gracias

PRAZA TRASLADOS NA CATEGORÍA DE ENFERMERÍA QUENDA MAÑÁN CENTRO DE SAÚDE DE MONFORTE

foto_centro_salud_monforte
O 28/02/2020 o SERGAS remitiu o cadro de prazas vacantes a ofertar para o concurso de traslados abertos e permanentes deste ano.

Neste cadro provisional en fase de alegacións  sae unha praza de quenda de mañán para  Centro de Saúde de Monforte na categoría de DUE.

Na actualidade neste centro de saúde na categoría de enfermería hai dúas prazas cubertas por persoal contratado:

  • Unha con contrato de interinidade en praza vacante cupo  deslizante (ten axenda que atende pacientes de tardes e de mañáns). Vacante a 31/12/2019. 
  • Un acúmulo de tarefas que está facendo o cupo de pediatría dunha enfermeira que se xubilou en novembro do ano pasado. Este acúmulo estaba a data de 31/12/2019


A RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia establece “A data fin para o cómputo de prazas que se oferten en cada ciclo anual de adxudicación será o 31 de decembro do ano anterior. A oferta incluirá, demais, as prazas de necesaria cobertura ocupadas por persoal fixo susceptibles de seren adxudicadas en resultas. Ou sexa, o cómputo de prazas terá como data límite o 31 de decembro do ano anterior. E terase en conta prazas vacantes (non entrarían as prazas cubertas en acúmulos de tarefas)

Consultado hoxe co departamento de RR.HH de Lugo nos comentan que no cadro provisional de prazas remitido polo SERGAS ás organizacións sindicáis hai un erro. A praza ofertada no concurso de traslados aberto e permanente deste ano para a categoría de enfermería do Centro de Saúde de Monforte é a de quenda Deslizante e non a de quenda de mañáns. De feito van a correxir esta praza

 ¿Que pasa coa praza de pediatría de Centro de Saúde de Monforte de Lemos na categoría de enfermería?

É unha praza que está de momento bloqueada esperando decisión de RR.HH de Santiago e da Dirección de Enfermería da A.S. Lugo, A Mariña e Monforte. Recordar que na actualidade estamos cunha OPE de enfermería de especialista de pediatría que tivo o exame o  8 de febreiro de 2020 e unha comisión técnica de enfermeirxs especialistas para tratar a convocatoria do concurso específico, na categoría de enfermeirx especialista en pediatría

Se queres ver o cadro de prazas Premer ligazón

 

PROVISIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS DUN POSTO VACANTE DE XEFATURA DE GRUPO DE ÁREA ADMINISTRATIVA (COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO LUGO)

logo_sergas
Publicouse no DOG o 04/03/2020 o  ANUNCIO do 20 de febreiro de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca a provisión, polo sistema de concurso de méritos, dun posto de xefe/a de grupo-área administrativa. (DOG 04/03/2020)
Descargar DOG

As solicitudes para participar na presente convocatoria, xunto coa documentación a que se refiren as súas bases, presentaranse, dirixidas ao xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, preferentemente no Rexistro do Hospital Universitario Lucus Augusti, na rúa Doutor Ulises Romero, nº 1, 27003, Lugo, ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de quince (15) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Descargar bases

 

PLAN ESPECÍFICO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

logo_sergas
O pasado venres  foi presentado na Comisión Central de Seguridade e Saúde o Plan Específico para a prevención de riscos ante a exposición laboral ao novo coronavirus (SARS-CoV-2)
Descargar PDF

Os protocolos de actuación estarán en permanente actualización e serán obxecto de publicación na páxina web do Servizo Galego de Saúde.
Descargar ligazón SERGAS 

 

 

INFORMACIÓN CORONAVIRUS

20200306_CIG_informa_coronavirus

 

SERVIZOS MÍNIMOS FOLGA 8 DE MARZO

8_MARZOORDE do 3 de marzo de 2020 pola que se determinan os servizos mínimos, no ámbito da asistencia sanitaria, durante as folgas convocadas para o día 8 de marzo de 2020.
Descargar PDF

 

INFORMACIÓN TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2020

traslados_sergas
O SERGAS comunicamos que a reunión da Mesa sectorial anunciada para o venres 6 de marzo para falar sobre o cadro provisional de traslados abertos e permanentes 2020 terá lugar previsiblemente o venres 13 de marzo.

Tras a  aprobación de prazas será remitido para a súa publicación en DOG.


 

PLANTILLAS PROVISIONAIS DE RESPOSTAS DE OPE VARIAS CATEGORÍAS

facebook_1577493724600Este fin de semana celebráronse exames de OPE de varias categorías. Para descargar exames e plantilla provisional de respostas Premer ligazón

BOA SORTE A TODXS

 

NOTA DE PRENSA

Hospital-Comarcal-de-Monforte

CIG-Saúde Monforte decidiu facer unha nota de prensa na que denunciamos problemas no Servizo de Quirófano, problemas no Servizo de REA, necesidade de creación de plazas de Enfermeirx, TCAE, celadorx e TEL e avería no chase de Raios que fai se teñan que repetir as placas aos pacientes. 

Descargar nota de prensa íntregra remitida aos medios de comunicación 

Medios de comunicación que publicaron a nosa nota de Prensa:

nota_prensa_28_02_20

 

INSCRIPCIÓN LISTAS DE CONTRATACIÓN XUNTA DE GALICIA

xunta_de_galicia
O modelo de solicitude de inscrición nas listas para a cobertura temporal de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia estará ao dispor das persoas interesadas a partir do 1 de marzo 

Información importante para o correcto funcionamento da aplicación

Para que a aplicación funcione correctamente na internet Explorer debe escoller o nivel de seguridade medio-alto.

Accedendo ao menú Ferramentas > Opcións da internet, escoller a pestana "Seguridade" e no "Nivel de seguridade para esta zona" escoller medio-alto.

Para presentar electronicamente a solicitude con validación por SMS debe empregar algún teléfono móbil proporcionado nalgunha das súas solicitudes de inclusión, reinclusión ou modificación de datos persoais.

Para máis información Premer ligazón

Consultar listas abertas Premer ligazón

 

CADRO DE PRAZAS PROVISIONAL TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2020

traslados_sergasO vindeiro venres día 6 de marzo celebrarase Mesa Sectorial ordinaria. As alegacións presentaranse antes antes das 13:00 horas do mércores 4 de marzo.

Indicar que das prazas a ofertar nas categorías de grupo auxiliar da función administrativa, enfermeiro/a e celador/a, téñense descontado un número de prazas igual ao das convocadas nestas categorías e pendentes de toma de posesión no ano 2020.

Descargar cadro provisional de prazas traslados abertos e permanentes 2020

 

PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS MOVILIDADE INTERNA HOSPITAL PÚBLICO DE MONFORTE

Hospital-Comarcal-de-Monforte
Descargar Puntuacións definitivas e orde de prelación dos aspirantes.

Citacións por categorías

Poder para delegar noutra persoa.

 

CARREIRA PROFESIONAL PARA PERSOAL EN PRAZA VACANTE

Descargar Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo.


Prazo de presentación de solicitudes: aberto e permanente


grao_inicial_carreira
grado_inicial
tramitacin_grado_inicial

 

LISTAS DE CONTRATACIÓN: RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS E RESULTADOS PROVISIONALES VARIAS CATEGORÍAS

info_listas_contratacin
RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación provisional de admitidos/as e excluídos/ as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario e se inicia o prazo de inscrición na área especial de críticos da categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

- Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
- Técnico/a superior en dietética e nutrición
- Técnico/a superior en documentación sanitaria
- Técnico/a superior en hixiene bucodental
- Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
- Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
- Técnico/a superior en radioterapia
- Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría
- Técnico/a en farmacia.

Con esta publicación abrirase tamén o prazo de inscrición na área especial de críticos da categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermería, segundo o acordo da Comisión Central de Seguimento do Pacto (D.O.G núm 19, do 29 de xaneiro de 2020).


Os/as aspirantes da categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría que formalizasen a súa inscrición nas listas desta categoría ata o 31 de outubro de 2019 poderán seleccionar esta área especial no prazo dos dez días hábiles seguintes ao da publicación desta resolución. Neste suposto, resultarán admitidos/as na dita área na resolución pola cal se publiquen as listas definitivas correspondentes ao proceso de actualización en tramitación.

Ver Enlace SERGAS

 

DOCUMENTACIÓN QUE TEÑEN QUE PRESENTAR XS ASPIRANTES QUE SACAN PRAZA. OBRIGATORIEDADE DO CURSO BÁSICO DE IGUALDADE E VIOLENCIA DE XÉNERO

facebook_1577493724600O día 19/02/2020 saiu no DOG a Resolución de baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as das categorías de enfermeirx, celadorxs e grupo auxiliar da función administrativa.

¡¡¡PARABÉNS A TODXS XS QUE SACADES PRAZA!!!

Tedes ata o 20/03/2020 para presentar a documención.
Descargar documentación celadorx
Descargar documentación enfermeirx
Descargar documentación grupo función auxiliar administrativo

Ademáis nas bases da convocatoria De conformidade coa disposición adicional 2ª do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (DOG nº 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar, con carácter obrigatorio, e nun prazo non superior aos seis meses contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero, previstas no artigo 4 da citada regulación, que se impartirán polo Servizo Galego de Saúde.

O Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Neste Decreto establécense 3 niveis de coñecemento: 

  • Nivel básico: Acreditará unha competencia inicial que permita a inclusión progresiva do principio de igualdade nos procesos habituais de traballo, cunha duración  en calquera dos contidos recollidos no artigo 1 (Igualdade de xénero, mainstreaming, perspectiva de xénero, feminismo, conciliación, corresponsabilidade, sexismo, violencia de xénero, violencia machista ou violencia contra as mulleres, trata de seres humanos con fins de explotación sexual, acoso sexual ou por razón de xénero ou calquera outra denominación que implique visibilizar a situación de desvantaxe social das mulleres).Nivel básicoNivel básico:mínima de 20 horas

  • Nivel medio: acreditará unha competencia media que permita integrar o enfoque de xénero en ámbitos materiais concretos de competencia das administracións públicas: subvencións, contratos, produción normativa ou xestión administrativa, e o coñecemento e comprensión da violencia de xénero, cunha duración mínima de 150 horas en calquera dos contidos recollidos no artigo 1.

  • Nivel superior: acreditará unha competencia alta que permita o coñecemento e aplicación práctica do enfoque integrado ou mainstreaming de xénero, cunha duración mínima de 500 horas en calquera dos contidos recollidos no artigo 1
Se queres saber máis sobre a obligatoriedade do curso básico de  igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero Premer ligazón

O SERGAS publicou un curso de ACIS de autoformación de Básico en Igualdade de Oportunidades e Contra a Violencia de Xénero. Senón o tedes recordade que é obrigatorio facelo nun prazo máximo seis meses contado desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixoformacin_igualdad_e_violencia_2020_online


 

BAREMACIÓN DEFINITIVA OPE VARIAS CATEGORÍAS

facebook_1577493724600
RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa, convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso na categoría de celador/a, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.
Descargar PDF

De conformidade coa base 2.1.8 e 9.1 da convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación (ata o 20/03/2020) para a presentación  documentación que se detalla na Resolución

Descargar enlace SERGAS

 

INSTRUCCIÓN 02/2020 RELATIVA AO PROTOCOLO PARA O TRATAMENTO DE DATOS DE SAÚDE EN ESTUDOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

xunta_de_galicia
RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade da Instrución 2/2020 relativa ao protocolo para o tratamento de datos de saúde en estudos de investigación biomédica.
Descargar PDF

 

LISTAS PROVISIONAIS VARIAS CATEGORÍAS

info_listas_contratacin
Infórmase que está previsto que o venres, 21 de febreiro se publiquen os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal das categorías de:

- Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
- Técnico/a superior en dietética e nutrición
- Técnico/a superior en documentación sanitaria
- Técnico/a superior en hixiene bucodental
- Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
- Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
- Técnico/a superior en radioterapia
- Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería
- Técnico/a en farmacia
.


Con esta publicación abrirase tamén o prazo de inscrición na área especial de críticos da categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermería, segundo o acordo da Comisión Central de Seguimento do Pacto (D.O.G núm 19, do 29 de xaneiro de 2020).

 

INFORMACIÓN OPE

·         RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría, convocado mediante a Resolución do 21 de maio de 2019.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, convocado mediante a Resolución do 21 de maio de 2019.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado mediante a Resolución do 21 de maio de 2019.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enfermeiro/a especialista en enfermaría obstétrico-xinecolóxica, convocado mediante a Resolución do 3 de maio de 2019.

Descargar PDF

 

 

INFORMACIÓN OPE PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS

facebook_1577493724600Infórmase que está previsto que o mércores, 19 de febreiro, se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se dá publicidade ás puntuacións definitivas da fase de concurso e á relación de aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o acceso ás categorías de:

Enfermeiro/a
Grupo auxiliar da función administrativa
Celador/a (todas as quendas).


Coa publicación desta resolución ábrese o prazo de un mes para que os/as aspirantes seleccionados/as presenten a documentación que nela se indica. Este prazo finaliza o 20 de marzo.

 

 

CIG-SAÚDE MONFORTE GÁNALLE UNHA SENTENZA NO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA Á SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA DE HOSPITAL PÚBLICO DE MONFORTE

cig_juas
CIG-SAÚDE Monforte ven de gañar unha sentenza  no TSXG á Subdirección de Enfermería do Hospital Público de Monforte

A nosa Subdirectora denegou un permiso a unha traballadora eventual para asistir a un curso de formación do ACIS.

A denegación se fundou en que a recorrinte non pertencía ao cadro de persoal do SERGAS de acordo co artigo 5.4.1 do Acordo de Concertación Social do 2001

A Directiva 1999/70/CE e a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que interpreta o principio de primacía do Dereito Comunitario comporta a inaplicación dos preceptos de Derecho interno incompatibles con aquel (así o impón a sentenza do Tribunal Constitucional 145/2012, de 2 de xullo “ao enfrentarse cunha norma nacional incompatible co Dereito da Unión, teñen a obrigación de incaplicar a disposicíon nacional, xa sexa posterior ou anterior á norma d Dereito da Unión”

A cláusula 1.a) do Acordo marco, recollido na Directiva 1999/70/CE establece que ten por obxeto, entre outros:

  • Non podrá tratarse aos traballadores cun contrato de duración determinada dunha maneira menos favorable que aos traballadores fixos comparables polo mero feito de ter un contrato de duración determinada.

 

DESPOIS DE 10 ANOS DE DENUNCIAS CONTINUADAS, REALIZADAS POLA CIG-SAÚDE, O PP AGORA VAI SOLICITAR DO GOBERNO DO ESTADO QUE ELIMINE A TAXA DE REPOSICIÓN

Screenshot_2020-02-13-14-18-20-256_com.google.android.apps.docs
Screenshot_2020-02-13-14-18-27-666_com.google.android.apps.docs

 
Máis artigos...

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info