gracias

APROBADO CONSELLO DE MINISTROS SUBA SALARIAL 2%

573-18666-a-toufeliz2
O Goberno garantiza, coa aprobación do Real Decreto-Lei, que o incremento se fai efectivo dende o 1 de xaneiro de 2020. A subida salarial se aplica ás empregadas e empregados públicos das administracións estatais, autonómica e local, e tamén ao sector público empresarial

O incremento das retribucións para 2020 establece as seguintes previsións:

  • Un incremento fixo do 2% das retribucións das empregadas e os empregados públicos con efectos 1 de xaneiro
  • Un incremento variable, en función do crecemento do PIB de 2019

Descargar Consello de Ministros de 21/01/2020

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

 

INFORMACIÓN SUBA SALARIAL 2%

xunta_de_galiciaA Xunta de Galicia aplicará xa na nómina de xaneiro as subas retributivas específicas que foron pactadas coas organizacións sindicais, e fará efectiva a suba xeral do 2% ao conxunto dos seus empregados públicos en canto o autorice o Goberno central. En todo caso, a Xunta publicará a vindeira semana a orde de confección de nóminas para 2020, tal e como recolle un informe analizado hoxe no Consello da Xunta.

Esta suba salarial efectuarase a través do fondo retributivo que xa está dotado nos orzamentos da Xunta para 2020, que entraron en vigor o pasado 1 de xaneiro. Por tanto, a Xunta aplicará esta suba de maneira inmediata no momento en que a Administración xeral do Estado habilite o mecanismo correspondente. Ademais, esta suba xeral do 2% beneficiará todos os traballadores da Administración autonómica e terá efectos desde o 1 de xaneiro, polo cal xa está sendo devindicada polos empregados públicos galegos.

Descargar Consello Xunta 16/01/2020 páxina 13


 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS CONCURSO DE MOVILIDADE INTERNA

HOSPITPublicouse na intranet o listado provisional de admitidos excluidos do concurso de movilidade interna do Hospital de Monforte de Lemos
Se queres descargar o listado Premer ligazón

 

TARXETA BENVIDA 2020

log_muchos_nios
ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B).
Descargar PDF

As contías previstas nos números 1 e 2 incrementaranse un 25 % no suposto de residencia en concellos cunha poboación inferior a 5.000 habitantes segundo os últimos datos oficiais de poboación de carácter definitivo publicados polo Instituto Galego de Estatística.

 

MOBILIDADE INTERNA

Hoxe publicóse a lista de admitidos e excluídos dos acomodos internos.A lista está exposta no taboleiro de anuncios do pasillo de dirección.
Podédelo consultar alí.
hai 5 días de prazo para reclamar.mobilidade

 

PAGAMENTO POR FILLOS MENORES DE TRES ANOS

573-18666-a-toufeliz2·         ORDE do 18 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS410A).

Descargar PDF

 

HORA EXAME VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grande
Información chegada do SERGAS: hora exame de varias categorías
Descargar horas exames

 

LISTAS PROVISIONAIS ADMITIDOS E EXCLUIDOS FEAS

listas_contratacin
Na comisión central de contratacións do pasado 20 de decembro de 2019, acordáronse unha serie de medidas para mellorar o procedemento de selección de FEAs.

Dito acordo está pendente de publicación no DOG, e previsiblemente cando se publiquen en febreiro as listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as, se abrirá un prazo de reclamacións de 10 días durante o cal poderán cambiar o/s distrito/s preferentes e formular as reclamacións que consideren oportunas á súa baremación.

 

EXAME INFORMÁTICA PSX

INFO_OPEPublicouse onte na páxina web do SERGAS unha nota informativa do tribunal de PSX clarexando cal é a versión de Libreoffice que se vai ter en conta no exame previsto para o día 8 de febreiro.
Ir enlace páxina SERGAS

 

CURSOS ACIS 2020

cursos_acis

 

CONVOCATORIA OPE VARIAS CATEGORÍAS

Servizo Galego de Saúde

CONVOCATORIAS OPE

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de admisión e documentación clínica.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área.

Descargar PDF

 

ACLARACIÓNS INSCRICIÓN OPE

Bo día,

Para evitar posibles erros na inscrición que poden ter consecuencias graves para os/as aspirantes, vos envío esta aclaración sobre as quendas de acceso e o pago de taxas.

 

O/a aspirante pode inscribirse en 3 posibles quendas: Logo de finalizado o prazo de inscrición non se permitirá ningún cambio na modalidade de acceso.

 

-          Promoción interna:

1º. Ter a condición de persoal estatutario fixo doutra categoría de nivel académico igual ou inferior a aquela a que se pretende acceder.

2º. Estar en servizo activo en institucións sanitarias do Sistema público de saúde de Galicia e con nomeamento como persoal estatutario fixo durante, polo menos, dous anos na categoría de procedencia.

Deberán pagar as taxas que lle correspondan.

-          Quenda libre: deberán pagar as taxas que lle correspondan

-          Discapacidade xeral: 2 posibilidades

1.       Dispor no prazo de presentación de solicitudes do recoñecemento dunha discapacidade igual ou superior ao 33 %: está exento do pago de taxas

2.       Cando non dispoñan no momento de presentar a inscrición do certifica­do de recoñecemento do grao de discapacidade, deberán acreditar o seguinte:

§  O/a aspirante deberá ter solicitado o recoñecemento do grao de discapacidade ao órgano competente antes do remate do prazo de solicitudes

§  Deberá achegar a solicitude de recoñe­cemento de discapacidade

§  Deberán sinalar no formulario electrónico de inscrición a dita circunstancia no espazo habilitado para o efecto

§  Deberán efectuar o pagamento da taxa correspondente

Neste caso, cando se publiquen as listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as sairá como excluído/a, e terá que achegar o certificado de recoñecemento do grao de discapacidade:

-          Se non lle chegou ou recoñece unha discapacidade inferior ao 33%, nas listas definitivas sairá admitido/a na quenda libre.

-          Se no prazo de reclamacións achega o certificado de discapacidade, pasará á figurar como admitido/a na quenda de discapacidade xeral e poderá solicitar a devolución das taxas aboadas.

 

Saúdos

 

CONVOCATORIA VARIAS CATEGORÍAS

Servizo Galego de Saúde

CONVOCATORIAS OPE

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de pinche.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de logopeda e terapeuta ocupacional.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de cociñeiro/a.

Descargar PDF

 

INFORMACIÓN COMISIÓN SEGUIMENTO PACS 18/12/2019

comisin_pacs_17_12_19

 

FELIZ NADAL

nadal_2

 

MESA SECTORIAL 13-12-2019

mesa_sectorial_1mesa_sectorial2

 

INFORMACIÓN REUNIÓN COMISIÓN SEGUIMENTO DE ACORDO PACS

cig_informa
Complemento de nocturnidade e festividade.


O pasado 18/12/2019 celebrouse  a Reunión de comisión de seguimento do acordo de PACs


Mercedes Castro, subdirectora do SERGAS explicou que o complemento do 100% da atención continuada xa esta incluído nos orzamentos do ano 2020. Será retribuido aos traballadores na nómina de xaneiro

 

ACLARACIÓN CONVOCATORIA 2020 COMPETENCIAS PROFESIONAIS

cig_informa

Ante as dúbidas que están xurdindo sobre a nova da Convocatoria 2020 Competencias Profesionais decir que non ten nada que ver coa convocatoria da carreira profesional

As competencias profesionais é un título que se obtén en Formación Profesional a través do tempo traballado e superación dunhas probas do ciclo formativo

Hai diferentes ciclos: Emerxencias sanitarias, Farmacia e parafarmacia... e outras titulacións que non son da rama sanitaria como poden ser Xestión administrativa,  Construción, Instalacións eléctricas e automáticas..

Se queres máis información:

  • Asesoría de información e orientación profesional. Teléfono: 981 546 538.
  • Asesoría de acreditación de competencias. Teléfono: 981 540 219.
 

OPE VARIAS CATEGORÍAS

573-36683-a-ollopiollopInfórmase que está previsto que o xoves, 26 de decembro se publique no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de concurso-oposición para o ingreso nas categorías de cociñeiro/a, logopeda, pinche, técnico/a superior de anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a de farmacia, técnico/a superior de hixiene bucodental, técnico/a superior de imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior de laboratorio de diagnóstico clínico, técnico/a superior de radioterapia e terapeuta ocupacional.

 

O venres, 27 de decembro publicarase a convocatoria dos procesos selectivos para o acceso ás categorías de médico/a de admisión e documentación clínica, médico/a asistencial do 061, médico/a de urxencias hospitalarias e facultativo/a especialista de área nas especialidades de: alergoloxía, análises clínicas, anatomía patolóxica, anestesioloxía e reanimación, anxioloxía e cirurxía vascular, aparello dixestivo, cardioloxía, cirurxía cardiovascular, cirurxía ortopédica e traumatoloxía, cirurxía torácica, cirurxía xeral e do aparello dixestivo, dermatoloxía médico cirúrxica e venereoloxía, endocrinoloxía e nutrición, farmacia hospitalaria, hematoloxía e hemoterapia, medicina física e rehabilitación, medicina intensiva, medicina interna, medicina nuclear, medicina preventiva e saúde pública, medicina do traballo, microbioloxía e parasitoloxía, nefroloxía, neurocirurxía, neurofisioloxía clínica, neuroloxía, obstetricia e xinecoloxía, oftalmoloxía, oncoloxía médica, otorrinolaringoloxía, pediatría e as súas áreas específicas, pneumoloxía, psicoloxía clínica, psiquiatría, radiodiagnóstico, radiofísica hospitalaria, reumatoloxía, uroloxía e xeriatría.

 

O prazo de inscrición estará aberto desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia ata o 31 de xaneiro de 2020.

 

 

CONVOCATORIA 2020 COMPETENCIAS PROFESIONAIS

xunta_de_galiciaPublicouse a Orde do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

  • A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gale requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.
  • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.
  • O prazo de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2020.
  • Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas por sede electrónica.

Para saber máis Descargar Orde

 

UNHA VEZ MAIS O SERGAS VENDENDO FUME

UNHA_VEZ_MAIS_O_SERGAS_VENDENDO_FUME

 
Máis artigos...

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info