facebook     twitter

gripe
eu-galego
OPE
Plantilla de respostas exame celadoras Imprimir
OPE - OPE
Luns, 11 Marzo 2019 11:42

Plantilla-respostas-provisorias-Celador-2019

 

Preguntas exame común 


Preguntas exame específico

 

 

 

Preguntas exame galego 

 

 

Preguntas Especifico discapacidade 

 

 

Respostas específico discapacidade

 
Convocatoria de OPE de PSX Imprimir
OPE - OPE
Venres, 08 Marzo 2019 08:05

O xoves 7 de marzo de 2019, publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais.

SISTEMAS DE ACESO: acceso libre, acceso de persoas con discapacidade ou promoción interna.

 

As 9 prazas da quenda de discapacidade intelectual non están incluídas nesta convocatoria, incluiranse nunha convocatoria específica e diferenciada.

 

CATEGORÍA

Subgrupo

Acceso libre

Promoción interna

Reserva discapacidade xeral

Total

Titulación

Persoal de servizos xerais

C2

24

38

4

75

Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria, Técnico (Formación Profesional de Grao Medio) ou equivalente.


PRAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES: do 15 de marzo ata o 30 de abril de 2019, ambos inclusive.

O formulario de inscrición atópase no FIDES no apartado de Procesos.

As solicitudes de participación no concurso-oposición dirixiranse a unha unidade de validación das relacionadas no propio formulario electrónico de inscrición.

Poderán presentarse:

  • por  (requirirase un certificado dixital válido: FNMT,DNI electrónico ou Camerfirma),rexistro electrónico
  • de forma presencial no rexistro xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde,
  • ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Valoraranse os méritos ata o día inmediatamente anterior ao da publicación da convocatoria no DOG.

Como novidade no formulario de inscrición, inclúese a verificación automática de determinados requisitos, sen necesidade de ter que aportalos en papel. Tal é o caso de:

- DNI ou NIE.

- Certificado de discapacidade emitido na Comunidade Autónoma.

- Desempregados/as de máis de 6 meses a nivel estatal.

- Condición de familia numerosa recoñecida na Comunidade Autónoma.

No caso de que non se queira autorizar dita verificación terase que marcar esa opción na inscrición, e daquela presentará en papel toda a documentación.

O resto de requisitos teranse que aportar fisicamente (título, pasaporte...).


PAGO DE TAXAS25,81 euros, salvo, exencións totais por discapacidade igual ou superior ao 33%, e membros de familias numerosas da categoría especial; e exencións parciais do 50% dos membros de familias numerosas de categoría xeral, e dos demandantes de emprego desde, polo menos, os 6 meses anteriores e que non estean a percibir ningunha prestación ou subsidio por desemprego.

Reparto PSX

 
CIG-Saúde esixe permisos xustos para realización dos exames de OPE Imprimir
OPE - OPE
Mércores, 20 Febreiro 2019 10:01

Permisos-celadoras-decentes

 
DATAS OPE CELADOR/A SERVIZO GALEGO DE SAÚDE Imprimir
OPE - OPE
Luns, 18 Febreiro 2019 07:36

OPE_CELATAS

 
Data OPE celadoras Imprimir
OPE - OPE
Luns, 04 Febreiro 2019 10:09

Según informa o SERGAS, 

 

As datas e lugar de celebración dos exercicios da fase de oposición para o acceso á categoría de celador/a:

 

Ope

- Sábado, 9 de marzo: Quenda de discapacidade intelectual (1º exercicio)


- Domingo, 10 de marzo:Quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral (1º-2º e 3º exercicio) 

 

 

En ambos supostos, os exercicios desenvolveranse no Recinto da Feira Internacional de Galicia (Silleda).

 

 

Proximamente publicarase no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se fai público o horario de inicio das probas desta categoría e as portas de acceso dos/das aspirantes.

 

 

Mantense a previsión de datas de exame, anunciadas na web, para as categorías de grupo auxiliar da función administrativa e enfermeiro/a:

 

 

- Grupo auxiliar da función administrativa: 7 de abril

 

- Enfermeiro/a: 12 de maio

 

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>