ACTUALIZACIÓN LISTAS PROVISIONAIS VARIAS CATEGORÍAS

info_listas_contratacin

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario:

  • Enfermeiro/a
  • Enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
  • Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo
  • Enfermeiro/a especialista de saúde mental
  • Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía
  • Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria
  • Médico/a de familia
  • Médico/a de urxencias hospitalarias
  • Pediatra de atención primaria
  • Persoal de servizos xerais.

Contra a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resulta-dos provisionais de baremación as persoas interesadas poderán presentar reclamación, ante as direccións das estruturas organizativas de Xestión Integrada e as direccións con competencias na xestión de persoal das entidades adscritas á Consellería de Sanidade, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Descargar PDF

Ir ligazón