunta_de_galicia

ORDE do 8 de abril de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019.

Descargar PDF

¿A QUE PERSOAL AFECTA?

A) Contía das retribucións dos funcionarios públicos que desempeñan postos de traballo para os que o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

B) Contía das retribucións do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único

C) Reintegro de retribucións para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta o 28 de marzo de 2019.

 

NOVAS FEAS

feas_15_04_19

 

PREVISIÓN PUBLICACIÓNS ACTUALIZACIÓNS LISTAS DE CONTRATACIÓN

publicaciones_a_15_04

 

NOTA INFORMATIVA CONFLICTO ATENCIÓN PRIMARIA

573-26240-a-tou20enfadaop

A secretaria Nacional de CIG-Saúde considera “inadmisible” que xa antes de iniciarse a negociación do estudo de necesidades de persoal na atención primaria, que é un dos compromiso recollidos na acta, xa o conselleiro adiante en sede parlamentaria que non teñen a máis mínima intención de dotar o servizo de máis medios humanos, nin materiais, nin máis orzamento. Nin sequera de dotar á Primaria de capacidade resolutiva ou a creación dunha Xerencia. “Antes de cuantificar as necesidades reais xa anuncian o ridículo orzamento que van investir, o que é a proba máis evidente de que a súa intención era e é non facer nada”, denuncia Abuín.

Desde a CIG-Saúde “lamentamos o erro cometido ao confiar en que a consellaría de Sanidade e Feijóo ían cumprir o que a Directora de Recursos Humanos, que adoita respectar os compromisos que adquire e que dela dependen, nos estaba a transmitir. Estaba sendo utilizada e eles non tiveron sequera a decencia de asistir a ningunha reunión coa Plataforma”.

A CIG-Saúde lamenta, xa que logo, ter desconvocado a folga e terlle dado ese voto de confianza ao goberno do PP, que “sabemos que non é digno de tal”, afirma Abuín, quen anuncia que “imos convocar unha reunión da plataforma en breve para propor retomar a folga no mes de maio se o día 26 o SERGAS non trae á mesa sectorial as propostas para desenvolver os acordos acadados o 10 de abril. Estamos dispostas a incrementar a mobilización a todos os niveis”.

nota_prensa_1

nota_prensa_2

 

 

INSTRUCCIÓN INCAPACIDADE TEMPORAL PARA XS FACULTATIVXS DO SERGAS

xunta_de_galicia

RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se acorda a publicación da Instrución do 18 de marzo de 2019 pola que se establece o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal por parte dos/das facultativos/as médicos/as das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde prescritores/as de procesos de incapacidade temporal

Descargar PDF

 

BORRADORES VARIAS CONVOCATORIAS OPE 2019

borrador_conv._a_10_04_19

 

PERMISOS ELECCIÓNS SINDICAIS 23/05/2019 NO DISTRITO DE MONFORTE

Descargar Resolución Permisos Eleccións Sindicais 2019

facebook_1554643418394

 

NOTA INFORMATIVA: DESCONVOCADA FOLGA NA ATENCIÓN PRIMARIA

573-69003-a-BURRO

A desconvocatoria de folga non pon fin nin ao conflito nin a negociación. Para nós agora comeza o verdadeiro traballo, se o SERGAS non negocia de boa fe, e da cumprimento as nosas demandas, volveremos a convocar as mobilizacións que sexan necesarias.

desconvocada_folga_primaria


 

DESCONVOCADA FOLGA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Folga-AP-abril-2019

NOTA DE ÚLTIMA HORA: DESCONVOCADA FOLGA DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA OS DÍAS 09-10-11 DE ABRIL

Descargar Acta Desconvocatoria Folga Atención Primaria

Descargar Orde Consello Asesor Técnico de Atención Primaria

 

DEREITOS E OBRIGAS DOS TRABALLADORES NUNHA FOLGA

IMG-20180301-WA0016

IMG-20180301-WA0017

 
Máis artigos...

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info