facebook     twitter

gripe
eu-galego
Traslados Externos
Acto elección novos destinos persoal fixo NON consolidado Mobilidade Interna Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Martes, 17 Setembro 2019 07:49

 

Publicado nos taboleiros de anuncios e na Intranet da XXI de Vigo o luns 16 de outubro a resolución pola que se convoca ao acto de elección de novos destinos provisionais ao PERSOAL PROOPIETARIO NON CONSOLIDADO desprazado do seu posto de traballo actual por incorporación do persoal adxudicatario do concurso de mobilidade interna voluntaria.

 

 

traslados-chuvi

Mércores 18 na sala 4 da Planta 0 Vela E do HAC

- Enfermeiras 13:30

- TCAE 14:00

- Aux. Administrativo/a 14:30

 

RESOLUCIÓN

 

 
Publicación da oferta de destinos e relación provisional de admitidos/a do concurso de traslados aberto e permanente do ano 2019 Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Luns, 01 Abril 2019 07:35

Traslados

O xoves 28 de marzo publícouse a RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e se aproba a oferta de destinos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

 

 

As listas coa relación provisional de admitidos/as e excluídos/as en cada unha das categorías están publicadas na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

A relación de prazas ofertadas por categoría e os centros, e mais aquelas en que poden existir resultas, está publicada na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), na sección de emprego público/concurso de traslados/concurso de traslados aberto e permanente 2019.

 

Prazo para poder modificar a relación de prazas: 15 días naturais ( do 29 de marzo ao 12 de abril de 2019).

 
Procedemento-traslados-externos Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Xoves, 03 Xaneiro 2019 12:35

Procedemento-traslados-externos

 
Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Martes, 24 Xullo 2018 07:43

 

Publicanse no DOG o martes 24 de xullo de 2018 as relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario.

 

Traslados

Resolución licenciado sanitario de atención primaria 


Resolución diplomado sanitario 

 

Resolución sanitario de formación profesional 

 

Resolución persoal de xestión e servizos  

 

 

 

LISTAXES

 

 

 

 
Publicación resolucións traslados externos aberto e permanente Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Luns, 26 Marzo 2018 08:24

 

Publícanse no DOG o luns 26 de marzo as Resolucións coa relación de admitidos/as e excluídos/as e mais a oferta de destinos do ciclo de adxudicación do concurso de traslados aberto e permanente.

 

 

 

 

Relación de admitidos/as e excluídos/as:

  • As persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para poder corrixir, se é o caso, o defecto que motivou a exclusión (do 27 de marzo ao 11 de abril de 2018).

  • A solicitude dirixirase á unidade de validación a que se dirixiu a solicitude de participación no concurso. 

Relación de prazas ofertadas:

  • Nos anexos I e II das resolucións figura a relación de prazas ofertadas por categoría e os centros en que poden existir resultas, respectivamente.

  • Os/as profesionais que figuren na relación de participantes deste ciclo disporán dun prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para poder modificar a través de Fides/expedient-e, no seu formulario de participación, a selección de destinos efectuada, se así o desexan (do 27 de abril ao 10 de abril de 2018).

 

  • Entenderase como modificar:

 

  • Engadir novos destinos

  • Eliminar destinos

  • Modificar a orde dos destinos

 

  • As modificacións deberán presentarse por rexistro electrónico e non requirirán a entrega de ningunha documentación.

 

  • Aquelas solicitudes de participación que, logo dos quince días, non conteñan a selección de, polo menos, un destino quedarán excluídas automaticamente do ciclo de adxudicación en curso.


TODAS AS LISTAXES DE ADMITIDAS (Pincha aquí)

 
Relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as no concurso de traslados de persoal licenciado sanitario Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Luns, 22 Xaneiro 2018 12:17

 

O 22 de xaneiro de 2018 publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/ as e a resolución provisional do concurso de trasladospara a provisión de diversas prazas básicas de persoal estatutario licenciado sanitario, convocado pola Resolución do 23 de maio de 2017.

Traslados

As listas coa relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as por categoría, as puntuacións provisionais desagregadas por epígrafe do baremo e os destinos provisionais, se é o caso, asignados, están publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

 

Os/ as concursantes admitidos/as disporán dun prazo de quince (15) días hábiles,contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular reclamación contra os resultados da baremación e adxudicación provisionais: do martes 23 de xaneiro ao luns 12 de febreiro de 2018.

 
Actualización dos posibles destinos no concurso de traslados aberto e permanente nas categorías de celador/a e PSX Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Venres, 29 Decembro 2017 08:52

 

O venres 29 de decembro publicouse en DOG a RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se actualiza a relación de potenciais destinos do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario de xestión e servizos, convocado mediante a Resolución do 29 de novembro de 2017.

Traslados

Está publicada unha actualización da relación de potenciais destinos do concurso de traslados aberto e permanente de persoal de xestión e servizos, que afecta exclusivamente ás categorías de celador e persoal de servizos xerais.


Na categoría de celador/a, inclúense prazas en PACS en diversas localidades.

 

Na categoría de PSX, inclúese un centro de saúde.

 

Os/as aspirantes destas categorías que tivesen formalizado e presentado por rexistro electrónico o seu formulario de participación no concurso de traslados e desexen efectuar unha modificación do mesmo para incorporar algún dos destinos que se adicionan, deberán efectuar esta modificación a través de Fides/expedient-e. Para iso, o/a profesional deberá acceder ao seu formulario de inscrición, xa formalizado, efectuar sobre o mesmo os cambios na selección de prazas que estime oportunos e presentar o formulario de participación coas modificacións efectuadas, por rexistro electrónico.

 

Aqueles/as profesionais destas categorías que, tendo presentado a súa solicitude de participación no concurso non desexen efectuar ningunha modificación no/s destino/s seleccionado/s, non terán que realizar ningunha actuación.

 

Con carácter excepcional, para as categorías de celador/a e persoal de servizos xerais, e exclusivamente para o primeiro ciclo de adxudicación, admitiranse as solicitudes de participación e petición de destinos que consten rexistradas en Fides/expedient-e e formalmente presentadas ata o 31 de xaneiro de 2018.

 
Aviso importante traslados externos Imprimir
Traslados - Traslados Externos
Xoves, 28 Decembro 2017 11:13

AVISO-IMPORTANTE-traslados

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Seguinte > Final >>