facebook     twitter

gripe
eu-galego
Traslados Externos
Publicación da oferta de destinos e relación provisional de admitidos/a do concurso de traslados aberto e permanente do ano 2019 Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Luns, 01 Abril 2019 07:35

Traslados

O xoves 28 de marzo publícouse a RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e se aproba a oferta de destinos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

 

 

As listas coa relación provisional de admitidos/as e excluídos/as en cada unha das categorías están publicadas na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

A relación de prazas ofertadas por categoría e os centros, e mais aquelas en que poden existir resultas, está publicada na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), na sección de emprego público/concurso de traslados/concurso de traslados aberto e permanente 2019.

 

Prazo para poder modificar a relación de prazas: 15 días naturais ( do 29 de marzo ao 12 de abril de 2019).

 
Procedemento-traslados-externos Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Xoves, 03 Xaneiro 2019 12:35

Procedemento-traslados-externos

 
Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Martes, 24 Xullo 2018 07:43

 

Publicanse no DOG o martes 24 de xullo de 2018 as relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario.

 

Traslados

Resolución licenciado sanitario de atención primaria 


Resolución diplomado sanitario 

 

Resolución sanitario de formación profesional 

 

Resolución persoal de xestión e servizos  

 

 

 

LISTAXES

 

 

 

 
Publicación resolucións traslados externos aberto e permanente Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Luns, 26 Marzo 2018 08:24

 

Publícanse no DOG o luns 26 de marzo as Resolucións coa relación de admitidos/as e excluídos/as e mais a oferta de destinos do ciclo de adxudicación do concurso de traslados aberto e permanente.

 

 

 

 

Relación de admitidos/as e excluídos/as:

 • As persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para poder corrixir, se é o caso, o defecto que motivou a exclusión (do 27 de marzo ao 11 de abril de 2018).

 • A solicitude dirixirase á unidade de validación a que se dirixiu a solicitude de participación no concurso. 

Relación de prazas ofertadas:

 • Nos anexos I e II das resolucións figura a relación de prazas ofertadas por categoría e os centros en que poden existir resultas, respectivamente.

 • Os/as profesionais que figuren na relación de participantes deste ciclo disporán dun prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para poder modificar a través de Fides/expedient-e, no seu formulario de participación, a selección de destinos efectuada, se así o desexan (do 27 de abril ao 10 de abril de 2018).

 

 • Entenderase como modificar:

 

 • Engadir novos destinos

 • Eliminar destinos

 • Modificar a orde dos destinos

 

 • As modificacións deberán presentarse por rexistro electrónico e non requirirán a entrega de ningunha documentación.

 

 • Aquelas solicitudes de participación que, logo dos quince días, non conteñan a selección de, polo menos, un destino quedarán excluídas automaticamente do ciclo de adxudicación en curso.


TODAS AS LISTAXES DE ADMITIDAS (Pincha aquí)

 
Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as no concurso de traslados de persoal licenciado sanitario Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Luns, 22 Xaneiro 2018 12:17

 

O 22 de xaneiro de 2018 publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/ as e a resolución provisional do concurso de trasladospara a provisión de diversas prazas básicas de persoal estatutario licenciado sanitario, convocado pola Resolución do 23 de maio de 2017.

Traslados

As listas coa relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as por categoría, as puntuacións provisionais desagregadas por epígrafe do baremo e os destinos provisionais, se é o caso, asignados, están publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

 

Os/ as concursantes admitidos/as disporán dun prazo de quince (15) días hábiles,contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular reclamación contra os resultados da baremación e adxudicación provisionais: do martes 23 de xaneiro ao luns 12 de febreiro de 2018.

 
Actualización dos posibles destinos no concurso de traslados aberto e permanente nas categorías de celador/a e PSX Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Venres, 29 Decembro 2017 08:52

 

O venres 29 de decembro publicouse en DOG a RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se actualiza a relación de potenciais destinos do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario de xestión e servizos, convocado mediante a Resolución do 29 de novembro de 2017.

Traslados

Está publicada unha actualización da relación de potenciais destinos do concurso de traslados aberto e permanente de persoal de xestión e servizos, que afecta exclusivamente ás categorías de celador e persoal de servizos xerais.


Na categoría de celador/a, inclúense prazas en PACS en diversas localidades.

 

Na categoría de PSX, inclúese un centro de saúde.

 

Os/as aspirantes destas categorías que tivesen formalizado e presentado por rexistro electrónico o seu formulario de participación no concurso de traslados e desexen efectuar unha modificación do mesmo para incorporar algún dos destinos que se adicionan, deberán efectuar esta modificación a través de Fides/expedient-e. Para iso, o/a profesional deberá acceder ao seu formulario de inscrición, xa formalizado, efectuar sobre o mesmo os cambios na selección de prazas que estime oportunos e presentar o formulario de participación coas modificacións efectuadas, por rexistro electrónico.

 

Aqueles/as profesionais destas categorías que, tendo presentado a súa solicitude de participación no concurso non desexen efectuar ningunha modificación no/s destino/s seleccionado/s, non terán que realizar ningunha actuación.

 

Con carácter excepcional, para as categorías de celador/a e persoal de servizos xerais, e exclusivamente para o primeiro ciclo de adxudicación, admitiranse as solicitudes de participación e petición de destinos que consten rexistradas en Fides/expedient-e e formalmente presentadas ata o 31 de xaneiro de 2018.

 
Aviso importante traslados externos Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Xoves, 28 Decembro 2017 11:13

AVISO-IMPORTANTE-traslados

 
Convocatoria do concurso de traslados externos de persoal sanitario Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Martes, 26 Decembro 2017 10:44

 

O martes 26 de decembro publícanse no DOG as seguintes convocatorias de concurso de traslados aberto e permanente:

 

 • RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca  para a provisión de prazas básicas de . concurso de traslados aberto e permanentepersoal estatutario diplomado sanitario Descargar PDF

 

 • Enfermeiro/a. 
 • Enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía.
 • Enfermeiro/a especialista en saúde mental. 
 • Fisioterapeuta.
 • Logopeda.
 • Terapeuta ocupacional.
 • RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario licenciado sanitario de atención primariaDescargar PDF
 • Farmacéutico/a de atención primaria. 
 • Médico/a de familia. 
 • Odontólogo/a de atención primaria. 
 • Pediatra de atención primaria.
 • RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario de formación profesionalDescargar PDF
 • Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría. 
 • Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía. 
 • Técnico/a superior en hixiene bucodental.
 • Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico. 
 • Técnico/a superior no laboratorio de diagnóstico clínico. 
 • Técnico/a superior en radioterapia.
 

Neste primeiro ciclo de adxudicación, e con carácter excepcional, admitiranse as solicitudes de participación e petición de destinos que consten rexistradas en Fides/expedient-e e formalmente presentadas ata o 31 de xaneiro de 2018.

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Seguinte > Final >>