Nos seguintes arquivos pódese ver a distribución de aspirantes por aulas e quendas (mañá e tarde), planos de situación ....

O EXAME CELEBRARASE O 22 DE XUÑO



ASPIRANTES_TURNO_MAANA_2014-05-29.pdf

ASPIRANTES_TURNO_TARDE_2014-05-29.pdf

DISTRIBUCIN_DE_ASPIRANTES_POR_AULAS_2014-05-29.pdf

PLANOS_DE_SITUACIN.pdf