facebook     twitter

gripe
eu-galego
Listaxe definitivo Mobilidade Interna CHUVI 2019 Imprimir
Xoves, 04 Xullo 2019 10:34

O xoves 4 de xullo de 2019 sae publicada a resolución definitiva do Concurso de Mobilidade Interna do CHUVI.

Contra dita resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada no prazo de un mes (ata o 4 de agosto) dende o día seguinte a súa publicación (5 de xuño) ante dirección Xeral de Recursos Humanos do SERGAS. 


 

Cartaz-CMI-CHUVI-2019

 

RESOLUCIÓN  


LISTAXES  Criterios de saída de unidades:

 

  1. Voluntariedade.

  2. Persoal con vínculo eventual.

  3. Persoal doutro centro sanitario en comisión de servizo

  4. Persoal interino e persoal con servizo determinado

  5. Persoal fixo doutra categoría en promoción interna.

  6. Persoal fixo con posto de traballo consolidado noutra unidade.

  7. Persoal fixo non consolidado en ningunha unidade.