facebook     twitter

gripe
eu-galego
Folleto deficiencia Saúde Laboral Imprimir
Saúde Laboral - Xeral
Luns, 09 Febreiro 2009 23:34
   Por medio deste folleto invitamos ó persoal a denunciar calquera incidencia ou deficiencia que poda afectar á saúde laboral. Unha vez cuberto entrégao nás Seccións Sindicais de CIG-SAUDE do teu centro de traballo ou porse en contacto nos teléfonos sinalados en dito folleto.