ELECCIÓN DE DESTINO OPE

Está previsto que os próximos días 13 e 14 de decembro se publique no Diario Oficial de
Galicia a resolución pola que se convoca aos/ás aspirantes definitivamente
seleccionados/as no concurso oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal
estatutario licenciado sanitario e de xestión e servizos, ao acto de elección de destino
que terá lugar os días 20 e 21 de decembro, segundo a programación que se relaciona
na táboa anexa, no Salón de Actos da Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo San
Lázaro, s/n, Santiago de Compostela.