facebook     twitter

gripe
eu-galego
Outras novas
CIG-Saúde apoia a loita en defensa dos servizos públicos no hospital de Verín Imprimir
Inicio - Outras novas
Mércores, 04 Decembro 2019 10:25

Amosamos o noso rexeitamento ás políticas sanitarias do PP “que vulneran os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres”

 

 

CIG-Saúde oponse ao peche do servizo de maternidade hospitalaria


CIG-Saúde trasladou publicamente o seu apoio ás mulleres que están a defender os servizos públicos do hospital de Verín “para ter dereito a unha asistencia sanitaria pública de calidade e de proximidade”. Dende a central rexeitan o peche do servizo de maternidade hospitalaria e denuncian as políticas sanitarias do PP “que vulneran os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres”.


CIG-Saúde entendemos que ningunha persoa pode ser penalizada no acceso á sanidade pública polo seu lugar de residencia, ao tempo que esixen que os orzamentos sanitarios vaian dirixidos a dar cobertura integral ao programa da muller. 


Neste senso, incidimos en que a falta de profesionais non pode ser unha escusa para desmantelar a sanidade pública. “Se non hai profesionais é responsabilidade dos xestores sanitarios, nomeadamente do actual xerente da área sanitaria de Ourense, que durante a súa etapa de director xeral de Asistencia Sanitaria dedicouse a amortizar prazas de profesionais”.


Por todo isto, dende a CIG-Saúde facemos un chamamento a todas as mulleres a participar nas mobilizacións convocadas para este mércores día 4. “Os recortes sanitarios nas prestacións que afectan ás mulleres son unha agresión a todas, e todas debemos respostar contundentemente contra elas”.

 
Lotería Nadal CIG Imprimir
Inicio - Outras novas
Martes, 05 Novembro 2019 07:55

Loteria-nadal-2019

 
Permisos electorais 10 de novembro 2019 Imprimir
Inicio - Outras novas
Luns, 04 Novembro 2019 11:36

 

DOG Núm. 206 Martes, 29 de outubro de 2019

 

ORDE do 18 de outubro de 2019 pola que se regula o exercicio dos dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia

 

O persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que o día das eleccións non desfrute do seu descanso semanal terá dereito a un permiso retribuído de ata catro horas libres para exercer o seu dereito ao voto, sempre que a súa quenda de traballo, o día 10 de novembro de 2019, coincida, polo menos en catro horas, co tempo en que permanecerán abertas as mesas electorais. Cando o traballo se preste en xornadareducida, efectuarase a correspondente redución proporcional do permiso.

 

O persoal ao servizo da Administración pública de Galicia que teña previsto que na data da votación non se atopará na localidade onde lle corresponde exercer o seu dereito ao voto, ou que non poida exercer o dereito de sufraxio o día das eleccións, disporá, no seu horario laboral, de ata catro horas libres para que poida formular persoalmente a solicitude de certificación acreditativa da súa inscrición no censo, que se recolle no artigo 72 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, así como para a remisión do voto por correo.

 

O persoal nomeado presidenta/e ou vogal de mesas electorais e as/os que acrediten a súa condición de interventoras/es teñen dereito, durante o día da votación, a un permiso retribuído de xornada completa se non desfrutan en tal data de descanso semanal, e a unha redución da súa xornada de traballo de cinco horas o día inmediatamente posterior.

 

As/os que acrediten a súa condición de apoderadas/os teñen dereito a un permiso retribuído durante o día da votación, se non desfrutan nese día de descanso semanal.

 

A acreditación do persoal nomeado presidenta/e ou vogal de mesas electorais ou da condición de interventoras/es ou de apoderadas/os, realizarase mediante a achega da oportuna xustificación documental na correspondente dirección ou xefatura de persoal. 

 

O persoal ao servizo da Administración pública de Galicia que se presente como candidata/o ás eleccións que terán lugar o vindeiro 10 de novembro poderá ser dispensado, logo da súa solicitude, da prestación do servizo nas súas respectivas unidades durante a campaña electoral; é decir, desde as cero horas do venres 1 de novembro de 2019 ata as vinte e catro horas do venres 8 de novembro de 2019. A competencia para a concesión do referido permiso corresponderalle á secretaría xeral técnica de cada consellería.

 

As direccións ou xefaturas de persoal das dependencias onde prestan os seus servizos as persoas afectadas por esta orde exixiranlles a estas os oportunos xustificantes expedidos polas mesas electorais de que foi exercido o seu dereito ao voto.

 

 
Manifestación para reclamar un xiro radical nas políticas laborais Imprimir
Inicio - Outras novas
Martes, 29 Outubro 2019 11:55

 MÉRCORES 30 DE OUTUBRO ÁS 20 HORAS DENDE VÍA NORTE, VIGO


O secretario comarcal da CIG de Vigo compareceu en rolda de prensa para analizar os datos da EPA do terceiro trimestre do ano, que confirman a grave crise que atravesa o sector industrial, que perdeu 400 postos de traballo neste período, aos que haberá que sumar os que desaparecen no naval. Fronte a isto, a central chama a participar na manifestacióncomarcal deste mércores 30 dende Vía Norte ás 20:00 horas para reclamar un xiro radical nas políticas económicas e laborais do Goberno central e da Xunta.


Mani-polo-futuro-industrial-da-comarca-Vigo

Alberto Gonçalves sinalou que nos meses de agosto, setembro e outubro só na cidade de Vigo destruíronse 1600 empregos en relación ao trimestre anterior, dado que a poboación ocupada retrocedeu de 127.400 persoas a 125.800. Ademais, denunciou que a destrución de emprego foi máis acusada entre as mulleres.


As cifras de ocupación constatan que na actualidade hai 7100 empregos menos na cidade dos existentes no terceiro trimestre de 2009 (125.800 fronte a 132.900). Destes, 4600 pertencían ao ámbito industrial. Na construción rexistrouse un incremento do emprego (+900 persoas ocupadas) no último trimestre, pero continúa significativamente por baixo do nivel de 2009.


No sector servizos é onde se produce a maior destrución de emprego en relación ao segundo trimestre (-2500 persoas ocupadas), “un dato especialmente grave tendo en conta que nestes tres meses compútanse o groso do período estival, onde a actividade terciaria é predominante”.


A agricultura e pesca, a vendima e as actividades extractivas rexistraron un pequeno incremento de 200 empregos en relación ao trimestre anterior, “mais o nivel de ocupación fica estancado nos mesmos parámetros de hai unha década”.


Gonçalves tamén subliñou o feito de que no último trimestre continúase a destruír emprego público (-400 persoas ocupadas). Na actualidade no sector público hai 2900 postos de traballo menos que en 2009.


A evolución da poboación parada atópase practicamente estancada. Aumentou en 200 persoas en relación ao trimestre anterior, manténdose por enriba dos 23 mil parados/as xa rexistrados en 2018. “Polo tanto, o descenso de 1000 parados/as comparando cos datos de 2009 non se corresponde, tal e como demostran as cifras de ocupación, con creación de emprego, senón que se deben a persoas que pasaron a situación de inactividade e á emigración”.


O alcalde impide que a CIG poida intervir no pleno

Para alén da grave situación en termos de ocupación, especialmente no sector industrial e nos servizos públicos, a EPA constata que se mantén a tendencia de precarización do emprego existente. É especialmente preocupante que o número de postos de traballo con contratación indefinida continúen a retroceder (3400 menos no último trimestre, e 6100 menos que en 2009), ao tem que aumentan os empregos temporais (+1000 no último trimestre, e 1800 máis dos existentes en 2009).


“Estes datos, malia se referiren apenas á cidade de Vigo, son un indicador moi demostrativo da situación laboral do conxunto da nosa comarca e confirman que atravesamos unha gravísima crise industrial, que a precariedade segue en aumento e que as políticas de recortes nos servizos públicos teñen un efecto letal”.


Para Gonçalves, a evolución da EPA é polo tanto un reflexo máis da situación de “emerxencia social, laboral e produtiva” que padece a comarca de Vigo e que require dun “xiro radical” nas políticas aplicadas tanto pola Xunta de Galiza como polo Goberno do Estado.


Diante disto, reiterou o chamamento a toda a clase traballadora, ao estudantado, ás pensionistas e á poboación en xeral a participar na manifestación comarcal coa que o próximo mércores 30 de setembro a central enviará un S.O.S por Vigo, reivindicando o futuro industrial da comarcal, emprego digno e con dereitos e servizos públicos de calidade. “É fundamental que nos botemos ás rúas, para esixir medidas e solucións que garantan o noso dereito a vivirmos con dignidade do noso traballo na propia terra”.


Por outra banda, o secretario comarcal da CIG de Vigo criticou que o alcalde de Vigo non atendese a petición cursada pola central para intervir no pleno municipal que se celebrará o mesmo mércores 30 pola mañá. Gonçalves, en nome da Unión Comarcal, solicitara poder tomar a palabra durante a sesión para alertar desta situación de grave crise e demandar solucións eficaces e inmediatas.  O que si se convocou, a petición da CIG, foi o Consello Económico e Social da cidade.

 
Por uns orzamentos 2020 dignos para todas as categorías Imprimir
Inicio - Outras novas
Luns, 23 Setembro 2019 11:41

Concentracion-Orzamentos-25-SET-2019

 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO DO SERGAS, unha débeda consolidada desde o ano 1991

 

Desde os anos 90 o persoal do SERGAS ven arrastrando unha perda retributiva no complemento específico en referencia ao persoal que traballa nos servizos administrativos da Xunta de Galiza. Perda que xa é hora que se restableza.

 

acordo retributivo asinado na mesa sectorial no ano 2008 viña a paliar esta perda retributiva, cun incremento retributivo  lineal para todos os colectivos, e a negociación, no ano 2013, dun novo acordo para situar a cada grupo no específico que lle correspondese. 

 


OS ORZAMENTOS 2020 TEÑEN QUE SER OS ORZAMENTOS DA RECUPERACIÓN SALARIAL DO PERSOAL DO SERGAS


O persoal do SERGAS non pode seguir tendo unha retribución inferior que o resto do persoal da Xunta de Galiza no seu complemento específico, que está destinado a retribuír, entre outras, as condicións específicas do posto de traballo en atención á dificultade técnica, dedicación, responsabilidade ou penosidade.

 

 

Diferencia Salarial que temos todo o ano con respecto ao Persoal da Xunta

Complemento Específico Xunta

Complemento Específico                   + Prod. fixa SERGAS

Diferencia mensual e nas pagas extras.

Nivel 22= 658.84 €

Nivel 22 = 412.64 €

-246.20 €

Nivel 18= 488.78 €

Nivel 18 = 287.71 €

-201.07 €

Nivel 16= 474.27 €

Nivel 16 = 293.01 €

-181.26 €

Nivel 14 = 452.99 €

Nivel 14 = 346.03 €

-106.96 €

 

No ano 2010 o Sr. Feijóo encargouse de suspender este acordo retributivo, mantendo a suspensión na actualidade.

 

ACORDOS SUSPENDIDOS E QUE TEMOS QUE RECUPERAR NO ANO 2020. LEI DE ORZAMENTOS 2020

INCREMENTO RETRIBUTIVO 2010

INCREMENTO RETRIBUTIVO 2011

INCREMENTO RETRIBUTIVO 2012

Grupo

Anual

Mensual

Grupo

Anual

Mensual

Grupo

Anual

Mensual

A1

425 €

30.36 €

A1

611 €

50.91€

A1

611€

50.91 €

A2

407 €

29.07 €

A2

585 €

48.75 €

A2

585 €

48.75 €

C1

389 €

27.79 €

C1

560 €

46.66 €

C1

560 €

46.66 €

C2

372 €

26.57 €

C2

535 €

44.58 €

C2

535 €

44.58 €

E/AP

354 €

25.29 €

E/AP

509 €

42.41 €

E/AP

509 €

42.41 €

 

CIG-Saúde esixe que se elimine a discriminación salarial á que nos condenou e segue a condenar o Sr. Feijóo.

POR UNS ORZAMENTOS 2020 DIGNOS PARA TODAS AS CATEGORÍAS

ALBERTO NUÑEZ FEIJOO

Persoa non grata na Sanidade Pública Galega

Nos seguintes cadros podemos ver a relación de Feijoo cos salarios do SERGAS:

Feijoo condena as/os traballadoras/es do SERGAS

 

Ano 1991, Secretario Xeral da Consellería de Sanidade

… Mentres pasea en iate con Marcial Dorado

Impide que as/os traballadoras/es do SERGAS teñamos a mesma retribución no complemento específico que o resto do persoal da Xunta de Galiza (DOG 24 de xaneiro de 1992)

Ano 2000, marcha a Madrid e exerce a dirección de Correos

Correos pasa de servizo público á libre competencia empresarial. … Isto é o que pretende facer coa sanidade pública?

Ano 2009, Presidente da Xunta

Conxela os acordos salariais 2009/12, a Carreira Profesional, e o Plan Mellora de Atención Primaria


ALGÚNS DOS ACORDOS ASINADOS NA MESA SECTORIAL DO SERGAS EN AUSENCIA DE FEIJOO


22 de febreiro do 2001

Acordo de concertación social

Novembro do 2003

Acordo de melloras retributivas do persoal do SERGAS

Acordos de carreira profesional 2005/2007

Acordos de carreira profesional extraordinaria para todos os colectivos do SERGAS

Atención Primaria 2005/2008

Acordo de condicións de traballo e retributivas do novo modelo de atención primaria. Plan de Mellora de Atención primaria. Acordo sobre a ordenación e retribucións no ámbito da atención primaria

Abril do 2007

Acordo de condicións de traballo e retributivas de Médicas/os de Urxencias Hospitalarias

Decembro do 2008

Acordo de mellora retributiva do persoal do SERGAS

 

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>