facebook     twitter

gripe
eu-galego
Resumo informativo Mobilidade Interna CHUVI 2018 Imprimir Correo-e
Traslados
Luns, 16 Xullo 2018 06:33
REQUISITOS E CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

a) Persoal fixo do CHUVI

b) Estar en situación de activo ou asimilada na correspondente categoría.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

DATA INICIAL: 16 de xullo de 2018

DATA FINAL: 18 de setembro de 2018 as 15 horas
traslados-chuvi
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Formulario de inscrición

Cumprimentarase a través da Oficina Virtual do Profesional (FIDES/expedient-e/procesos/mobilidade
interna voluntaria), e imprimirase para a súa posterior presentación.

2. Modelo de elección de postos (Anexo II, da categoría correspondente).

O modelo está dispoñible na Intranet e nas oficinas de persoal. Se cumprimentará a man o modelo da
correspondente categoría, indicando necesariamente: Nome e Apelidos completos, DNI, e orden de
preferencia dos postos solicitados (1º, 2º, 3º,...). Poden solicitarse un ou máis postos.

O formulario de inscrición así como o modelo de selección dos postos solicitados deberán ser presentados conxuntamente
dentro do prazo indicado, nos rexistros da EOXI ou noutros admitidos pola lei de procedemento administrativo. 
Serán excluídas as solicitudes que presenten emendas ou datos incompletos ou inexactos.

MÉRITOS AVALIABLES

En aplicación do baremo de méritos incluído na convocatoria, só se avalían os servizos prestados na que se
teñan causado
ata a data inmediatamente anterior á publicación da Resolución da convocatoria (ou sexa, ata o día 12 de xullo de 2018).

Tales méritos deberán estar necesariamente mecanizados en FIDES, para o que poderán rexistrarse e acreditarse ata o momento
de finalización do prazo de presentación de solicitudes (ata o día 18 de setembro).

CATEGORIAS CONVOCADAS

Enfermeira/o, Enfermeira/o Especialista en Saúde Mental, Fisioterapeuta, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, TSID e TCAE.
Grupo Auxiliar da Función Administrativa e Celador/a.

OUTRAS NORMAS A TER EN CONTA

Os postos adxudicados nesta convocatoria serán irrenunciables.
O persoal que veña desenvolvendo as súas funcións, por motivos de saúde, nun dos postos ofertados,
estará obrigado a participar solicitando a lo menos, o correspondente posto.
A incorporación nos destinos adxudicados será progresiva e nun prazo non superior a seis meses.

Convocatoria e bases

SOLICITUDES DE POSTOS:

Celador/a
Auxiliares administrativas/os
TCAE


Enfermeiras/os

Enfermeiras/os en saúde mental


TSID


Logopeda


Terapeute ocupacional

Fisioterapeuta

 
Información carreira profesional Imprimir Correo-e
Inicio
Xoves, 26 Xullo 2018 10:33

Carreira-informacion-xullo-2018

REUNIÓN DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DE CARREIRA PROFESIONAL O 24 DE XULLO DE 2018.

 

O acordo de carreira profesional vaise publicar no DOG o 6 de agosto de 2018.

 

Aprobouse a Resolución pola que se inician os procedementos para solicitar o grao de carreira do réxime excepcional de encadre, e para solicitar o grao inicial.

 

- O prazo de solicitudes para os dous réximes (encadre e grao inicial) será do 7 de agosto até o 28 de setembro.

 

- O SERGAS aceptou para este primeiro encadre que os criterios requiridos (40 hs de formación, investigación...) sexa a realizada até o día 28 de setembro de 2018.

 

Promoción interna temporal: o persoal que se atope nesta situación poderá solicitar os dous réximes de carreira, encadre e grao inicial.

 

- Por un lado, poderá solicitar o grao correspondente de carreira na praza base na que se mantén en activo, que é a praza que ten como persoal fixo.

- Por outro lado, e ao mesmo tempo, poderá solicitar o grao inicial na categoría promocionada sempre que se atope nun contrato de interinidade en praza vacante.

 

O persoal que está no SERGAS en comisión de servizo, con praza fixa noutra comunidade, non poderá acceder a carreira, en tanto non acade destino definitivo a través do concurso de traslados aberto e permanente.

Para presentar a solicitude de carreira hai que ter certificado electrónico, para poder asinar o formulario.

 

É o mesmo procedemento que as solicitudes de OPE e concurso de traslados aberto e permanente.

 

De que se publique no DOG da resolución que inicia o prazo, no FIDES, vai a aparecer o formulario de carreira. A cada profesional lle vai saír a súa situación, con todos os datos cubertos, e terá que comprobalos antes de confirmar a solicitude.


 
Resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario. Imprimir Correo-e
Contratacións
Martes, 24 Xullo 2018 08:12

 Contratacion

Relación provisional de solicitantes admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización periódica das listas de selección temporal elaboradas ao abeiro do Pacto do 13 de xuño de 2016 nas categorías de facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo, facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica, farmacéutico/a de atención primaria, fisioterapeuta, logopeda, médico/a asistencial do 061, médico/a coordinador do 061, odontólogo/a de atención primaria, terapeuta ocupacional e traballador/a social.

 

Resolución 

 
Publicación listas provisionais contratacións Imprimir Correo-e
Contratacións
Venres, 20 Xullo 2018 08:51

 

O venres 20 de xullo publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

Categorías:

-          enxeñeiro/a técnico/a,

-          grupo de xestión da función administrativa,

-          grupo técnico da función administrativa,

-          técnico/a de grao medio en prevención de riscos laborais,

-          técnico/a superior en prevención de riscos laborais,

-          técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información,

-          técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información  

-          técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información

 

Prazo de reclamacións: DEZ días hábiles, do 23 de xullo ao 6 de agosto de 2018.

 
Novo convenio de Hospitalización e Internamento Imprimir Correo-e
Privada
Mércores, 18 Xullo 2018 10:28

Convenio-digno

CIG-Saúde asina o novo convenio de Hospitalización e Internamento da provincia de Pontevedra.

 

O novo convenio, con vixencia até o ano 2019, foi asinado o martes 17 de xullo de 2018 polas tres centrais sindicais presentes na mesa de negociación: CIG-Saúde, CCOO e UGT.

 

A negociación deste convenio iniciouse o 3 de novembro de 2016 tras ter rematado a súa vixencia o ano 2013, estando desde entón paralizada calquera subida na súa táboa salarial.

 

Despois dun longo e difícil período de negociación foi a convocatoria dunha folga no sector o que permitiu desbloquear a situación e chegar a un acordo que permite compensar as perdas retributivas destes anos, pero aínda mantén unha débeda importante coas traballadoras e traballadores do sector en aspectos sociais e de melloras retributivas que nesta negociación non se conseguiron incorporar ao convenio.

 

No acordo se recolle unha subida salarial total durante o período de vixencia do 5%, con subida do 0,50% nas táboas salariais para o ano 2016 a partires das cales se aplicarán as seguintes subidas, do 1,25% para o ano 2017, do 1,50% para o 2018 e do 1,75% para o 2019, con revisión segundo o valor do IPC para os dous últimos anos.

 

Entre as melloras figura que a xornada anual será de 1770 horas de traballo máximo efectivo, que será mellorada polo cambio de consideración progresiva dos días de libre disposición, pasando a ser retribuídos e non recuperables, así no 2018  haberá 1 LD retribuído e non recuperable e 2 recuperables, no 2019 haberá 2 LD retribuídos e non recuperables e 1 recuperable, e xa no 2020 os tres días serán retribuídos e non recuperables, polo que a xornada das persoas que disfruten os 3 LDs será de 1749 horas/ano.

 

No apartado de licenzas e permisos se incorporan melloras para as nais e pais con fillas/os que precisen asistencia sanitaria.

 

Para tratar de evitar a demora na negociación do próximo convenio temos acordado iniciar as negociacións en outubro de 2019 e, no caso de non ter rematada a negociación do convenio, a partires do 1 de xaneiro do 2020 estará garantida a subida salarial segundo a evolución do IPC até a sinatura dun novo convenio.

 

Desde CIG-Saúde poñemos en valor o apoio das traballadoras e traballadores durante esta negociación e agardamos que na próxima manteñamos ese apoio para conseguir as melloras sociais e retributivas que nesta negociación non se conseguiron incorporar ao convenio.

 
Carreira profesional Imprimir Correo-e
Avaliación do usuario: / 1
RuínMellor 
Inicio
Luns, 09 Xullo 2018 08:30

CIG-Esquema-negociacion-carreira-2018-Final

 

CIG-Carreira-Profesional-2008-Esquema-Final

 

Descarga esquema

 
CIG-SAÚDE apoia o documento de carreira profesional pactado na mesa sectorial do SERGAS Imprimir Correo-e
Inicio
Sábado, 07 Xullo 2018 16:34


Despois de 8 meses de negociación na mesa sectorial, mobilizacións e folga, desde a CIG SAÚDE conseguimos superar as limitacións que había na negociación da carreira, condicionada pola acta asinada polo resto das organizacións sindicais de mesa sectorial, que non incluía ao persoal interino na carreira, condicionaba o valor económico do complemento de carreira ás dispoñibilidades orzamentarias e limitaba o acceso excepcional a un só grao retribuído.


CIG SAÚDE soportou a intención dalgunha Organización Sindical, que pretendía que a Admón nos deixase fóra desta negociación, e que só negociase coas/os asinantes da acta. Tamén houbo de soportar unha campaña baseada en argumentos absurdos e claramente demagóxicos que xa forman parte da campaña electoral para as eleccións sindicais do 2019, sen que puidéramos observar a mesma combatividade na negociación da Carreira na Mesa Sectorial.

 

O logro das medidas que se recollen neste acordo é froito do traballo sindical da CIG SAÚDE e das/os traballadoras/es. O persoal, coa información que as/os delegadas/os lle facían chegar, apoiaron as mobilizacións, que en solitario convocaba a CIG SAÚDE, para que se producira unha verdadeira negociación de carreira.

 

Estes son os motivos polos que desde a CIG SAÚDE decidimos asinar este documento de Carreira Profesional:

  1. Por contar co apoio das/os traballadoras/es que formaron parte desta negociación coa súa participación nas mobilizacións convocadas pola CIG SAÚDE.
  2. Por conseguir negociar un único documento de carreira profesional para todas as categorías, a diferencia do réxime extraordinario, que se cobrou con anos de diferencia segundo as categorías.
  3. Por ter superado as limitacións iniciais na  negociación, que foran aceptadas nunha acta asinada polo resto de organizacións sindicais da Mesa sectorial:
  4. Porque a carreira ordinaria inclúe ao persoal interino que quedaba fóra.
  5. Porque o valor retributivo do grao desta carrreira é o mesmo valor que o do réxime extraordinario.
  6. Porque o persoal vai acceder a 2 graos de carreira de xeito excepcional.
  7. Porque se establece un sistema de carreira ordinaria sen cupos, todo o persoal poderá acceder a carreira.
  8. Porque o SERGAS con este acordo restitúe un dos acordos suspendidos desde o ano 2010.

 

CIG SAÚDE recoñece que esta carreira asinada non recolle o 100% das súas reivindicacións, pero cando negociamos sabemos que é moi difícil chegar ao 100%. e pensamos que este documento asinado é un paso positivo para o conxunto de traballadoras e traballadores e para o desenvolvemento da sanidade pública do futuro.

 

Agora todas as organizacións apuntaranse a isto, mais agardamos que reflexionen sobre a acta que asinaron, que dificultou esta negociación.

 

O esforzo negociador da CIG SAÚDE  conseguiu que o SERGAS incremente a masa salarial destinada á Carreira Profesional en máis do dobre do previsto inicialmente.

 

Este recoñecemento ao persoal é imprescindible para poñer en valor o esforzo dos/as traballadoras ao longo destes últimos 8 anos, tanto no ámbito económico como no laboral.

 

Cadro do valor do grao:

Categoría profesional   Valor Grao €/ano
 Licenciado/a sanitario/a  2937,84 €
 Diplomado/a sanitario/a  1836,24 €

 A1 xestión e servizos

2364,96 € 
A2 xestión e servizos 1655,04 €
C1 xestión e servizos, sanitario de F.P.        1067,40 €

C2 xestión e servizos, sanitario de F.P.

905,88 €
E Agrupacións Profesionais 732,12 €


Ver acta de sinatura.

 
Publicación listas provisionais admitidos/excluídos na OPE 2016-2017, e exentos da realización do exame de lingua galega, de diversas categorías Imprimir Correo-e
OPE
Venres, 29 Xuño 2018 09:50

 

Publícanse o venres 19 de xuño as Resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos e excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para o ingreso nas seguintes categorías:

 Ope

 

Prazo de reclamacións: Do 2 ao 13 de xullo de 2018 (10 días hábiles).

 

Escrito dirixido á Unidade de validación á que dirixiron a solicitude de participación.

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>