facebook     twitter

gripe
eu-galego
Relación provisional de admitidos e excluídos no concurso de mobilidade interna do CHUVI Imprimir Correo-e
CHUVI
Mércores, 31 Outubro 2018 13:03

 

Infórmamos que o mércores 31 de outubro publícase nos taboleiros de anuncios e na Intranet da XXI Vigo  a resolución pola que se publica a relación provisional de admitidos e excluídos no concurso de mobilidade interna voluntaria do persoal estatutario fixo do ámbito de atención hospitalaria, correspondente a diversas categorías de persoal sanitario diplomado e de formación profesional e de persoal de xestión e servizos.


traslados-chuvi


RESOLUCIÓN


LISTAXE

 
Modificación do pacto de contratacións Imprimir Correo-e
Contratacións
Mércores, 24 Outubro 2018 08:26


O mércores 24 de outubro publícase no DOG a  RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se dispón a publicación do acordo da Mesa Sectorial de Sanidade do 16 de outubro de 2018, de modificación do pacto sobre selección de persoal estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia.

 

 

Esta modificación do Pacto de selección temporal do SERGAS fai realidade o compromiso acadado na Mesa Sectorial de Sanidade durante a negociación da carreira profesional ordinaria.


A partir de agora e de forma paulatina as persoas con maior puntuación nas listas de contratacións poderán optar a unha interinidade en praza vacante independentemente de que xa estean vinculados a unha substitución nominal de longa duración.


CAMBIOS INCLUÍDOS


Cláusula III.2. Orde de chamamentos.

A formalización de nomeamentos de longa duración –interinidade en praza vacante ou calquera outro de duración inicial previsible igual ou superior ao ano– a xornada completa ofertarase, en todo caso, á persoa que acredite a maior puntuación na lista da área sanitaria ou ámbito territorial que corresponda, con independencia de que aquela estea vinculada, ao tempo de chamamento,


a) por un nomeamento estatutario temporal a xornada completa de duración inferior ao ano,

b) por un nomeamento a tempo parcial calquera que sexa a súa duración,

c) ou por un nomeamento de substitución a xornada completa de duración previsible igual ou superior ao ano; neste último suposto, só cando o vínculo que se oferte sexa unha interinidade en praza vacante.


Como excepción, as persoas aspirantes inscritas nas listas de enfermeiro/a e enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, encontrándose vinculadas por un nomeamento de longa duración nunha destas categorías, renuncien a un nomeamento de substitución de duración previsible igual ou superior a un ano na outra categoría de inscrición, permanecerán como indispoñibles para sucesivos nomeamentos deste tipo nesta última ata a finalización do seu vínculo, e só como dispoñibles para vínculos como interinos en praza vacante. A renuncia a un nomeamento de interinidade suporá a indispoñibilidade para sucesivas ofertas nesta última categoría ata a finalización do vínculo na outra categoría compatible.


Cláusula IV.5. Excepcións ao réxime de penalizacións.

O persoal que se encontre vinculado por un nomeamento de substitución a xornada completa, de duración previsible igual ou superior ao ano, ao cal se lle oferte unha interinidade en praza vacante poderá renunciar a esta, sen penalización, permanecendo como indispoñible para sucesivos chamamentos desta mesma clase ata a finalización do seu vínculo.

 
O persoal sanitario dos PACs de Galiza “en pé de guerra” inicia a folga Imprimir Correo-e
Atención Primaria
Mércores, 17 Outubro 2018 08:43

Denuncia que malia as reiteradas xuntanzas da comisión técnica o avance coa consellaría de Sanidade “é nulo”

 

 

O persoal sanitario, médicos/as e enfermeiros/as de Galiza levan preto dun ano demandando máis persoal e unha mellora nas súas condicións laborais. Denuncian que na comisión técnica que accedeu a crear a administración, que leva xa 4 ou 5 xuntanzas desde o mes de marzo, o avance “é nulo”. Por iso acordaron dar un paso máis e convocar unha folga que se iniciou hoxe mesmo.


A folga afecta a todo o persoal estatutario das categorías de Medicina de Familia e de Enfermería que presta os seus servizos nos Puntos de Atención Continuada. Un colectivo que abrangue a uns 900 traballadores/as. Ademais da xornada deste martes, a folga está convocada tamén para os días 19, 23, 26 e 30 de outubro e os días 2, 6 e 9 de novembro, desde as 15:00 horas até as 8:00 h do día seguinte.


Esta primeira xornada comezou cunha numerosa concentración convocada diante da consellaría de Sanidade, en Compostela. No decurso da mesma representantes do colectivo e das organizacións sindicais entraron nas dependencias da consellaría para demandar unha xuntanza co conselleiro. Porén nin el, nin a directora de Recursos Humanos se atopaban alí nese intre.


Si conseguiron ser recibidos polo Director Xeral de Asistencia Sanitaria que se comprometeu a convocalos para unha próxima xuntanza na que se lles presentaría unha proposta. Xuntanza que este colectivo agarda que se convoque canto antes.


Demandas que consideran “básicas”


Demandan, entre outras cuestións, que haxa paridade no persoal sanitario, isto é, que haxa un/ha enfermeiro/a e un/ha médico/a traballando en cada PAC ou que os complementos de nocturnidade e festividade que teñen recoñecidos desde o ano 2008, e conxelados desde 2010, se desconxelen e se lles abone a integridade do salario ao que teñen dereito.


Xunto a isto exixen que non se lles penalicen as baixas ou permisos retribuídos, e non queden a deber horas ao sistema. A este respecto Elisa Ausín, do PAC de Vigo, que actuou como portavoz do colectivo, explicou, a modo de exemplo, que “pode morrer o teu pai e pides as horas ou días que che pertencen por ese motivo, e cando regresas tes que devolver as horas e non podes coller eses días de vacacións porque xa gozaches dun permiso que para outras categorías non ten ese tipo de peaxe. Iso non lle pasa a ningún/ha traballador/a”.


Demandan ademais, que nas quendas de 24 horas, domingos ou festivos que van traballar se lles aboe a comida e a cea ou algo tan simple como que se lles dote dos equipamentos axeitados. “Nós cando facemos o noso traballo na vía pública, moitas veces non temos a roupa axeitada para iso, como si teñen bombeiros, ou os compañeiros do 061, a policía. Non é de recibo que teñamos que estar na rúa con bata e zocos”, matizou.

 

Persoal

 

Para o colectivo, a cuestión da paridade é fundamental porque hai PACs nos que o persoal médico son dúas persoas, pero só hai unha persoa de enfermería. “Se ese/a enfermeiro/a é solicitado/a para traballar fóra do centro, o PAC queda atendido só por un médico. Hai veces que o traballo dun enfermo crítico ou dunha estabilización non a pode facer ese/a facultativo/a só”. Por iso defenden que o persoal de enfermería, que é o 50% do equipo, sexa o suficiente e denuncian que “iso está pasando na maior parte dos PACs de Galiza”.


A este respecto e lembrando o tráxico suceso da Estrada, a portavoz do colectivo denunciou non só a falta de persoal, senón tamén “a total falta de previsión”. Neste sentido asegurou que non existe ningún plan para facer fronte a esa situación co persoal que hai agora mesmo e que “a consellaría está improvisando todos os días”.


Ausín lembrou que “o que ocorreu na Estrada nós xa o advertimos”. De feito, este colectivo remitiu un escrito e medios de comunicación e consellaría hai meses, alertando que isto podería pasar, porque se estaban deixando descubertos nos PACs e “sabiamos que iso podía pasar en calquera momento”. Porén, denuncian que desde o SERGAS, no canto de adoptar medidas, o que se fixo foi acusalos de “causar alarma social”.

 

Xornada


Respecto da xornada reclaman que se mude o criterio de que “toda xornada traballada ten unha parte de ordinaria e outra de complementaria” e que se incorpore o que recolle a literalidade do acordado, separando a xornada ordinaria da complementaria e recoñecendo que a xornada complementaria é a realizada “por riba da acordada como ordinaria”.


Entenden que esta ordenación de xornada é fundamental para poder garantir a calidade asistencial nun dispositivo básico que ten que ofrecer atención continuada ás urxencias e emerxencias que se producen en calquera punto do noso territorio.


Denuncian, fronte a isto, a irresponsabilidade da dirección do SERGAS, prolongando a solución deste conflito, porque iso “non fai máis que poñer de manifesto a súa incapacidade para facer fronte aos desafíos asistenciais que temos por diante, uns relacionados coa nosa demografía e outros ocasionados pola xestión incompetente dos recursos humanos”.

 
Publicación listas provisionais admitidos/excluídos, e exentos da realización do exame de lingua galega, de diversas categorías Imprimir Correo-e
OPE
Xoves, 04 Outubro 2018 06:40

 

O mércores 3 de outubro publícouse no DOG as Resolucións das listas provisionais de admitidas/os e excluídas/os, e exentas/os e non exentas/os do exame de lingua galega na OPE de diversas categorías:

 

Ope

 


Prazo de reclamacións: DEZ días hábiles (do 4 ao 18 de outubro de 2018).

 
Cursos gratuitos CIG Imprimir Correo-e
Formación
Luns, 01 Outubro 2018 08:54

Curso-Alimentacion-4h-15-outubro-2018Curso-Alimentacion-10h-18-19-outubro-2018

 
Unha avaría en diálise do Álvaro Cunqueiro alerta dos perigos da xestión privatizada Imprimir Correo-e
CHUVI
Luns, 27 Agosto 2018 11:24


A incidencia mantivo paralizado o servizo case dous días e obrigou a trasladar doentes a centros privados.


CIG-Saúde considera alarmante a incidencia que paralizou os pasados xoves e venres o servizo de diálise do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que obrigou derivar usuarios/as a centros privados. Desde a central criticamos unha situación da que “non existen precedentes nos hospitais públicos que antes realizaban estes tratamentos na área de Vigo” e que fai saltar as alarmas “dado o pouco tempo que leva aberto o centro”.

 

CIG-Saúde entrevistouse o pasado venres coa diretora asistencial do centro, exixe maiores controis á empresa concesionaria, ademais da elaboración dun informe obxectivo e non “de parte” para dilucidar a responsabilidade de Veolia.

 

A reiteración de incidencias de distinto tipo no Hospital, xestionadas con “silencio e escurantismo” supón, para a federación de saúde, unha “situación de risco para os intereses sanitarios públicos” e alimenta a sospeita sobre a falta de compromiso das concesionarias coa prestación dun servizo de calidade.

 

A día de hoxe, e á espera de obter os datos definitivos, desde a CIG aseguran que se xerou “un gasto considerable” ao ter que por en marcha un circuito asistencial de transporte e centros alternativos.

 

Estas anomalías, que para a CIG son produto do modelo privatizador do PP, xeran “incertidume, procupación e incomodidade” entre os usuarios e usuarias e obrigaría a “procurar fórmulas eficaces para avaliar responsabilidades e exixir as correspondentes indemnizacións ao sistema público de sanidade”.

 
Publicación das bases da Carreira Profesional do SERGAS Imprimir Correo-e
Inicio
Luns, 06 Agosto 2018 08:33

 

Publícanse o luns 6 de agosto no DOG as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde.

 

ORDE do 20 de xullo de 2018 pola que se publica o Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo.

 

O vindeiro 6 de agosto publicarase no DOG o procedemento para a solicitude de carreira.

O prazo de solicitudes será do 7 de agosto ao 28 de setembro de 2018.

Será necesario o certificado electrónico para a presentación das solicitudes.

Actualiza o teu expedient-e no FIDES, para calquera dúbida acude as/os nosas/os delegadas/os nos centros de traballo.

 
Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario Imprimir Correo-e
Traslados
Martes, 24 Xullo 2018 07:43

 

Publicanse no DOG o martes 24 de xullo de 2018 as relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario.

 

Traslados

Resolución licenciado sanitario de atención primaria 


Resolución diplomado sanitario 

 

Resolución sanitario de formación profesional 

 

Resolución persoal de xestión e servizos  

 

 

 

LISTAXES

 

 

 

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>