gracias

CIG-SAÚDE ESIXE A RECUPERACIÓN SALARIAL E A CLASIFICACIÓN PARA TODAS AS CATEGORÍAS

20191105_115113

 

NOTA DE PRENSA

hospital-monforte
NOTA PRENSA ÍNTEGRA

AOS MÉDIOS DE COMUNICACIÓN CON ROGO DE PUBLICACIÓN

A sección sindical de CIG-SAÚDE no H.C. de monforte quere denunciar a eliminación do Subdirector de Xestión no hospital comarcal de Monforte de Lemos, esto supón un paso mais na nosa dependencia de Lugo.


A partir de agora toda a xestión pasará a levarse dende o HULA quedando Monforte sempre a expensas do que alí decidan.

Os únicos directivos que quedarán en Monforte, serán o Xerente Executivo e a Subdirectora de Enfermería.

A figura do Subdirector de Xestión, aparte de xestionar os cartos e as obras que se produciran no hospital, era tamén a encargada do persoal non sanitario polo tanto calqueira problema que xurda teremos que tratalo en Lugo ca dificultade que esto supón.

Este problema xa o denunciamos no momento no que saíu o decreto de Xestión Integrada, unha das cousas que contemplaba era a desaparición das subdireccións de xestión dos hospitáis comarcáis. Chamáronnos alarmistas pero o final por desgracia cumpríuse o que nós deciamos.

Outro pasiño mais para rematar co noso hospital.

Vicente Vázquez Vázquez, responsable local de CIG-SAÚDE no hospital.


Monforte 4 de novembro de 2019

Nota prensa A Voz de Galicia
Nota prensa Xornal de Lemos
Nota prensa Diario de Lemos
Avantar

 

PERMISO ELECCIÓNS 10-N

ORDE do 18 de outubro de 2019 pola que se regula o exercicio dos dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia, nas eleccións convocadas para o día 10 de novembro de 2019 polo Real decreto 551/2019, do 24 de setembro, de disolución do Congreso dos Deputados e do Senado e de convocatoria de eleccións
Descargar PDF

elecciones_10n

 

PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS DE TRASLADOS MÉDICOS DE FAMILIA E NOMEAMENTO DE VARIAS CATEGORÍAS

log_dogInfórmase que está previsto que o luns, 11 de novembro se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que se inician os prazos de incorporación do concurso de traslados da categoría de médico de familia.

Os/as profesionais que resulten adxudicatarios/as de destino neste proceso e estean a prestar servizos no Sistema Público de Saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte a esta publicación, iniciándose a partir do día seguinte a este os correspondentes prazos posesorios.

Infórmase así mesmo que o martes, 12 de novembro publicarase no Diario Oficial de Galicia a resolución de nomeamento dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo das categorías de médico/a de familia, técnico/a superior en documentación sanitaria, enxeñeiro/a técnico/a, grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa.

Os aspirantes que obtivesen destino neste proceso dispoñen do prazo dun mes para a súa incorporación, que se inicia o día seguinte ao da súa publicación.

 

FINALIZACIÓN FASE OPOSICIÓN CELADORES

ope_informa_logo_grandeRESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á finalización da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de celador/a, convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018
Descargar PDF

 

BORRADOR PRAZAS ACOMODOS INTERNOS

E20191029_14323720191029_143211e


Este é o borrador das prazas ofertadas para os acomodos internos.Ainda non é definitivo.

 

PUBLICACIÓN DECRETO DISTRITOS: NOVO ORGANIGRAMA DA NOSA EOXI

O venres 25/010/2019 publicouse o DECRETO 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia.
¿Que significa para a nosa EOXI e o noso Distrito de Monforte? Cambios no organigrama organizativo.

Dirección do Distrito Sanitario de Monforte de Lemos.

 • Contará cunha Subdirección de Enfermaría.


Dirección do Distrito Sanitario: Funcións

1. Nos casos determinados nos anexos deste decreto, á fronte da atención sanitaria do distrito sanitario estará un director ou directora. Deberá ser licenciado/a universitario/a ou equivalente segundo o Espazo Europeo de Educación Superior. O seu nomeamento e cesamento produciranse por orde da persoa titular da Consellería de Sanidade.
2. Son funcións da Dirección de Distrito as seguintes:
a) Será responsable da execución das directrices e proxectos establecidos para o seu ámbito.
b) Xestionar a demanda asistencial tanto de atención primaria, como hospitalaria, como sociosanitaria do distrito sanitario, baixo a coordinación da dirección asistencial da xerencia da área.
c) Desenvolver os procesos asistenciais integrados entre atención primaria e atención hospitalaria.
d) Asumir, no seu respectivo ámbito, a responsabilidade do cumprimento dos acordos de xestión asinados anualmente cos servizos centrais do Servizo Galego de Saúde.
e) Asumir, no seu respectivo ámbito, a responsabilidade da xestión de todos os recursos asignados ao seu ámbito de competencias para garantir a prestación dos servizos definidos na carteira de servizos.
f) Executar os plans de calidade, seguridade e atención á cidadanía no seu respectivo ámbito.
g) Potenciar a participación social e da cidadanía, mellorando as canles de información, e potenciando o funcionamento dos consellos de saúde do distrito sanitario.
h) Instruír en tempo e forma as reclamacións e queixas.
i) Coordinar a actividade docente que se realice nos centros da súa competencia, incluída a formación especializada, conforme as acreditacións, concertos e convenios establecidos ou que se establezan, sen prexuízo das competencias atribuídas á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.
j) Impulsar e fomentar a investigación, o desenvolvemento, a innovación e a transferencia de coñecemento sanitario no seu respectivo ámbito, sen prexuízo das competencias atribuídas á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.
k) Exercer calquera outra función que lle sexa delegada polos órganos competentes.
Saviao_001375
Saviao_001376

 

BORRADORES CONVOCATORIA DE OPE VARIAS CATEGORÍAS

cig_informa
O Sergas facilounos os borradores das convocatorias das seguientes categorías cun prazo de reclamacións. Se queres botallarlle unha ollada ven ao local. Aceptamos propostas e podemos remitilas a Santiago. 
Os textos enviados son das categorías de:

- Facultativo/a especialista de área
- Médico/a de admisión e documentación clínica
- Médico/a de urxencias hospitalarias e Médico/a asistencial do 061
- Logopeda e Terapeuta ocupacional
- Técnicos sanitarios de formación profesional
- Cociñeiro/a
- Pinche

 

DECRETO ÁREAS SANITARIAS E DISTRITOS

xunta_de_galiciaDECRETO 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia.
Descargar PDF

 

DEREITOS E OBRIGAS DO CONTRATO ESTATUTARIO EVENTUAL DE CONTINUIDADE

Descargar DOG Contrato estatutario eventual de continuidade
Descargar Acta extensión nomeamento continuidade na enfermería
CIG-NON-acordo-vinculacions-15012019

Contrato_precario_para_enfermeirxs._non_grazas_1
Mesa-Sectorial-contrato-precario-enfermeiras-190719_1

 

AGRESIÓN NO CENTRO DE SAÚDE DE MONFORTE

Dende a CIG Saúde Monforte queremos manifestar o noso rexeitamento e profundo malestar pola agresión das nosas dúas compañeiras do centro de saúde de Monforte. Apoiamos a todos os traballadores deste centro. 

Adxuntamos protocolo, contactos e plan específico para a prevención da violencia externa na EOXI Lugo, A Mariña e Monforte. Esperamos que nunca o teñamos que utilizalo ningún de nós nun futuro.

STOP AGRESIÓNS

Descargar plan específico para a prevención da violencia externa na EOXI Lugo, A Mariña, Monforte 

Esquema_Violencia
Contacto_Hsopital_Violencia_2
Contacto_Xurdico_Violencia
Contato_Hospital_Violencia

 

LOTERÍA CIG-SAÚDE MONFORTE

LOTERIA_2019

 

VACANTES, RESERVAS E CONTRATOS DE CONTINUIDADE QUE SE VAN OFERTAR

IMG-20191024-WA0003

 

CELADORES DISCAPACIDADE INTELECTUAL

discapacidad_intelectual_celadores

 

HOXE 22/10/2019 PECHE LOCAL CIG-SAÚDE MONFORTE. ESTAMOS ENCERRADOS NO EDIFICIO DO SERGAS EN SANTIAGO

IMG-20191022-WA0007
Hoxe o noso local permanece pechado. Estamos encerrados no Edificio do Sergas en Santiago. 
NON Á VENDA DE POVISA Á MULTINACIONAL NORTEAMERICANA..

 

MANIFESTACIÓN 24/10/2019 POLA RECUPERACIÓN DE POVISA PARA A SANIDADE PÚBLICA

Mani-Compra-POVISA-24102019-1_1
Panfleto-Mani-POVISA-24102019-1

 

CONCURSO TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE 2020

traslados_sergasDende primeiros de octubro do 2019 está disponible no FIDES a copia en estado EDITABLE do teu formulario de inscrición no CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE correspondente ao ciclo anual do ano 2020.

No caso de que queiras DESISTIR da túa participacion no concurso de traslados aberto e permanente debes proceder segundo o establecido na base sexta da resolución do 20 de novembro de 2017 pola que se aproban as bases de dito concurso.


No caso de estar interesado/a en PARTICIPAR NO CICLO DO ANO 2020, debes saber que:

 • Tes dispoñible a copia editable da tua solicitude de participacion coa última selección de destinos.
 • Se resultaches excluido/a por non cumprir o requisito de participación de antigüidade no último destino definitivo inferior a un ano ou non tes seleccionado ningun destino tamen terás a túa inscricion no estado editable.
 • Se desexas modificar os destinos seleccionados ou calquera outro apartado do formulario relativo a capacidade funcional, conciliación da vida laboral e familiar, etc. tes de prazo ata o 15 de xaneiro. 

Toda modificación que queiras realizar no formulario debes confirmala mediante o REXISTRO ELECTRÓNICO habilitado no Fides/Expedient-e  consignando a túa sinatura dixital.

No relativo a DOCUMENTACIÓN que debes presentar, ten en conta que:

 • No caso de participar desde unha praza en propiedade noutro servizo de saúde, debes presentar certificado actualizado de servizos prestados dirixido a mesma Unidade de Validación da inscrición. Non é preciso achegar documentacion acreditativa do resto de requisitos (nomeamento, toma de posesión) no caso de non existir variación na situación administrativa. 
 • Os apartados relativos á capacidade funcional e conciliación da vida familiar, deben acreditarse novamente só no caso de existir modificación das condicions de participación achegando a documentación que acredite a dita modificación.

RECORDA:

 • A data límite de cómputo de méritos para cada ciclo anual é o 15 de decembro.
 • A data limite para acreditar os requisitos e/ou méritos para este novo ciclo anual é o 15 de xaneiro de 2020.
 • En cada ciclo anual de adxudicación incluiranse as solicitudes de participación e petición de prazas que consten rexistradas en Fides/expedient-e e presentadas mediante rexistro electrónico ata o 15 de xaneiro.


IMPORTANTE:
Recorda confirmar que a túa  solicitude foi correctamente rexistrada visualizando o xustificante de entrada no Rexel (Rexistro electronico da Xunta de Galicia)

Se queredes saber máis do procedemento deixamos uns enlaces da páxina do SERGAS. Os links son copiados a fecha de 21/10/2019. Se tes dúbidas podes porte en contacto connosco.
Participación no 2º ciclo e sucesivos
Cadro resumo concurso de traslados aberto e permanente
Manual de rexistro formulario de inscripción
Preguntas frecuentes concurso aberto e permanente
Requisitos técnicos para a inscripción

 

DATAS REALIZACIÓN PROBAS PARA CELGA 2 E 4

xunta_de_galicia
RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 2 de setembro de 2019 (código de procedemento PL500C).

Descargar PDF

 

INSTRUCCIÓN TRANSPORTE SANITARIO SECUNDARIO ASISTIDO EN CÓDIGO ICTUS

logo_sergasPublicou o SERGAS na intranet a Instrucción de Transporte Sanitario Secundario Asistido en Código Ictus. 
Descargar Instrucción

 

PRAZAS E ACTO DE ELECCIÓN OPE VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grande
RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación de prazas que se ofertan e se convocan para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria.
Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación de prazas que se ofertan e se convocan para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación de prazas que se ofertan e se convocan para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación de prazas que se ofertan e se convocan para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria

Descargar PDF


 

NOTA ACLARATORIA: OBRIGA E PRAZOS PARA TER O CURSO EN IGUALDADE, PREVENCIÓN E LOITA CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO

cig_informa

 • Dita formación ten que facilitala o Sergas  de forma gratuíta.

 • O persoal temporal non ten a obriga de facela.

 • Será obrigatorio para as persoas que tomen posesión na OPE, pero disporán de seis meses para facer o curso DESPOIS da toma de posesión.

O pasado 1 de agosto de 2017, publicouse no DOG o Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Neste Decreto establécense 3 niveis de coñecemento: 

 • Nivel básico: acreditará unha competencia inicial que permita a inclusión progresiva do principio de igualdade nos procesos habituais de traballo, cunha duración  en calquera dos contidos recollidos no artigo 1 (Igualdade de xénero, mainstreaming, perspectiva de xénero, feminismo, conciliación, corresponsabilidade, sexismo, violencia de xénero, violencia machista ou violencia contra as mulleres, trata de seres humanos con fins de explotación sexual, acoso sexual ou por razón de xénero ou calquera outra denominación que implique visibilizar a situación de desvantaxe social das mulleres).Nivel básico:mínima de 20 horas

 • Nivel medio: acreditará unha competencia media que permita integrar o enfoque de xénero en ámbitos materiais concretos de competencia das administracións públicas: subvencións, contratos, produción normativa ou xestión administrativa, e o coñecemento e comprensión da violencia de xénero, cunha duración mínima de 150 horas en calquera dos contidos recollidos no artigo 1.

 • Nivel superior: acreditará unha competencia alta que permita o coñecemento e aplicación práctica do enfoque integrado ou mainstreaming de xénero, cunha duración mínima de 500 horas en calquera dos contidos recollidos no artigo 1

Toda persoa que acceda á condición de persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde a través dun proceso selectivo (OPE), terá que realizar, con carácter obrigatorio e nun prazo non superior aos seis meses, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en igualdade entre mulleres e homes e en prevención e loita contra a violencia de xénero.

Dan un prazo amplo de 10 anos para que todo o persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde teña realizado como mínimo o nivel básico. 
20180422_Formacin_igualdade_CIG_informa
igualdade 
Máis artigos...

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info